Siirry sisältöön
IT - kansikuva

Etusivu > Interaktiiviset työkalut ja laskurit

Interaktiiviset työkalut ja laskurit

Interaktiivisilla tietojohtamisen työkaluilla käsittelet juuri sinua ja asiakastasi kiinnostavaa paikallistettua tietoa.


Medaffconin interaktiiviset tietojohtamisen työkalut yhdistävät RWE-tutkimuksilla kerätyn tiedon, julkaistun tutkimustiedon, alueelliset potilas- tai myyntitiedot sekä terveystaloudellisen analyysin yhteen helposti käytettävään työkaluun, jossa relevantti tieto esitetään ymmärrettävässä muodossa. Tarkoituksena on mahdollistaa visuaalisesti miellyttävä, interaktiivinen käyttökokemus ja tiedon muokattavuus käyttäjän intressien mukaisesti.

Interaktiiviset työkalut yhdistävät laajat tietokokonaisuudet helposti käsiteltävään muotoon

Interaktiiviset tietojohtamisen työkalut soveltuvat moneen eri käyttötarkoitukseen

Medaffcon toteuttaa interaktiivisia tietojohtamisen työkaluja asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityinä. Työkaluja voidaan rakentaa sekä sisäiseen että ulkoiseen käyttöön.

Sisäiseen käyttöön soveltuvat työkalut
  • toiminnan suunnittelu
  • myynnin seuranta ja ennustaminen
  • strateginen päätöksenteko
  • lanseeraus
  • markkinoinnin ja vaikuttamisen kohdentaminen
Ulkoiseen käyttöön soveltuvat työkalut
  • viranomaiskeskustelut ja -vaateet
  • keskustelut terveydenhuollon päättäjien kanssa
  • kentän työkalut

Työkalut sisäiseen tietojohtamiseen

Sisäisen tietojohtamisen työkalut on suunniteltu organisaation sisäiseen viestintään, esimerkiksi paikallis- ja globaaliorganisaation välillä tai toiminnan suunnitteluun, kun halutaan kohdentaa myynnin, markkinoinnin tai medical osaston toimintaa tietoon pohjautuen. Työkalut tarjoavat organisaatiolle paremman ymmärryksen omien tuotteiden käytöstä todellisessa maailmassa, tosielämässä.

Sisäisen tietojohtamisen työkaluilla voidaan esimerkiksi luoda dynaaminen näkymä myynnin seurantaan alueittain tai niissä voidaan jatkojalostaa myyntidataa esimerkiksi arvioimaan potilasmääriä, uusia aloituksia tai hoidon kestoja. Mielenkiinnon kohteena voivat olla vaikkapa alueelliset erot, jolloin vaikuttamistoimenpiteitä voidaan kohdentaa tarkemmin oikeille alueille.

Tyypillisesti sisäisen tietojohtamisen työkalut pohjautuvat asiakkaan omaan myyntidataan, FastTrack tietopyyntöihin ja olemassa olevaan tutkimustietoon, sekä avoimeen dataan. Tarvittaessa tietoa voidaan hyödyntää useammasta eri lähteestä.

Työkalut ulkoiseen tietojohtamiseen

Ulkoisen tietojohtamisen työkalut soveltuvat esimerkiksi keskusteluihin kliinikoiden, hoitajien sekä terveydenhuollon päättäjien kanssa. Niiden tarkoituksena on tukea myynnin sekä medical ja market access osastojen toimintaa ja mahdollistaa kohdennetut ja räätälöidyt asiakaskohtaamiset.

Ulkoisen tietojohtamisen työkaluilla voidaan kuvata tai ennustaa esimerkiksi tautitaakkaa, resurssinkäyttöä, kustannuksia ja budjettivaikutusta tai hoitojen tai hoitamatta jättämisen hyötyjä ja haittoja.

Tyypillisesti ulkoisen tietojohtamisen työkalut pohjautuvat julkaistuun tietoon ja/tai suomalaisista rekistereistä kerättyyn tietoon. Tarvittaessa tietoa voidaan hyödyntää useammasta eri lähteestä.

Lue lisää terveystaloudellisesta mallinnuksesta, RWE tutkimuksista ja Fast Track tietopyynnöistä.

Interaktiivisilla tietojohtamisen työkaluilla käsittelet juuri sinua ja asiakastasi kiinnostavaa paikallistettua tietoa.

Interaktiivisella työkalulla kuvaat, arvioit, vertaat ja ennustat interaktiivisesti

Katso video esittely

Aiheeseen liittyvää

Takaisin ylös