Siirry sisältöön
HE - kansikuva

Etusivu > Terveystaloudellinen mallinnus

Terveystaloudellinen mallinnus

Terveystaloudellinen mallinnus on oleellinen osa terveystaloudellisia analyysejä ja keskeinen työkalu terveydenhuollon voimavarojen käytöstä päättäville viranomaisille, asiantuntijoille ja maksajille.


Terveystaloudellinen mallinnus on oleellinen osa terveystaloudellisia analyysejä ja keskeinen työkalu terveydenhuollon voimavarojen käytöstä päättäville viranomaisille, asiantuntijoille ja maksajille. Mallinnuksen avulla kootaan yhteen hajallaan oleva tutkimustieto, havainnot ja kokemukset sekä perustellut oletukset. Tarkoituksena on ennakoida ja ennustaa terveydenhuollon interventioiden vaikutuksia yksilöille, potilasryhmille, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle mahdollisimman tarkasti.

Mallinnus vastaa paitsi päätöksentekijän kysymykseen todennäköisimmästä lopputulemasta, myös kysymykseen äärimmäisten skenaarioiden todennäköisyyksistä, sekä tulosten uskottavasta vaihteluvälistä. Yleisimmin mallinnus koskee intervention kustannusvaikuttavuutta, jolloin kustannusten lisäksi otetaan huomioon intervention tuottamat terveyshyödyt. Toinen yleinen mallinnuksen kohde on intervention budjettivaikutus, jolloin mielenkiinnon kohde on intervention vaikutuksessa voimavarojen käyttöön koko hoitoketjun osalta.

Medaffcon toteuttaa mallinnushankkeita valmiiden globaalien mallien paikallistamisesta aina mallin kokonaisvaltaiseen rakentamiseen alusta alkaen. Olemme tehneet mallinnusta yli 10 vuoden ajan tarjoten asiakkaillemme vaikuttavan työkalun päätöksenteon tueksi.

Hankkeiden lopputuotteita on käytetty ja käytetään esimerkiksi:

  • viranomaisyhteyksissä
  • neuvotteluissa eri tason päätöksentekijöiden ja maksajien kanssa
  • myynnin ja markkinoinnin tukena esimerkiksi materiaalituotannossa tai erilaisina myyntitilanteessa käytettävinä räätälöitävinä työkaluina

Lue lisää Medaffconin interaktiivisista työkaluista, joissa yhdistyvät terveystaloudellinen mallinnus, RWE-tieto ja data-analytiikka.

Aiheeseen liittyvää

Takaisin ylös