Laaja-alaista asiantuntijuutta

Ammattitaitoiset asiantuntijamme mahdollistavat monipuoliset ja laaja-alaiset palvelumme: saat meiltä kaikki Real World Evidence-, Medical Affairs-, Market Access-, Riskinjakomalli-, Stakeholder (Perception) Mapping- ja Healthcare Consulting -palvelut Suomessa, pohjoismaissa ja muualla Euroopas­sa. Kaiken tämän teemme tietysti nopeasti, joustavasti ja juuri sinulle räätälöidysti.

Kokemusta ja näkökulmaa

Yhteensä yli 200 työvuotta lääke- ja medtech-yrityksissä, vankka terveyden­huollon tuntemus ja sadat menestyksek­käät konsultointiprojektit tuovat meille kokemusta ja näkökulmaa myös sinun haasteittesi ratkaisussa.

Tutustu asiantuntijoihimme ja ota yhteyttä!

Asiantuntijat


 

Jarmo Hahl

Toimitusjohtaja

Jarmo Hahl Medaffcon Market Access

Jarmo Hahl

Toimitusjohtaja
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001

LinkedIn

Jarmo liittyi partnerina ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden tehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on kokonaisvaltainen ymmärrys lääkealalta: hän on toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävässä, mm. terveystalousasiantuntijana, hinta- ja korvattavuusyksikön vetäjänä ja terveystalous- ja Market Access -tiimin johtajana. Ennen lääketeollisuuteen siirtymistä Jarmolla oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Taustastaan johtuen Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten kohtaamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Jarmo näkee Market Accessin monialaisena ja liiketoiminnan kannalta kriittisenä, ja siksi erittäin mielenkiintoisena toimialueena.

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut

Jaana Ahlamaa Medaffcon Medical Affairs

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 5767 325

LinkedIn

Jaana aloitti uransa lääketeollisuudessa lääketieteellisenä asiantuntijana eri terapia-alueilla, josta hän eteni Medical Affairs -tiimin esimieheksi. Jaanan vastuualueisiin ovat kuuluneet mm. myyntilupa-, lääketurva- ja markkinoinnin tukitoimi -funktiot. Vuonna 2006 Jaana siirtyi lääketieteelliseksi johtajaksi ottaen vastuulleen kaikki lääketieteelliset toiminnot edustamansa yrityksen Suomen toimipisteessä. Tämän jälkeen Jaana toimi moninaisissa lääketieteellisen asiantuntijan/johtajan tehtävissä eri toimeksiantajilla.

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009 työskenneltyään lääkealalla lähes kymmenen vuotta. Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa lääketeollisuuden monilla eri osa-alueilla sekä kyky ajatella innovatiivisesti. Yhteistyön luominen ja ylläpito lääkealan eri toimintojen ja toimijoiden välillä kuuluu Jaanan keskeisimpiin kiinnostuksen kohteisiin. Jaana on myös Suomen Lääkealan lääkäreiden hallituksen jäsen.

Tatu Miettinen

Lääketieteellinen johtaja

Tatu Miettinen Medaffcon Medical Affairs

Tatu Miettinen

Lääketieteellinen johtaja
MD, PhD

+358 40 190 1888

LinkedIn

Tatun väitöskirja vuonna 1999 keskittyi sappikivitautiin ja kolesterolin aineenvaihduntaan. Siitä lähtien hän on työskennellyt lääkealalla usealla eri terapia-alueella, lähinnä tieteellisenä tai lääketieteellisenä asiantuntijana tavoitteenaan tuottaa korkealaatuista lääketieteellistä lisäarvoa, joka hyödyttää kaikkia sidosryhmiä. Tatu on työskennellyt lääketeollisuudessa tai sen rajapinnassa lähes 20 vuotta kliiniseen tutkimukseen, lääkekehitykseen ja Medical Affairsiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Hänellä on kokemusta sekä kansallisissa että kansainvälisissä kliinisissä tutkimuksissa työskentelystä niin tutkijalääkärinä kuin tutkimuksen suunnittelijana ja protokollan kirjoittajana.

Tatu liittyi partnerina Medaffconiin vuonna 2010. Tatun tausta mahdollistaa alan haasteiden tehokkaan analysoinnin ja ratkaisuprosessin. Erityisesti bioteknologiayritysten lääkeaihioiden kehitys alkuvaiheen tutkimuksista markkinoita kohti kiinnostaa Tatua. Hän jaksaa myös hämmästyttävästi kiinnostua molekyylitason perusteista ja signaalien välitysreiteistä. Tatu pitää opettamisesta ja pystyy selittämään monimutkaisiakin asioita yksinkertaisilla ja ymmärrettävillä tavoilla.

