Hoitopolku- ja sidosryhmäkartoitukset

Hoitopolku- ja sidosryhmäkartoitukset antavat edustavan kokonaiskuvan valitun sairauden hoitokäytännöistä ja tähän liittyvistä terveydenhuollon eri yksiköiden päätöksentekoprosesseista eri puolilla Suomea. Selvityksissä hyödynnetään monipuolisesti eri tietolähteitä ja tiedonkeruumenetelmiä. 

Medaffconilla pystymme yhdistämään tosielämän rekisteri- tai biopankkitietoa hoitokäytäntöprojekteihin ja luomaan näin kattavia hoitopolku- ja sidosryhmäkartoituksia. Rekisteritiedon liittäminen selvitykseen auttaa hahmottamaan tarkemmin esimerkiksi potilasryhmää ja sen ominaisuuksia.Parhaimmillaan kartoitukset antavat käyttäjälleen niin kvalitatiivista kuin kvantitatiivistakin dataa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. 

Palvelu muokataan vastaamaan sinun tarpeitasi 

Hoitopolku- ja sidosryhmäkartoitukset tuottavat syväluotaavaa objektiivista tietoa, josta hyötyvät monet eri tahot erilaisista lähtökohdista. Asiakkainamme ovat sekä terveydenhuollon toimijat että lääketeollisuus. Räätälöimme juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun vastaamaan liiketoimintasi suunnittelun kannalta kriittisiin kysymyksiin, koskien esimerkiksi käytänteiden alueellisia eroavaisuuksia, uusien hoitojen käyttöönottoa tai resurssien käyttöä.

 

”Projektipäällikkönä toimin osana asiakasyrityksen tiimiä. Tarjoan asiakkaalle riippumattoman näkökulman ja uusia ajatuksia ilman organisatorista painetta. Medaffconilaisena pystyn tarjoamaan asiakkaalle esimerkiksi best practice -ajattelua, sillä Medaffconin katon alla yhdistyy laaja osaaminen.”
Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager, Medaffcon Oy

Kerromme mielellämme lisää!

Kristiina Pelli
Sr. Scientific Project Manager
Medical Affairs Lead

Ota yhteyttä

Hoitopolku- ja sidosryhmäkartoituksien asiantuntijamme:

Kristiina Pelli
Sr. Scientific Project Manager
Medical Affairs Lead

Kristiina Pelli

Sr. Scientific Project Manager
Medical Affairs Lead
M.Sc. (Food Science), MBA

+358 40 510 0838 LinkedIn

Kristiina liittyi Medaffconiin liiketoiminnan kehittämispäällikkönä vuonna 2012. Työuransa hän aloitti CRO -yrityksessä ja tämän jälkeen ennen Medaffconille siirtymistä toimi kahdessa suuressa lääkeyrityksessä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Työvuosia lääketeollisuudessa on kertynyt jo 15. Koulutukseltaan Kristiina on ETM sekä MBA, Henley Business Schoolista.

Medaffconissa, nykyään Medical Affairs -tiimin vetäjänä, Kristiinan kokemus lääketeollisuuden toimialan eri toimijoista sekä laaja-alainen terapia-alue osaaminen hyödynnetään yhteistyössä tiiminjäsenten kanssa asiakastoimeksiantojen toteutuksessa. Terveydenhuollossa toimialana Kristiinaa viehättää jatkuva nopeatempoinen muutos ja kehitys kohti parempaa, yksilöiden parhaaksi ja se, ”että melkeinpä joka vuosi –  aina vain uudestaan ja uudestaan  – voi todeta, että koskaan aikaisemmin, emme ole olleet näin isojen ja tärkeiden asioiden äärellä tekemässä töitä”.


Jaana Ahlamaa
Medical Director

Jaana Ahlamaa

Medical Director
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 576 7325 LinkedIn

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009. Sitä ennen hän työskenteli asiantuntija- ja johtotehtävissä lääketeollisuudessa lähes kymmenen vuotta. Jaana on työskennellyt myös sairaalalääkärinä ja hän on kirurgian erikoislääkäri. Hän on väitellyt vuonna 1999 terveyspoliittisesta aiheesta liittyen asiakasmaksuihin terveydenhuollossa.

Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa. Jaana on erityisen kiinnostunut Suomen terveysalan tulevasta kehityksestä. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet kiehtovat erityisesti Jaanaa. ”Odotan suurella mielenkiinnolla, miten terveydenhuollossa jatkossa pystymme yhä paremmin räätälöimään hoitoja potilaskohtaisesti ja systemaattisesti arvioimaan hoitojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta”.


Päivikki Hemmilä
Scientific Advisor

Päivikki Hemmilä

Scientific Advisor
PhD

+358 45 120 0632 LinkedIn

Päivikki liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Koulutukseltaan Päivikki on filosofian tohtori ja uransa ensimmäiset 10 vuotta hän toimi syöpätutkijana. Tutkijan uran jälkeen Päivikki on toiminut monipuolisissa asiantuntijatehtävissä myynnin, tutkimuksen, laadun ja rekisteröinnin parissa lääke-, Medical Device- ja CRO-yrityksissä. Medaffconille Päivikki siirtyi Tampereen Biopankista, jossa hän vastasi biopankin laatujärjestelmän sekä operatiivisten prosessien pystyttämisestä ja kehittämisestä.

