Siirry sisältöön
Greetings from ISPOR: use of RWE becoming more common - Terveisiä ISPOR:ista - Tosielämän tiedon hyödyntäminen yleistyy

Etusivu > Kaikki artikkelit > Terveisiä ISPOR:ista – Tosielämän tiedon hyödyntäminen yleistyy

Terveisiä ISPOR:ista – Tosielämän tiedon hyödyntäminen yleistyy

Medaffcon on hyvin ajan tasalla – jopa askelen monia muita edellä, kun on kyse tosielämän tiedosta. Suunta on juuri oikea, sillä tosielämän tiedon hyödyntäminen yleistyy. Näin toteavat Medaffconin Tanja Nieminen ja Heini Honkanen, jotka osallistuivat terveystaloustieteen tutkimukseen ja terveydenhuollon menetelmien arviointiin keskittyvään ISPOR-kongressiin marraskuussa.

Medaffconin terveystalousasiantuntijat Tanja Nieminen ja Heini Honkanen palasivat marraskuussa tyytyväisinä Suomeen ISPOR-kongressista Wienistä. Kolmipäiväisessä tapahtumassa he varmistuivat siitä, että Medaffconin toiminnan painopisteet on suunnattu oikein: tekeminen on ajan tasalla ja jopa askelen monia muita edellä. Tosielämän tiedon hyödyntäminen yleistyy tukemaan lääkkeen markkinoillepääsyä ja arviointia.

ISPOR-kongressi (Professional Society for Health Economics and Outcomes Research) on keskittynyt terveystaloustieteen tutkimukseen ja terveydenhuollon menetelmien arviointiin. Sen pääpaino on terveystaloustieteellisissä tutkimuksissa, mallinnuksissa ja menetelmissä. ISPOR:in tavoitteena on edistää terveystaloustieteen osaamista niin, että terveyteen liittyvä päätöksenteko ja sitä kautta ihmisten terveys paranevat.

Tänä vuonna kongressin keskeinen teema oli tiedon hyödyntäminen lääkkeen markkinoille pääsyssä, esimerkiksi tosielämän tiedon (RWE eli Real World Evidence) hyödyntäminen taloudellisissa arvioinneissa.

– Terveystaloustieteilijöiden kannattaa käydä ISPOR:issa, jos jossakin. Terveystaloustieteellisen tiedon määrä on valtava, ja siellä on erinomainen mahdollisuus verkostoitumiseen, Nieminen sanoo.

Niemisen mukaan keskustelut muiden osallistujien kanssa ovat yhtä tärkeitä kuin esitysten ja luentojen kuunteleminen. Napakoiden esitysten teemojen käsittelyä on hyvä jatkaa keskusteluissa.

Nieminen ja Honkanen tapasivat kongressissa Medaffconin yhteistyökumppaneita ja loivat uusia tuttavuuksia.

– Medaffconilla on Suomessa jo pitkä historia tosielämän tietoon perustuvien tutkimusten tekemisestä ja siten myös tosielämän datan hyödyntämisestä. Ymmärrys ja tieto kehittyy sekä tarpeet muuttuvat. Niihin pyritään vastaamaan, Honkanen ja Nieminen kertovat.

Viime aikoina Medaffcon on alkanut hyödyntää tosielämän tietoa uudella tavalla niin sanottujen virtuaalikontrollihaarojen muodossa. Virtuaalikontrollihaara on olennainen silloin, kun kliinisellä tutkimuksella ei ole vertailuhoitoa eikä vertailuryhmää ole mahdollista rekrytoida.

Tanja Nieminen - Medaffcon Market Access
Terveystaloustieteilijöiden kannattaa käydä ISPOR:issa, jos jossakin. Terveystaloustieteellisen tiedon määrä on valtava, ja siellä on erinomainen mahdollisuus verkostoitumiseen, Tanja Nieminen sanoo.

– Nämä asiat olivat esillä myös ISPOR:issa ja havaitsimme, että meillä osaaminen ja kokemus on jo hyvällä tasolla. Joissakin maissa tällaista ei vielä tehdä. Tarvitaan tilastotieteen ja data-analytiikan kokemusta, Nieminen sanoo.

Hän toteaa, että kansainvälisissä projekteissa hyödynnetään paikallista tietotaitoa tietolähteistä ja toteutetaan arviointeja yhtenäisin menetelmin, mille onkin tarvetta. Asiakkaalle tämä näkyy ajansäästönä olemalla yhteydessä yhteen paikalliseen toimijaan, vaikka tutkimusta toteutetaan useammassa maassa.

ISPOR:issa oli mukana myös Medaffconin yhteistyökumppani NHTA Tanskasta. Asiakkaille kumppaniverkosto tuo lisäarvoa toimintaan ja yhteistyöhön, jonka kautta Medaffcon voi palvella asiakkaitaan paremmin ja laajemmin Pohjoismaissa esimerkiksi markkinoille pääsyn, terveystaloudellisten arviointien ja muiden palveluiden osalta.

– Asiakkaat voivat meidän kauttamme toteuttaa arviointeja myös muissa Pohjoismaissa. Se on niin uutta, että kaikki eivät vielä tiedä siitä. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun sairauden n-määrä on pieni. Tällöin voidaan yhdistää useampia maita ja saamme isomman potilasmäärän, Nieminen sanoo.

Terveystaloustieteen ajankohtaisia aiheita: 10 tärkeintä trendiä vuosina 2022–2023

  1. Tosielämän tieto: RWE:n hyödyntäminen terveydenhuollon päätöksenteossa
  2. Arvon arviointi: arvopohjaiset päätökset terveydenhuollossa
  3. Terveyden tasa-arvo: terveydenhuollon yhdenvertaisuuden varmistaminen
  4. Terveydenhuollon rahoitus: innovatiivisten terveysteknologioiden rahoittaminen
  5. Potilaiden osallistaminen: potilaan äänen tuominen terveydenhuollon tutkimukseen
  6. Lääkkeiden ja terveyspalveluiden hinnoittelu: hinnoittelun läpinäkyvyyden kehittäminen
  7. Kansalaisten terveys: keskittyminen tärkeimpiin prioriteetteihin
  8. Terveysteknologian arviointi: maiden välisen yhteistyön tukeminen terveysteknologian arvioinnissa
  9. Terveysdata: infrastruktuurin ja yhteensopivuuden tarkastelu
  10. Tekoäly: tekoälyn ja kehittyneen analytiikan hyödyntäminen

Lähde: ISPOR Top 10 Health Economics and Outcomes research Trends -raportti

Takaisin ylös