Asiantuntijamme

Osaamisemme edustaa terveystalous-, lääke- ja luonnontieteiden aloja laajasti. Kokemuksemme on karttunut lääketeollisuuden, terveydenhuollon, tutkimustyön ja akatemian eri tehtävistä. Laaja-alainen kokemuksemme ja monipuolinen osaamisemme ovat meille ehdottomia vahvuuksia palvellessamme asiakkaitamme lääke- ja terveysteknologian aloilla sekä terveydenhuollossa. 

Tutustu alla oleviin asiantuntijaprofiileihin ja ota yhteyttä!

Asiantuntijat

Jaana Ahlamaa
Medical Director

Jaana Ahlamaa

Medical Director
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 5767 325 LinkedIn

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009. Sitä ennen hän työskenteli asiantuntija- ja johtotehtävissä lääketeollisuudessa lähes kymmenen vuotta. Jaana on työskennellyt myös sairaalalääkärinä ja hän on kirurgian erikoislääkäri. Hän on väitellyt vuonna 1999 terveyspoliittisesta aiheesta liittyen asiakasmaksuihin terveydenhuollossa.

Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa. Jaana on erityisen kiinnostunut Suomen terveysalan tulevasta kehityksestä. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet kiehtovat erityisesti Jaanaa. ”Odotan suurella mielenkiinnolla, miten terveydenhuollossa jatkossa pystymme yhä paremmin räätälöimään hoitoja potilaskohtaisesti ja systemaattisesti arvioimaan hoitojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta”.


Jarmo Hahl
Managing Director

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001 LinkedIn

Jarmo liittyi partnerina ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden tehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on kokonaisvaltainen ymmärrys lääkealalta: hän on toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävässä, mm. terveystalousasiantuntijana, hinta- ja korvattavuusyksikön vetäjänä ja terveystalous- ja Market Access -tiimin johtajana. Ennen lääketeollisuuteen siirtymistä Jarmolla oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Taustastaan johtuen Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten kohtaamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Jarmo näkee Market Accessin monialaisena ja liiketoiminnan kannalta kriittisenä, ja siksi erittäin mielenkiintoisena toimialueena.


Tatu Miettinen
Medical Director

Tatu Miettinen

Medical Director
MD, PhD

+358 40 190 1888 LinkedIn

Tatun väitöskirja vuonna 1999 keskittyi sappikivitautiin ja kolesterolin aineenvaihduntaan. Siitä lähtien hän on työskennellyt lääkealalla usealla eri terapia-alueella, lähinnä tieteellisenä tai lääketieteellisenä asiantuntijana tavoitteenaan tuottaa korkealaatuista lääketieteellistä lisäarvoa, joka hyödyttää kaikkia sidosryhmiä. Tatu on työskennellyt lääketeollisuudessa tai sen rajapinnassa lähes 20 vuotta kliiniseen tutkimukseen, lääkekehitykseen ja Medical Affairsiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Hänellä on kokemusta sekä kansallisissa että kansainvälisissä kliinisissä tutkimuksissa työskentelystä niin tutkijalääkärinä kuin tutkimuksen suunnittelijana ja protokollan kirjoittajana.

Tatu liittyi partnerina Medaffconiin vuonna 2010. Tatun tausta mahdollistaa alan haasteiden tehokkaan analysoinnin ja ratkaisuprosessin. Erityisesti bioteknologiayritysten lääkeaihioiden kehitys alkuvaiheen tutkimuksista markkinoita kohti kiinnostaa Tatua. Hän jaksaa myös hämmästyttävästi kiinnostua molekyylitason perusteista ja signaalien välitysreiteistä. Tatu pitää opettamisesta ja pystyy selittämään monimutkaisiakin asioita yksinkertaisilla ja ymmärrettävillä tavoilla.


Päivikki Hemmilä
Scientific Advisor

Päivikki Hemmilä

Scientific Advisor
PhD

+35845 1200 632 LinkedIn

Päivikki liittyi Medical Affairs tiimiin syyskuussa 2017. Koulutukseltaan Päivikki on filosofian tohtori ja uransa alkupuolella hän toimi tutkijana lähes 10 vuoden ajan syöpäbiologian alalla. Vuodesta 2006 lähtien Päivikki on työskennellyt erilaisissa asiantuntijatehtävissä myynnin, laadun, rekisteröinnin ja tutkimuksen parissa Medical Device, lääke- ja CRO-yrityksissä. Medaffconille Päivikki siirtyi Tampereen Biopankista, jossa hän vastasi biopankin laatujärjestelmän sekä operatiivisten prosessien pystyttämisestä ja kehittämisestä.

