Siirry sisältöön
Etusivu > Kaikki artikkelit > Valtimotautipotilaan kuolemanriski on suuri kardiovaskulaaritapahtuman jälkeen, osoittaa suomalainen tosielämän tutkimus

Valtimotautipotilaan kuolemanriski on suuri kardiovaskulaaritapahtuman jälkeen, osoittaa suomalainen tosielämän tutkimus

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin ennenaikaisten kuolemien ja vammautumisen aiheuttaja. Kolmen suomalaisen yliopistosairaalan tietoaltaan sisältämää potilastietoa hyödyntänyt tutkimus osoitti kardiovaskulaaritapahtuman tai kuoleman riskin olevan suuri erityisesti puolen vuoden ajan ensimmäisestä tapahtumasta.

Valtimotauti on yleinen sydän- ja verisuonisairaus. Sydäninfarkti, sepelvaltimotautikohtaus, aivoinfarkti ja aivoverenkiertohäiriö ovat valtimotaudin aiheuttamia kardiovaskulaaritapahtumia. Ensimmäisestä kardiovaskulaaritapahtumasta selviytyneet potilaat saavat usein seuraavan, mikä on tyypillisesti edeltänyttä tapahtumaa vakavampi. Suomessa valtimotautiin kuolee vuosittain yli 10 000 ihmistä.

Amgenin yhteistyössä Medaffconin ja BC Platformsin sekä asiantuntijakardiologien tekemä retrospektiivinen tutkimus tarkasteli toistuvia kardiovaskulaaritapahtumia. Tämä Clinical Cardiology -lehdessä julkaistu tutkimus hyödynsi kolmen suomalaisen yliopistosairaalan potilastietoja.

Tutkimus osoitti valtimotautia sairastavien potilaiden toisen kardiovaskulaaritapahtuman riskin olevan suuri. Ensimmäistä kardiovaskulaaritapahtumaa seuranneen viiden vuoden aikana potilaista 41,5 prosenttia kuoli tai selvisi toisesta tapahtumasta hengissä. Kuolema oli kuitenkin yleisin ensimmäistä kardiovaskulaaritapahtumaa seurannut tapahtuma. Kuolemien ja uusintatapahtumien määrä oli erityisen suuri ensimmäistä tapahtumaa seuranneen puolen vuoden ajan.

Aivoinfarkti oli yleisin ensimmäinen kardiovaskulaaritapahtuma. Uusintatapahtuma oli yleensä samaa tyyppiä kuin edeltänyt, eli aivo- tai sydänperäinen.  

”Potilastiedot antavat tärkeää näyttöä potilaille tosielämässä tapahtuvasta, mikä usein poikkeaa kliinisten tutkimusten asetelmasta.” 

Tässä tutkimuksessa riski kuolla toisen tapahtuman yhteydessä oli aiemmissa kliinisissä tutkimuksissa raportoitua suurempi, mikä on osoitus tosielämän potilastietoa hyödyntävien tutkimusten tarpeellisuudesta. Tosielämän tutkimukset sisältävät koko potilaspopulaation ilman joukon rajaamista.

Kohonnut uusintatapahtumien ja kuoleman riski korostavat varhaisen ja tehokkaan sekundaariprevention tärkeyttä valtimotaudin hoidossa.  

Tutkimuksen tausta

Tutkimuksessa hyödynnettiin Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietoaltaisiin tallennettua potilastietoa. Tutkimukseen poimittiin vuosien 2012–2016 aikana ensimmäisen kardiovaskulaaritapahtuman saaneet 48 405 potilasta, joita seurattiin vuoden 2016 loppuun tai kuolemaan saakka. Tutkimus suoritettiin tarkastelemalla kardiovaskulaaritapahtumien tyyppiä, seuraavaan tapahtumaan tai kuolemaan kulunutta aikaa ja riskitekijöitä tapahtumille.

Lue lisää:

Cardiovascular event rate and death in high-risk secondary prevention patient cohort in Finland: A registry studyToppila IUkkola-Vuoti L, Perttilä J, Törnwall O, Sinisalo J, Hartikainen J, Lehto S. Clinical Cardiology. 2022 Apr;45(4):342-351. doi: 10.1002/clc.23814.

Lue lisää Medaffconin RWE-tutkimusten tiivistelmiä täältä.

Takaisin ylös