Päivikki toimii tieteellisenä asiantuntijana Medaffconilla, jossa hänen monipuolinen kokemuksensa projektinvetäjän roolista yhdistettynä vahvaan tieteelliseen asiantuntemukseen on hyödynnettävissä erilaisten asiakasprojektien toteutuksessa. Päivikkiä kiehtoo terveydenhuoltoalan jatkuva kehitys eri toimijoiden välisen yhteistyön tuloksena. “On todella mielenkiintoista nähdä, kuinka tosielämän tiedon hyödyntäminen kehittyy uusien datalähteiden avautumisen ja lainsäädännön muutosten myötä.”


Sari Vanhatupa
Scientific Advisor

Sari Vanhatupa

Scientific Advisor
PhD

+358 50 3112 876 LinkedIn

Sari liittyi Medaffconin asiantuntijatiimiin helmikuussa 2020. Koulutukseltaan Sari on filosofian tohtori ja hän on toiminut aiemmin lääkeyrityksen asiantuntijatehtävissä hematologisten syöpien terapia-alueella. Sarilla on yli 15 vuoden kokemus tieteen eri osa-alueilta. Vuonna 2008 valmistuneen immunologian aihepiiriin kuuluvan väitöskirjatyön jälkeen hän on toiminut useita vuosia syöpä- ja kantasolututkijana Tampereen yliopistossa. Tutkimustaustan lisäksi Sarilla on kokemusta ohjaus- ja opetustehtävistä sekä aineenopettajan tutkinto.

Sari toimii Medaffconilla tieteellisenä asiantuntijana. Hänen kokemuksensa lääkeyrityksen asiantuntijaroolista yhdistettynä laajaan tutkimustaustaan ja opetuskokemukseen, mahdollistavat monipuolisten tehtävien ja projektikokonaisuuksien hallinnan. Terveydenhuolto-alalla Saria kiehtoo erityisesti kehittyvän terveysteknologian, digitalisaation ja tosielämän terveystiedon tuomat mahdollisuudet terveydenhuollon kehittämisessä. ” On innostavaa nähdä kuinka nämä osa-alueet tulevaisuudessa nivoutuvat yhteen parantaen hoitotuloksia ja potilaan elämänlaatua”.

 


Krista Ketonen
Scientific Project Manager

Krista Ketonen

Scientific Project Manager
M.Sc. (Biomedicine)

+358 50 354 4704 LinkedIn

Krista liittyi Medaffconiin toukokuussa 2017 tieteellisenä projektipäällikkönä. Krista on työskennellyt lääketeollisuudessa sekä myynnissä, että tieteellisessä palveluyksikössä. Terapia-aluekokemusta on kertynyt kivun hoidosta ja diabeteksesta.

Alalla Kristaa kiinnostaa jatkuva kehitys, muuttuvat toimintatavat ja uudet innovaatiot. Lisäksi lääkäreiden ja lääketeollisuuden läpinäkyvän ja eettisen yhteistyön kehittäminen kiinnostaa Kristaa.

Kristalla on biolääketieteellinen koulutus ja omaa pitkän kokemuksen asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kristan vahvuuksiin lukeutuu hänen vahvat esiintymis- ja ihmissuhdetaidot sekä päämäärätietoisuus.


Lasse Oinonen
Sr. Scientific Project Manager

Lasse Oinonen

Sr. Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmacy)

+358 40 124 2585 LinkedIn

Lasse aloitti Medaffconilla marraskuussa 2014 tieteellisenä projektipäällikkönä. Lasse on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2001 erilaisissa tehtävissä: myyntityössä n. 6 vuotta (eturauhassyöpälääke, erektiohäiriölääke, mikrobilääke, kipulääke, laihdutuslääke), kehitys-/projektityössä n. 3 vuotta (lihavuudenhoito), tieteellisenä asiantuntijana 5,5 vuotta (urologia, nefrologia, anestesiologia) sekä vastuunalaisen johtajan sijaisena. Lasse on koulutukseltaan proviisori ja vuodesta 2014 alkaen väitöskirjaopiskelija Tampereen yliopistossa (TaY hemodynamiikan tutkimusryhmä).

Lasse on erityisen kiinnostusta alan jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä erilaisista sidosryhmistä ja niiden tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta, lääkkeiden kustannushyöty–vaikuttavuus-tarkastelun merkityksestä terveydenhuollon päätöksenteossa ja kliinisesti merkittävän tieteellisen tiedon parissa työskentelemisestä.

Lassen vahvuuksiin lukeutuu hänen laaja-alainen kokemuksensa lääketeollisuuden eri terapia- ja vastuualueilta sekä Cross-functional team -työskentely matriisiorganisaatiossa.