Interaktiiviset tietojohtamisen työkalut

Medaffconin interaktiiviset tietojohtamisen työkalut yhdistävät RWE-tutkimuksilla kerätyn tiedon, julkaistun tutkimustiedon, alueelliset potilas- tai myyntitiedot sekä terveystaloudellisen analyysin yhteen helposti käytettävään työkaluun, jossa relevantti tieto esitetään ymmärrettävässä muodossa. Tarkoituksena on mahdollistaa visuaalisesti miellyttävä, interaktiivinen käyttökokemus ja tiedon muokattavuus käyttäjän intressien mukaisesti.

Interaktiivisilla tietojohtamisen työkaluilla käsittelet juuri sinua ja asiakastasi kiinnostavaa paikallistettua tietoa.

Medaffconin interaktiiviset työkalut suurien data määrien käsittelyyn

Interaktiiviset tietojohtamisen työkalut soveltuvat moneen eri käyttötarkoitukseen

Medaffcon toteuttaa interaktiivisia tietojohtamisen työkaluja asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityinä. Työkaluja voidaan rakentaa sekä sisäiseen että ulkoiseen käyttöön.

Sisäiseen käyttöön soveltuvat työkalut

  • toiminnan suunnittelu
  • myynnin seuranta ja ennustaminen
  • strateginen päätöksenteko
  • lanseeraus
  • markkinoinnin ja vaikuttamisen kohdentaminen

Ulkoiseen käyttöön soveltuvat työkalut

  • viranomaiskeskustelut ja -vaateet
  • keskustelut terveydenhuollon päättäjien kanssa
  • kentän työkalut

 

Työkalut sisäiseen tietojohtamiseen

Sisäisen tietojohtamisen työkalut on suunniteltu organisaation sisäiseen viestintään, esimerkiksi paikallis- ja globaaliorganisaation välillä tai toiminnan suunnitteluun, kun halutaan kohdentaa myynnin, markkinoinnin tai medical osaston toimintaa tietoon pohjautuen. Työkalut tarjoavat organisaatiolle paremman ymmärryksen omien tuotteiden käytöstä todellisessa maailmassa, tosielämässä.

Sisäisen tietojohtamisen työkaluilla voidaan esimerkiksi luoda dynaaminen näkymä myynnin seurantaan alueittain tai niissä voidaan jatkojalostaa myyntidataa esimerkiksi arvioimaan potilasmääriä, uusia aloituksia tai hoidon kestoja. Mielenkiinnon kohteena voivat olla vaikkapa alueelliset erot, jolloin vaikuttamistoimenpiteitä voidaan kohdentaa tarkemmin oikeille alueille.

Tyypillisesti sisäisen tietojohtamisen työkalut pohjautuvat asiakkaan omaan myyntidataan, FastTrack tietopyyntöihin ja olemassa olevaan tutkimustietoon, sekä avoimeen dataan. Tarvittaessa tietoa voidaan hyödyntää useammasta eri lähteestä.

 

Työkalut ulkoiseen tietojohtamiseen

Ulkoisen tietojohtamisen työkalut soveltuvat esimerkiksi keskusteluihin kliinikoiden, hoitajien sekä terveydenhuollon päättäjien kanssa. Niiden tarkoituksena on tukea myynnin sekä medical ja market access osastojen toimintaa ja mahdollistaa kohdennetut ja räätälöidyt asiakaskohtaamiset.

Ulkoisen tietojohtamisen työkaluilla voidaan kuvata tai ennustaa esimerkiksi tautitaakkaa, resurssinkäyttöä, kustannuksia ja budjettivaikutusta tai hoitojen tai hoitamatta jättämisen hyötyjä ja haittoja.

Tyypillisesti ulkoisen tietojohtamisen työkalut pohjautuvat julkaistuun tietoon ja/tai suomalaisista rekistereistä kerättyyn tietoon. Tarvittaessa tietoa voidaan hyödyntää useammasta eri lähteestä.

 

Lue lisää terveystaloudellisesta mallinnuksesta, RWE tutkimuksista ja Fast Track tietopyynnöistä.

Interaktiivisilla tietojohtamisen työkaluilla käsittelet juuri sinua ja asiakastasi kiinnostavaa paikallistettua tietoa.

