Market Access Call Competence -koulutusohjelma 

Lääkemarkkinat ovat juuri nyt nopeassa muutoksessa. Uusien lääkeinnovaatioiden ja muiden teknologioiden käyttöönottoon vaikuttaa yhä laajempi joukko päättäjiä. Euroopassa uudet innovaatiot pääsevät markkinoille usein ns. Prime Fast Track -ohjelman kautta nopeutetulla käsittelyllä. Nämä uutuudet ovat yleensä listahinnoiltaan kalliimpia ja niiden tosielämän kliininen vaikuttavuus on usein lanseerausvaiheessa ostajan näkökulmasta epävarmaa.  Markkinoille pääsemisen varmistamiseksi on nykyään pystyttävä osoittamaan perinteisten turvallisuuden, tehon ja laadun lisäksi myös valmisteen kustannusvaikuttavuus. Yleinen näkemys onkin, että perinteinen kliiniseen vaikuttavuuteen perustuva myyntimalli ei enää vastaa nykypäivän vaatimuksia, vaan että keskustelu maksajien ja muiden budjeteista päättävien kanssa vaatii alalla totutuista metodeista poikkeavaa lähestymistä. Market Access Call Competence -koulutusohjelma on suunniteltu yhdessä lääkeyritysten kanssa ja sen toteutuksesta vastaavat Medaffconin seniorikonsultit. 

Valmistuttuasi koulutusohjelmasta: 

 • Ymmärrät ne vaikutukset, joita tuotteellasi on laajemmin terveydenhuoltoon ja sen sisällä toimiviin yksiköihin. 
 • Ymmärrät terveydenhuollon muuttuvan päätöksentekoprosessin vaikutuksen tuotteeseesi. 
 • Pystyt valmistelemaan positiivisen ja rakentavan lähestymistavan, jotta terveydenhuolto tukee tuotteesi käyttöönottoa. 
 • Osaat kommunikoida tuotteesi arvon niille päättäjille, jotka vaikuttavat tuotteesi käyttöönottoon. 

 

Tavoitteena on kehittää niitä kompetensseja, joiden avulla lääkeyrityksen avainasiakkaiden kanssa työskentelevät toteuttavat yhtiön Market Access –strategiaa ja koulutuksen aikana toteuttaa omalle yritykselle tärkeä Market Access – projekti.

 

Koulutusohjelma kattaa seuraavat aiheet:

 • Lääketeollisuuden ekosysteemi Suomessa; käytännöt ja vaikuttajat 
 • Hinta- ja korvattavuushakemusprosessit 
 • Sairaalatarjousprosessit 
 • Terveystaloustieteen keskeiset käsitteet ja niiden sisältö 
 • Real World Evidence (RWE); Tosielämän datan lähteet ja hyödyntäminen käytännössä 
 • Managed Entry -ohjelmat and riskinjakomallit sairaaloissa ja vähittäiskaupassa 
 • Terveystaloustieteen ja RWE:n hyödyntäminen neuvotteluissa 

 

”Koulutuksen sisältö antaa erittäin kattavan ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen lääketeollisuuden sekä terveydenhuollon muuttuvasta ympäristöstä. Tänä päivänä myyntitaidot ja tuote- ja terapia-alue tietämys ei ole riittävät enää, vaan jokaisen asiakaspinnassa toimivan henkilön tulee ymmärtää terveydenhuollon toimintaperiaatteita esim. yhteiskunnan ja maksajan näkökulmasta.”
Osallistujapalaute
”Pienryhmäkoulutus toimii hyvin ja mahdollistaa keskustelevan ja interaktiivisen ilmapiirin. Medaffconin kouluttajat ovat Suomen huippuasiantuntijoita, joilla on erittäin vankka kokemus ja tietämys aiheista, joita kurssilla käsitellään. Ennakkomateriaalit ovat saatavissa ennen koulutuspäiviä ja yrityskohtaiseen projektiin saa henk.koht tukea kouluttajilta.”
Osallistujapalaute
”Erittäin hyvä, suosittelen jokaiselle joka työssään esim. tapaa KOL-tason ja / tai SHP-päättäjiä.”
Osallistujapalaute

Kerromme mielellämme lisää!

Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager

Ota yhteyttä

Market Access Call Competence-asiantuntijamme:

Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager

Elisa Tyynysniemi

Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmaceutical Science)

+358 40 839 4369 LinkedIn

Elisa aloitti Medaffconissa tammikuussa 2015 tieteellisenä projektipäällikkönä. Aiemmin Elisa on työskennellyt lääketurvayksikössä Novo Nordisk A/S:lla Kööpenhaminassa sekä myyntilupia koskevissa tehtävissä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Työskenneltyään tutkijana Turun yliopiston patologian laitoksella Elisalla on myös useamman vuoden kokemus lääketieteellisestä tutkimuksesta ja sairaalaympäristössä toimimisesta.

Elisa on valmistunut Kööpenhaminan yliopistosta kansainväliseltä lääkekehityksen maisterilinjalta. Hän teki maisterin tutkintonsa lopputyön Novo Nordisk A/S:n pääkonttorilla Kööpenhaminassa. Elisa on suorittanut luonnontieteiden kandidaatin opinnot Turun yliopistossa terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa, joten hänellä on opintoja niin lääketieteestä, luonnontieteistä, farmasiasta kuin kauppatieteistä.

Vahvan teoriapohjan ja työkokemuksen kautta Elisalla on laaja ymmärrys lääkekehityksen tavoitteista niin teollisuuden kuin viranomaisen näkökulmasta. Elisa on erityisen kiinnostunut uusien lääkehoitojen kehittämisestä ja hoidollisen arvon parantamisesta. Häntä innostaa myös monitoimintaisten tiimien kanssa työskentely ja saumattoman yhteistyön rakentaminen eri sidosryhmien välillä.


Jarmo Hahl
Managing Director

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001 LinkedIn

Jarmo liittyi osakkaana ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on taloustieteellinen peruskoulutus ja ennen lääketeollisuuteen siirtymistä hänellä oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli myös tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten yhteensovittamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä. “Access-näkökulmasta Suomen terveysteknologiamarkkina muuttuu koko ajan vaativammaksi ja siksi myös omasta näkökulmasta kiinnostavammaksi. Toisaalta lisääntyvät vaatimukset terveydenhuollon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi laajentavat toimintakenttää ja Medaffconin mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä terveydenhuoltoa kokonaisuutena.”


Kalle Snicker
Sr. Market Access Manager

Kalle Snicker

Sr. Market Access Manager
M.Sc.

+358 40 052 6597 LinkedIn

Kalle Snicker liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Kalle on työskennellyt lääketeollisuudessa yhteensä lähes 30 vuotta. Vuosien varrella kokemusta on karttunut myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä, Baltian liiketoimintayksikön vetämisestä sekä onkologian market access toimintojen vetämisestä.

Medaffconilla Kalle on ollut kehittämässä sairaalalääkkeiden käyttöönottoa yhdessä sekä eri lääkeyritysten kanssa että myös viranomaisten kanssa. Viime vuosien kehitys sairaalalääkkeiden käyttöönotosta on kehittynyt merkittävästi, jolloin lääkkeiden arviointi on noussut keskiöön. Arvioinnin kehittäminen ja toteuttaminen ovat Kallen vahvinta osaamista, joista jokainen alalla toimija voi hyötyä.

Kallen vahvuuksiin lukeutuvat kattava kokonaisnäkemys siitä, miten teollisuus toimii ja ennakointi, miten tulevaisuuden haasteet otetaan huomioon ja kuinka uudessa toimintaympäristössä saadaan paras mahdollinen tulos aikaan potilaan parhaaksi.