Stakeholder Perception Mapping

Stakeholder Mapping-tyyppiset projektit ovat nousseet suosioon palvelutarjon­nassamme. Tällaiset paikallista tilannetta kuvaavat selvitykset ovat välttämättömiä, jotta saadaan kokonaiskuva terapia-alueesta ja sen hoitokäytännöistä. Yksi syy palvelun suosiolle on sen muokattavuus vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Tietoa eri hoitopäätösten teosta, hoitokäytännöistä, niitä tekevistä päättäjistä ja toimipaikoista voidaan ensisijaisesti hyödyntää yrityksissä, joilla on rajallisesti aiempaa tuntemusta kyseisestä terapia-alueesta ja mahdollisesti riittämättömät henkilö­resurssit kattavan kartoituksen tekemiseen.

Pidempään terapia-alueella toimineet yritykset taas hyötyvät syväluotaavasta tiedosta, niin kutsutusta ”Stakeholder Perception Mappingista”. Näissä selvityksissä perehdytään hoito­päätöksiin ja -polkuihin ja tarkemmin syihin, miksi näitä hoitopäätöksiä ja -polkuja tehdään ja rakennetaan juuri näin ja haetaan lisää ymmärrystä siihen, miksi hoitomallit ovat usein kovin erilaisia eri puolella maata.

Tutustu myös:

Real World Evidence | Medical Affairs | Market Access | Healthcare Consulting | Riskinjakomallit

STHPM palvelukokonaisuutemme vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 

  • Ketkä ovat terapia-alueesi päättäjät ja minkälaisia ovat sen päätöksentekomekanismit?
  • Miten kilpailijasi ovat asemoituneet markkinoille?
  • Miksi ja miten hoitokäytännöt ja menestyksesi vaihtelee eri puolilla maata?

 

Ota yhteyttä ja rakennamme yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopivan tutkimusrakenteen!

STHPM -asiantuntijamme:


 

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut

Jaana Ahlamaa Medaffcon Medical Affairs

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 5767 325

LinkedIn

Jaana aloitti uransa lääketeollisuudessa lääketieteellisenä asiantuntijana eri terapia-alueilla, josta hän eteni Medical Affairs -tiimin esimieheksi. Jaanan vastuualueisiin ovat kuuluneet mm. myyntilupa-, lääketurva- ja markkinoinnin tukitoimi -funktiot. Vuonna 2006 Jaana siirtyi lääketieteelliseksi johtajaksi ottaen vastuulleen kaikki lääketieteelliset toiminnot edustamansa yrityksen Suomen toimipisteessä. Tämän jälkeen Jaana toimi moninaisissa lääketieteellisen asiantuntijan/johtajan tehtävissä eri toimeksiantajilla.

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009 työskenneltyään lääkealalla lähes kymmenen vuotta. Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa lääketeollisuuden monilla eri osa-alueilla sekä kyky ajatella innovatiivisesti. Yhteistyön luominen ja ylläpito lääkealan eri toimintojen ja toimijoiden välillä kuuluu Jaanan keskeisimpiin kiinnostuksen kohteisiin. Jaana on myös Suomen Lääkealan lääkäreiden hallituksen jäsen.

Outi Isomeri

Tieteellinen projektipäällikkö

Outi Isomeri - Medaffcon Oy - Medical Affairs

Outi Isomeri

Tieteellinen projektipäällikkö
M. Sc. (Pharm.) & M. Sc. (Tech.)

+358 40 507 4092

LinkedIn

Outi Isomeri liittyi Medaffconin Medical Affairs tiimiin joulukuussa 2017. Outi omaa runsaasti kokemusta avopuolen lääkehuollosta, erityisesti asiakaspalvelusta ja potilaiden tarpeiden kartoittamisesta työskenneltyään proviisorina vuodesta 2009.

Outi on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja teki diplomi-työn sekä syventävät opinnot Aalto Yliopiston HEMA-instituutille (Healthcare Engineering, Management and Architecture), jossa hän mm. tutki erikoissairaanhoidon ohjausta ja järjestelyitä. Tutkintoon kuului tuotantotalouden lisäksi mm. terveystaloustieteitä ja analytiikkaa. Lisäksi Outi on toiminut analyytikkona eri projekteissa NHG:llä.

Alalla Outia kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen kaikkien eduksi ja mahdollisuudet antaa oma panos toimivampaan lääkehuoltoon Suomessa. ”Uskon vahvasti, että alamme toimintamalleissa on paljon parannettavaa ja haluan olla mukana niiden analysoinnissa sekä suunnittelussa.” Lisäksi Outia kiinnostaa mm. markkina-analyysit ja sairauksien kokonaiskustannusten arviointi ja seuranta.

