Hinta ja korvattavuus 

Avohoidon lääkkeen markkinoille pääsy edellyttää käytännössä sitä, että valmiste on sairasvakuutuksesta korvattava. Hinta- ja korvattavuushakemusprosesseilla onkin kasvava merkitys lääkeyrityksen menestyksen kannalta. Optimitilanteessa uusi lääkevalmiste saadaan sitä tarvitsevien potilaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti ja laajasti, ja vieläpä kilpailukykyisellä hinnalla.  

Peruskorvattavuutta voidaan hakea heti myyntiluvan saamisen jälkeen, ja erityiskorvattavuutta sen jälkeen, kun valmisteelle on myönnetty peruskorvattavuus. Erityiskorvattavuuden edellytyksenä kuitenkin on, että hoidettava sairaus kuuluu valtioneuvoston asetuksessa listattuihin erityiskorvattaviin sairauksiin ja valmisteesta on kertynyt riittävästi käyttökokemusta. Korvattavuus ja sen perusteena oleva kohtuullinen tukkuhinta täytyy myös uusia määräajoin. Ehdollinen korvattavuus on tuonut uudenlaisen mahdollisuuden innovatiivisten lääkevalmisteiden entistä nopeammalle käyttöönotolle sairasvakuutuksesta korvattuna.  

Onnistunut hakemusprosessi edellyttää hakemusvalmisteen hoidollisen ja taloudellisen arvon laadukasta dokumentointia, sairasvakuutuslain tuntemusta sekä taktista silmää hakemusprosessin eri vaiheissa.  

 

Hinta- ja korvattavuus -palvelumme: 

  • Strateginen ja taktinen neuvonta hakemusprosessin eri vaiheissa 
  • Uuden vaikuttavan aineen/lääkevalmisteen perus- ja erityiskorvattavuushakemukset 
  • Perus- ja erityiskorvattavuuden uusinta- ja laajennushakemukset 
  • Uutta vahvuutta, pakkauskokoa ja lääkemuotoa koskevat hakemukset 
  • Ehdolliseen korvattavuuteen liittyvät riskinjakomallit ja neuvonta 

Kerromme mielellämme lisää!

Ritva Suominen
Sr. Market Access Manager
P&R Lead

Ota yhteyttä

Pricing and Reimbursement -asiantuntijamme:

Ritva Suominen
Sr. Market Access Manager
P&R Lead

Ritva Suominen

Sr. Market Access Manager
P&R Lead
M.Sc. (Pharm.)

+358 40 042 0715 LinkedIn

Ritva liittyi Medaffconiin tiimiin maaliskuussa 2018. Tätä ennen hän työskenteli lähes 6 vuotta Farentalla vastaavanlaisissa tehtävissä tarjoten lääkeyrityksille Market Access-toimintoihin liittyvää strategista konsultaatiota ja asiantuntija-apua. Lisäksi Ritvalla on yli 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta, jossa hän on toiminut Market Access päällikkönä Sanofilla (12 vuotta), myyntilupapäällikkönä Bayerilla sekä tutkijana Orionin farmaseuttisella tuotekehitysosastolla.

Lääkealalla Market Access-asiat kiinnostavat Ritvaa erityisesti niiden moniulotteisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. “Market Access on erinomainen näköalapaikka uusien innovatiivisten lääkehoitojen kehitykseen, jonka tavoitteena on potilaan hoidon paraneminen kokonaisuudessaan. Pidän tärkeänä yhteistyön lisäämistä lääkealan eri toimijoiden välillä sekä sellaisten uusien ratkaisutapojen löytämistä, jolla tehokkaat hoidot saadaan optimaalisesti niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön siten, että niiden kustannukset yhteiskunnalle eivät lisäänny kohtuuttomasti.”


