Siirry sisältöön
Etusivu > Kaikki artikkelit > Mitä on tosielämän tieto ja miten sitä voidaan käyttää terveydenhuollon päätöksenteon tukena? 

Mitä on tosielämän tieto ja miten sitä voidaan käyttää terveydenhuollon päätöksenteon tukena? 

Tosielämän tieto tarkoittaa kaikkea terveystietoa (RWD), joka kertyy potilaista ja heidän terveydentilastaan erilaisiin terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi diagnoosit, hoitolinjat ja -vasteet sekä kuolleisuus. Tosielämän tietoa hyödyntämällä voidaan luoda näyttöön pohjautuvaa tietoa (RWE) esimerkiksi diagnostiikan, hoitokustannusten, hoidon tai hoitopolkujen arviointiin. Kun puhutaan tiedon käyttämisestä päätöksenteossa, käytetään niin sanottua aggregoitua tietoa, eli tiedoista ei pystytä tunnistamaan yhtään henkilöä. 


tosielämän tieto ja sen hyödyntäminen

Kuva 1. Tosielämän tiedon erilaiset käyttötavat

Miten tosielämän tietoa voi käytännössä hyödyntää?

”Tosielämän tiedosta voidaan esimerkiksi katsoa tietyn sairauden potilasmääriä tietyllä diagnoosilla ja tämän perusteella laskea, minkälainen on sairauden vallitsevuus ja ilmaantuvuus. Tämän tiedon avulla voidaan ennustaa, minkälainen sairauden hoitotaakka on tai miten nämä potilaat tulevat tulevaisuudessa käyttämään terveydenhuollon palveluita. Näin voisimme varautua esimerkiksi ikääntyvän väestön hoitamiseen.” 

Mikä on tosielämän tiedon nykyinen käyttöaste terveydenhuollossa?

”Suomessa on paljon tietoa sairaaloiden tietojärjestelmissä, jota pystytään hyödyntämään eri sairauksien hoidon suunnitellussa ja tiedolla johtamisessa. Suurimpia esteitä tiedon hyödyntämiseen ovat yleensä diagnoosien tai toimenpiteiden puutteellinen kirjaaminen, tekniset haasteet, tietotaidon puuttuminen ja rajalliset resurssit. Tämä on aiheuttanut sen, ettei tietoa ole pystytty hyödyntämään optimaalisella tavalla.”

”Sairaanhoitopiirit ovat jatkuvan säästöpaineen alla ja erityisesti, kun Suomen väestö ikääntyy, myös hoitopaine lisääntyy. Tätä olemassa olevaa tietoa voisi hyödyntää paljonkin siihen, että pystytään katsomaan, miten vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä voidaan ottaa käyttöön ja mikä niiden kustannusvaikuttavuus voisi olla.”

Miksi tosielämän tietoa tulisi hyödyntää yhä enemmän?

”Tietoon perustuva päätöksenteko on yhä tärkeämmässä asemassa. Jo nyt voimme verrata esimerkiksi hoitotuloksia, alueellisia eroavaisuuksia tuloksissa sekä käyttää tietoa diagnostiikan kehittämiseen tai yksilöllisten hoitojen suunnitteluun.”

”Maksajan näkökulma on myös erittäin suuressa roolissa. Kun mietitään sairaanhoitopiirejä, niin tiedolla johtaminen ja siihen liittyvät aiheet kuten budjetti- ja kustannusvaikuttavuus ovat todella tärkeitä.”

Katso video

Videolla Medaffconin vanhempi tieteellinen asiantuntija ja RWE tiimipäällikkö Mariann Lassenius käsittelee tosielämän tietoa ja sen hyödyntämistä terveydenhuollon kehittämisessä. Tosielämän tieto on kaikki se terveystieto, joka kerääntyy potilaista esimerkiksi sairaaloiden tietoaltaisiin ja erilaisiin rekistereihin. Miten tätä tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollon päätöksenteon tukena?

Lue lisää

Medaffconin tosielämän tietoon perustuvat tieteelliset julkaisut löydät täältä.
Tiivistelmiä Medaffconin tekemistä tosielämän tietoon perustuvista tutkimuksista löydät täältä

Takaisin ylös