Päivikkiä kiehtoo terveydenhuoltoalan jatkuva kehitys ja eri toimijoiden, kuten esimerkiksi biopankkien ja tutkimusorganisaatioiden, välisen yhteistyön luomat mahdollisuudet ja konkreettiset hyödyt potilaiden tehokkaamman ja yksilöllisemmän hoidon kehittämisessä.

Päivikin vahvuuksiin Medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen asiantuntemus sekä monipuolinen kokemus projektinvetäjän roolista niin akateemisissa kuin erilaisissa yrityslähtöisissä tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Päivikki tekee työtään positiivisella otteella, asiakaslähtöisesti ja on luotettava tiimipelaaja.


Heini Honkanen
Jr. Health Economist

Heini Honkanen

Jr. Health Economist

+358 44 326 4477 LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini viimeistelee terveystaloustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistoon ja hänen maisterintutkielmansa käsittelee lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia. Heinin kiinnostus terveyden ja talouden välisiin yhteyksiin on syttynyt jo aiempien terveysalan korkeakouluopintojen ja potilastyön parissa.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet alan menetelmien sekä taloudellisten resurssien arviointiin. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ajatteluun.


Joel Jukka
Market Access Specialist

Joel Jukka

Market Access Specialist
M.Sc. (Pharmacy), M.Sc. (Natural Science)

+358 50 305 8529 LinkedIn

Joel aloitti Medaffconilla joulukuussa 2015 Market Access -spesialistina. Aiemmin hän on toiminut kaksi vuotta kansainvälisissä Market Access -tehtävissä (masennus- ja psykoosilääkkeet). Tämän lisäksi hänellä on kokemusta Market Access -konsultin työtehtävistä ja apteekkityöstä.

Koulutukseltaan Joel on biofarmasiaan erikoistunut proviisori ja lisäksi hän on suorittanut luonnontieteiden maisterin tutkinnon soveltavan biotekniikan koulutusohjelmassa. Alalla Joelia kiinnostaa lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosessit sekä niihin liittyvät eri vaikuttajatahot, joiden avulla voidaan mahdollistaa parhaat edellytykset lääkkeen saattamiseksi potilaan saataville.


Lotta Koski
Jr. Health Economist

Lotta Koski

Jr. Health Economist

+358 50 431 5869 LinkedIn

Lotta liittyi Medaffcon tiimiin maaliskuussa 2017. Lotta opiskelee terveystaloustieteen maisteriopintoja Itä-Suomen yliopistossa ja palasi juuri ennen Medaffconilla aloittamista vaihto-opiskelujaksolta Saksasta. Lotalla on aikaisempaa kokemusta lääketeollisuudessa työskentelystä Orionilla, jossa hän on työskennellyt kesätyöntekijänä toimitusketjussa ja lääkkeiden rekisteröinnistä vastaavalla osastolla.

Lääketeollisuudessa Lotta pitää mielenkiintoisena sen moniulotteisuutta ja kansainvälistä toimintaympäristöä. Terveystaloustieteessä Lotan erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat terveystaloudellisen tiedon hyödyntäminen lääketeollisuuden ja terveydenhuollon päätöksenteossa sekä taloustieteen soveltaminen terveystaloustieteen näkökulmaan. Lotan vahvuutena on kiinnostus ja uteliaisuus oppia, kuinka terveystaloustieteen opintojen kautta saatua teoriapohjaa voidaan soveltaa käytännön työssä.


Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor
RWE Lead

Mariann Lassenius

Sr. Scientific Advisor
RWE Lead
PhD

+358 50 3452 393 LinkedIn

Mariann liittyi Medical Affairs- tiimiin kesäkuussa 2016.

Mariann valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistolta v. 2007 biotieteiden laitokselta, pääaineena fysiologia ja sivuaineena biokemia. Hän väitteli tohtoriksi kesäkuussa 2016. Väitöskirjan aihe käsitteli diabetesta ja siihen liittyviä pitkäaikaiskomplikaatioita. Väitöskirjatyöhön liittyvän tutkimuksen hän teki Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja nefrologian klinikalla Helsingin yliopistolla. Mariannilla on myös kokemusta tutkimusinnovaatioiden kaupallistamisesta; hän on työskennellyt osa-aikaisena konsulttina Biotech Start-Up yrityksessä.

