Siirry sisältöön
Home > Kaikki artikkelit > Medaffcon Oy ja Itä-Suomen yliopisto ovat selvittäneet suomalaisten sairaalabiopankkien nykytilannetta

Medaffcon Oy ja Itä-Suomen yliopisto ovat selvittäneet suomalaisten sairaalabiopankkien nykytilannetta

Suomessa käynnistynyt biopankkitoiminta on luonut Suomeen uudenlaista tutkimustoimintaa. Suomen biopankkiverkosto* kokoaa ainutlaatuiset tutkimusaineistot tutkimuskäyttöön ja mahdollistaa kansallisten hankkeiden lisäksi myös kansainvälisesti merkittäviä yhteistyöhankkeita.

Medaffcon Oy on yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa tehnyt selvityksen suomalaisista sairaalabiopankeista. Selvitystyön tarkoituksena on ollut kartoittaa suomalaisen sairaalabiopankkitoiminnan nykytilannetta, tämänhetkisiä haasteita sekä mahdollisuuksia toimia yritysvetoisissa biopankki- ja tosielämän tiedon (RWE = Real World Evidence) tutkimuksissa. Selvitys suoritettiin kaksivaiheisena, jossa ensimmäisessä vaiheessa käytettiin internetpohjaista kyselylomaketta ja toisessa vaiheessa sairaalabiopankkien henkilöstöä haastateltiin erillisissä tapaamisissa. Tietoja kerättiin kaikista kuudesta sairaalabiopankista, ja keräys suoritettiin joulukuun 2017 ja toukokuun 2018 välillä.

Selvitystyössä todettiin sairaalabiopankeissa olevan huomattavia määriä korkealaatuisia näytteitä, joihin on yhdistettävissä kattavia terveystietoja sairaalatietokannoista ja kansallisista rekistereistä. Sairaalabiopankkien myötä Suomessa on aloitettu sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittäviä tutkimushankkeita. Tämänhetkinen toiminta biopankeissa keskittyy prospektiivisten näytteiden keräysprosesseihin sekä vanhojen tutkimusnäytekokoelmien siirtämiseen biopankkeihin. Näytteiden ja niihin liittyvien tietojen luovutusprosessit tutkimuksiin vaihtelevat ja luovutusprosessien sujuvuuteen vaikuttavat tällä hetkellä data-analytiikkakapasiteetit sekä joiltakin osin eriävät toimintaperiaatteet. Vaikka biopankkien toiminnallinen valmius on tällä hetkellä osin vaihtelevaa, kuvastaen biopankkien eri kehitysvaiheita, vahva yhteinen tahtotila luoda Suomeen uudentyyppistä innovatiivista tutkimustoimintaa on selkeästi havaittavissa. Kaiken kaikkiaan on odotettavissa, että suomalaiset sairaalabiopankit luovat Suomeen kansainvälisesti kiinnostavan tutkimusekosysteemin, joka palvelee myös jatkossa sekä akateemista että yksityistä tutkimusta.

* Sairaanhoitopiirit ja yliopistot perustivat vuonna 2017 Biopankkien Osuuskunta Suomi FINBB -nimisen yhteisen palveluyksikön. Tarkoituksena on, että itsenäiset biopankit jatkavat toimintaansa, mutta osuuskunta hoitaa jatkossa osan toiminnoista. Näin biopankkien näytekokoelmat ovat keskitetysti akateemisten ja kaupallisten tutkijoiden sekä tuotekehityksen käytettävissä. Biopankkien osuuskunta on myös toimija, jonka kanssa genomikeskus ja muut osaamiskeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä. Osuuskuntaan pyritään jatkossa saamaan mukaan kaikki suomalaiset julkiset biopankit.

Koko raportti selvitystyöstä on ladattavissa oheisesta linkistä.

Lisätietoja:

Maija Wolf (maija.wolf@medaffcon.fi), Vanhempi tieteellinen asiantuntija, Kehityspäällikkö, Medaffcon Oy

Jaana Ahlamaa (jaana.ahlamaa@medaffcon.fi), Lääketieteellisten ja terveystaloustieteellisten palveluiden johtaja, Medaffcon Oy

Takaisin ylös