Medical Affairs

Tarjoamme lääketieteellisiä ja tieteellisiä Medical Affairs -palveluita eri terveyden­huollon toimijoille kuten lääkeyrityksille ja terveydenhuollon yksiköille.

Tieteelliset asiantuntijamme voivat toimia yrityksissä joko osa-aikaisina tai täysipäiväisinä resursseina tai teemme asiakkaan toivomuksen ja tarpeen mukaisia tieteellisiä projekteja kuten esimerkiksi hoitopolku­kartoituksia, stakeholder-kartoituksia tai järjestämme asiantuntija­kokouksia.

Kaiken toimintamme tavoitteena on räätälöidä juuri asiakkaalle toimivin palvelukokonaisuus. Toimeksiannon pituus ja koko voi vaihdella muutaman tuntien projekteista aina useamman vuoden kestävään yhteistyöhön.

Tutustu myös:

Stakeholder Perception MappingReal World Evidence | Market Access | Healthcare Consulting | Riskinjakomallit

Medical Affairs -palvelumme:

Tiedelähestymistä markkinoinnin tarpeisiin

  • Kirjallisuuskatsaukset ja tieteelliset yhteenvedot
  • Biopankki- ja rekisteri­tutkimukset
  • Eri terapia-alueiden hoito­polku­kartoitukset
  • Stakeholder-mappingit ja -analyysit

Apua viranomaisyhteistyöhön

  • Tuotteen kliinisen arvon arvioinnit hinta- ja korvattavuushakemuksiin

Resursseja ja osaamista Medicalin tarpeisiin

  • Asiantuntijalääkäri- ja MSL-palvelut
  • Koulutus- ja valmennus­tilaisuudet asiakkaille
  • Henkilöstöpalvelut Medical-osastoille

 


Medical Affairs -asiantuntijamme:


 

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut

Jaana Ahlamaa Medaffcon Medical Affairs

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 5767 325

LinkedIn

Jaana aloitti uransa lääketeollisuudessa lääketieteellisenä asiantuntijana eri terapia-alueilla, josta hän eteni Medical Affairs -tiimin esimieheksi. Jaanan vastuualueisiin ovat kuuluneet mm. myyntilupa-, lääketurva- ja markkinoinnin tukitoimi -funktiot. Vuonna 2006 Jaana siirtyi lääketieteelliseksi johtajaksi ottaen vastuulleen kaikki lääketieteelliset toiminnot edustamansa yrityksen Suomen toimipisteessä. Tämän jälkeen Jaana toimi moninaisissa lääketieteellisen asiantuntijan/johtajan tehtävissä eri toimeksiantajilla.

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009 työskenneltyään lääkealalla lähes kymmenen vuotta. Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa lääketeollisuuden monilla eri osa-alueilla sekä kyky ajatella innovatiivisesti. Yhteistyön luominen ja ylläpito lääkealan eri toimintojen ja toimijoiden välillä kuuluu Jaanan keskeisimpiin kiinnostuksen kohteisiin. Jaana on myös Suomen Lääkealan lääkäreiden hallituksen jäsen.

Tatu Miettinen

Lääketieteellinen johtaja

Tatu Miettinen Medaffcon Medical Affairs

Tatu Miettinen

Lääketieteellinen johtaja
MD, PhD

+358 40 190 1888

LinkedIn

Tatun väitöskirja vuonna 1999 keskittyi sappikivitautiin ja kolesterolin aineenvaihduntaan. Siitä lähtien hän on työskennellyt lääkealalla usealla eri terapia-alueella, lähinnä tieteellisenä tai lääketieteellisenä asiantuntijana tavoitteenaan tuottaa korkealaatuista lääketieteellistä lisäarvoa, joka hyödyttää kaikkia sidosryhmiä. Tatu on työskennellyt lääketeollisuudessa tai sen rajapinnassa lähes 20 vuotta kliiniseen tutkimukseen, lääkekehitykseen ja Medical Affairsiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Hänellä on kokemusta sekä kansallisissa että kansainvälisissä kliinisissä tutkimuksissa työskentelystä niin tutkijalääkärinä kuin tutkimuksen suunnittelijana ja protokollan kirjoittajana.

