Real World Practices (RWP) – Tosielämän käytännöt

Tosielämän käytänteitä kuvaavat projektit, kuten hoitopolku- ja sidosryhmäkartoitukset, ovat olleet suosittuja palvelutarjonnassamme jo pitkään.  Tällaiset paikallista tilannetta kuvaavat selvitykset luovat kattavan kokonaiskuvan terapia-alueesta ja sen hoitokäytännöistä ja päätöksentekoprosesseista, hyödyntäen eri tietolähteitä erittäin laaja-alaisesti.

Medaffconilla on valmius yhdistää tosielämän rekisteri- tai biopankkitietoa projektien yhteyteen ja luoda Real World Practice (RWP) -kokonaisuuksia. Rekisteritiedon liittäminen selvitykseen auttaa hahmottamaan tarkemmin esimerkiksi potilasryhmää ja sen ominaisuuksia

Yksi syy palvelumme suosiolle on sen muokattavuus vastaamaan asiakkaan tarpeita.

RWP-projektit tuottavat syväluotaavaa objektiivista tietoa, josta voi hyötyä monet eri toimijat erilaisista lähtökohdista. Asiakkainamme voivat olla sekä terveydenhuollon toimijat että lääketeollisuus. Räätälöimme sinun tarpeisiin sopivan ratkaisun.

RWP-palvelukokonaisuutemme vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Ketkä osallistuvat terapia-aluettasi koskeviin päätöksiin ja minkälaisia ovat näiden tahojen päätöksentekomekanismit?
  • Millaisia hoitopolkuja ja -hoitokäytänteitä valitulla terapia-alueella on?
  • Miten ja miksi hoitokäytännöt ja hoitopolut vaihtelevat eri puolilla maata?
  • Mitkä ja miten epävarmuustekijät (esim. tiedonpuute) muokkaavat kokonaistilannetta?
  • Mitä tapahtuu terapia-alueellasi juuri nyt ja miltä tulevaisuus näyttää?
  • Millaisia ratkaisumahdollisuuksia voisi olla käytettävissä?

 

Ota yhteyttä ja rakennamme yhdessä juuri sinun tarpeisiisi sopivan tutkimusrakenteen!

 

 

”Projektipäällikkönä toimin osana asiakasyrityksen tiimiä. Tarjoan asiakkaalle riippumattoman näkökulman ja uusia ajatuksia ilman organisatorista painetta. Medaffconilaisena pystyn tarjoamaan asiakkaalle esimerkiksi best practice -ajattelua, sillä Medaffconin katon alla yhdistyy laaja osaaminen.”
Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager, Medaffcon Oy

Kerromme mielellämme lisää!

Jaana Ahlamaa
Medical Director

Ota yhteyttä

Real World Practices -asiantuntijamme:

Jaana Ahlamaa
Medical Director

Jaana Ahlamaa

Medical Director
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 5767 325 LinkedIn

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009. Sitä ennen hän työskenteli asiantuntija- ja johtotehtävissä lääketeollisuudessa lähes kymmenen vuotta. Jaana on työskennellyt myös sairaalalääkärinä ja hän on kirurgian erikoislääkäri. Hän on väitellyt vuonna 1999 terveyspoliittisesta aiheesta liittyen asiakasmaksuihin terveydenhuollossa.

Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa. Jaana on erityisen kiinnostunut Suomen terveysalan tulevasta kehityksestä. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet kiehtovat erityisesti Jaanaa. ”Odotan suurella mielenkiinnolla, miten terveydenhuollossa jatkossa pystymme yhä paremmin räätälöimään hoitoja potilaskohtaisesti ja systemaattisesti arvioimaan hoitojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta”.


