Siirry sisältöön
Medaffcon - default page - oletussivu

Etusivu > Kaikki artikkelit > ”Asiakas saa meiltä aina ratkaisun ongelmaansa”

”Asiakas saa meiltä aina ratkaisun ongelmaansa”

”Aina aallonharjalla ja kehittämässä toimintaa”, voisi olla Medaffconin motto. Mitä kaikkea siinä onnistuminen edellyttää? Toimitusjohtaja Jarmo Hahl kertoo, mistä Medaffconin palvelukokonaisuus koostuu ja mitkä asiat tekevät Medaffconista erinomaisen kumppanin asiakkailleen.

Kerro lyhyesti, mitä Medaffcon tekee.

Tarjoamme tutkimus- ja asiantuntijapalveluita lääketeollisuudelle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Arvioimme terveydenhuollon interventioiden terveystaloudellista tehokkuutta ja vaikuttavuutta, teemme terveystietoon perustuvaa tutkimusta ja kehitämme keinoja ja menetelmiä, joita siinä hyödynnetään.

Mitä erityistä asiakas saa Medaffconilta?

Ratkaisun ongelmaansa. Sen lisäksi, että kerromme ratkaisun, voimme myös toteuttaa sen.

Asiakas saa käyttöönsä rautaisen ammattitaidon, mikä vähentää hänen huoliaan. Ymmärrämme alan ja asiakkaan haasteet, joten avullamme asiakkaan asiat etenevät.

Mahdollisuuksien suhteen olemme rehellisiä. Toiminta on aina avointa.

Joskus ratkaisu on jotain muuta kuin mitä asiakas on aluksi pyytänyt tai odottanut. Asiakas on saattanut tulkita esimerkiksi viranomaisvaatimukset väärin. Joskus taas asiakkaalla on vajavainen tietämys siitä, mikä on mahdollista. Koska kokemuksemme kaikenlaisista tilanteista ja haasteista on väistämättä laajamittaisempaa kuin asiakkaalla, pystymme usein ideoimaan ja osoittamaan alkuperäistä ajatusta parempia ratkaisuita.

Medaffcon voi tuottaa kaiken tarvittavan tiedon asiakkaalle. Miten asiakas hyötyy siitä?

Olemme yhden luukun toimija. Asiakas saa koko yrityksemme osaamisen käyttöönsä ja voi nukkua yönsä rauhassa, kun kokonaisuus on hoidossa.

Palvelumme access- ja medical -alueilla ovat kokonaisvaltaisia. Tyypillisistä lääketeollisuudelle suunnatuista palveluista meiltä puuttuvat vain rekisteröinti ja kliiniset tutkimukset, jotka vaativat omaa erityisosaamista ja ovat luonteeltaan meidän ydinosaamisalueistamme poikkeavia kokonaisuuksia.

Lähestymme asioita moniammatillisesti ja -tieteellisesti. Meillä työskentelee terveystalous-, lääke- ja luonnon- ja datatieteiden sekä farmasian alan osaajia.

Miten Medaffcon varmistaa, että se osaa tuottaa ja pystyy tuottamaan asiakkailleen kaikkein tuoreimman ja tarpeellisimman tiedon?

Olemme aina aallonharjalla. Seuraamme kehitystä ja viemme sitä myös itse eteenpäin. Vahvat verkostot auttavat: jos jokin on epävarmaa, otamme puhelimen käteen ja kysymme. Tiedon saa, jos tietää mistä ja keneltä kysyy.

Pyrimme olemaan kaikessa ensimmäisinä – ja olemme olleetkin. Teimme Suomessa ensimmäisen kaupallisen biopankkitutkimuksen, olimme mukana ensimmäisessä ehdollisen korvattavuuden prosessissa ja Findata-hakemuksissa olimme ensimmäisten joukossa.

Jokaisen kannattaa välillä tulla ulos omasta kammiostaan, myös meidän. Kaikkia asioita ei voi omaksua lukemalla virallisia dokumentteja.

Kerro esimerkkejä siitä, mitä Medaffconin palvelukokonaisuus sisältää.

Asiakas ja asiakkaan tarve ovat meillä kaiken tekemisen lähtökohta. Asiantuntijamme auttavat ratkaisemaan lääkkeen – tai muun terveysteknologian – elinkaaren haasteita, jotka liittyvät markkinoille pääsyyn ja markkinoilla pysymiseen. Olemme siis mukana varmistamassa, että lääke tai hoito on saatavilla oikeaan aikaan oikeille potilaille.

