Real World Practices (RWP) – Tosielämän käytännöt

Tosielämän käytänteitä kuvaavat projektit, kuten hoitopolku- ja sidosryhmäkartoitukset, ovat olleet suosittuja palvelutarjonnassamme jo pitkään.  Tällaiset paikallista tilannetta kuvaavat selvitykset luovat kattavan kokonaiskuvan terapia-alueesta ja sen hoitokäytännöistä ja päätöksentekoprosesseista, hyödyntäen eri tietolähteitä erittäin laaja-alaisesti.

Medaffconilla on valmius yhdistää tosielämän rekisteri- tai biopankkitietoa projektien yhteyteen ja luoda Real World Practice (RWP) -kokonaisuuksia. Rekisteritiedon liittäminen selvitykseen auttaa hahmottamaan tarkemmin esimerkiksi potilasryhmää ja sen ominaisuuksia

Yksi syy palvelumme suosiolle on sen muokattavuus vastaamaan asiakkaan tarpeita.

RWP-projektit tuottavat syväluotaavaa objektiivista tietoa, josta voi hyötyä monet eri toimijat erilaisista lähtökohdista. Asiakkainamme voivat olla sekä terveydenhuollon toimijat että lääketeollisuus. Räätälöimme sinun tarpeisiin sopivan ratkaisun.

RWP-palvelukokonaisuutemme vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Ketkä osallistuvat terapia-aluettasi koskeviin päätöksiin ja minkälaisia ovat näiden tahojen päätöksentekomekanismit?
  • Millaisia hoitopolkuja ja -hoitokäytänteitä valitulla terapia-alueella on?
  • Miten ja miksi hoitokäytännöt ja hoitopolut vaihtelevat eri puolilla maata?
  • Mitkä ja miten epävarmuustekijät (esim. tiedonpuute) muokkaavat kokonaistilannetta?
  • Mitä tapahtuu terapia-alueellasi juuri nyt ja miltä tulevaisuus näyttää?
  • Millaisia ratkaisumahdollisuuksia voisi olla käytettävissä?

 

Ota yhteyttä ja rakennamme yhdessä juuri sinun tarpeisiisi sopivan tutkimusrakenteen!

 

”Projektipäällikkönä toimin osana asiakasyrityksen tiimiä. Tarjoan asiakkaalle riippumattoman näkökulman ja uusia ajatuksia ilman organisatorista painetta. Medaffconilaisena pystyn tarjoamaan asiakkaalle esimerkiksi best practice -ajattelua, sillä Medaffconin katon alla yhdistyy laaja osaaminen.”
Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager, Medaffcon Oy

Kerromme mielellämme lisää!

Kristiina Pelli
Sr. Scientific Project Manager
Medical Affairs Lead

Ota yhteyttä

Hoitopolku- ja sidosryhmäkartoituksien asiantuntijamme:

Kristiina Pelli
Sr. Scientific Project Manager
Medical Affairs Lead

Kristiina Pelli

Sr. Scientific Project Manager
Medical Affairs Lead
M.Sc. (Food Science), MBA

+358 40 510 0838 LinkedIn

Kristiina liittyi Medaffconiin liiketoiminnan kehittämispäällikkönä vuonna 2012. Työuransa hän aloitti CRO -yrityksessä ja tämän jälkeen ennen Medaffconille siirtymistä toimi kahdessa suuressa lääkeyrityksessä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Työvuosia lääketeollisuudessa on kertynyt jo 15. Koulutukseltaan Kristiina on ETM sekä MBA, Henley Business Schoolista.