Simo Jääskeläinen

Vanhempi Market Access -päällikkö

Simo Jääskeläinen Medaffcon Market Access

Simo Jääskeläinen

Vanhempi Market Access -päällikkö
M.Sc (Health Administration), BBA

+358 40 5800 567

LinkedIn

Simo liittyi Medaffconin tiimiin 2 vuoden tauon jälkeen kesäkuussa 2016 Market Access tiiminvetäjänä. Alun perin Simo oli Medaffconin ensimmäinen rekrytointi vuonna 2011. Simolla on 12 vuoden kokemus lääkealalta, josta suurin osa Market Access -tehtävissä. Uran alkuaikoina hän työskenteli myös lääke-edustajana. Medaffconin lisäksi Simo on työskennellyt mm. AstraZenecalla, Abbottilla ja Sanofilla.

Lääkealalla Simoa kiinnostaa sen yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen merkitys. Market Access kiinnostaa erityisesti sen monipuolisuuden ja muuttuvien tilanteiden takia. Market Access -toiminnolla on jatkuvasti syvenevä merkitys liiketoiminnan menestymisen kannalta, mikä näkyy kilpailun siirtymisenä perinteisestä markkinoinnista hinta- ja korvattavuusprosesseihin.

Market Accessissa Simon vahvuus on monipuolisuus. Hän hallitsee hinta- ja korvattavuusprosessit sekä niihin liittyvät taktiikat, mutta myös terveystaloustieteen hyödyntämisen. Työntekijänä Simo on luova, luotettava ja järjestelmällinen puurtaja.

Kalle Snicker

Vanhempi Market Access -asiantuntija

Kalle Snicker - Medaffcon Market Access

Kalle Snicker

Vanhempi Market Access -asiantuntija
M.Sc.

+358 400 526597

LinkedIn

Kalle Snicker liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Kalle on työskennellyt lääketeollisuudessa yhteensä 26 vuotta; 16 vuotta cardiovaskulaari ja 10 vuotta onkologia terapia-alueilla. Vuosien varrella kokemusta on karttunut myynnin- ja markkinoinnin johtotehtävistä, Baltian liiketoimintayksikön vetämisestä, sekä viimeiset vuodet onkologian market access toimintojen vetämisestä Novartisilla.

Kallen periaatteena on aina ollut toimia potilaan parhaaksi riippumatta siitä, missä asemassa hän on toiminut. Kallen vahvuuksiin lukeutuu kattava kokonaisnäkemys siitä, miten teollisuus toimii ja ennakointi, miten tulevaisuuden haasteet otetaan huomioon ja kuinka uudessa toimintaympäristössä saadaan paras mahdollinen tulos aikaan potilaan parhaaksi. Kalle on todellinen vaikeiden tilanteiden ratkaisija.

Tuire Laukkanen

Tieteellinen asiantuntija

Tuire Laukkanen - Medaffcon Medical Affairs

Tuire Laukkanen

Tieteellinen asiantuntija
M.Sc. (Chemistry)

+358 40 053 9920

LinkedIn

Tuire liittyi Medaffconin Medical Affairs tiimiin syyskuussa 2017. Tätä ennen hän työskenteli Eli Lillyn palveluksessa yli kaksikymmentä vuotta pääosin syöpälääkkeiden, mutta aiemmin myös muiden terapia-alueiden parissa, tutkimuksen-, myynnin – ja markkinoinnintehtävissä. Monipuolinen työura alkoi miltei neljä vuosikymmentä sitten, pitäen sisällään erilaisia tehtäviä diagnostiikka- elintarvike- ja terveydenhoitoaloilla sekä biotech yrityksissä.

Tuiren tavoitteena on asiakaskeskeinen, monipuoliseen ja -ammatilliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustuva toiminta, jolla voidaan auttaa terveydenhuolloin toimijoita parhaiden ratkaisujen löytämisessä ja toteuttamisessa potilaiden hoidossa.

Outi Isomeri

Tieteellinen projektipäällikkö

Outi Isomeri - Medaffcon Oy - Medical Affairs

Outi Isomeri

Tieteellinen projektipäällikkö
M. Sc. (Pharm.) & M. Sc. (Tech.)

+358 40 507 4092

LinkedIn

Outi Isomeri liittyi Medaffconin Medical Affairs tiimiin joulukuussa 2017. Outi omaa runsaasti kokemusta avopuolen lääkehuollosta, erityisesti asiakaspalvelusta ja potilaiden tarpeiden kartoittamisesta työskenneltyään proviisorina vuodesta 2009.