Tähän liittyen teemme tosielämän tietoon perustuvia tutkimuksia (RWE), terveystaloudellisia mallinnuksia, hinta- ja korvattavuushakemuksia, dokumentaatioita arviointiprosesseihin, interaktiivisia työkaluja, riskinjakomalleja, sekä näihin liittyvää asiantuntijaresursointia, konsultointia ja koulutuksia.

Työtä tehdään laajasti jo ennen interventioiden markkinoilletuloa tai myyntilupaa, jotta asiakkaalla on tarjota päätöksentekijöille parasta mahdollista näyttöä päätöksenteon tueksi, esimerkiksi nykyisistä hoitovaihtoehdoista ja -tuloksista ja kustannuksista. Ja työ jatkuu, kun markkinoilla olevasta ratkaisusta kertyy aineistoa ja on osoitettavissa, miten hoidot, hoitotulokset ja kustannukset kehittyvät.

Yhdistämme lääke- ja terveystaloustieteellisiä näkökulmia. Sisältö- ja prosessiosaamisemme on korkeatasoista ja laaja-alaista.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: Meillä on vahva ja monipuolinen yhteistyöverkosto lääketeollisuudessa, terveydenhuollossa, akatemiassa ja tutkimusyhteisössä. Tiedämme, mistä ja miten saamme tietoa silloin, kun sitä tarvitsemme.

Miten kuvaisit Medaffconin osaamista?

Voisin listata ne näin:

  1. Markkinan ja asiakkaiden tuntemus
  2. Äärimmäisen osaava henkilökunta
  3. Ratkaisukeskeinen toimintamalli
  4. Erittäin vahvat verkostot

Meillä on 13 vuoden kokemus yrityksenä, joten tietoa ja osaamista on ehtinyt karttua. Olemme oppineet tuntemaan Suomen markkinan ja asiakkaat eli lääkeyritykset.

Henkilökunnan osaaminen on monipuolista ja tietysti kehittynyt työssä valtavasti vuosien varrella. Aina kun meille tulee uusia työntekijöitä, varmistamme, että he pääsevät sisään toimintaan ja oppivat. Tässä kokeneemmat työntekijät ovat avainasemassa. Koko toimisto on aina yksittäisen työntekijän tukena.

Ratkaisukeskeinen toimintamalli tarkoittaa sitä, että emme tarjoa vain tiettyä palvelua, vaan keksimme aina ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. Olemme myös huomanneet, että asiakkaat arvostavat ratkaisuehdotuksia.

Emme koskaan myy asioita, jotka eivät auta asiakasta. Tarvittaessa sanomme suoraan, jos jokin toimintatapa ei ole järkevä. Esimerkiksi jos hinnoittelu on mielestämme pielessä, kerromme sen.

Verkostomme ovat erittäin laajat eikä niiden merkitystä voi korostaa liikaa. Olemme aktiivisesti yhteydessä viranomaisiin.

Mitä asiakkaat sanovat Medaffconista?

Pääasiallisin viesti on se, että teemme sovitussa aikataulussa sen, mitä lupaamme. Laatu on usein parempaa kuin asiakkaat ovat odottaneet, vaikka odotuksetkin ovat olleet korkealla.

Toteutimme tänä keväänä asiakastyytyväisyyskyselyn. Siinä todettiin esimerkiksi, että osaamme tunnistaa omat vahvuusalueemme ja kehittää olemassa olevia ja uusia. Joku totesi, ettemme lupaa liikoja vaan pidättäydymme parhaan tiedon mukaan tehdyn analyysin lopputulemassa ja faktoissa. Myös verkostoitumistaitoja kiitettiin.

Eräs vastaaja oli saanut parhaat RWE-kokemuksensa Medaffconista. Kiitosta sai laaja kokemus havainnoivista tutkimuksista ja ylipäätään laaja palvelutarjonta lääkeyrityksille.

Millainen merkitys asiakkaiden palautteella on?

Asiakkaat ovat tärkein voimavaramme. Suhtaudumme nöyrästi asiakkaiden palautteeseen ja pyrimme parantamaan toimintaamme koko ajan. Jos ja kun saamme asiakkailta palautetta ja toiveita toiminnan kehittämisestä, kuuntelemme ja otamme sen aina vakavasti. Tästä syystä pyydämme asiakkailta, joskus itsepintaisestikin, palautetta.

Toki otamme vastaan mielellämme myös positiivista palautetta, joka puolestaan kannustaa ja motivoi ja kertoo, että olemme tehneet asioita oikein.

Jarmo Hahl, Medaffcon Market Access
Asiakas ja asiakkaan tarve ovat meillä kaiken tekemisen lähtökohta, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Hahl.
Takaisin ylös