Tatu liittyi partnerina Medaffconiin vuonna 2010. Tatun tausta mahdollistaa alan haasteiden tehokkaan analysoinnin ja ratkaisuprosessin. Erityisesti bioteknologiayritysten lääkeaihioiden kehitys alkuvaiheen tutkimuksista markkinoita kohti kiinnostaa Tatua. Hän jaksaa myös hämmästyttävästi kiinnostua molekyylitason perusteista ja signaalien välitysreiteistä. Tatu pitää opettamisesta ja pystyy selittämään monimutkaisiakin asioita yksinkertaisilla ja ymmärrettävillä tavoilla.

Tuire Laukkanen

Tieteellinen asiantuntija

Tuire Laukkanen - Medaffcon Medical Affairs

Tuire Laukkanen

Tieteellinen asiantuntija
M.Sc. (Chemistry)

+358 40 053 9920

LinkedIn

Tuire liittyi Medaffconin Medical Affairs tiimiin syyskuussa 2017. Tätä ennen hän työskenteli Eli Lillyn palveluksessa yli kaksikymmentä vuotta pääosin syöpälääkkeiden, mutta aiemmin myös muiden terapia-alueiden parissa, tutkimuksen-, myynnin – ja markkinoinnintehtävissä. Monipuolinen työura alkoi miltei neljä vuosikymmentä sitten, pitäen sisällään erilaisia tehtäviä diagnostiikka- elintarvike- ja terveydenhoitoaloilla sekä biotech yrityksissä.

Tuiren tavoitteena on asiakaskeskeinen, monipuoliseen ja -ammatilliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustuva toiminta, jolla voidaan auttaa terveydenhuolloin toimijoita parhaiden ratkaisujen löytämisessä ja toteuttamisessa potilaiden hoidossa.

Outi Isomeri

Tieteellinen projektipäällikkö

Outi Isomeri - Medaffcon Oy - Medical Affairs

Outi Isomeri

Tieteellinen projektipäällikkö
M. Sc. (Pharm.) & M. Sc. (Tech.)

+358 40 507 4092

LinkedIn

Outi Isomeri liittyi Medaffconin Medical Affairs tiimiin joulukuussa 2017. Outi omaa runsaasti kokemusta avopuolen lääkehuollosta, erityisesti asiakaspalvelusta ja potilaiden tarpeiden kartoittamisesta työskenneltyään proviisorina vuodesta 2009.

Outi on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja teki diplomi-työn sekä syventävät opinnot Aalto Yliopiston HEMA-instituutille (Healthcare Engineering, Management and Architecture), jossa hän mm. tutki erikoissairaanhoidon ohjausta ja järjestelyitä. Tutkintoon kuului tuotantotalouden lisäksi mm. terveystaloustieteitä ja analytiikkaa. Lisäksi Outi on toiminut analyytikkona eri projekteissa NHG:llä.

Alalla Outia kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen kaikkien eduksi ja mahdollisuudet antaa oma panos toimivampaan lääkehuoltoon Suomessa. ”Uskon vahvasti, että alamme toimintamalleissa on paljon parannettavaa ja haluan olla mukana niiden analysoinnissa sekä suunnittelussa.” Lisäksi Outia kiinnostaa mm. markkina-analyysit ja sairauksien kokonaiskustannusten arviointi ja seuranta.

Outin vahvuuksiin lukeutuu monipuolisuus sekä työtekijänä että koulutustaustan osalta. Outi on analyyttinen, ahkera ja asiakaslähtöinen lääkealan ammattilainen.

