Market Access Call Competence -koulutusohjelma

Lääkemarkkinat ovat juuri nyt nopeassa muutoksessa. Uusien lääkeinnovaatioiden ja muiden teknologioiden käyttöönottoon vaikuttaa yhä laajempi joukko päättäjiä. Euroopassa uudet innovaatiot pääsevät markkinoille usein ns. Prime Fast Track -ohjelman kautta nopeutetulla käsittelyllä. Nämä uutuudet ovat yleensä listahinnoiltaan kalliimpia ja niiden tosielämän kliininen vaikuttavuus on usein lanseerausvaiheessa ostajan näkökulmasta epävarmaa.

Markkinoille pääsemisen  varmistamiseksi on nykyään pystyttävä osoittamaan perinteisten turvallisuuden, tehon ja laadun lisäksi myös valmisteen kustannusvaikuttavuus. Yleinen näkemys onkin että perinteinen kliiniseen vaikuttavuuteen perustuva myyntimalli ei enää vastaa nykypäivän vaatimuksia, vaan että keskustelu maksajien ja muiden budjeteista päättävien kanssa vaatii alalla totutuista metodeista poikkeavaa lähestymistä.

Market Access Call Competence -koulutusohjelma on suunniteltu yhdessä lääkeyritysten kanssa ja sen toteutuksesta vastaavat Medaffconin seniorikonsultit sekä ulkopuoliset asiantuntijat.

Valmistuttuasi koulutusohjelmasta:

 • Ymmärrät ne vaikutukset, joita tuotteellasi on laajemmin terveydenhuoltoon ja sen sisällä toimiviin yksiköihin.
 • Ymmärrät terveydenhuollon muuttuvan päätöksentekoprosessin vaikutuksen tuotteeseesi.
 • Pystyt valmistelemaan positiivisen ja rakentavan lähestymistavan, jotta terveydenhuolto tukee tuotteesi käyttöönottoa.
 • Osaat kommunikoida tuotteesi arvon niille päättäjille, jotka vaikuttavat tuotteesi käyttöönottoon.

 

Kiinnostuitko? Lataa esite Market Access Call Competence koulutusohjelmasta ja ole yhteydessä asiantuntijoihimme!

 

Tavoitteena on kehittää niitä kompetensseja, joiden avulla lääkeyrityksen avainasiakkaiden kanssa työskentelevät toteuttavat yhtiön Market Access -strategiaa.

Koulutusohjelma kattaa seuraavat aiheet:

 • Lääketeollisuuden ekosysteemi Suomessa; käytännöt ja vaikuttajat
 • Hinta- ja korvattavuushakemusprosessit
 • Sairaalatarjousprosessit
 • Terveystaloustieteen keskeiset käsitteet ja niiden sisältö
 • Real World Evidence (RWE); Tosielämän datan lähteet ja hyödyntäminen käytännössä
 • Managed Entry -ohjelmat ja riskinjakomallit sairaaloissa ja vähittäiskaupassa
 • Terveystaloustieteen ja RWE:n hyödyntäminen neuvotteluissa

Kun haluat keskustella koulutusohjelmasta, ota yhteyttä!

 

Market Access Call Competence -koulutusohjelman asiantuntijamme:


 

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut

Jaana Ahlamaa Medaffcon Medical Affairs

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 5767 325

LinkedIn

Jaana aloitti uransa lääketeollisuudessa lääketieteellisenä asiantuntijana eri terapia-alueilla, josta hän eteni Medical Affairs -tiimin esimieheksi. Jaanan vastuualueisiin ovat kuuluneet mm. myyntilupa-, lääketurva- ja markkinoinnin tukitoimi -funktiot. Vuonna 2006 Jaana siirtyi lääketieteelliseksi johtajaksi ottaen vastuulleen kaikki lääketieteelliset toiminnot edustamansa yrityksen Suomen toimipisteessä. Tämän jälkeen Jaana toimi moninaisissa lääketieteellisen asiantuntijan/johtajan tehtävissä eri toimeksiantajilla.

