Interaktiiviset työkalut ja laskurit

Interaktiiviset työkalut yhdistävät laajat tietokokonaisuudet yhteen pakettiin. Julkaistu tutkimustieto, alueelliset potilas- tai myyntitiedot ja terveystaloudellinen analyysi kootaan helposti käytettävään työkaluun, jossa relevantti tieto esitetään ymmärrettävässä muodossa. Tarvittaessa tietoa on mahdollista täydentää myös Medaffconin RWE-tutkimuksilla ja/tai FastTrack tietopyynnöillä, tai työkalu voidaan rakentaa nimenomaan näiden tulosten jatkohyödyntämistä varten.

Tarkoituksena on mahdollistaa visuaalisesti miellyttävä, interaktiivinen käyttökokemus ja tiedon muokattavuus käyttäjän intressien mukaisesti.

Interaktiiviset työkalut ja laskurit ovat erityisen suosittuja asiakasrajapinnassa, jossa niitä voidaan käyttää kampanjoiden ja tutkimusjulkaisujen tukena sekä niitä soveltaen. Medaffconin interaktiiviset työkalut mahdollistavat esimerkiksi:

  • alueellisen potilasmäärän arvioinnin
  • alueellisten hoitokustannusten arvioinnin
  • alueellisen budjettivaikutuksen arvioinnin
  • hoidolla saavutettavien hyötyjen tai haittojen arvioinnin valitulla alueella sekä
  • hoitovaihtoehtojen välisten hyötyjen vertailun

 

Medaffconin monialainen tiimi toteuttaa interaktiivisia työkaluja asiakkaidemme myynnin, markkinoinnin sekä medical ja market access osastojen tarpeisiin. Toimeksiannosta riippuen, hyödynnämme lääketieteen, terveystaloustieteen ja data-analytiikan laajaa osaamistamme.

Työkalut voidaan rakentaa esimerkiksi yleisesti käytössä olevilla Microsoft Excel tai PowerBI ohjelmilla, mutta myös muita toteutustapoja on mahdollista käyttää.

Lue lisää terveystaloudellisesta mallinnuksesta, RWE tutkimuksista ja Fast Track tietopyynnöistä.

Interaktiiviset työkalut esittävät laajat tietokokonaisuudet ymmärrettävässä ja helposti käytettävässä muodossa

 

Medaffconin interaktiiviset työkalut suurien data määrien käsittelyyn

 

Kerromme mielellämme lisää!

Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead

Ota yhteyttä

Interaktiivisten työkalujen asiantuntijamme:

Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead

Tatu Sainio

Sr. Health Economist
Access & HE Lead
M.Sc. (Economics & Health Economics)

+358 44 530 5525 LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Koulutukseltaan Tatu on sekä kauppatieteiden että terveystieteiden maisteri, pääaineinaan markkinointi ja terveystaloustiede. Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu työskenteli Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä. Medaffconilla Tatu työskentelee pääasiassa terveysteknologioiden arviointien parissa, jonka lisäksi Tatu vetää access & health economics tiimiä. Työkokemuksensa kautta Tatulla on monipuolinen osaaminen eri lääketeollisuuden toiminnoista ja tiedon hyödyntämisestä eri toimintojen tukena.

Tatun vahvuutena on monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen kautta kerätty kokonaisvaltainen ymmärrys lääketeollisuuden ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä. Tatua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus tuottaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi.

”On hienoa, että vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon ympärillä on hypeä. Seuraavaksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla tieto saadaan systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja siten voimavarat parhaaseen käyttöön.”


Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor
RWE Lead

Mariann Lassenius

Sr. Scientific Advisor
RWE Lead
PhD

+358 50 345 2393 LinkedIn

Väitöksensä jälkeen, Mariann liittyi Medaffconin tiimiin vuonna 2016. Tukijan uralla Mariann keskittyi tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaiskomplikaatioihin ja niitä selittäviin tekijöihin, joten hyppäys tosielämäntietoon perustuviin tutkimuksiin oli luonteva jatke hänen uralleen. Tosielämän tietoon perustuvien tutkimusten kautta Mariann on Medaffconilla saanut tutustua laaja-alaisesti eri terapia-alueisiin ja päässyt tekemään yhteistyötä eri terveydenhuollon osapuolten kanssa. Suurin osa hänen työajastaan menee asiakkaiden kanssa keskusteluun, tutkimusten suunnitteluun/toteutukseen, sekä tiimin sparraamiseen. Mariann nauttii työn vaihtelevuudesta, ongelmalähtöisestä ratkaisunteosta, sekä ihmisten parissa työskentelemisestä.

”Tosielämäntietoon perustuvat tutkimukset ovat lisääntyneet huomattavasti, sillä terveydenhuollon eri toimijoiden päätöksentekoon liittyy enenevässä määrin taustalla oleva tietoon pohjautuva fakta, johon voidaan vastata tutkimuksilla. Kasvava trendi jatkuu myös tulevaisuudessa viranomaisvaatimusten sekä tiedolla johtamisen siivittäminä.”


Iiro Toppila
Biostatistician
Data Analysis Lead

Iiro Toppila

Biostatistician
Data Analysis Lead
M.Sc. (Tech.)

+358 44 314 1597 LinkedIn

Iiro aloitti Medaffconilla tilastotieteen asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2017. Ennen tätä hän on toiminut neljä vuotta tutkimusassistenttina akateemisessa tutkimusryhmässä analysoiden kliinistä ja geneettistä potilasdataa. Koulutukseltaan Iiro on bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri.

Iiron vahvuuksiin kuuluu tilastotieteen ja data-analyysin vahva tuntemus ja hands-on kokemus sensitiivisen potilasdatan kanssa työskentelystä, sekä poikkitieteellinen kommunikaatio eri alan asiantuntijoiden välillä. Alalla Iiroa kiinnostaa erityisesti teknologian murroksen avaamat suuret datamäärät ja se, kuinka tästä datasta saatavaa tietoa voidaan potentiaalisesti hyödyntää konkreettisten johtopäätösten tekoon, niin sairauksien luonteen ymmärtämiseksi kuin lääketeollisuuden tavoitteiden ja potilaiden hoidon edistämiseksi.

”Koneoppiminen ja tekoälypohjaiset työkalut mullistavat terveydenhuoltoa nyt ja tulevaisuudessa, mutta näitäkin tärkeämpää on saattaa jo olemassa oleva terveysdata tehokkaaseen käyttöön terveyden edistämiseksi.”