Päivikki Hemmilä

Tieteellinen asiantuntija

Päivikki Hemmilä - Medaffcon Medical Affairs

Päivikki Hemmilä

Tieteellinen asiantuntija
PhD

+35845 1200 632

LinkedIn

Päivikki liittyi Medical Affairs tiimiin syyskuussa 2017. Koulutukseltaan Päivikki on filosofian tohtori ja uransa alkupuolella hän toimi tutkijana lähes 10 vuoden ajan syöpäbiologian alalla. Vuodesta 2006 lähtien Päivikki on työskennellyt erilaisissa asiantuntijatehtävissä myynnin, laadun, rekisteröinnin ja tutkimuksen parissa Medical Device, lääke- ja CRO-yrityksissä. Medaffconille Päivikki siirtyi Tampereen Biopankista, jossa hän vastasi biopankin laatujärjestelmän sekä operatiivisten prosessien pystyttämisestä ja kehittämisestä.

Päivikkiä kiehtoo terveydenhuoltoalan jatkuva kehitys ja eri toimijoiden, kuten esimerkiksi biopankkien ja tutkimusorganisaatioiden, välisen yhteistyön luomat mahdollisuudet ja konkreettiset hyödyt potilaiden tehokkaamman ja yksilöllisemmän hoidon kehittämisessä.

Päivikin vahvuuksiin Medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen asiantuntemus sekä monipuolinen kokemus projektinvetäjän roolista niin akateemisissa kuin erilaisissa yrityslähtöisissä tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Päivikki tekee työtään positiivisella otteella, asiakaslähtöisesti ja on luotettava tiimipelaaja.

Maija Wolf

Vanhempi tieteellinen asiantuntija, Kehityspäällikkö

Maija Wolf Medaffcon Medical Affairs

Maija Wolf

Vanhempi tieteellinen asiantuntija, Kehityspäällikkö
PhD, Dosentti

+358 40 5720615

LinkedIn

Maija liittyi Medaffconin tiimiin tammikuussa 2017. Maija on molekyylilääketieteen dosentti ja hänellä on vankka kokemus tutkimuksesta, erityisesti syövän genomiikkaan sekä yksilöllistettyyn hoitoon tähtäävään tutkimukseen liittyen. Vahvan ja monipuolisen tieteellisen osaamisen lisäksi Maijalla on kokemusta opetuksesta sekä projektien kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja vetämisestä niin akateemisten tahojen kuin lääketeollisuudenkin kanssa. Medaffconilla Maija vastaa osasta biopankki- ja rekisteritutkimuksia, joissa hyödynnetään tosielämän tietoja (real-world data) terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toukokuusta 2018 lähtien Maija on lisäksi toiminut Medaffconilla kehityspäällikkönä.

Maijan vahvuuksiin kuuluu monipuolinen tieteellinen osaaminen sekä laaja verkottuminen alan toimijoiden kanssa. Häntä inspiroi mm Suomen kehittyvä tietolähteiden ekosysteemi sekä yksilöllistettyjen hoitojen kehittämiseen tähtäävät hankkeet.

Maija on väitellyt vuonna 2000 ja toiminut sen jälkeen postdoc -tutkijana USA:n kansallisessa terveysinstituutissa, NIH:ssä (Maryland, USA) (2001-2002), tutkijana ja erikoistutkijana VTT:n lääkekehityksen biotekniikassa (2002-2010) sekä vanhempana tutkijana Suomen molekyylilääketieteellisessä instituutissa, FIMM:ssä (2008-2017).

Werneri Tuompo

Nuorempi Tieteellinen projektipäällikkö

Werneri Tuompo - Medaffcon Medical Affairs

Werneri Tuompo

Nuorempi Tieteellinen projektipäällikkö

+358 44 041 7670

LinkedIn

Werneri Tuompo liittyi Medaffconin Medical tiimiin harjoittelijana marraskuussa 2017. Werneri opiskelee biolääketiedettä Itä-Suomen yliopistolla Kuopiossa. Medaffconilla Werneri on mukana syövän yksilöllistetyn hoidon kartoitus projektissa, jossa hänen työnsä liittyy suomalaisten biopankkien selvitykseen.  Alalla häntä kiinnostaa jatkuvasti muuttuvat olosuhteet, moniammatillinen työympäristö sekä digitalisaation tuomat mahdollisuudet terveyden kehittämisessä.