Outi on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja teki diplomi-työn sekä syventävät opinnot Aalto Yliopiston HEMA-instituutille (Healthcare Engineering, Management and Architecture), jossa hän mm. tutki erikoissairaanhoidon ohjausta ja järjestelyitä. Tutkintoon kuului tuotantotalouden lisäksi mm. terveystaloustieteitä ja analytiikkaa. Lisäksi Outi on toiminut analyytikkona eri projekteissa NHG:llä.

Alalla Outia kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen kaikkien eduksi ja mahdollisuudet antaa oma panos toimivampaan lääkehuoltoon Suomessa. ”Uskon vahvasti, että alamme toimintamalleissa on paljon parannettavaa ja haluan olla mukana niiden analysoinnissa sekä suunnittelussa.” Lisäksi Outia kiinnostaa mm. markkina-analyysit ja sairauksien kokonaiskustannusten arviointi ja seuranta.

Outin vahvuuksiin lukeutuu monipuolisuus sekä työtekijänä että koulutustaustan osalta. Outi on analyyttinen, ahkera ja asiakaslähtöinen lääkealan ammattilainen.

Päivikki Hemmilä

Tieteellinen asiantuntija

Päivikki Hemmilä - Medaffcon Medical Affairs

Päivikki Hemmilä

Tieteellinen asiantuntija
PhD

+35845 1200 632

LinkedIn

Päivikki liittyi Medical Affairs tiimiin syyskuussa 2017. Koulutukseltaan Päivikki on filosofian tohtori ja uransa alkupuolella hän toimi tutkijana lähes 10 vuoden ajan syöpäbiologian alalla. Vuodesta 2006 lähtien Päivikki on työskennellyt erilaisissa asiantuntijatehtävissä myynnin, laadun, rekisteröinnin ja tutkimuksen parissa Medical Device, lääke- ja CRO-yrityksissä. Medaffconille Päivikki siirtyi Tampereen Biopankista, jossa hän vastasi biopankin laatujärjestelmän sekä operatiivisten prosessien pystyttämisestä ja kehittämisestä.

Päivikkiä kiehtoo terveydenhuoltoalan jatkuva kehitys ja eri toimijoiden, kuten esimerkiksi biopankkien ja tutkimusorganisaatioiden, välisen yhteistyön luomat mahdollisuudet ja konkreettiset hyödyt potilaiden tehokkaamman ja yksilöllisemmän hoidon kehittämisessä.

Päivikin vahvuuksiin Medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen asiantuntemus sekä monipuolinen kokemus projektinvetäjän roolista niin akateemisissa kuin erilaisissa yrityslähtöisissä tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Päivikki tekee työtään positiivisella otteella, asiakaslähtöisesti ja on luotettava tiimipelaaja.

Maija Wolf

Vanhempi tieteellinen asiantuntija, Kehityspäällikkö

Maija Wolf Medaffcon Medical Affairs

Maija Wolf

Vanhempi tieteellinen asiantuntija, Kehityspäällikkö
PhD, Dosentti

+358 40 5720615

LinkedIn

Maija liittyi Medaffconin tiimiin tammikuussa 2017. Maija on molekyylilääketieteen dosentti ja hänellä on vankka kokemus tutkimuksesta, erityisesti syövän genomiikkaan sekä yksilöllistettyyn hoitoon tähtäävään tutkimukseen liittyen. Vahvan ja monipuolisen tieteellisen osaamisen lisäksi Maijalla on kokemusta opetuksesta sekä projektien kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja vetämisestä niin akateemisten tahojen kuin lääketeollisuudenkin kanssa. Medaffconilla Maija vastaa osasta biopankki- ja rekisteritutkimuksia, joissa hyödynnetään tosielämän tietoja (real-world data) terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toukokuusta 2018 lähtien Maija on lisäksi toiminut Medaffconilla kehityspäällikkönä.

Maijan vahvuuksiin kuuluu monipuolinen tieteellinen osaaminen sekä laaja verkottuminen alan toimijoiden kanssa. Häntä inspiroi mm Suomen kehittyvä tietolähteiden ekosysteemi sekä yksilöllistettyjen hoitojen kehittämiseen tähtäävät hankkeet.

Maija on väitellyt vuonna 2000 ja toiminut sen jälkeen postdoc -tutkijana USA:n kansallisessa terveysinstituutissa, NIH:ssä (Maryland, USA) (2001-2002), tutkijana ja erikoistutkijana VTT:n lääkekehityksen biotekniikassa (2002-2010) sekä vanhempana tutkijana Suomen molekyylilääketieteellisessä instituutissa, FIMM:ssä (2008-2017).

