Siirry sisältöön
Etusivu > Kaikki artikkelit > Sote-budjetti ja hoidon laatu – kuinka säästää tinkimättä hoidon laadusta?

Sote-budjetti ja hoidon laatu – kuinka säästää tinkimättä hoidon laadusta?

Miten valita sote säästökohteet tietoon perustuen, tinkimättä hoidon laadusta? Tavallinen tarina sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kuntien alijäämä ja tiukka taloustilanne pakottavat sairaanhoitopiirin tai kunnan sote-toimialan säästötalkoisiin. Budjetin leikkauspaine voi olla kymmeniä miljoonia. Mistä tällaiset säästöt haetaan ja kuinka valita säästökohteet? 

Yksi tapa on leikata juustohöylällä tasaisesti kaikkialta. Toinen on nipistää ei-lakisääteisestä toiminnasta, esimerkiksi ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Näillä tavoilla säästöä toki tulee, mutta seuraukset voivat aiheuttaa tulevina vuosina lisää kustannuksia ja palveluntarpeen kasvua sosiaali- ja terveydenhuollolle.

Oikeat sote säästökohteet voivat löytyä tosielämän tiedosta

Säästökohteita voi etsiä myös tosielämän tietoon porautuen. Tämä tarkoittaa sitä, että säästöjä etsivä sote-organisaatio pureutuu tarkasti sen omaan dataan. Se pyrkii löytämään kohteita, joissa toimintatapaa muuttamalla voidaan saavuttaa säästöjä ja samalla jopa kehittää toiminnan laatua ja parantaa hoidon vaikuttavuutta.

Miten omaan dataan voi pureutua? Yksi mahdollisuus on toimia näin:

  1. Tunnistetaan oman datan pohjalta potilasryhmät, joissa on isoimmat hoitokustannukset/jotka vievät runsaasti terveydenhuollon henkilöresursseja tai jotka ovat volyymiltään suuria ja niiden tiedetään yhä kasvavan.
  2. Analysoidaan valittuja ryhmiä tarkemmin ja etsitään hoitoketjuista tai hoidoista pullonkauloja, joiden takia kustannukset kasvavat.
  3. Tarkastellaan löydettyjä pullonkauloja tarkemmin datan avulla. Onko sellaisia potilasryhmiä, joissa hoitoketjua tai hoitoa muuttamalla voi saavuttaa selviä kustannussäästöjä hoidon laadusta tinkimättä tai sitä parantamalla pitemmällä aikavälillä? Pyritään analysoimaan potilasryhmien hoidon onnistumista jo nyt datasta saatavilla olevilla mittareilla.
  4. Analysoidaan nykytilanne ja luodaan ennustemalleja tulevasta kehityksestä.
  5. Ennustemallien pohjalta voi tehdä tietoon pohjaavia päätöksiä tarvittavista muutoksista, jotka eivät perustu yksinomaan kustannusten leikkaamiseen vaan myös hoitotuloksiin ja parhaimmassa tapauksessa hoidon vaikuttavuuden arviointiin.
  6. Ennustemallin avulla säästöpäätökset voi pohjata tietoon ja valittuja toimintatapoja voi perustella mallinnusten pohjalta. Malli auttaa ymmärtämään, kuinka tehdyt säästöt vaikuttavat tulevaisuudessa.
  7. Mallin avulla päättäjät saavat työkaluja organisaation toiminnan seuraamiseen ja kehityskohteiden etsimiseen myös säästöpäätösten jälkeen.
Takaisin ylös