Alalla Mariannia kiinnostaa eritysesti digitalisaation mahdollistamat muutokset terveyden edistämisessä sekä lääkeyritysten että sosiaalipalveluiden kannalta. Uusien lääkeaineiden kehitys ja hoitojen parantuminen antavat työlle erittäin kiinnostavan ulottuvuuden.

Mariannin vahvuuksiin medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen asiantuntemus, kyky analysoida erilaisia terveystietoja ja  päämäärätietoisena tiimipelaajana toimiminen.

 


Krista Maurinen
Scientific Project Manager

Krista Maurinen

Scientific Project Manager
M.Sc. (Biomedicine)

+358 50 354 47 04 LinkedIn

Krista Maurinen liittyi Medaffconiin toukokuussa 2017 tieteellisenä projektipäällikkönä. Krista on työskennellyt viimeiset kolme vuotta GSK:lla pääasiallisesti tuotespesialistina terapia-alueina kivunhoito ja suunhoito. Lisäksi Kristalla on kokemusta tutkimustyöstä sekä myynnistä.

Alalla Kristaa kiinnostaa jatkuva kehitys, muuttuvat toimintatavat ja uudet innovaatiot. Lisäksi lääkäreiden ja lääketeollisuuden läpinäkyvän ja eettisen yhteistyön kehittäminen kiinnostaa Kristaa.

Kristalla on biolääketieteellinen koulutus ja omaa pitkän kokemuksen asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kristan vahvuuksiin lukeutuu hänen vahvat esiintymis- ja ihmissuhdetaidot sekä päämäärätietoisuus. ”Mikään ei ole mahdotonta, kun saadaan oikeat ihmiset saman pöydän ääreen”


Triin Männik
Health Economist

Triin Männik

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 40 7681 525 LinkedIn

Triin liittyi Medaffconin terveystaloustiimiin huhtikuussa 2015. Triin on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, pääaineenaan terveystalous, sekä sairaanhoitaja (AMK). Työkokemusta lääketeollisuudesta Triinille on karttunut Janssen-Cilag Oy:llä terveystalous- ja Market Access -toiminnoista, muun muassa hinta- ja korvattavuushakemusten, viitehintajärjestelmän sekä sairaalatarjousten parista sekä Market Access Traineena Pfizerilla. Triiniltä löytyy kokemusta myös julkiselta sektorilta sekä sairaanhoitajan työstä että julkisten hankintojen kilpailutus- ja hankintaprosessista Kelasta.

Triiniä kiinnostaa terveystaloustieteen tuottaman tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja vieminen käytännön tasolle, erityisesti kustannusvaikuttavien terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton edistäminen. Triinin vahvuuksiin kuuluu sekä teoriatieto että käytännön kokemus niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta ja sairaalaympäristöstä. Työssään Triin kehittää mielellään ratkaisuja haastaviin kysymyksiin.


Tanja Nieminen
Health Economist

Tanja Nieminen

Health Economist
M.Sc. (Health Economics & Economics)

+358 50 3286 651 LinkedIn

Tanja liittyi Medaffconiin marraskuussa 2016. Tanja valmistui maisteriksi terveystaloustieteestä (MSc in Health Economics) Yorkin yliopistosta 2013 ja teki tutkintoon kuuluvan lopputyön Otagon yliopistossa (Wellington, Uusi-Seelanti). Tanja on aikaisemmalta koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Terveystaloustieteen menetelmät tulivat tutuiksi jo aikaisemman tutkinnon myötä Tanjan tehdessä pro gradu -tutkielmaansa terveystaloustieteilijän ohjauksessa Rennesin yliopistossa (Rennes1, Ranska) 2010.

Tanjan viimeisin työkokemus on tutkijan työtehtävistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Lisäksi Tanjalla on työkokemusta kansainvälisessä tutkimusryhmässä työskentelystä, terveystaloustieteen kurssiharjoitusten pitämisestä, taloushallinnollisista ja asiakaspalvelutehtävistä.