Ritva Suominen

Vanhempi Market Access -päällikkö

Ritva Suominen - Medaffcon Market Access

Ritva Suominen

Vanhempi Market Access -päällikkö
M.Sc. (Pharm.)

+358 400 420 715

LinkedIn

Ritva liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin maaliskuussa 2018. Tätä ennen hän työskenteli lähes 6 vuotta Farentalla vastaavanlaisissa tehtävissä tarjoten lääkeyrityksille Market Access-toimintoihin liittyvää strategista konsultaatiota ja asiantuntija-apua. Lisäksi Ritvalla on yli 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta, jossa hän on toiminut Market Access päällikkönä Sanofilla (12 vuotta), myyntilupapäällikkönä Bayerilla sekä tutkijana Orionin farmaseuttisella tuotekehitysosastolla.

Lääkealalla Market Access-asiat kiinnostavat Ritvaa erityisesti niiden moniulotteisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.  “Market Access on erinomainen näköalapaikka uusien innovatiivisten lääkehoitojen kehitykseen, jonka tavoitteena on potilaan hoidon paraneminen kokonaisuudessaan. Pidän tärkeänä yhteistyön lisäämistä lääkealan eri toimijoiden välillä sekä sellaisten uusien ratkaisutapojen löytämistä, jolla tehokkaat hoidot saadaan optimaalisesti niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön siten, että niiden kustannukset yhteiskunnalle eivät lisäänny kohtuuttomasti.”

Ritvalla on laajaa ja monipuolista kokemusta ja osaamista sekä avopuolen lääkkeiden hinta- ja korvattavuusasioista että sairaalalääkkeistä monelta eri terapia-alueelta. Vuosien varrella Ritva on myös kouluttanut ja opastanut monia alalle tulleita kollegoja Market Access-tehtävissä. Projektitöissä asiakaslähtöisyys on Ritvalle tärkeää ja paras kiitos työstä ovat aina olleet tyytyväiset asiakkaat. Luonteeltaan Ritva on aktiivinen, analyyttinen ja luova ratkaisujen etsijä, joka osaa myös tiimityöskentelyn.

Heini Honkanen

Nuorempi konsultti, Terveystalouspalvelut

Heini Honkanen - Medaffcon - Market Access

Heini Honkanen

Nuorempi konsultti, Terveystalouspalvelut

+358 44 326 4477

LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini viimeistelee terveystaloustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistoon ja hänen maisterintutkielmansa käsittelee lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia. Heinin kiinnostus terveyden ja talouden välisiin yhteyksiin on syttynyt jo aiempien terveysalan korkeakouluopintojen ja potilastyön parissa.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet alan menetelmien sekä taloudellisten resurssien arviointiin. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ajatteluun.

Werneri Tuompo

Nuorempi Tieteellinen projektipäällikkö

Werneri Tuompo - Medaffcon Medical Affairs

Werneri Tuompo

Nuorempi Tieteellinen projektipäällikkö

+358 44 041 7670

LinkedIn

Werneri Tuompo liittyi Medaffconin Medical tiimiin harjoittelijana marraskuussa 2017. Werneri opiskelee biolääketiedettä Itä-Suomen yliopistolla Kuopiossa. Medaffconilla Werneri on mukana syövän yksilöllistetyn hoidon kartoitus projektissa, jossa hänen työnsä liittyy suomalaisten biopankkien selvitykseen.  Alalla häntä kiinnostaa jatkuvasti muuttuvat olosuhteet, moniammatillinen työympäristö sekä digitalisaation tuomat mahdollisuudet terveyden kehittämisessä.

Iiro Toppila

Biostatistikko

Iiro Toppila Medaffcon RWE

Iiro Toppila

Biostatistikko
M.Sc. (Tech.)

+358 44 314 1597

Iiro aloitti Medaffconilla tilastotieteen asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2017. Ennen tätä hän on toiminut neljä vuotta tutkimusassistenttina analysoiden kliinistä ja geneettistä potilasdataa selvittäessään tyypin 1 diabeteksen komplikaatioiden syntyyn ja etenemiseen vaikuttavia tekijöitä (FinnDiane tutkimusryhmässä). Koulutukseltaan Iiro on bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri.

