Terveydenhuolto

Vaikuttavuuden mittaaminen on terveydenhuollossa isossa roolissa, kun terveyttä pyritään tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti allokoimalla yhteiskunnan rajallisia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Tietoa hoitojen vaikuttavuudesta käytetään entistä enemmän päätöksenteon tukena, kun saavutettua terveyshyötyä halutaan tarkastella lähemmin.

Kehittyvä terveystiedon ekosysteemi; biopankit, rekisterit sekä sairaaloiden tietoaltaat, muuttavat vaikuttavuuden arvioinnin toimintakenttää ja mahdollistavat aivan uudenlaisia tutkimuksia terveysalalla. Medaffcon on tunnettu vahvana vaikuttavuuden arvioinnin osaajana ja kehitämme aktiivisesti terveystietoon perustuvaa tutkimusta sekä siinä hyödynnettäviä keinoja.

Terveydenhuollossa toimiessamme, vahvuuksiimme kuuluu asiantuntijoidemme kokemustausta eri terveydenhuollon asemista sekä kokemuksen tuoma vahva prosessi- ja sisältöosaamisemme. Lisäksi ylläpidämme laajaa yhteistyöverkostoa alan erilaisiin toimijoihin. Pitkäaikainen yhteistyömme eri rekisterinpitäjien kanssa sekä osaamisemme biostatistiikassa takaavat, että pystymme hyödyntämään tehokkaasti tietoa eri biopankkeista ja rekistereistä sekä sairaaloiden tietoaltaista.

 

Voimme toteuttaa esimerkiksi:

  • Hoitoprosessien ja -metodien kliinistä sekä vaikuttavuusanalysointia, eri terapia-alueilla ja erilaisten yhteistyökumppanien kanssa
  • Nykyisen ja uuden toimintamallin vertailut terveystalousnäkökulmasta ja vaikuttavuusanalyysit johtopäätöksineen päätöksenteon tueksi
  • Uusien toimintamallien implementoinnin konsultointia terveydenhuollon yksiköissä, tarvittaessa sopivien yhteistyökumppanien kanssa

 

Tutustu tarkemmin palvelutarjontaamme ja ota yhteyttä alta.

Lue lisää vaikuttavuuden arvioinnista Future Care Finland sivustoltamme.