Tanja haluaa hyödyntää erityisesti terveystaloustieteen koulutus- ja ammattiosaamistaan tulevissa työtehtävissä. Tanjan mielestä terveystaloustieteelle ja alan kehittämiselle Suomessa on tarvetta erityisesti nyt uudistettaessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. On tarvetta olla tietoinen, mihin rajallisia voimavaroja kohdennetaan niin yhteiskunnan kuin yksittäisen organisaation tasolla. Tanjaa kiinnostaa erityisesti taloudellinen arviointi ja toimintatapojen vertailu terveydenhuollossa.

Tanjan vahvuuksia ovat koulutus- ja työtausta sekä jatkuva kehittymisen halu. Työntekijänä Tanja on asiakaslähtöinen, tavoitteellinen ja luotettava.


Lasse Oinonen
Sr. Scientific Project Manager

Lasse Oinonen

Sr. Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmacy)

+358 40 1242 585 LinkedIn

Lasse aloitti Medaffconilla marraskuussa 2014 tieteellisenä projektipäällikkönä. Lasse on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2001 erilaisissa tehtävissä: myyntityössä n. 6 vuotta (eturauhassyöpälääke, erektiohäiriölääke, mikrobilääke, kipulääke, laihdutuslääke), kehitys-/projektityössä n. 3 vuotta (lihavuudenhoito), tieteellisenä asiantuntijana 5,5 vuotta (urologia, nefrologia, anestesiologia) sekä vastuunalaisen johtajan sijaisena. Lasse on koulutukseltaan proviisori ja vuodesta 2014 alkaen väitöskirjaopiskelija Tampereen yliopistossa (TaY hemodynamiikan tutkimusryhmä).

Lasse on erityisen kiinnostusta alan jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä erilaisista sidosryhmistä ja niiden tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta, lääkkeiden kustannushyöty–vaikuttavuus-tarkastelun merkityksestä terveydenhuollon päätöksenteossa ja kliinisesti merkittävän tieteellisen tiedon parissa työskentelemisestä.

Lassen vahvuuksiin lukeutuu hänen laaja-alainen kokemuksensa lääketeollisuuden eri terapia- ja vastuualueilta sekä Cross-functional team -työskentely matriisiorganisaatiossa.


Kristiina Pelli
Sr. Scientific Project Manager

Kristiina Pelli

Sr. Scientific Project Manager
M.Sc. (Food Science), MBA

+358 40 5100 838 LinkedIn

Kristiina liittyi Medaffconiin liiketoiminnan kehittämispäällikkönä vuonna 2012. Hän on työskennellyt lääketeollisuudessa yli 10 vuotta: aluksi CRO yrityksessä ja myöhemmin kahdessa suuressa lääkeyrityksessä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Kristiina on ollut vastuussa kliinisistä tutkimusprojekteista ja osallistunut paikallisten kliinisten ja Real World Data -tutkimusten suunnitteluun. Hän on myös työskennellyt tieteellisenä asiantuntijana usealla terapia-alueella. Vaikka Kristiinalla on vahva tieteellinen tausta, on hän aina ollut kiinnostunut vahvan yhteistyön luomisesta alan markkinoinnin ja myynnin toimintojen välille.

Vahvistaakseen liiketoimintaosaamistaan Kristiina suoritti Henley MBA -tutkinnon valmistuen vuonna 2012. Peruskoulutukseltaan Kristiina on ETM. Kristiinan panos Medaffconin joukkueessa on hänen kokonaisvaltainen ymmärryksensä lääkkeen kehityskaaresta sekä vahva osaaminen alan prosesseista yhdistettynä liiketoimintalähtöiseen ajatteluun.


Tatu Sainio
Health Economist
HE Lead

Tatu Sainio

Health Economist
HE Lead
M.Sc. (Economics)

+358 44 530 5525 LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Tatu on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Lisäksi hän viimeistelee terveystaloustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistossa. Pro Gradu työssään Tatu on tarkastellut hoidon ulkoistamista yliopistosairaalasta kustannusten kannalta.

Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu on työskennellyt lääketeollisuudessa Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä diabeteksen-, keuhkosairauksien- ja antikoagulaatiohoidon parissa. Työkokemuksensa kautta Tatu ymmärtää lääketeollisuuden myynnin ja markkinoinnin prosesseja ja arkipäivää. Tatun vahvuus lääketeollisuudessa onkin kokemus ja osaaminen sekä myynnistä ja markkinoinnista että market access prosesseista.