Alalla Iiroa kiinnostaa erityisesti teknologian murroksen avaamat suuret datamäärät ja se kuinka tästä datasta saatavaa tietoa voidaan potentiaalisesti hyödyntää konkreettisten johtopäätösten tekoon, niin sairauksien luonteen ymmärtämiseksi kuin lääketeollisuuden tavoitteiden ja potilaiden hoidon edistämiseksi. Iiron vahvuuksina on erityisesti vahva tilastollinen osaaminen, sekä kyky ymmärtää ”Big Datan” tuomat haasteet ja mahdollisuudet.

Krista Maurinen

Tieteellinen projektipäällikkö

Krista Maurinen - Medaffcon Medical Affairs

Krista Maurinen

Tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Biomedicine)

+358 50 354 47 04

LinkedIn

Krista Maurinen liittyi Medaffconiin toukokuussa 2017 tieteellisenä projektipäällikkönä. Krista on työskennellyt viimeiset kolme vuotta GSK:lla pääasiallisesti tuotespesialistina terapia-alueina kivunhoito ja suunhoito. Lisäksi Kristalla on kokemusta tutkimustyöstä sekä myynnistä.

Alalla Kristaa kiinnostaa jatkuva kehitys, muuttuvat toimintatavat ja uudet innovaatiot. Lisäksi lääkäreiden ja lääketeollisuuden läpinäkyvän ja eettisen yhteistyön kehittäminen kiinnostaa Kristaa.

Kristalla on biolääketieteellinen koulutus ja omaa pitkän kokemuksen asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kristan vahvuuksiin lukeutuu hänen vahvat esiintymis- ja ihmissuhdetaidot sekä päämäärätietoisuus. ”Mikään ei ole mahdotonta, kun saadaan oikeat ihmiset saman pöydän ääreen”

Tanja Karvonen

Terveystalousasiantuntija

Tanja Karvonen Medaffcon Market Access

Tanja Karvonen

Terveystalousasiantuntija
M.Sc. (Health Economics & Economics)

+358 50 3286 651

LinkedIn

Tanja liittyi Medaffconiin marraskuussa 2016. Tanja valmistui maisteriksi terveystaloustieteestä (MSc in Health Economics) Yorkin yliopistosta 2013 ja teki tutkintoon kuuluvan lopputyön Otagon yliopistossa (Wellington, Uusi-Seelanti). Tanja on aikaisemmalta koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Terveystaloustieteen menetelmät tulivat tutuiksi jo aikaisemman tutkinnon myötä Tanjan tehdessä pro gradu -tutkielmaansa terveystaloustieteilijän ohjauksessa Rennesin yliopistossa (Rennes1, Ranska) 2010.

Tanjan viimeisin työkokemus on tutkijan työtehtävistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Lisäksi Tanjalla on työkokemusta kansainvälisessä tutkimusryhmässä työskentelystä, terveystaloustieteen kurssiharjoitusten pitämisestä, taloushallinnollisista ja asiakaspalvelutehtävistä.

Tanja haluaa hyödyntää erityisesti terveystaloustieteen koulutus- ja ammattiosaamistaan tulevissa työtehtävissä. Tanjan mielestä terveystaloustieteelle ja alan kehittämiselle Suomessa on tarvetta erityisesti nyt uudistettaessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. On tarvetta olla tietoinen, mihin rajallisia voimavaroja kohdennetaan niin yhteiskunnan kuin yksittäisen organisaation tasolla. Tanjaa kiinnostaa erityisesti taloudellinen arviointi ja toimintatapojen vertailu terveydenhuollossa.

Tanjan vahvuuksia ovat koulutus- ja työtausta sekä jatkuva kehittymisen halu. Työntekijänä Tanja on asiakaslähtöinen, tavoitteellinen ja luotettava.

Tatu Sainio

Terveystalousasiantuntija

Tatu Sainio Medaffcon Market Access

Tatu Sainio

Terveystalousasiantuntija
M.Sc. (Economics)

+358 44 530 5525

LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Tatu on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Lisäksi hän viimeistelee terveystaloustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistossa. Pro Gradu työssään Tatu on tarkastellut hoidon ulkoistamista yliopistosairaalasta kustannusten kannalta.

Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu on työskennellyt lääketeollisuudessa Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä diabeteksen-, keuhkosairauksien- ja antikoagulaatiohoidon parissa. Työkokemuksensa kautta Tatu ymmärtää lääketeollisuuden myynnin ja markkinoinnin prosesseja ja arkipäivää. Tatun vahvuus lääketeollisuudessa onkin kokemus ja osaaminen sekä myynnistä ja markkinoinnista että market access prosesseista.

