Dynaaminen toimintaympäristö

Terveydenhuolto sekä terveysteknologia tekevät jatkuvia harppauksia kehityksessä ja alalla toimivilta yrityksiltä vaaditaan dynaamiseen toimintaympäristöön mukautumista. Medaffcon on toimintansa alusta asti panostanut jatkuvaan kehittymiseen sekä vahvoihin yhteistyöverkostoihin ollakseen terveysalan edistyksen aallon harjalla.

 

Laaja-alainen osaaminen ja jatkuva kehitys

Medaffconin yhdistelmä terveystalouden ja lääketieteen osaamista on jotain aivan ainutlaatuista. Ymmärtämällä sekä lääke- että terveystaloustieteellisiä näkökulmia, voimme tarjota asiakkaille kattavia kokonaiskuvia terveyden edistämiseksi.

Uskomme, että ammatillinen kehitys, sekä henkilökohtaisella- että organisaatiotasolla, kuuluu asiantuntijaorganisaation perustarpeisiin ja siihen panostamme tinkimättä.

 

Yhteistyöverkostot

Medaffconin toiminnan ja arvojen keskiössä on vahva yhteistyöverkosto terveysteknologian alalla, tutkimusyhteisössä, akatemiassa sekä terveydenhuollossa.

Pyrimme aktiivisesti kehittämään verkostoamme terveydenhuollon kaikilla osa-alueilla. Näemme valtavaa potentiaalia Suomen terveysalan ekosysteemissä ja haluamme olla mukana luomassa ja tukemassa tämän ekosysteemin kehitystä.

Uskomme, että parhaat tulokset saavutetaan yhdessä tekemällä ja kehittämällä. Haluamme kaataa raja-aitoja, joita on muodostunut eri toimijoiden välille ja valjastaa keskinäisen osaamisemme kaikkien yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi; tuottamaan yhä parempaa hoitoa potilaille, sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Lue lisää visioistamme Suomen tulevaisuuden terveydenhuollon alalle osoitteesta futurecarefinland.fi ja liity verkostoomme.

 

Innovaatiotyö

Medaffcon on perustamisestaan lähtien pyrkinyt luomaan uusia toimintamalleja ja murtamaan vallitsevia käytäntöjä, jotka hidastavat toiminnan kehitystä. Innovaatiotyötä tuetaan ja siihen panostetaan koko organisaatiossa. Olemme kyenneet vastaamaan yhä muuttuviin terveydenhuollon tarpeisiin ketterästi, täydentäen osaamisalueitamme ja luoden uusia palvelukokonaisuuksia vuosi vuodelta.

Vuonna 2013 biopankkilain voimaanastuttua, Medaffcon oli ensimmäisten joukossa tuottamassa biopankkitutkimuksia kaupallisten toimijoiden tarpeisiin. Olemme tunnistaneet biopankkien valtavan potentiaalin ja kokeneet olevamme asemassa, jossa voimme ja haluamme tukea niiden kehitystä.

Tänä päivänä erilaisiin biopankkeihin, rekistereihin sekä sairaaloiden tietoaltaisiin perustuvat tutkimukset yleistyvät sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Tietolähteet monipuolistuvat ja tiedon määrä sekä sen hyödyntämismahdollisuudet kasvavat. Medaffcon on pyrkinyt olemaan mukana tämän toimintaympäristön kehityksessä, rakentaen aktiivisesti omia verkostojaan sekä osaamistaustaansa tutkimuksille otollisempaan suuntaan.

Tulevaisuudessa terveystietoa hyödyntävä toimintaympäristö käyttää aivan uudenlaisia työkaluja ja tutkimusmahdollisuudet laajenevat entisestään. Tekoälyn, koneoppimisen ja Big Datan tuomat mahdollisuudet ohjaavat jo nyt alan toimijoiden kehityssuuntaa, niin myös Medaffconilla.

Olemme Medaffconilla sitoutuneita edistämään tietopohjaista päätöksentekoa sosiaali- ja terveydenhuollossa ja työskentelemme kohti taloudellisesti kestävää, vaikuttavaa sekä yksilöllisempää hoitoa. Uskomme, että Suomi on huomisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen eturintamassa. Tutustu sivustoon.

Lue lisää »