Siirry sisältöön
Etusivu > Kaikki artikkelit > Migreenipotilaan monisairaudet tulisi huomioida hoitokäytännöissä

Migreenipotilaan monisairaudet tulisi huomioida hoitokäytännöissä

Uusi rekisteritutkimus osoittaa migreenipotilaan sairauksien kirjon olevan varsin laaja ja toisiinsa liittyvä. Usean sairauden samanaikainen esiintyminen on tyypillistä migreenipotilaalle. Tällaisia migreenin rinnalla ilmeneviä sairauksia ovat esimerkiksi astma ja allergiat sekä psykiatriset ja neurologiset sairaudet. Medaffconin, Novartiksen ja Terveystalon suorittama tutkimus pureutui syvemmälle migreenipotilaiden monisairauksiin potilasrekisteritietojen avulla.

Journal of Headache and Pain -lehdessä julkaistun retrospektiivisen tutkimuksen mukaan migreeni kasvattaa muiden samanaikaisten sairauksien määrän lähes kaksinkertaiseksi. Migreenipotilaiden mediaani diagnoosimäärä oli kaksitoista ja kontrollien kuusi kappaletta.

Lisäksi migreenipotilaiden lisäsairauksien verkoston havaittiin olevan diagnoosimärältään runsaampi ja diagnoosien liittyvän toisiinsa useammin verrattuna kontrollijoukon verkostoon. Suurimman diagnoosirykelmän migreenipotilaiden verkostossa muodostivat toiminnallisen häiriön tyyppiset oireet, joita olivat esimerkiksi hengityselimistöön, sympaattiseen hermostoon, sisäelimiin, infektioihin ja mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit. Tämä osoittaa, että migreenin vaikutus potilaan toiminnallisiin häiriöihin tai potilaan migreenin ja toiminnallisten häiriöiden samankaltaisten oireiden parempi ymmärtäminen olisi tärkeää.

”Yksittäisen oireen sijaan migreenipotilaan hoidossa olisi tärkeää huomioida koko sairauksien kirjo”, Medaffconilla rekisteritutkimuksia tekevää ryhmää johtava Lassenius kertoo.

Aiemmassa Medaffconin toteuttamassa tutkimuksessa migreenipotilaiden terveydenhuollon käyntien ja sairauspoissaolojen määrä oli kontrollipopulaatiota suurempi. Nyt julkaistu jatkotutkimus osoittaa suuren osan migreenipotilaiden terveydenhuollon käynneistä ja sairauspoissaoloista johtuvan monisairastavuudesta, ei varsinaisesta migreenistä.

Tutkimus suoritettiin tarkastelemalla suostumuksen antaneiden Terveystalon työterveysasiakkaiden potilasrekisteritietoja. Heidän joukostaan tunnistettiin 17 623 migreenidiagnoosin saanutta henkilöä, joille muodostettiin henkilömäärän, iän ja sukupuolen suhteen vastaava kontrolliryhmä henkilöistä, joilla ei ollut migreenidiagnoosia. Tutkimus suoritettiin vertailemalla migreenipotilaiden sairastavuutta kontrollipopulaation sairastavuuteen ja yhdistämällä toisiinsa liittyneitä lisäsairauksien ICD-10-diagnoosikoodeja verkostoksi sekä rykelmiksi.

Lue lisää:

Burden of migraine in Finland: multimorbidity and phenotypic disease networks in occupational healthcare, Korolainen MA, Tuominen S, Kurki S, Lassenius MI, Toppila I, Purmonen T, Santaholma J and Nissilä M. Journal of Headache and Pain (2020) 21:8.

Lue lisää RWE tutkimuksien tiivistelmiä täältä.

Takaisin ylös