Market Access Call Competence -koulutusohjelma 

Lääkemarkkinat ovat juuri nyt nopeassa muutoksessa. Uusien lääkeinnovaatioiden ja muiden teknologioiden käyttöönottoon vaikuttaa yhä laajempi joukko päättäjiä. Euroopassa uudet innovaatiot pääsevät markkinoille usein ns. Prime Fast Track -ohjelman kautta nopeutetulla käsittelyllä. Nämä uutuudet ovat yleensä listahinnoiltaan kalliimpia ja niiden tosielämän kliininen vaikuttavuus on usein lanseerausvaiheessa ostajan näkökulmasta epävarmaa.  Markkinoille pääsemisen varmistamiseksi on nykyään pystyttävä osoittamaan perinteisten turvallisuuden, tehon ja laadun lisäksi myös valmisteen kustannusvaikuttavuus. Yleinen näkemys onkin, että perinteinen kliiniseen vaikuttavuuteen perustuva myyntimalli ei enää vastaa nykypäivän vaatimuksia, vaan että keskustelu maksajien ja muiden budjeteista päättävien kanssa vaatii alalla totutuista metodeista poikkeavaa lähestymistä. Market Access Call Competence -koulutusohjelma on suunniteltu yhdessä lääkeyritysten kanssa ja sen toteutuksesta vastaavat Medaffconin seniorikonsultit. 

Valmistuttuasi koulutusohjelmasta: 

 • Ymmärrät ne vaikutukset, joita tuotteellasi on laajemmin terveydenhuoltoon ja sen sisällä toimiviin yksiköihin. 
 • Ymmärrät terveydenhuollon muuttuvan päätöksentekoprosessin vaikutuksen tuotteeseesi. 
 • Pystyt valmistelemaan positiivisen ja rakentavan lähestymistavan, jotta terveydenhuolto tukee tuotteesi käyttöönottoa. 
 • Osaat kommunikoida tuotteesi arvon niille päättäjille, jotka vaikuttavat tuotteesi käyttöönottoon. 

 

Tavoitteena on kehittää niitä kompetensseja, joiden avulla lääkeyrityksen avainasiakkaiden kanssa työskentelevät toteuttavat yhtiön Market Access –strategiaa ja koulutuksen aikana toteuttaa omalle yritykselle tärkeä Market Access – projekti.

 

Koulutusohjelma kattaa seuraavat aiheet:

 • Lääketeollisuuden ekosysteemi Suomessa; käytännöt ja vaikuttajat 
 • Hinta- ja korvattavuushakemusprosessit 
 • Sairaalatarjousprosessit 
 • Terveystaloustieteen keskeiset käsitteet ja niiden sisältö 
 • Real World Evidence (RWE); Tosielämän datan lähteet ja hyödyntäminen käytännössä 
 • Managed Entry -ohjelmat and riskinjakomallit sairaaloissa ja vähittäiskaupassa 
 • Terveystaloustieteen ja RWE:n hyödyntäminen neuvotteluissa 

 

”Koulutuksen sisältö antaa erittäin kattavan ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen lääketeollisuuden sekä terveydenhuollon muuttuvasta ympäristöstä. Tänä päivänä myyntitaidot ja tuote- ja terapia-alue tietämys ei ole riittävät enää, vaan jokaisen asiakaspinnassa toimivan henkilön tulee ymmärtää terveydenhuollon toimintaperiaatteita esim. yhteiskunnan ja maksajan näkökulmasta.”
Osallistujapalaute
”Pienryhmäkoulutus toimii hyvin ja mahdollistaa keskustelevan ja interaktiivisen ilmapiirin. Medaffconin kouluttajat ovat Suomen huippuasiantuntijoita, joilla on erittäin vankka kokemus ja tietämys aiheista, joita kurssilla käsitellään. Ennakkomateriaalit ovat saatavissa ennen koulutuspäiviä ja yrityskohtaiseen projektiin saa henk.koht tukea kouluttajilta.”
Osallistujapalaute
”Erittäin hyvä, suosittelen jokaiselle joka työssään esim. tapaa KOL-tason ja / tai SHP-päättäjiä.”
Osallistujapalaute

Kerromme mielellämme lisää!

Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager

Ota yhteyttä

Market Access Call Competence-asiantuntijamme:

Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager

Elisa Tyynysniemi

Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmaceutical Science)

+358 40 8394 369 LinkedIn

Elisa aloitti Medaffconissa tammikuussa 2015 tieteellisenä projektipäällikkönä. Aiemmin Elisa on työskennellyt lääketurvayksikössä Novo Nordisk A/S:lla Kööpenhaminassa sekä myyntilupia koskevissa tehtävissä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Työskenneltyään tutkijana Turun yliopiston patologian laitoksella Elisalla on myös useamman vuoden kokemus lääketieteellisestä tutkimuksesta ja sairaalaympäristössä toimimisesta.

Elisa on valmistunut Kööpenhaminan yliopistosta kansainväliseltä lääkekehityksen maisterilinjalta. Hän teki maisterin tutkintonsa lopputyön Novo Nordisk A/S:n pääkonttorilla Kööpenhaminassa. Elisa on suorittanut luonnontieteiden kandidaatin opinnot Turun yliopistossa terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa, joten hänellä on opintoja niin lääketieteestä, luonnontieteistä, farmasiasta kuin kauppatieteistä.

Vahvan teoriapohjan ja työkokemuksen kautta Elisalla on laaja ymmärrys lääkekehityksen tavoitteista niin teollisuuden kuin viranomaisen näkökulmasta. Elisa on erityisen kiinnostunut uusien lääkehoitojen kehittämisestä ja hoidollisen arvon parantamisesta. Häntä innostaa myös monitoimintaisten tiimien kanssa työskentely ja saumattoman yhteistyön rakentaminen eri sidosryhmien välillä.


Jarmo Hahl
Managing Director

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001 LinkedIn

Jarmo liittyi partnerina ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden tehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on kokonaisvaltainen ymmärrys lääkealalta: hän on toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävässä, mm. terveystalousasiantuntijana, hinta- ja korvattavuusyksikön vetäjänä ja terveystalous- ja Market Access -tiimin johtajana. Ennen lääketeollisuuteen siirtymistä Jarmolla oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Taustastaan johtuen Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten kohtaamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Jarmo näkee Market Accessin monialaisena ja liiketoiminnan kannalta kriittisenä, ja siksi erittäin mielenkiintoisena toimialueena.


Kalle Snicker
Sr. Market Access Specialist

Kalle Snicker

Sr. Market Access Specialist
M.Sc.

+358 400 526597 LinkedIn

Kalle Snicker liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Kalle on työskennellyt lääketeollisuudessa yhteensä 26 vuotta; 16 vuotta cardiovaskulaari ja 10 vuotta onkologia terapia-alueilla. Vuosien varrella kokemusta on karttunut myynnin- ja markkinoinnin johtotehtävistä, Baltian liiketoimintayksikön vetämisestä, sekä viimeiset vuodet onkologian market access toimintojen vetämisestä Novartisilla.

Kallen periaatteena on aina ollut toimia potilaan parhaaksi riippumatta siitä, missä asemassa hän on toiminut. Kallen vahvuuksiin lukeutuu kattava kokonaisnäkemys siitä, miten teollisuus toimii ja ennakointi, miten tulevaisuuden haasteet otetaan huomioon ja kuinka uudessa toimintaympäristössä saadaan paras mahdollinen tulos aikaan potilaan parhaaksi. Kalle on todellinen vaikeiden tilanteiden ratkaisija.