Tuoreita näkökulmia jo vuodesta 2009

Medaffcon Oy syntyi vuonna 2009, kun kolme pitkään lääketeollisuudessa toiminutta asiantuntijaa Jaana Ahlamaa, Jarmo Hahl ja Tatu Miettinen näkivät mahdollisuuden tehdä asioita uudella tavalla ja poiketa vanhoista, totutuista kaavoista.

He päättivät tarjota tätä osaamistaan lääkeyritysten käyttöön niin, että kaikki asiakkaat pystyisivät saamaan etua ja hyötyä heidän osaamisestaan ja uudesta tavasta toimia. Tämän ydinryhmän ympärille on sittemmin liittynyt koko joukko samanhenkisiä asiantuntijoita eri koulutus- ja kokemustaustoilla.

Medaffcon aloitti toimintansa nimellä AT Medical Affairs Consulting Oy, mutta ytimekkäämpi markkinointinimi Medaffcon otettiin käyttöön pian yrityksen perustamisen jälkeen. Vuoden 2016 keväästä alkaen Medaffcon Oy on ollut yrityksen virallinen nimi.

Kokemusta ja näkökulmaa

Yhteensä yli 200 työvuotta lääke- ja medtech-yrityksissä, vankka terveyden­huollon tuntemus ja sadat menes­tyksekkäät konsultointiprojektit tuovat meille kokemusta ja näkökulmaa myös sinun haasteittesi ratkaisussa.

Monipuolisesta osaamistaustamme johtuen osaamme lähestyä haasteitasi monelta eri suunnalta ja tuoda niihin uusia, tuoreita näkökulmia – nopeasti, joustavasti ja juuri sinulle räätälöidysti.

Näin me toimimme

  1. Kyseenalaistamme ja haastamme totuttuja toimintamalleja
  2. Haemme innokkaasti uusia ratkaisuja
  3. Olemme asiakkaalle se kumppani, joka auttaa ratkaisemaan mutkikkaimmatkin haasteet

Visiomme ja missiomme

Visionamme on toimia valittuna strate­gisena kumppanina erilaisille yhteistyö­yrityksille Suomessa ja kansainvälises­ti. Jatkuvan henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen myötä tarjoamme asiakkaillemme uusia merkityksellisiä näkökulmia ja ratkaisuja mahdollistaen heidän liiketoimintaansa entistä kannattavamman kasvun.

 


Medaffcon Oy – arvot

  1. Eettisyys – toiminnan eettisyy­destä ei meillä tingitä – ei edes muiden liiketoimintavaateiden edessä.
  2. Asiakas- ja ratkaisukeskeisyys – kaikki toimintamme ja palvelumme tähtäävät yksinomaan asiakkaidemme haasteiden menestykselliseen ratkaisuun.
  3. Yhteistyö – laaja osaamispohja, pitkä kokemus ja kattavat yhteistyöverkostot mahdollistavat sujuvan yhteistyön eri aloilla antaen meille ainutlaatuisen alustan toimia asiakkaidemme parhaaksi.
  4. Jatkuva kehittyminen – korkeatasoinen palvelu perustuu yksilötason jatkuvaan, henkilö­kohtaiseen kehittymiseen. Tähän meillä kannustetaan ja ohjataan aktiivisesti!