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009 työskenneltyään lääkealalla lähes kymmenen vuotta. Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa lääketeollisuuden monilla eri osa-alueilla sekä kyky ajatella innovatiivisesti. Yhteistyön luominen ja ylläpito lääkealan eri toimintojen ja toimijoiden välillä kuuluu Jaanan keskeisimpiin kiinnostuksen kohteisiin. Jaana on myös Suomen Lääkealan lääkäreiden hallituksen jäsen.

Simo Jääskeläinen

Vanhempi Market Access -päällikkö

Simo Jääskeläinen Medaffcon Market Access

Simo Jääskeläinen

Vanhempi Market Access -päällikkö
M.Sc (Health Administration), BBA

+358 40 5800 567

LinkedIn

Simo liittyi Medaffconin tiimiin 2 vuoden tauon jälkeen kesäkuussa 2016 Market Access tiiminvetäjänä. Alun perin Simo oli Medaffconin ensimmäinen rekrytointi vuonna 2011. Simolla on 12 vuoden kokemus lääkealalta, josta suurin osa Market Access -tehtävissä. Uran alkuaikoina hän työskenteli myös lääke-edustajana. Medaffconin lisäksi Simo on työskennellyt mm. AstraZenecalla, Abbottilla ja Sanofilla.

Lääkealalla Simoa kiinnostaa sen yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen merkitys. Market Access kiinnostaa erityisesti sen monipuolisuuden ja muuttuvien tilanteiden takia. Market Access -toiminnolla on jatkuvasti syvenevä merkitys liiketoiminnan menestymisen kannalta, mikä näkyy kilpailun siirtymisenä perinteisestä markkinoinnista hinta- ja korvattavuusprosesseihin.

Market Accessissa Simon vahvuus on monipuolisuus. Hän hallitsee hinta- ja korvattavuusprosessit sekä niihin liittyvät taktiikat, mutta myös terveystaloustieteen hyödyntämisen. Työntekijänä Simo on luova, luotettava ja järjestelmällinen puurtaja.

Tomi Vahevaara

Myyntijohtaja

Tomi Vahevaara - Medaffcon

Tomi Vahevaara

Myyntijohtaja
eMBA

+358 50 3055 963

LinkedIn

Tomi Vahevaara liittyi Medaffconiin tammikuussa 2017 myyntijohtajana. Tomi on työskennellyt lääkealalla yli 35 vuotta, jonka johdosta hänellä on monipuolinen kokemus kansainvälisistä tutkivan lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävistä sekä laaja terapia-aluetuntemus. Viimeiset kymmenen vuotta Tomi on toiminut Eli Lillyn toimitusjohtajana vastuualueinaan Suomi, Baltia ja Puola.

Tomi toimii Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan hallituksen jäsenenä. Lisäksi Tomilla on kokemusta tutkimuspalvelupäällikön tehtävistä HYKS Instituutissa, jossa hän tuki kliinisen lääketutkimuksen toteutumista HUS:in piirissä.

Tomia kiinnostaa alalla erityisesti terveysalan valtavat elinkeinopoliittiset mahdollisuudet Suomelle ja Suomessa toimiville terveysalan yrityksille. Tätä visiota varten hän on perustanut kaksi verkostoa: IPWG (Innovative Pharma Working Group) sekä LSG (Life Science Group /Amcham), jotka tukevat hallituksen Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa. Lisäksi mielenkiintoa herättää market access mahdollisuudet ja uudet mallit, joilla saadaan lääkeinnovaatiot aikaisemmin markkinoille ja potilaiden käyttöön. Public-private yhteistyömallit ja Suomen vahvuuksien käyttöönotto ja hyödyntäminen terveysalan liiketoiminnassa (kuten rekisterit, biopankit etc) kiinnostavat myös Tomia.

Tomi omaa vahvan ja monipuolisen osaamisen lääkealan eri tehtävistä ja on erittäin verkottunut koko terveysalalla. Hän työskentelee positiivisella, mutta määrätietoisella otteella asioiden saattamiseksi sovittuun päätökseen.