Päivikki Hemmilä
Scientific Advisor

Päivikki Hemmilä

Scientific Advisor
PhD

+35845 1200 632 LinkedIn

Päivikki liittyi Medical Affairs tiimiin syyskuussa 2017. Koulutukseltaan Päivikki on filosofian tohtori ja uransa alkupuolella hän toimi tutkijana lähes 10 vuoden ajan syöpäbiologian alalla. Vuodesta 2006 lähtien Päivikki on työskennellyt erilaisissa asiantuntijatehtävissä myynnin, laadun, rekisteröinnin ja tutkimuksen parissa Medical Device, lääke- ja CRO-yrityksissä. Medaffconille Päivikki siirtyi Tampereen Biopankista, jossa hän vastasi biopankin laatujärjestelmän sekä operatiivisten prosessien pystyttämisestä ja kehittämisestä.

Päivikkiä kiehtoo terveydenhuoltoalan jatkuva kehitys ja eri toimijoiden, kuten esimerkiksi biopankkien ja tutkimusorganisaatioiden, välisen yhteistyön luomat mahdollisuudet ja konkreettiset hyödyt potilaiden tehokkaamman ja yksilöllisemmän hoidon kehittämisessä.

Päivikin vahvuuksiin Medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen asiantuntemus sekä monipuolinen kokemus projektinvetäjän roolista niin akateemisissa kuin erilaisissa yrityslähtöisissä tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Päivikki tekee työtään positiivisella otteella, asiakaslähtöisesti ja on luotettava tiimipelaaja.


Outi Isomeri
Scientific Project Manager

Outi Isomeri

Scientific Project Manager
M. Sc. (Pharm.) & M. Sc. (Tech.)

+358 40 507 4092 LinkedIn

Outi Isomeri liittyi Medaffconin Medical Affairs tiimiin joulukuussa 2017. Outi omaa runsaasti kokemusta avopuolen lääkehuollosta, erityisesti asiakaspalvelusta ja potilaiden tarpeiden kartoittamisesta työskenneltyään proviisorina vuodesta 2009.

Outi on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja teki diplomi-työn sekä syventävät opinnot Aalto Yliopiston HEMA-instituutille (Healthcare Engineering, Management and Architecture), jossa hän mm. tutki erikoissairaanhoidon ohjausta ja järjestelyitä. Tutkintoon kuului tuotantotalouden lisäksi mm. terveystaloustieteitä ja analytiikkaa. Lisäksi Outi on toiminut analyytikkona eri projekteissa NHG:llä.

Alalla Outia kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen kaikkien eduksi ja mahdollisuudet antaa oma panos toimivampaan lääkehuoltoon Suomessa. ”Uskon vahvasti, että alamme toimintamalleissa on paljon parannettavaa ja haluan olla mukana niiden analysoinnissa sekä suunnittelussa.” Lisäksi Outia kiinnostaa mm. markkina-analyysit ja sairauksien kokonaiskustannusten arviointi ja seuranta.

Outin vahvuuksiin lukeutuu monipuolisuus sekä työtekijänä että koulutustaustan osalta. Outi on analyyttinen, ahkera ja asiakaslähtöinen lääkealan ammattilainen.


Krista Maurinen
Scientific Project Manager

Krista Maurinen

Scientific Project Manager
M.Sc. (Biomedicine)

+358 50 354 47 04 LinkedIn

Krista Maurinen liittyi Medaffconiin toukokuussa 2017 tieteellisenä projektipäällikkönä. Krista on työskennellyt viimeiset kolme vuotta GSK:lla pääasiallisesti tuotespesialistina terapia-alueina kivunhoito ja suunhoito. Lisäksi Kristalla on kokemusta tutkimustyöstä sekä myynnistä.

Alalla Kristaa kiinnostaa jatkuva kehitys, muuttuvat toimintatavat ja uudet innovaatiot. Lisäksi lääkäreiden ja lääketeollisuuden läpinäkyvän ja eettisen yhteistyön kehittäminen kiinnostaa Kristaa.