Medaffconissa, nykyään Medical Affairs -tiimin vetäjänä, Kristiinan kokemus lääketeollisuuden toimialan eri toimijoista sekä laaja-alainen terapia-alue osaaminen hyödynnetään yhteistyössä tiiminjäsenten kanssa asiakastoimeksiantojen toteutuksessa. Terveydenhuollossa toimialana Kristiinaa viehättää jatkuva nopeatempoinen muutos ja kehitys kohti parempaa, yksilöiden parhaaksi ja se, ”että melkeinpä joka vuosi –  aina vain uudestaan ja uudestaan  – voi todeta, että koskaan aikaisemmin, emme ole olleet näin isojen ja tärkeiden asioiden äärellä tekemässä töitä”.


Jaana Ahlamaa
Medical Director

Jaana Ahlamaa

Medical Director
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 576 7325 LinkedIn

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009. Sitä ennen hän työskenteli asiantuntija- ja johtotehtävissä lääketeollisuudessa lähes kymmenen vuotta. Jaana on työskennellyt myös sairaalalääkärinä ja hän on kirurgian erikoislääkäri. Hän on väitellyt vuonna 1999 terveyspoliittisesta aiheesta liittyen asiakasmaksuihin terveydenhuollossa.

Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa. Jaana on erityisen kiinnostunut Suomen terveysalan tulevasta kehityksestä. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet kiehtovat erityisesti Jaanaa. ”Odotan suurella mielenkiinnolla, miten terveydenhuollossa jatkossa pystymme yhä paremmin räätälöimään hoitoja potilaskohtaisesti ja systemaattisesti arvioimaan hoitojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta”.


Päivikki Hemmilä
Scientific Advisor

Päivikki Hemmilä

Scientific Advisor
PhD

+358 45 120 0632 LinkedIn

Päivikki liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Koulutukseltaan Päivikki on filosofian tohtori ja uransa ensimmäiset 10 vuotta hän toimi syöpätutkijana. Tutkijan uran jälkeen Päivikki on toiminut monipuolisissa asiantuntijatehtävissä myynnin, tutkimuksen, laadun ja rekisteröinnin parissa lääke-, Medical Device- ja CRO-yrityksissä. Medaffconille Päivikki siirtyi Tampereen Biopankista, jossa hän vastasi biopankin laatujärjestelmän sekä operatiivisten prosessien pystyttämisestä ja kehittämisestä.

Päivikki toimii tieteellisenä asiantuntijana Medaffconilla, jossa hänen monipuolinen kokemuksensa projektinvetäjän roolista yhdistettynä vahvaan tieteelliseen asiantuntemukseen on hyödynnettävissä erilaisten asiakasprojektien toteutuksessa. Päivikkiä kiehtoo terveydenhuoltoalan jatkuva kehitys eri toimijoiden välisen yhteistyön tuloksena. “On todella mielenkiintoista nähdä, kuinka tosielämän tiedon hyödyntäminen kehittyy uusien datalähteiden avautumisen ja lainsäädännön muutosten myötä.”


Krista Ketonen
Scientific Project Manager

Krista Ketonen

Scientific Project Manager
M.Sc. (Biomedicine)

+358 50 354 4704 LinkedIn

Krista liittyi Medaffconiin toukokuussa 2017 tieteellisenä projektipäällikkönä. Krista on työskennellyt viimeiset kolme vuotta GSK:lla pääasiallisesti tuotespesialistina terapia-alueina kivunhoito ja suunhoito. Lisäksi Kristalla on kokemusta tutkimustyöstä sekä myynnistä.

Alalla Kristaa kiinnostaa jatkuva kehitys, muuttuvat toimintatavat ja uudet innovaatiot. Lisäksi lääkäreiden ja lääketeollisuuden läpinäkyvän ja eettisen yhteistyön kehittäminen kiinnostaa Kristaa.