Krista Maurinen

Tieteellinen projektipäällikkö

Krista Maurinen - Medaffcon Medical Affairs

Krista Maurinen

Tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Biomedicine)

+358 50 354 47 04

LinkedIn

Krista Maurinen liittyi Medaffconiin toukokuussa 2017 tieteellisenä projektipäällikkönä. Krista on työskennellyt viimeiset kolme vuotta GSK:lla pääasiallisesti tuotespesialistina terapia-alueina kivunhoito ja suunhoito. Lisäksi Kristalla on kokemusta tutkimustyöstä sekä myynnistä.

Alalla Kristaa kiinnostaa jatkuva kehitys, muuttuvat toimintatavat ja uudet innovaatiot. Lisäksi lääkäreiden ja lääketeollisuuden läpinäkyvän ja eettisen yhteistyön kehittäminen kiinnostaa Kristaa.

Kristalla on biolääketieteellinen koulutus ja omaa pitkän kokemuksen asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kristan vahvuuksiin lukeutuu hänen vahvat esiintymis- ja ihmissuhdetaidot sekä päämäärätietoisuus. ”Mikään ei ole mahdotonta, kun saadaan oikeat ihmiset saman pöydän ääreen”

Mariann Lassenius

Vanhempi tieteellinen asiantuntija,
RWE-päällikkö

Mariann Lassenius Medaffcon Medical Affairs

Mariann Lassenius

Vanhempi tieteellinen asiantuntija,
RWE-päällikkö
PhD

+358 50 3452 393

LinkedIn

Mariann liittyi Medical Affairs- tiimiin kesäkuussa 2016.

Mariann valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistolta v. 2007 biotieteiden laitokselta, pääaineena fysiologia ja sivuaineena biokemia. Hän väitteli tohtoriksi kesäkuussa 2016. Väitöskirjan aihe käsitteli diabetesta ja siihen liittyviä pitkäaikaiskomplikaatioita. Väitöskirjatyöhön liittyvän tutkimuksen hän teki Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja nefrologian klinikalla Helsingin yliopistolla. Mariannilla on myös kokemusta tutkimusinnovaatioiden kaupallistamisesta; hän on työskennellyt osa-aikaisena konsulttina Biotech Start-Up yrityksessä.

Alalla Mariannia kiinnostaa eritysesti digitalisaation mahdollistamat muutokset terveyden edistämisessä sekä lääkeyritysten että sosiaalipalveluiden kannalta. Uusien lääkeaineiden kehitys ja hoitojen parantuminen antavat työlle erittäin kiinnostavan ulottuvuuden.

Mariannin vahvuuksiin medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen asiantuntemus, kyky analysoida erilaisia terveystietoja ja  päämäärätietoisena tiimipelaajana toimiminen.

 

Lasse Oinonen

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö

Lasse Oinonen Medaffcon Medical Affairs

Lasse Oinonen

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Pharmacy)

+358 40 1242 585

LinkedIn

Lasse aloitti Medaffconilla marraskuussa 2014 tieteellisenä projektipäällikkönä. Lasse on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2001 erilaisissa tehtävissä: myyntityössä n. 6 vuotta (eturauhassyöpälääke, erektiohäiriölääke, mikrobilääke, kipulääke, laihdutuslääke), kehitys-/projektityössä n. 3 vuotta (lihavuudenhoito), tieteellisenä asiantuntijana 5,5 vuotta (urologia, nefrologia, anestesiologia) sekä vastuunalaisen johtajan sijaisena. Lasse on koulutukseltaan proviisori ja vuodesta 2014 alkaen väitöskirjaopiskelija Tampereen yliopistossa (TaY hemodynamiikan tutkimusryhmä).