Terveystaloustieteissä Tatua kiinnostaa sen tarjoamat mahdollisuudet tarkastella terveydenhuoltoa sen mikro- ja makrotasoilla. Erityisen kiinnostavaa terveystaloustieteestä ja sen parissa työskentelystä tekee mahdollisuus perustella ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä lääkkeiden ja terveydenhuollon viitekehyksessä.


Kalle Snicker
Sr. Market Access Specialist

Kalle Snicker

Sr. Market Access Specialist
M.Sc.

+358 400 526597 LinkedIn

Kalle Snicker liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Kalle on työskennellyt lääketeollisuudessa yhteensä 26 vuotta; 16 vuotta cardiovaskulaari ja 10 vuotta onkologia terapia-alueilla. Vuosien varrella kokemusta on karttunut myynnin- ja markkinoinnin johtotehtävistä, Baltian liiketoimintayksikön vetämisestä, sekä viimeiset vuodet onkologian market access toimintojen vetämisestä Novartisilla.

Kallen periaatteena on aina ollut toimia potilaan parhaaksi riippumatta siitä, missä asemassa hän on toiminut. Kallen vahvuuksiin lukeutuu kattava kokonaisnäkemys siitä, miten teollisuus toimii ja ennakointi, miten tulevaisuuden haasteet otetaan huomioon ja kuinka uudessa toimintaympäristössä saadaan paras mahdollinen tulos aikaan potilaan parhaaksi. Kalle on todellinen vaikeiden tilanteiden ratkaisija.


Milla Summanen
Scientific Advisor

Milla Summanen

Scientific Advisor
PhD

+358 45 2380122 LinkedIn

Milla liittyi Medaffconin tiimiin helmikuussa 2019. Milla on väitellyt tohtoriksi solubiologian alalta Utrechtin yliopistosta Alankomaissa vuonna 2012. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää yksiketjuisia VHH vasta-aineita, jotka vaikuttavat proteiinikinaasi C epsilonin toimintaan soluissa. Hän teki osan väitöstutkimuksestaan Helsingin Yliopiston farmasian tiedekunnassa. Vuosina 2014-2019 hän työskenteli tutkijatohtorina Helsingin Yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa Neurobiologian laboratoriossa.

Millaa kiinnostaa erityisesti kliinisesti merkittävän tutkimustiedon parissa työskentely, yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet ja yhteistyö terveysalan eri toimijoiden kanssa.

Millan vahvuuksiin medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen osaaminen, erinomainen organisaatiokyky sekä monipuolinen ja kansainvälinen koulutustausta.


Ritva Suominen
Sr. Market Access Manager
P&R Lead

Ritva Suominen

Sr. Market Access Manager
P&R Lead
M.Sc. (Pharm.)

+358 400 420 715 LinkedIn

Ritva liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin maaliskuussa 2018. Tätä ennen hän työskenteli lähes 6 vuotta Farentalla vastaavanlaisissa tehtävissä tarjoten lääkeyrityksille Market Access-toimintoihin liittyvää strategista konsultaatiota ja asiantuntija-apua. Lisäksi Ritvalla on yli 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta, jossa hän on toiminut Market Access päällikkönä Sanofilla (12 vuotta), myyntilupapäällikkönä Bayerilla sekä tutkijana Orionin farmaseuttisella tuotekehitysosastolla.

Lääkealalla Market Access-asiat kiinnostavat Ritvaa erityisesti niiden moniulotteisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.  “Market Access on erinomainen näköalapaikka uusien innovatiivisten lääkehoitojen kehitykseen, jonka tavoitteena on potilaan hoidon paraneminen kokonaisuudessaan. Pidän tärkeänä yhteistyön lisäämistä lääkealan eri toimijoiden välillä sekä sellaisten uusien ratkaisutapojen löytämistä, jolla tehokkaat hoidot saadaan optimaalisesti niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön siten, että niiden kustannukset yhteiskunnalle eivät lisäänny kohtuuttomasti.”