 

Interaktiiviset työkalut

 

Katso video esittely:

 

Kerromme mielellämme lisää!

Tatu Sainio
Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead

Ota yhteyttä

Interaktiivisten työkalujen asiantuntijamme:

Tatu Sainio
Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead
Tatu Sainio

Tatu Sainio

Sr. Health Economist
Access & HE Lead
M.Sc. (Economics & Health Economics)

LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Koulutukseltaan Tatu on sekä kauppatieteiden että terveystieteiden maisteri, pääaineinaan markkinointi ja terveystaloustiede. Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu työskenteli Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä. Medaffconilla Tatu työskentelee pääasiassa terveysteknologioiden arviointien parissa, jonka lisäksi Tatu vetää access & health economics tiimiä. Työkokemuksensa kautta Tatulla on monipuolinen osaaminen eri lääketeollisuuden toiminnoista ja tiedon hyödyntämisestä eri toimintojen tukena.

Tatun vahvuutena on monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen kautta kerätty kokonaisvaltainen ymmärrys lääketeollisuuden ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä. Tatua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus tuottaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi.

”On hienoa, että vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon ympärillä on hypeä. Seuraavaksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla tieto saadaan systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja siten voimavarat parhaaseen käyttöön.”


Mariann Lassenius
Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor
RWE Lead
Mariann Lassenius

Mariann Lassenius

Sr. Scientific Advisor
RWE Lead
PhD

LinkedIn

Väitöksensä jälkeen, Mariann liittyi Medaffconin tiimiin vuonna 2016. Tukijan uralla Mariann keskittyi tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaiskomplikaatioihin ja niitä selittäviin tekijöihin, joten hyppäys tosielämäntietoon perustuviin tutkimuksiin oli luonteva jatke hänen uralleen. Tosielämän tietoon perustuvien tutkimusten kautta Mariann on Medaffconilla saanut tutustua laaja-alaisesti eri terapia-alueisiin ja päässyt tekemään yhteistyötä eri terveydenhuollon osapuolten kanssa. Suurin osa hänen työajastaan menee asiakkaiden kanssa keskusteluun, tutkimusten suunnitteluun/toteutukseen, sekä tiimin sparraamiseen. Mariann nauttii työn vaihtelevuudesta, ongelmalähtöisestä ratkaisunteosta, sekä ihmisten parissa työskentelemisestä.

”Tosielämäntietoon perustuvat tutkimukset ovat lisääntyneet huomattavasti, sillä terveydenhuollon eri toimijoiden päätöksentekoon liittyy enenevässä määrin taustalla oleva tietoon pohjautuva fakta, johon voidaan vastata tutkimuksilla. Kasvava trendi jatkuu myös tulevaisuudessa viranomaisvaatimusten sekä tiedolla johtamisen siivittäminä.”


Iiro Toppila
Iiro Toppila
Biostatistician
Data Analysis Lead
Iiro Toppila

Iiro Toppila

Biostatistician
Data Analysis Lead
M.Sc. (Tech.)

LinkedIn

Iiro aloitti Medaffconilla tilastotieteen asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2017. Ennen tätä hän on toiminut neljä vuotta tutkimusassistenttina akateemisessa tutkimusryhmässä analysoiden kliinistä ja geneettistä potilasdataa. Koulutukseltaan Iiro on bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri.

Iiron vahvuuksiin kuuluu tilastotieteen ja data-analyysin vahva tuntemus ja hands-on kokemus sensitiivisen potilasdatan kanssa työskentelystä, sekä poikkitieteellinen kommunikaatio eri alan asiantuntijoiden välillä. Alalla Iiroa kiinnostaa erityisesti teknologian murroksen avaamat suuret datamäärät ja se, kuinka tästä datasta saatavaa tietoa voidaan potentiaalisesti hyödyntää konkreettisten johtopäätösten tekoon, niin sairauksien luonteen ymmärtämiseksi kuin lääketeollisuuden tavoitteiden ja potilaiden hoidon edistämiseksi.

”Koneoppiminen ja tekoälypohjaiset työkalut mullistavat terveydenhuoltoa nyt ja tulevaisuudessa, mutta näitäkin tärkeämpää on saattaa jo olemassa oleva terveysdata tehokkaaseen käyttöön terveyden edistämiseksi.”