Siirry sisältöön
Etusivu > Kaikki artikkelit > Syövän täsmähoito Suomessa – Nykyisiä ja tulevia mahdollisuuksia yksilölliseen hoitoon

Syövän täsmähoito Suomessa – Nykyisiä ja tulevia mahdollisuuksia yksilölliseen hoitoon

TAUSTA

Syövän täsmähoito herättää tällä hetkellä suurta kiinnostusta terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa ollaankin siirtymässä kohti data- ja näyttövetoisia hoitovaihtoehtoja.

Suomessa tämänhetkiset panostukset genomitiedon käytön edistämiseen, koordinoituun syövän hoitoon, biopankkitutkimuksen mahdollisuuksiin ja digitaalisen terveystiedon hyödyntämiseen voivat mahdollistaa syöpähoitojen nostamisen seuraavalle tasolle.

Suomessa on käynnissä useita kansainvälisesti tunnustettuja translaatiohankkeita, jotka tuottavat tärkeää tietoa syövän täsmähoidon mahdollisuuksista ja tulevaisuuden linjoista.

Suomi on alkanut profiloitua täsmähoidon koelaboratoriona, mikä on tämän kehityksen kannata olennaisen tärkeää.

TAVOITE

Meidän on ymmärrettävä Suomen nykyistä ekosysteemiä ja siihen liittyviä pullonkauloja voidaksemme helpottaa täsmälääkkeiden käyttöä syöpähoidossa.

Tänä syksynä olemme Medaffconilla käynnistämässä uutta aloitetta, jonka tavoitteena on tuottaa parempaa ymmärrystä Suomen muuttuvasta ekosysteemistä. Hankkeessa myös korostetaan yksilöllisen hoidon mahdollisuuksia käyttäen valikoituja käynnissä olevia hankkeita esimerkkeinä.

YLEISTAVOITTEET

 • Kartoittaa Suomen ekosysteemin kansainvälistä toimintakykyä ja erityisvahvuuksia yksilöllisen hoidon kehityksessä ja soveltamisessa.
 • Tunnistaa ne yhteiset intressit ja yksilölliset tarpeet, joita eri sidosryhmillä kuten potilailla, tutkijoilla, lääketeollisuudella, terveydenhuollon tuottajilla ja kansallisilla infrastruktuuritoimijoilla on.
 • Lisätä eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.
 • Helpottaa toimia, joilla vahvistetaan Suomen kansainvälistä roolia syövän täsmähoidon koelaboratoriona.

TOIMINTASUUNNITELMA

 • Tunnistaa suurten kansallisten infrastruktuurihankkeiden roolit ja asemat, esimerkiksi Suomen Biopankkiosuuskunnan, Kansallisen syöpäkeskuksen, Suomen genomikeskuksen ja Hyvinvoinnin palveluoperaattorin, sekä näiden väliset vuorovaikutusmuodot.
 • Tutkia Suomessa käynnissä olevia hankkeita, joissa kehitetään tai tarjotaan räätälöityjä syöpähoitoja genomeihin tai muuhun näyttöön perustuvan tiedon pohjalta.
 • Alkututkimuksen jälkeen tarkoituksena on tuoda esille valikoituja syövän täsmähoidon translaatiohankkeita 3–4 hoidonaiheessa (esim. hematologiset kasvaimet, rinta-, eturauhas- ja keuhkosyöpä) sekä kuvata käytettyjä strategioita, havaittuja menestystekijöitä ja odotettuja syövän täsmähoidon infrastruktuuriedellytyksiä.
 • Tunnistaa konkreettisia tai odotettuja potilastason hyötyjä näissä hankkeissa.
 • Havainnollistaa täsmähoidon terveystaloudellista arvoa esimerkkien avulla.

LISÄARVOA

Potilaille

 • Tuotetaan tietoa ekosysteemistä ja käynnissä olevista täsmähoitohankkeista.
 • Lisätään tietoisuutta, miten yksilö voi osallistua tulevaisuuden täsmähoidon kehittämiseen.

Kliinikoille

 • Tuotetaan tietoa kehittyvästä infrastruktuurista.
 • Kehitetään uusia ideoita siihen, miten nykyisiä ja tulevia mahdollisuuksia voi hyödyntää.
 • Lisätään näkyvyyttä ja tietoa syövän täsmähoitoon liittyvistä hankkeista.

Infrastruktuurille

 • Lisätään tietoisuutta loppukäyttäjien käytettävissä olevista infrastruktuuripalveluista.
 • Selvitetään, mitä odotuksia lääketeollisuudella ja kliinikoilla on infrastruktuurin suhteen.
 • Luodaan ehdotuksia täsmähoitoon liittyvien mahdollisuuksien parantamiseksi.

Sairaaloille ja maksajille

 • Edistetään kliinisten tutkimusten ja mukana olevien testikeskusten toimintaa ja näkyvyyttä.
 • Hankitaan tietoa ja uusia lähestymistapoja syövän täsmähoitojen terveystaloudellisen vaikutuksen arviointiin.
 • Luodaan ehdotuksia riskinjakomallien optimointiin tavoitteena kestävämmät terveydenhuoltoratkaisut.

Lääketeollisuudelle

 • Parannetaan uusien syövän täsmähoitoon liittyvien hankkeiden edistämistä Suomessa.
 • Tietoa suunnitelluista rooleista ja vuorovaikutuksesta kansallisten infrastruktuuritoimijoiden välillä.
 • Hankitaan ajantasaista tietoa valikoiduista syövän täsmähoitohankkeista.
 • Helpotetaan innovaatioiden markkinoille pääsyä ja korvattavuutta.
 • Tuotetaan ehdotuksia yksityiskohtaisempiin riskinjakomalleihin.

Maija Wolf

Tieteellinen asiantuntija

maija.wolf@medaffcon.fi

Päivikki Hemmilä

Tieteellinen asiantuntija

paivikki.hemmila@medaffcon.fi

Takaisin ylös