Terveystaloustieteissä Tatua kiinnostaa sen tarjoamat mahdollisuudet tarkastella terveydenhuoltoa sen mikro- ja makrotasoilla. Erityisen kiinnostavaa terveystaloustieteestä ja sen parissa työskentelystä tekee mahdollisuus perustella ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä lääkkeiden ja terveydenhuollon viitekehyksessä.

Lotta Koski

Nuorempi konsultti, Terveystalouspalvelut

Lotta Koski - Medaffcon Market Access

Lotta Koski

Nuorempi konsultti, Terveystalouspalvelut

+358 50 431 5869

LinkedIn

Lotta liittyi Medaffcon tiimiin maaliskuussa 2017. Lotta opiskelee terveystaloustieteen maisteriopintoja Itä-Suomen yliopistossa ja palasi juuri ennen Medaffconilla aloittamista vaihto-opiskelujaksolta Saksasta. Lotalla on aikaisempaa kokemusta lääketeollisuudessa työskentelystä Orionilla, jossa hän on työskennellyt kesätyöntekijänä toimitusketjussa ja lääkkeiden rekisteröinnistä vastaavalla osastolla.

Lääketeollisuudessa Lotta pitää mielenkiintoisena sen moniulotteisuutta ja kansainvälistä toimintaympäristöä. Terveystaloustieteessä Lotan erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat terveystaloudellisen tiedon hyödyntäminen lääketeollisuuden ja terveydenhuollon päätöksenteossa sekä taloustieteen soveltaminen terveystaloustieteen näkökulmaan. Lotan vahvuutena on kiinnostus ja uteliaisuus oppia, kuinka terveystaloustieteen opintojen kautta saatua teoriapohjaa voidaan soveltaa käytännön työssä.

Mariann Lassenius

Vanhempi tieteellinen asiantuntija,
RWE-päällikkö

Mariann Lassenius Medaffcon Medical Affairs

Mariann Lassenius

Vanhempi tieteellinen asiantuntija,
RWE-päällikkö
PhD

+358 50 3452 393

LinkedIn

Mariann liittyi Medical Affairs- tiimiin kesäkuussa 2016.

Mariann valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistolta v. 2007 biotieteiden laitokselta, pääaineena fysiologia ja sivuaineena biokemia. Hän väitteli tohtoriksi kesäkuussa 2016. Väitöskirjan aihe käsitteli diabetesta ja siihen liittyviä pitkäaikaiskomplikaatioita. Väitöskirjatyöhön liittyvän tutkimuksen hän teki Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja nefrologian klinikalla Helsingin yliopistolla. Mariannilla on myös kokemusta tutkimusinnovaatioiden kaupallistamisesta; hän on työskennellyt osa-aikaisena konsulttina Biotech Start-Up yrityksessä.

Alalla Mariannia kiinnostaa eritysesti digitalisaation mahdollistamat muutokset terveyden edistämisessä sekä lääkeyritysten että sosiaalipalveluiden kannalta. Uusien lääkeaineiden kehitys ja hoitojen parantuminen antavat työlle erittäin kiinnostavan ulottuvuuden.

Mariannin vahvuuksiin medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen asiantuntemus, kyky analysoida erilaisia terveystietoja ja  päämäärätietoisena tiimipelaajana toimiminen.

 

Joel Jukka

Market Access -asiantuntija

Joel Jukka Medaffcon Market Access

Joel Jukka

Market Access -asiantuntija
M.Sc. (Pharmacy), M.Sc. (Natural Science)

+358 50 468 9981

LinkedIn

Joel aloitti Medaffconilla joulukuussa 2015 Market Access -spesialistina. Aiemmin hän on toiminut kaksi vuotta kansainvälisissä Market Access -tehtävissä (masennus- ja psykoosilääkkeet). Tämän lisäksi hänellä on kokemusta Market Access -konsultin työtehtävistä ja apteekkityöstä.

Koulutukseltaan Joel on biofarmasiaan erikoistunut proviisori ja lisäksi hän on suorittanut luonnontieteiden maisterin tutkinnon soveltavan biotekniikan koulutusohjelmassa. Alalla Joelia kiinnostaa lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosessit sekä niihin liittyvät eri vaikuttajatahot, joiden avulla voidaan mahdollistaa parhaat edellytykset lääkkeen saattamiseksi potilaan saataville.