Kristalla on biolääketieteellinen koulutus ja omaa pitkän kokemuksen asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kristan vahvuuksiin lukeutuu hänen vahvat esiintymis- ja ihmissuhdetaidot sekä päämäärätietoisuus. ”Mikään ei ole mahdotonta, kun saadaan oikeat ihmiset saman pöydän ääreen”


Lasse Oinonen
Sr. Scientific Project Manager

Lasse Oinonen

Sr. Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmacy)

+358 40 124 2585 LinkedIn

Lasse aloitti Medaffconilla marraskuussa 2014 tieteellisenä projektipäällikkönä. Lasse on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2001 erilaisissa tehtävissä: myyntityössä n. 6 vuotta (eturauhassyöpälääke, erektiohäiriölääke, mikrobilääke, kipulääke, laihdutuslääke), kehitys-/projektityössä n. 3 vuotta (lihavuudenhoito), tieteellisenä asiantuntijana 5,5 vuotta (urologia, nefrologia, anestesiologia) sekä vastuunalaisen johtajan sijaisena. Lasse on koulutukseltaan proviisori ja vuodesta 2014 alkaen väitöskirjaopiskelija Tampereen yliopistossa (TaY hemodynamiikan tutkimusryhmä).

Lasse on erityisen kiinnostusta alan jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä erilaisista sidosryhmistä ja niiden tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta, lääkkeiden kustannushyöty–vaikuttavuus-tarkastelun merkityksestä terveydenhuollon päätöksenteossa ja kliinisesti merkittävän tieteellisen tiedon parissa työskentelemisestä.

Lassen vahvuuksiin lukeutuu hänen laaja-alainen kokemuksensa lääketeollisuuden eri terapia- ja vastuualueilta sekä Cross-functional team -työskentely matriisiorganisaatiossa.


Milla Summanen
Scientific Advisor

Milla Summanen

Scientific Advisor
PhD

+358 45 238 0122 LinkedIn

Milla aloitti Medaffconilla helmikuussa 2019. Hän on väitellyt solubiologian alalta Utrechtin yliopistosta Hollannista ja toiminut sen jälkeen vuosina 2014-2019 tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa Neurobiologian tutkimusryhmässä.

Millan vahvuuksiin kuuluu vahva tieteellinen osaaminen, erinomainen organisaatiokyky sekä monipuolinen ja kansainvälinen koulutustausta. Millaa kiinnostaa erityisesti kliinisesti merkittävän tutkimustiedon parissa työskentely, yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet ja yhteistyö terveysalan eri toimijoiden kanssa. ”Uskoisin, että tosielämän tietoon perustuvan tutkimuksen merkitys tulee lisääntymään ja tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää hoidon parempaan kohdentamiseen.”


Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager

Elisa Tyynysniemi

Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmaceutical Science)

+358 40 839 4369 LinkedIn

Elisa aloitti Medaffconissa tammikuussa 2015 tieteellisenä projektipäällikkönä. Aiemmin Elisa on työskennellyt lääketurvayksikössä Novo Nordisk A/S:lla Kööpenhaminassa sekä myyntilupia koskevissa tehtävissä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Työskenneltyään tutkijana Turun yliopiston patologian laitoksella Elisalla on myös useamman vuoden kokemus lääketieteellisestä tutkimuksesta ja sairaalaympäristössä toimimisesta.

Elisa on valmistunut Kööpenhaminan yliopistosta kansainväliseltä lääkekehityksen maisterilinjalta. Hän teki maisterin tutkintonsa lopputyön Novo Nordisk A/S:n pääkonttorilla Kööpenhaminassa. Elisa on suorittanut luonnontieteiden kandidaatin opinnot Turun yliopistossa terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa, joten hänellä on opintoja niin lääketieteestä, luonnontieteistä, farmasiasta kuin kauppatieteistä.

Vahvan teoriapohjan ja työkokemuksen kautta Elisalla on laaja ymmärrys lääkekehityksen tavoitteista niin teollisuuden kuin viranomaisen näkökulmasta. Elisa on erityisen kiinnostunut uusien lääkehoitojen kehittämisestä ja hoidollisen arvon parantamisesta. Häntä innostaa myös monitoimintaisten tiimien kanssa työskentely ja saumattoman yhteistyön rakentaminen eri sidosryhmien välillä.