Ritvalla on laajaa ja monipuolista kokemusta ja osaamista sekä avopuolen lääkkeiden hinta- ja korvattavuusasioista että sairaalalääkkeistä monelta eri terapia-alueelta. Vuosien varrella Ritva on myös kouluttanut ja opastanut monia alalle tulleita kollegoja Market Access-tehtävissä. Projektitöissä asiakaslähtöisyys on Ritvalle tärkeää ja paras kiitos työstä ovat aina olleet tyytyväiset asiakkaat. Luonteeltaan Ritva on aktiivinen, analyyttinen ja luova ratkaisujen etsijä, joka osaa myös tiimityöskentelyn.


Iiro Toppila
Biostatistician

Iiro Toppila

Biostatistician
M.Sc. (Tech.)

+358 44 314 1597 LinkedIn

Iiro aloitti Medaffconilla tilastotieteen asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2017. Ennen tätä hän on toiminut neljä vuotta tutkimusassistenttina analysoiden kliinistä ja geneettistä potilasdataa selvittäessään tyypin 1 diabeteksen komplikaatioiden syntyyn ja etenemiseen vaikuttavia tekijöitä (FinnDiane tutkimusryhmässä). Koulutukseltaan Iiro on bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri.

Alalla Iiroa kiinnostaa erityisesti teknologian murroksen avaamat suuret datamäärät ja se kuinka tästä datasta saatavaa tietoa voidaan potentiaalisesti hyödyntää konkreettisten johtopäätösten tekoon, niin sairauksien luonteen ymmärtämiseksi kuin lääketeollisuuden tavoitteiden ja potilaiden hoidon edistämiseksi. Iiron vahvuuksina on erityisesti vahva tilastollinen osaaminen, sekä kyky ymmärtää ”Big Datan” tuomat haasteet ja mahdollisuudet.


Samuli Tuominen
Data Scientist

Samuli Tuominen

Data Scientist
M.Sc. (Statistics)

+358 40 520 8158 LinkedIn

Samuli liittyi Medaffconiin marraskuussa 2018. Samuli valmistui tilastotieteen maisteriksi Helsingin Yliopistosta syyskuussa 2018 erikoistuen bioinformatiikkaan. Ennen Medaffconia Samulilla on 2 vuotta kokemusta tutkimustyöstä tutkimusassistenttina Helsingin Yliopistolla, missä hän oli mukana psykologisten ominaisuuksien geneettisen ja epigeneettisen taustan selvittämisessä (Depsy-ryhmä).

Samulia kiinnostaa erityisesti vaikuttavan tutkimustiedon tuottaminen tosielämän potilasdataan perustuen. Lisäksi hän on kiinnostunut erilaisten tilastollisten sekä koneoppimiseen liittyvien menetelmien soveltamisesta. Samulilla on laajaa teoreettista ja menetelmällistä osaamista sekä kokemusta suurien datojen käsittelemisestä. Hänellä on ongelmanratkaisukeskeinen ja analyyttinen ote työhön.


Werneri Tuompo
Jr. Scientific Project Manager

Werneri Tuompo

Jr. Scientific Project Manager

+358 44 041 7670 LinkedIn

Werneri Tuompo liittyi Medaffconin Medical tiimiin harjoittelijana marraskuussa 2017. Werneri opiskelee biolääketiedettä Itä-Suomen yliopistolla Kuopiossa. Medaffconilla Werneri on mukana syövän yksilöllistetyn hoidon kartoitus projektissa, jossa hänen työnsä liittyy suomalaisten biopankkien selvitykseen.  Alalla häntä kiinnostaa jatkuvasti muuttuvat olosuhteet, moniammatillinen työympäristö sekä digitalisaation tuomat mahdollisuudet terveyden kehittämisessä.


Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager

Elisa Tyynysniemi

Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmaceutical Science)

+358 40 8394 369 LinkedIn

Elisa aloitti Medaffconissa tammikuussa 2015 tieteellisenä projektipäällikkönä. Aiemmin Elisa on työskennellyt lääketurvayksikössä Novo Nordisk A/S:lla Kööpenhaminassa sekä myyntilupia koskevissa tehtävissä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Työskenneltyään tutkijana Turun yliopiston patologian laitoksella Elisalla on myös useamman vuoden kokemus lääketieteellisestä tutkimuksesta ja sairaalaympäristössä toimimisesta.

