Siirry sisältöön
Etusivu > Kaikki artikkelit > Terveysalan kasvustrategia – mihin on päästy ja miltä tulevaisuus näyttää 

Terveysalan kasvustrategia – mihin on päästy ja miltä tulevaisuus näyttää 

Mikko Alkio (OTM, Avance Attorneys) on yksi johtavista asiantuntijoista liittyen voimakkaasti säänneltyihin teollisuudenaloihin, mukaan lukien terveydenhuolto, terveysteknologia ja lääketeollisuus. Alkio on toiminut terveysalan tutkimus- ja innovaatiostrategian valmisteluryhmän puheenjohtajana työ ja elinkeinoministeriössä (TEM) ja on tähän liittyen juuri julkaissut seikkaperäisen selvityksen suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä.

Huhtikuussa 2019 järjestetyssä Medaffconin EMMA -sidosryhmätapahtumassa Alkio avasi ajatuksiaan terveysalan kasvustrategian implementoinnista ja kuinka strategiaa tulisi jatkaa terveys- ja tutkimusalalla. Puheenvuorossaan Alkio valotti Terveysalan kasvustrategian valmistelua ja toimeenpanoa sen alkuvaiheesta aina nykypäivään. Esityksessään hän nosti erityisesti strategian jatkon ambitiotasoa sekä joitain keskeisiä asioita, joiden avulla Suomi voi menestyä yhä kiristyvässä kansainvälisessä terveysalan investointien houkuttelukilpailussa.

Terveysalan- ja innovaatioalan kasvustrategia luotiin tienviitaksi

Kansallisen terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa valmisteltiin vuosina 2012-2014 ja se hyväksyttiin valtioneuvostotasolla vuonna 2014. Terveysalan kasvustrategian johtavana ajatuksena on, että Suomi tekee systemaattisesti työtä paitsi palvelujärjestelmän kehittämiseksi niin myös huolehtii elinvoimaisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta terveysalalla; mukaan lukien terveysteknologia, lääketeollisuus sekä näihin olennaisesti liittyvä bioteknologiateollisuus. Päätavoitteena on luoda Suomesta kansainvälisesti tunnettu terveysalan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaa.

Terveysalan innovaatioekosysteemi 2040 – Kuinka tiedolla johdetaan terveysalan kasvustrategiaa?

Esityksessään Alkio käsittelee yhdessä kollegoidensa Petri Rouvisen ja Lasse Nordströmin kanssa kirjoitettua uutta raporttia: ”Terveysalan innovaatioekosysteemi 2040 – Kuinka tiedolla johdetaan terveysalan kasvustrategiaa”. Raportti on tarkoitettu poliittisille päättäjille sekä niille terveysalan toimijoille, jotka toimivat aktiivisesti terveysekosysteemissä. Tavoitteena on herätellä lukijaa, millä tavalla suomalaisella terveysalalla tulisi työhön suhtautua ja mitkä ovat suomalaisen terveydenhuollon vahvuudet ja taas toisaalta kehityskohteet.

Raportti nostaa kaksi keskeistä pääasiaa:

  1. Terveysalan kasvu on pitkän tähtäimen työtä. Ekosysteemin kehittäminen ei välttämättä aina vaadi suuria taloudellisia panoksia, vaan taidokasta pullonkaulojen eliminointia ja koordinointia.
  2. Terveydenhoidon ja tutkimuksen erityisluonteen vuoksi vaikutukset ovat aina joka tapauksessa laaja-alaisia ja merkittäviä.

Innovaatiostrategian tavoitteena on terveysalan laaja-alainen kestävä kehittäminen

Terveysalan uudistuksien kulmakivinä lähivuosina tulee olemaan: tiedolla johtaminen, yhtenevät toimintamallit sekä koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan huomioiminen. Valtioneuvoston määritelmän mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä tiedolla johtaminen tarkoittaa: ”palvelujärjestelmään liittyvän toteutuneen toiminnan itsearviointia ja tulevan toiminnan suunnittelua parasta mahdollista käytettävissä olevaa tietoa hyödyntäen”. Yhtenevillä toimintamalleilla mahdollistetaan vain yhdellä keskitetysti jalkautetulla strategialla toimiminen koko toimialan laajuudella. Koulutuksen-, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan huomioiminen ja ymmärtäminen luo osaltaan kattavasti terveyshyötyjä Suomeen. Näitä terveyshyötyjä on sekä kliinisiä, että myös tutkimuksellisia ja ne parantavat kokonaisuudessaan suomalaisen yhteiskunnan tuottavuutta.

Voit katsoa aiheeseen liittyvän Mikko Alkion esityksen Medaffconin vuotuisesta sidosryhmätapahtumasta täältä:

 

Takaisin ylös