Outin vahvuuksiin lukeutuu monipuolisuus sekä työtekijänä että koulutustaustan osalta. Outi on analyyttinen, ahkera ja asiakaslähtöinen lääkealan ammattilainen.

Päivikki Hemmilä

Tieteellinen asiantuntija

Päivikki Hemmilä - Medaffcon Medical Affairs

Päivikki Hemmilä

Tieteellinen asiantuntija
PhD

+35845 1200 632

LinkedIn

Päivikki liittyi Medical Affairs tiimiin syyskuussa 2017. Koulutukseltaan Päivikki on filosofian tohtori ja uransa alkupuolella hän toimi tutkijana lähes 10 vuoden ajan syöpäbiologian alalla. Vuodesta 2006 lähtien Päivikki on työskennellyt erilaisissa asiantuntijatehtävissä myynnin, laadun, rekisteröinnin ja tutkimuksen parissa Medical Device, lääke- ja CRO-yrityksissä. Medaffconille Päivikki siirtyi Tampereen Biopankista, jossa hän vastasi biopankin laatujärjestelmän sekä operatiivisten prosessien pystyttämisestä ja kehittämisestä.

Päivikkiä kiehtoo terveydenhuoltoalan jatkuva kehitys ja eri toimijoiden, kuten esimerkiksi biopankkien ja tutkimusorganisaatioiden, välisen yhteistyön luomat mahdollisuudet ja konkreettiset hyödyt potilaiden tehokkaamman ja yksilöllisemmän hoidon kehittämisessä.

Päivikin vahvuuksiin Medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen asiantuntemus sekä monipuolinen kokemus projektinvetäjän roolista niin akateemisissa kuin erilaisissa yrityslähtöisissä tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Päivikki tekee työtään positiivisella otteella, asiakaslähtöisesti ja on luotettava tiimipelaaja.

Krista Maurinen

Tieteellinen projektipäällikkö

Krista Maurinen - Medaffcon Medical Affairs

Krista Maurinen

Tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Biomedicine)

+358 50 354 47 04

LinkedIn

Krista Maurinen liittyi Medaffconiin toukokuussa 2017 tieteellisenä projektipäällikkönä. Krista on työskennellyt viimeiset kolme vuotta GSK:lla pääasiallisesti tuotespesialistina terapia-alueina kivunhoito ja suunhoito. Lisäksi Kristalla on kokemusta tutkimustyöstä sekä myynnistä.

Alalla Kristaa kiinnostaa jatkuva kehitys, muuttuvat toimintatavat ja uudet innovaatiot. Lisäksi lääkäreiden ja lääketeollisuuden läpinäkyvän ja eettisen yhteistyön kehittäminen kiinnostaa Kristaa.

Kristalla on biolääketieteellinen koulutus ja omaa pitkän kokemuksen asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kristan vahvuuksiin lukeutuu hänen vahvat esiintymis- ja ihmissuhdetaidot sekä päämäärätietoisuus. ”Mikään ei ole mahdotonta, kun saadaan oikeat ihmiset saman pöydän ääreen”

Lasse Oinonen

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö

Lasse Oinonen Medaffcon Medical Affairs

Lasse Oinonen

Vanhempi tieteellinen projektipäällikkö
M.Sc. (Pharmacy)

+358 40 1242 585

LinkedIn

Lasse aloitti Medaffconilla marraskuussa 2014 tieteellisenä projektipäällikkönä. Lasse on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2001 erilaisissa tehtävissä: myyntityössä n. 6 vuotta (eturauhassyöpälääke, erektiohäiriölääke, mikrobilääke, kipulääke, laihdutuslääke), kehitys-/projektityössä n. 3 vuotta (lihavuudenhoito), tieteellisenä asiantuntijana 5,5 vuotta (urologia, nefrologia, anestesiologia) sekä vastuunalaisen johtajan sijaisena. Lasse on koulutukseltaan proviisori ja vuodesta 2014 alkaen väitöskirjaopiskelija Tampereen yliopistossa (TaY hemodynamiikan tutkimusryhmä).

Lasse on erityisen kiinnostusta alan jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä erilaisista sidosryhmistä ja niiden tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta, lääkkeiden kustannushyöty–vaikuttavuus-tarkastelun merkityksestä terveydenhuollon päätöksenteossa ja kliinisesti merkittävän tieteellisen tiedon parissa työskentelemisestä.

Lassen vahvuuksiin lukeutuu hänen laaja-alainen kokemuksensa lääketeollisuuden eri terapia- ja vastuualueilta sekä Cross-functional team -työskentely matriisiorganisaatiossa.