Siirry sisältöön
Etusivu > Kaikki artikkelit > Migreeni lähes kaksinkertaistaa lääkärikäyntien ja sairaslomapäivien lukumäärän

Migreeni lähes kaksinkertaistaa lääkärikäyntien ja sairaslomapäivien lukumäärän

Uusi tosielämän tietoon perustuva tutkimus osoittaa, että migreeni lähes kaksinkertaistaa lääkärikäyntien ja sairaslomapäivien lukumäärän. Työkyvyttömyys, terveydenhuollon resurssien käyttö ja suorat kustannukset kasvavat samanaikaisesti migreenipotilaiden kärsimien päänsärkypäivien lukumäärän lisääntyessä.

Migreeniä esiintyy eniten työikäisellä väestöllä ja se heikentää merkittävästi fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Vuonna 2016 migreenin todettiin olevan maailmanlaajuisesti yleisin toimintakyvyttömyyttä aiheuttava tekijä alle 50-vuotiailla miehillä ja naisilla, mikä kertoo migreenin taudinkuvan huonosta hallinnasta. Migreenipotilailla on osoitettu, että työkyvyttömyys, terveydenhuollon resurssien käyttö ja suorat kustannukset kasvavat samanaikaisesti migreenipotilaiden kärsimien päänsärkypäivien lukumäärän lisääntyessä. Tässä tutkimuksessa arvioimme migreenin aiheuttamaa kuormaa suomalaisessa terveydenhuollossa hyödyntämällä yksityisen työterveyshuollon toimijan asiakkaista kertynyttä tosielämän tietoa.

Rekisteritutkimuksen aineistona käytettiin suostumuksen antaneiden (N=369 383) Terveystalon työterveysasiakkaiden potilasrekisteritietoja. Aineistosta tunnistettiin yhteensä 17 623 migreenipotilasta ja tälle ryhmälle koostettiin iän ja sukupuolen suhteen vertailukelpoinen kontrollipopulaatio. Tutkimuksessa verrattiin migreeni- ja kontrolliryhmän potilaiden työterveyshuollon käyntien määrää, sairaslomien kestoa ja liitännäissairauksien esiintyvyyttä vuosina 2012-2017.

Migreenin esiintyvyys työterveysasiakkaiden keskuudessa oli 4,8-6,3 % ja suurin osa potilaista (78,9 %) oli naisia. Lääkereseptitietojen perusteella tutkimusaineiston migreenipotilaista 37 % sai akuuttia lääkehoitoa ja 13 % estolääkitystä. Tulokset osoittivat, että migreenin estohoito lisäsi resurssien käyttöä ja sairaslomien pituutta, sillä kolmea tai useampaa estolääkettä saaneiden potilaiden terveydenhuollon käyntien määrät kasvoivat 13,8 käynnistä 26,2:een ja sairaspäivien määrä 16,8 päivästä 30,4:ään. Kaiken kaikkiaan migreenipotilailla todettiin keskimäärin 1,7-kertainen kasvu käyntien määrässä ja 1,8-kertainen kasvu sairaspäivien lukumäärässä potilasvuotta kohden kontrollipopulaatioon verrattuna. Liitännäissairauksista masennuksen ja ahdistuksen todettiin olevan 1,8 kertaa yleisempää migreenipotilailla ja näiden sairauksien esiintyvyys kasvoi potilaalle määrättyjen lääkehoitolinjojen lukumäärän myötä.

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa migreenin aiheuttamasta kuormasta terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että suuri osa migreenipotilaista hyötyisivät hoidon tehostamisesta. Migreenin taudinkuvan tehokkaammalla hallinnalla ja hoidolla olisi mahdollista ehkäistä migreenin haitallisia vaikutuksia potilaiden terveyteen ja elämänlaatuun.

Lue lisää:

Korolainen MA, Kurki S, Lassenius MI, Toppila I, Costa-Scharplatz M, Purmonen T, Nissilä M. Burden of migraine in Finland: health care resource use, sick-leaves and comorbidities in occupational health care. The Journal of Headache and Pain, 12;20(1):13, 2019. doi: 10.1186/s10194-019-0964-5

Lue lisää RWE tutkimuksien tiivistelmiä täältä.

Takaisin ylös