Kristalla on biolääketieteellinen koulutus ja omaa pitkän kokemuksen asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kristan vahvuuksiin lukeutuu hänen vahvat esiintymis- ja ihmissuhdetaidot sekä päämäärätietoisuus. ”Mikään ei ole mahdotonta, kun saadaan oikeat ihmiset saman pöydän ääreen”


Lasse Oinonen
Sr. Scientific Project Manager

Lasse Oinonen

Sr. Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmacy)

+358 40 1242 585 LinkedIn

Lasse aloitti Medaffconilla marraskuussa 2014 tieteellisenä projektipäällikkönä. Lasse on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2001 erilaisissa tehtävissä: myyntityössä n. 6 vuotta (eturauhassyöpälääke, erektiohäiriölääke, mikrobilääke, kipulääke, laihdutuslääke), kehitys-/projektityössä n. 3 vuotta (lihavuudenhoito), tieteellisenä asiantuntijana 5,5 vuotta (urologia, nefrologia, anestesiologia) sekä vastuunalaisen johtajan sijaisena. Lasse on koulutukseltaan proviisori ja vuodesta 2014 alkaen väitöskirjaopiskelija Tampereen yliopistossa (TaY hemodynamiikan tutkimusryhmä).

Lasse on erityisen kiinnostusta alan jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä erilaisista sidosryhmistä ja niiden tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta, lääkkeiden kustannushyöty–vaikuttavuus-tarkastelun merkityksestä terveydenhuollon päätöksenteossa ja kliinisesti merkittävän tieteellisen tiedon parissa työskentelemisestä.

Lassen vahvuuksiin lukeutuu hänen laaja-alainen kokemuksensa lääketeollisuuden eri terapia- ja vastuualueilta sekä Cross-functional team -työskentely matriisiorganisaatiossa.


Milla Summanen
Scientific Advisor

Milla Summanen

Scientific Advisor
PhD

+358 45 2380122 LinkedIn

Milla liittyi Medaffconin tiimiin helmikuussa 2019. Milla on väitellyt tohtoriksi solubiologian alalta Utrechtin yliopistosta Alankomaissa vuonna 2012. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää yksiketjuisia VHH vasta-aineita, jotka vaikuttavat proteiinikinaasi C epsilonin toimintaan soluissa. Hän teki osan väitöstutkimuksestaan Helsingin Yliopiston farmasian tiedekunnassa. Vuosina 2014-2019 hän työskenteli tutkijatohtorina Helsingin Yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa Neurobiologian laboratoriossa.

Millaa kiinnostaa erityisesti kliinisesti merkittävän tutkimustiedon parissa työskentely, yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet ja yhteistyö terveysalan eri toimijoiden kanssa.

Millan vahvuuksiin medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen osaaminen, erinomainen organisaatiokyky sekä monipuolinen ja kansainvälinen koulutustausta.


Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager

Elisa Tyynysniemi

Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmaceutical Science)

+358 40 8394 369 LinkedIn

Elisa aloitti Medaffconissa tammikuussa 2015 tieteellisenä projektipäällikkönä. Aiemmin Elisa on työskennellyt lääketurvayksikössä Novo Nordisk A/S:lla Kööpenhaminassa sekä myyntilupia koskevissa tehtävissä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Työskenneltyään tutkijana Turun yliopiston patologian laitoksella Elisalla on myös useamman vuoden kokemus lääketieteellisestä tutkimuksesta ja sairaalaympäristössä toimimisesta.

Elisa on valmistunut Kööpenhaminan yliopistosta kansainväliseltä lääkekehityksen maisterilinjalta. Hän teki maisterin tutkintonsa lopputyön Novo Nordisk A/S:n pääkonttorilla Kööpenhaminassa. Elisa on suorittanut luonnontieteiden kandidaatin opinnot Turun yliopistossa terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa, joten hänellä on opintoja niin lääketieteestä, luonnontieteistä, farmasiasta kuin kauppatieteistä.

Vahvan teoriapohjan ja työkokemuksen kautta Elisalla on laaja ymmärrys lääkekehityksen tavoitteista niin teollisuuden kuin viranomaisen näkökulmasta. Elisa on erityisen kiinnostunut uusien lääkehoitojen kehittämisestä ja hoidollisen arvon parantamisesta. Häntä innostaa myös monitoimintaisten tiimien kanssa työskentely ja saumattoman yhteistyön rakentaminen eri sidosryhmien välillä.