Lasse on erityisen kiinnostusta alan jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä erilaisista sidosryhmistä ja niiden tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta, lääkkeiden kustannushyöty–vaikuttavuus-tarkastelun merkityksestä terveydenhuollon päätöksenteossa ja kliinisesti merkittävän tieteellisen tiedon parissa työskentelemisestä.

Lassen vahvuuksiin lukeutuu hänen laaja-alainen kokemuksensa lääketeollisuuden eri terapia- ja vastuualueilta sekä Cross-functional team -työskentely matriisiorganisaatiossa.

Kristiina Pelli

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö

Kristiina Pelli Medaffcon Medical Affairs

Kristiina Pelli

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Food Science), MBA

+358 40 5100 838

LinkedIn

Kristiina liittyi Medaffconiin liiketoiminnan kehittämispäällikkönä vuonna 2012. Hän on työskennellyt lääketeollisuudessa yli 10 vuotta: aluksi CRO yrityksessä ja myöhemmin kahdessa suuressa lääkeyrityksessä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Kristiina on ollut vastuussa kliinisistä tutkimusprojekteista ja osallistunut paikallisten kliinisten ja Real World Data -tutkimusten suunnitteluun. Hän on myös työskennellyt tieteellisenä asiantuntijana usealla terapia-alueella. Vaikka Kristiinalla on vahva tieteellinen tausta, on hän aina ollut kiinnostunut vahvan yhteistyön luomisesta alan markkinoinnin ja myynnin toimintojen välille.

Vahvistaakseen liiketoimintaosaamistaan Kristiina suoritti Henley MBA -tutkinnon valmistuen vuonna 2012. Peruskoulutukseltaan Kristiina on ETM. Kristiinan panos Medaffconin joukkueessa on hänen kokonaisvaltainen ymmärryksensä lääkkeen kehityskaaresta sekä vahva osaaminen alan prosesseista yhdistettynä liiketoimintalähtöiseen ajatteluun.

Elisa Tyynysniemi

Tieteellinen projektipäällikkö

Elisa Tyynysniemi Medaffcon Medical Affairs

Elisa Tyynysniemi

Tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Pharmaceutical Science)

+358 40 8394 369

LinkedIn

Elisa aloitti Medaffconissa tammikuussa 2015 tieteellisenä projektipäällikkönä. Aiemmin Elisa on työskennellyt lääketurvayksikössä Novo Nordisk A/S:lla Kööpenhaminassa sekä myyntilupia koskevissa tehtävissä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Työskenneltyään tutkijana Turun yliopiston patologian laitoksella Elisalla on myös useamman vuoden kokemus lääketieteellisestä tutkimuksesta ja sairaalaympäristössä toimimisesta.

Elisa on valmistunut Kööpenhaminan yliopistosta kansainväliseltä lääkekehityksen maisterilinjalta. Hän teki maisterin tutkintonsa lopputyön Novo Nordisk A/S:n pääkonttorilla Kööpenhaminassa. Elisa on suorittanut luonnontieteiden kandidaatin opinnot Turun yliopistossa terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa, joten hänellä on opintoja niin lääketieteestä, luonnontieteistä, farmasiasta kuin kauppatieteistä.

Vahvan teoriapohjan ja työkokemuksen kautta Elisalla on laaja ymmärrys lääkekehityksen tavoitteista niin teollisuuden kuin viranomaisen näkökulmasta. Elisa on erityisen kiinnostunut uusien lääkehoitojen kehittämisestä ja hoidollisen arvon parantamisesta. Häntä innostaa myös monitoimintaisten tiimien kanssa työskentely ja saumattoman yhteistyön rakentaminen eri sidosryhmien välillä.