Triin Männik

Terveystalous­asiantuntija

Triin Männik Medaffcon Market Access

Triin Männik

Terveystalous­asiantuntija
M.Sc. (Health Economics)

+358 40 7681 525

LinkedIn

Triin liittyi Medaffconin terveystaloustiimiin huhtikuussa 2015. Triin on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, pääaineenaan terveystalous, sekä sairaanhoitaja (AMK). Työkokemusta lääketeollisuudesta Triinille on karttunut Janssen-Cilag Oy:llä terveystalous- ja Market Access -toiminnoista, muun muassa hinta- ja korvattavuushakemusten, viitehintajärjestelmän sekä sairaalatarjousten parista sekä Market Access Traineena Pfizerilla. Triiniltä löytyy kokemusta myös julkiselta sektorilta sekä sairaanhoitajan työstä että julkisten hankintojen kilpailutus- ja hankintaprosessista Kelasta.

Triiniä kiinnostaa terveystaloustieteen tuottaman tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja vieminen käytännön tasolle, erityisesti kustannusvaikuttavien terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton edistäminen. Triinin vahvuuksiin kuuluu sekä teoriatieto että käytännön kokemus niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta ja sairaalaympäristöstä. Työssään Triin kehittää mielellään ratkaisuja haastaviin kysymyksiin.

Lasse Oinonen

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö

Lasse Oinonen Medaffcon Medical Affairs

Lasse Oinonen

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Pharmacy)

+358 40 1242 585

LinkedIn

Lasse aloitti Medaffconilla marraskuussa 2014 tieteellisenä projektipäällikkönä. Lasse on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2001 erilaisissa tehtävissä: myyntityössä n. 6 vuotta (eturauhassyöpälääke, erektiohäiriölääke, mikrobilääke, kipulääke, laihdutuslääke), kehitys-/projektityössä n. 3 vuotta (lihavuudenhoito), tieteellisenä asiantuntijana 5,5 vuotta (urologia, nefrologia, anestesiologia) sekä vastuunalaisen johtajan sijaisena. Lasse on koulutukseltaan proviisori ja vuodesta 2014 alkaen väitöskirjaopiskelija Tampereen yliopistossa (TaY hemodynamiikan tutkimusryhmä).

Lasse on erityisen kiinnostusta alan jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä erilaisista sidosryhmistä ja niiden tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta, lääkkeiden kustannushyöty–vaikuttavuus-tarkastelun merkityksestä terveydenhuollon päätöksenteossa ja kliinisesti merkittävän tieteellisen tiedon parissa työskentelemisestä.

Lassen vahvuuksiin lukeutuu hänen laaja-alainen kokemuksensa lääketeollisuuden eri terapia- ja vastuualueilta sekä Cross-functional team -työskentely matriisiorganisaatiossa.

Kristiina Pelli

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö

Kristiina Pelli Medaffcon Medical Affairs

Kristiina Pelli

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Food Science), MBA

+358 40 5100 838

LinkedIn

Kristiina liittyi Medaffconiin liiketoiminnan kehittämispäällikkönä vuonna 2012. Hän on työskennellyt lääketeollisuudessa yli 10 vuotta: aluksi CRO yrityksessä ja myöhemmin kahdessa suuressa lääkeyrityksessä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Kristiina on ollut vastuussa kliinisistä tutkimusprojekteista ja osallistunut paikallisten kliinisten ja Real World Data -tutkimusten suunnitteluun. Hän on myös työskennellyt tieteellisenä asiantuntijana usealla terapia-alueella. Vaikka Kristiinalla on vahva tieteellinen tausta, on hän aina ollut kiinnostunut vahvan yhteistyön luomisesta alan markkinoinnin ja myynnin toimintojen välille.

Vahvistaakseen liiketoimintaosaamistaan Kristiina suoritti Henley MBA -tutkinnon valmistuen vuonna 2012. Peruskoulutukseltaan Kristiina on ETM. Kristiinan panos Medaffconin joukkueessa on hänen kokonaisvaltainen ymmärryksensä lääkkeen kehityskaaresta sekä vahva osaaminen alan prosesseista yhdistettynä liiketoimintalähtöiseen ajatteluun.

Elisa Tyynysniemi

Tieteellinen projektipäällikkö

Elisa Tyynysniemi Medaffcon Medical Affairs

Elisa Tyynysniemi

Tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Pharmaceutical Science)

+358 40 8394 369

LinkedIn

Elisa aloitti Medaffconissa tammikuussa 2015 tieteellisenä projektipäällikkönä. Aiemmin Elisa on työskennellyt lääketurvayksikössä Novo Nordisk A/S:lla Kööpenhaminassa sekä myyntilupia koskevissa tehtävissä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Työskenneltyään tutkijana Turun yliopiston patologian laitoksella Elisalla on myös useamman vuoden kokemus lääketieteellisestä tutkimuksesta ja sairaalaympäristössä toimimisesta.