Jarmo Hahl
Managing Director

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001 LinkedIn

Jarmo liittyi osakkaana ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on taloustieteellinen peruskoulutus ja ennen lääketeollisuuteen siirtymistä hänellä oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli myös tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten yhteensovittamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä. “Access-näkökulmasta Suomen terveysteknologiamarkkina muuttuu koko ajan vaativammaksi ja siksi myös omasta näkökulmasta kiinnostavammaksi. Toisaalta lisääntyvät vaatimukset terveydenhuollon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi laajentavat toimintakenttää ja Medaffconin mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä terveydenhuoltoa kokonaisuutena.”


Heini Honkanen
Health Economist

Heini Honkanen

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 44 326 4477 LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini on koulutukseltaan terveystaloustieteilijä ja hänen maisterintutkielmansa käsitteli lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet taloudellisten resurssien arviointiin sekä alan menetelmien ja ratkaisujen kehittämiseen. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ja potilaslähtöiseen ajatteluun.


Joel Jukka
Market Access Specialist

Joel Jukka

Market Access Specialist
M.Sc. (Pharmacy), M.Sc. (Natural Science)

+358 50 305 8529 LinkedIn

Joel aloitti Medaffconilla joulukuussa 2015 Market Access -spesialistina. Aiemmin hän on toiminut kaksi vuotta kansainvälisissä Market Access -tehtävissä (masennus- ja psykoosilääkkeet). Tämän lisäksi hänellä on kokemusta Market Access -konsultin työtehtävistä ja apteekkityöstä.

Koulutukseltaan Joel on biofarmasiaan erikoistunut proviisori ja lisäksi hän on suorittanut luonnontieteiden maisterin tutkinnon soveltavan biotekniikan koulutusohjelmassa. Alalla Joelia kiinnostaa lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosessit sekä niihin liittyvät eri vaikuttajatahot, joiden avulla voidaan mahdollistaa parhaat edellytykset lääkkeen saattamiseksi potilaan saataville.


Lotta Koski
Health Economist

Lotta Koski

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 50 431 5869 LinkedIn

Lotta liittyi Medaffconiin keväällä 2017. Lotta on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja on opiskellut pääaineenaan terveystaloustiedettä. Pro gradu työssään hän tarkasteli, kuinka tosielämän tietoa voidaan hyödyntää lääkekustannusten määrittämisessä. Opintojensa ohella Lotta on työskennellyt Orionilla avustavissa tehtävissä. 

Lotta tuo Medaffconin tiimiin terveystaloustieteen erityisosaamista, jota hän soveltaa terveydenhuollon menetelmien arvioinneissa sekä lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosesseissa. 

Alalla Lottaa kiinnostaa erityisesti työn tekeminen potilaiden hyväksi ja se, kuinka terveystaloustieteellistä tietoa lopulta hyödynnetään terveydenhuollon päätöksenteossa. ”Uskon, että tulevaisuudessa terveystaloustieteellinen osaaminen sekä tiedon tarve tulevat olemaan terveydenhuollossa yhä merkittävimmässä roolissa.” 


Triin Männik
Health Economist

Triin Männik

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 40 768 1525 LinkedIn

Triin liittyi Medaffconin terveystaloustiimiin huhtikuussa 2015. Triinin vastuualueeseen kuuluvat pääasiallisesti terveystalouteen ja lääkkeen markkinoille tuontiin liittyvät projektit, esimerkiksi terveystalousselvitykset ja hinta- ja korvattavuushakemukset. Medaffconilla olon aikana Triin on ollut myös lähes kaksi vuotta pelkästään yhden lääkeyrityksen palveluksessa Market Access Managerin roolissa.

Triin on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, pääaineenaan terveystaloustiede, sekä aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja (amk). Ennen Medaffconia työkokemusta on karttunut sekä lääketeollisuuden yrityksistä että julkiselta puolelta leikkaussalihoitajana.

”Mielestäni on hienoa olla mukana alan jatkuvassa kehityksessä, esimerkkinä lääkkeiden ehdollinen korvattavuus, sairaaloiden kanssa tehtävät sopimukset sekä Fimean sairaalalääkkeiden taloudellinen arviointi. Parasta työssäni on, että saan edistää kustannusvaikuttavien menetelmien käyttöönottoa terveydenhuollossa.”