Medaffcon Oy

Jaana Ahlamaa perusti Medaffcon Oy:n vuonna 2009 ja jo seuraavana vuonna omistajakaartiin liittyivät Jarmo Hahl ja Tatu Miettinen, kun kolmikko näki mahdollisuuden yhdistää osaamisensa ja tuottaa aivan uudenlaisia asiantuntijapalveluita. Toimintansa alusta asti, Medaffconille on ollut ominaista kehittää uusia toimintamalleja hyödyntäen laaja-alaista lääketieteen ja terveystaloustieteen osaamistaan.

Tämän ydinryhmän ympärille kertyi nopeasti samanhenkisiä asiantuntijoita eri koulutus- ja kokemustaustoilla. Osaamisalueidemme laajetessa on myös palvelutarjontamme kasvanut monimuotoisemmaksi kattaen yhä enemmän tutkimus- ja strategiapalveluita entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Tänä päivänä Medaffcon työllistää kokopäiväisesti noin 30 asiantuntijaa tieteen eri aloilta.

Medaffcon on tunnettu vahvana vaikuttavuuden arvioinnin osaajana ja kehitämme aktiivisesti terveystietoon perustuvaa tutkimusta sekä siinä hyödynnettäviä menetelmiä. Pyrkimyksemme jatkuvaan kehittymiseen on näkynyt myös laajan yhteistyöverkoston rakentumisena terveysalan eri toimijoiden kanssa, erityisesti terveystiedon saralla. Biopankit, rekisterit ja sairaaloiden tietoaltaat mahdollistavat aivan uudenlaisia tutkimuksia ja muuttavat vaikuttavuuden arvioinnin toimintakenttää.

Medaffcon aloitti toimintansa nimellä AT Medical Affairs Consulting Oy, ja ytimekkäämpi nimi Medaffcon otettiin käyttöön pian yrityksen perustamisen jälkeen. Vuoden 2016 keväästä alkaen Medaffcon Oy on ollut yrityksen virallinen nimi.

Medaffcon Oy siirtyi yrityskaupan myötä Tamro Oyj:n omistukseen toukokuussa 2017 ja liittyi samalla Euroopan laajuiseen PHOENIX konserniin.

 

Tatu Miettinen, Jaana Ahlamaa ja Jarmo Hahl

 

Visiomme ja missiomme

Visionamme on toimia valittuna strategisena kumppanina erilaisille yhteistyökumppaneille Suomessa ja kansainvälisesti. Jatkuvan henkilökohtaisen ja organisaatiotason kehittymisen myötä tarjoamme asiakkaillemme uusia merkityksellisiä näkökulmia ja ratkaisuja.

 

Arvomme

Eettisyys – toiminnan eettisyydestä ei meillä tingitä – ei edes muiden liiketoimintavaateiden edessä.

Asiakas- ja ratkaisukeskeisyys – kaikki toimintamme ja palvelumme tähtäävät yksinomaan asiakkaidemme haasteiden menestykselliseen ratkaisuun.

Yhteistyö – laaja osaamispohja, pitkä kokemus ja kattavat yhteistyöverkostot mahdollistavat sujuvan yhteistyön eri aloilla antaen meille ainutlaatuisen alustan toimia asiakkaidemme parhaaksi.

Jatkuva kehittyminen – korkeatasoinen palvelu perustuu yksilötason jatkuvaan, henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tähän meillä kannustetaan ja ohjataan aktiivisesti!