Elisa on valmistunut Kööpenhaminan yliopistosta kansainväliseltä lääkekehityksen maisterilinjalta. Hän teki maisterin tutkintonsa lopputyön Novo Nordisk A/S:n pääkonttorilla Kööpenhaminassa. Elisa on suorittanut luonnontieteiden kandidaatin opinnot Turun yliopistossa terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa, joten hänellä on opintoja niin lääketieteestä, luonnontieteistä, farmasiasta kuin kauppatieteistä.

Vahvan teoriapohjan ja työkokemuksen kautta Elisalla on laaja ymmärrys lääkekehityksen tavoitteista niin teollisuuden kuin viranomaisen näkökulmasta. Elisa on erityisen kiinnostunut uusien lääkehoitojen kehittämisestä ja hoidollisen arvon parantamisesta. Häntä innostaa myös monitoimintaisten tiimien kanssa työskentely ja saumattoman yhteistyön rakentaminen eri sidosryhmien välillä.

Myynti ja markkinointi


 

Ulla Montonen

Markkinointipäällikkö

Ulla Montonen

Markkinointipäällikkö
MLitt

+358 40 849 5330

LinkedIn

Ulla liittyi Medaffconiin syyskuussa 2018 markkinointipäällikön sijaiseksi. Hän valmistui ekonomiksi Britanniasta marraskuussa 2015. Valmistumisensa jälkeen Ulla on työskennellyt useassa eri startupissa markkinoinnin ja palvelumuotoilun parissa. Ullan vahvuuksia ovat laaja-alainen ymmärrys liiketaloudesta, markkinoinnista ja palvelumuotoilusta. Markkinoinnin lisäksi Ulla on kiinnostunut Big Datasta ja tekoälystä, ja siitä kuinka näitä voidaan hyödyntää niin markkinoinnin kuin myös hyvinvoinnin osalta.

Tomi Vahevaara

Myyntijohtaja

Tomi Vahevaara - Medaffcon

Tomi Vahevaara

Myyntijohtaja
eMBA

+358 50 3055 963

LinkedIn

Tomi Vahevaara liittyi Medaffconiin tammikuussa 2017 myyntijohtajana. Tomi on työskennellyt lääkealalla yli 35 vuotta, jonka johdosta hänellä on monipuolinen kokemus kansainvälisistä tutkivan lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävistä sekä laaja terapia-aluetuntemus. Viimeiset kymmenen vuotta Tomi on toiminut Eli Lillyn toimitusjohtajana vastuualueinaan Suomi, Baltia ja Puola.

Tomi toimii Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan hallituksen jäsenenä. Lisäksi Tomilla on kokemusta tutkimuspalvelupäällikön tehtävistä HYKS Instituutissa, jossa hän tuki kliinisen lääketutkimuksen toteutumista HUS:in piirissä.

Tomia kiinnostaa alalla erityisesti terveysalan valtavat elinkeinopoliittiset mahdollisuudet Suomelle ja Suomessa toimiville terveysalan yrityksille. Tätä visiota varten hän on perustanut kaksi verkostoa: IPWG (Innovative Pharma Working Group) sekä LSG (Life Science Group /Amcham), jotka tukevat hallituksen Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa. Lisäksi mielenkiintoa herättää market access mahdollisuudet ja uudet mallit, joilla saadaan lääkeinnovaatiot aikaisemmin markkinoille ja potilaiden käyttöön. Public-private yhteistyömallit ja Suomen vahvuuksien käyttöönotto ja hyödyntäminen terveysalan liiketoiminnassa (kuten rekisterit, biopankit etc) kiinnostavat myös Tomia.

Tomi omaa vahvan ja monipuolisen osaamisen lääkealan eri tehtävistä ja on erittäin verkottunut koko terveysalalla. Hän työskentelee positiivisella, mutta määrätietoisella otteella asioiden saattamiseksi sovittuun päätökseen.

 

Hallinto


Maria Rjazanova

Taloushallinnon assistentti

Maria Rjazanova

Taloushallinnon assistentti

+358 44 974 9307

Maria Rjazanova liittyi Medaffconiin elokuussa 2018 taloushallinnon assistenttina. Maria opiskelee Haaga-Heliassa johdon assistenttityö ja kielet-ohjelmassa tradenomiksi, pääaineena taloushallinto.

Alalla Mariaa kiinnostaa yksilöllistetty lääkehoito, digitalisaation tuomat uudet innovaatiot ja mitä mahdollisuuksia nämä luovat ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseksi.