Healthcare Consulting

Healthcare Consulting on luonteva jatko Medical Affairsille ja Market Accessille: kun jokin hoitomuoto on todettu kliinisesti tehokkaaksi ja osoitettu myös terveystaloustieteellisesti vaikuttavaksi sen implementointia kannattaa edistää kaikin keinoin.

Monissa tapauksissa terveydenhuollon yksiköiden resurssit ovat rajalliset ja kehitystoiminta jää potilas­paineen alla lievästi sivuraiteelle ja hyvätkin muutokset tekemättä.

Healthcare Consulting -osastomme auttaa terveydenhuollon yksiköitä omaksumaan ja implementoimaan uusia, tehokkaampia hoitomuotoja ja -malleja ja huolehtii siitä, että prosessit etenevät sovitun mukaisesti ja että asiakas ei jää muutoksen kanssa yksin.

Tutustu myös:

Stakeholder Perception Mapping | Real World Evidence | Medical Affairs | Market Access | Riskinjakomallit

Healthcare Consulting -palvelumme:

Hoitoprosessien ja -meto­dien kliinistä sekä vaikut­tavuusanalysointia

  • Eri terapia-alueilla
  • Eri yhteistyökumppanien kanssa

Terveystalousnäkökulma vaikuttavuusanalyyseihin

  • Nykyisen ja uuden toiminta­mallin vertailu ja johtopää­tökset päätöksenteon tueksi

Uusien toimintamallien implementoinnin konsultointia terveyden­huollon yksiköissä

  • Itse tehtynä tai sopivien yhteistyökumppanien kanssa

Healthcare Consulting -asiantuntijamme:


Jarmo Hahl

Toimitusjohtaja

Jarmo Hahl Medaffcon Market Access

Jarmo Hahl

Toimitusjohtaja
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001

LinkedIn

Jarmo liittyi partnerina ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden tehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on kokonaisvaltainen ymmärrys lääkealalta: hän on toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävässä, mm. terveystalousasiantuntijana, hinta- ja korvattavuusyksikön vetäjänä ja terveystalous- ja Market Access -tiimin johtajana. Ennen lääketeollisuuteen siirtymistä Jarmolla oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Taustastaan johtuen Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten kohtaamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Jarmo näkee Market Accessin monialaisena ja liiketoiminnan kannalta kriittisenä, ja siksi erittäin mielenkiintoisena toimialueena.

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut

Jaana Ahlamaa Medaffcon Medical Affairs

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 5767 325

LinkedIn

Jaana aloitti uransa lääketeollisuudessa lääketieteellisenä asiantuntijana eri terapia-alueilla, josta hän eteni Medical Affairs -tiimin esimieheksi. Jaanan vastuualueisiin ovat kuuluneet mm. myyntilupa-, lääketurva- ja markkinoinnin tukitoimi -funktiot. Vuonna 2006 Jaana siirtyi lääketieteelliseksi johtajaksi ottaen vastuulleen kaikki lääketieteelliset toiminnot edustamansa yrityksen Suomen toimipisteessä. Tämän jälkeen Jaana toimi moninaisissa lääketieteellisen asiantuntijan/johtajan tehtävissä eri toimeksiantajilla.

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009 työskenneltyään lääkealalla lähes kymmenen vuotta. Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa lääketeollisuuden monilla eri osa-alueilla sekä kyky ajatella innovatiivisesti. Yhteistyön luominen ja ylläpito lääkealan eri toimintojen ja toimijoiden välillä kuuluu Jaanan keskeisimpiin kiinnostuksen kohteisiin. Jaana on myös Suomen Lääkealan lääkäreiden hallituksen jäsen.

Simo Jääskeläinen

Vanhempi Market Access -päällikkö

Simo Jääskeläinen Medaffcon Market Access

Simo Jääskeläinen

Vanhempi Market Access -päällikkö
M.Sc (Health Administration), BBA

+358 40 5800 567

LinkedIn

Simo liittyi Medaffconin tiimiin 2 vuoden tauon jälkeen kesäkuussa 2016 Market Access tiiminvetäjänä. Alun perin Simo oli Medaffconin ensimmäinen rekrytointi vuonna 2011. Simolla on 12 vuoden kokemus lääkealalta, josta suurin osa Market Access -tehtävissä. Uran alkuaikoina hän työskenteli myös lääke-edustajana. Medaffconin lisäksi Simo on työskennellyt mm. AstraZenecalla, Abbottilla ja Sanofilla.

Lääkealalla Simoa kiinnostaa sen yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen merkitys. Market Access kiinnostaa erityisesti sen monipuolisuuden ja muuttuvien tilanteiden takia. Market Access -toiminnolla on jatkuvasti syvenevä merkitys liiketoiminnan menestymisen kannalta, mikä näkyy kilpailun siirtymisenä perinteisestä markkinoinnista hinta- ja korvattavuusprosesseihin.

Market Accessissa Simon vahvuus on monipuolisuus. Hän hallitsee hinta- ja korvattavuusprosessit sekä niihin liittyvät taktiikat, mutta myös terveystaloustieteen hyödyntämisen. Työntekijänä Simo on luova, luotettava ja järjestelmällinen puurtaja.

Outi Isomeri

Tieteellinen projektipäällikkö

Outi Isomeri - Medaffcon Oy - Medical Affairs

Outi Isomeri

Tieteellinen projektipäällikkö
M. Sc. (Pharm.) & M. Sc. (Tech.)

+358 40 507 4092

LinkedIn

Outi Isomeri liittyi Medaffconin Medical Affairs tiimiin joulukuussa 2017. Outi omaa runsaasti kokemusta avopuolen lääkehuollosta, erityisesti asiakaspalvelusta ja potilaiden tarpeiden kartoittamisesta työskenneltyään proviisorina vuodesta 2009.

Outi on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja teki diplomi-työn sekä syventävät opinnot Aalto Yliopiston HEMA-instituutille (Healthcare Engineering, Management and Architecture), jossa hän mm. tutki erikoissairaanhoidon ohjausta ja järjestelyitä. Tutkintoon kuului tuotantotalouden lisäksi mm. terveystaloustieteitä ja analytiikkaa. Lisäksi Outi on toiminut analyytikkona eri projekteissa NHG:llä.

Alalla Outia kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen kaikkien eduksi ja mahdollisuudet antaa oma panos toimivampaan lääkehuoltoon Suomessa. ”Uskon vahvasti, että alamme toimintamalleissa on paljon parannettavaa ja haluan olla mukana niiden analysoinnissa sekä suunnittelussa.” Lisäksi Outia kiinnostaa mm. markkina-analyysit ja sairauksien kokonaiskustannusten arviointi ja seuranta.

Outin vahvuuksiin lukeutuu monipuolisuus sekä työtekijänä että koulutustaustan osalta. Outi on analyyttinen, ahkera ja asiakaslähtöinen lääkealan ammattilainen.

Lasse Oinonen

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö

Lasse Oinonen Medaffcon Medical Affairs

Lasse Oinonen

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Pharmacy)

+358 40 1242 585

LinkedIn

Lasse aloitti Medaffconilla marraskuussa 2014 tieteellisenä projektipäällikkönä. Lasse on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2001 erilaisissa tehtävissä: myyntityössä n. 6 vuotta (eturauhassyöpälääke, erektiohäiriölääke, mikrobilääke, kipulääke, laihdutuslääke), kehitys-/projektityössä n. 3 vuotta (lihavuudenhoito), tieteellisenä asiantuntijana 5,5 vuotta (urologia, nefrologia, anestesiologia) sekä vastuunalaisen johtajan sijaisena. Lasse on koulutukseltaan proviisori ja vuodesta 2014 alkaen väitöskirjaopiskelija Tampereen yliopistossa (TaY hemodynamiikan tutkimusryhmä).

Lasse on erityisen kiinnostusta alan jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä erilaisista sidosryhmistä ja niiden tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta, lääkkeiden kustannushyöty–vaikuttavuus-tarkastelun merkityksestä terveydenhuollon päätöksenteossa ja kliinisesti merkittävän tieteellisen tiedon parissa työskentelemisestä.

Lassen vahvuuksiin lukeutuu hänen laaja-alainen kokemuksensa lääketeollisuuden eri terapia- ja vastuualueilta sekä Cross-functional team -työskentely matriisiorganisaatiossa.