Elisa on valmistunut Kööpenhaminan yliopistosta kansainväliseltä lääkekehityksen maisterilinjalta. Hän teki maisterin tutkintonsa lopputyön Novo Nordisk A/S:n pääkonttorilla Kööpenhaminassa. Elisa on suorittanut luonnontieteiden kandidaatin opinnot Turun yliopistossa terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa, joten hänellä on opintoja niin lääketieteestä, luonnontieteistä, farmasiasta kuin kauppatieteistä.

Vahvan teoriapohjan ja työkokemuksen kautta Elisalla on laaja ymmärrys lääkekehityksen tavoitteista niin teollisuuden kuin viranomaisen näkökulmasta. Elisa on erityisen kiinnostunut uusien lääkehoitojen kehittämisestä ja hoidollisen arvon parantamisesta. Häntä innostaa myös monitoimintaisten tiimien kanssa työskentely ja saumattoman yhteistyön rakentaminen eri sidosryhmien välillä.


 

Myynti ja markkinointi

Tomi Vahevaara
Sales Lead

Tomi Vahevaara

Sales Lead
eMBA

+358 50 3055 963 LinkedIn

Tomi Vahevaara liittyi Medaffconiin tammikuussa 2017 myyntijohtajana. Tomi on työskennellyt lääkealalla yli 35 vuotta, jonka johdosta hänellä on monipuolinen kokemus kansainvälisistä tutkivan lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävistä sekä laaja terapia-aluetuntemus. Viimeiset kymmenen vuotta Tomi on toiminut Eli Lillyn toimitusjohtajana vastuualueinaan Suomi, Baltia ja Puola.

Tomi toimii Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan hallituksen jäsenenä. Lisäksi Tomilla on kokemusta tutkimuspalvelupäällikön tehtävistä HYKS Instituutissa, jossa hän tuki kliinisen lääketutkimuksen toteutumista HUS:in piirissä.

Tomia kiinnostaa alalla erityisesti terveysalan valtavat elinkeinopoliittiset mahdollisuudet Suomelle ja Suomessa toimiville terveysalan yrityksille. Tätä visiota varten hän on perustanut kaksi verkostoa: IPWG (Innovative Pharma Working Group) sekä LSG (Life Science Group /Amcham), jotka tukevat hallituksen Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa. Lisäksi mielenkiintoa herättää market access mahdollisuudet ja uudet mallit, joilla saadaan lääkeinnovaatiot aikaisemmin markkinoille ja potilaiden käyttöön. Public-private yhteistyömallit ja Suomen vahvuuksien käyttöönotto ja hyödyntäminen terveysalan liiketoiminnassa (kuten rekisterit, biopankit etc) kiinnostavat myös Tomia.

Tomi omaa vahvan ja monipuolisen osaamisen lääkealan eri tehtävistä ja on erittäin verkottunut koko terveysalalla. Hän työskentelee positiivisella, mutta määrätietoisella otteella asioiden saattamiseksi sovittuun päätökseen.

 


Ulla Montonen
Marketing Lead

Ulla Montonen

Marketing Lead
MLitt (International Business)

+358 40 849 5330 LinkedIn

Ulla liittyi Medaffconiin syyskuussa 2018 markkinointipäällikön sijaiseksi. Hän valmistui ekonomiksi Britanniasta marraskuussa 2015. Valmistumisensa jälkeen Ulla on työskennellyt useassa eri startupissa markkinoinnin ja palvelumuotoilun parissa. Ullan vahvuuksia ovat laaja-alainen ymmärrys liiketaloudesta, markkinoinnista ja palvelumuotoilusta. Markkinoinnin lisäksi Ulla on kiinnostunut Big Datasta ja tekoälystä, ja siitä kuinka näitä voidaan hyödyntää niin markkinoinnin kuin myös hyvinvoinnin osalta.


 

Hallinto

Maria Rjazanova
Financial Assistant

Maria Rjazanova

Financial Assistant

+358 44 974 9307 LinkedIn

Maria Rjazanova liittyi Medaffconiin elokuussa 2018 taloushallinnon assistenttina. Maria opiskelee Haaga-Heliassa johdon assistenttityö ja kielet-ohjelmassa tradenomiksi, pääaineena taloushallinto.

Alalla Mariaa kiinnostaa yksilöllistetty lääkehoito, digitalisaation tuomat uudet innovaatiot ja mitä mahdollisuuksia nämä luovat ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseksi.