Terveystaloudellinen mallinnus 

Terveystaloudellinen mallinnus on oleellinen osa terveystaloudellisia analyysejä ja keskeinen työkalu terveydenhuollon voimavarojen käytöstä päättäville viranomaisille, asiantuntijoille ja maksajille. Mallinnuksen avulla kootaan yhteen hajallaan oleva tutkimustieto, havainnot ja kokemukset sekä perustellut oletukset. Tarkoituksena on ennakoida ja ennustaa terveydenhuollon interventioiden vaikutuksia yksilöille, potilasryhmille, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle mahdollisimman tarkasti. 

Mallinnus vastaa paitsi päätöksentekijän kysymykseen todennäköisimmästä lopputulemasta, myös kysymykseen äärimmäisten skenaarioiden todennäköisyyksistä, sekä tulosten uskottavasta vaihteluvälistä. Yleisimmin mallinnus koskee intervention kustannusvaikuttavuutta, jolloin kustannusten lisäksi otetaan huomioon intervention tuottamat terveyshyödyt. Toinen yleinen mallinnuksen kohde on intervention budjettivaikutus, jolloin mielenkiinnon kohde on intervention vaikutuksessa voimavarojen käyttöön koko hoitoketjun osalta. 

Medaffcon toteuttaa mallinnushankkeita valmiiden globaalien mallien paikallistamisesta aina mallin kokonaisvaltaiseen rakentamiseen alusta alkaen. Olemme tehneet mallinnusta yli 10 vuoden ajan tarjoten asiakkaillemme vaikuttavan työkalun päätöksenteon tueksi. 

 

Hankkeiden lopputuotteita on käytetty ja käytetään esimerkiksi:

  • viranomaisyhteyksissä
  • neuvotteluissa eri tason päätöksentekijöiden ja maksajien kanssa
  • myynnin ja markkinoinnin tukena esimerkiksi materiaalituotannossa tai erilaisina myyntitilanteessa käytettävinä räätälöitävinä työkaluina

 

Lue lisää Medaffconin interaktiivisista työkaluista, joissa yhdistyvät terveystaloudellinen mallinnus, RWE-tieto ja data-analytiikka.

Jarmo Hahl
”Mallinnuksen tarkoituksena on tarjota asiakkaalle ja päätöksentekijälle työkaluja tulevaisuuden epävarmuuden hallintaan ja ennustamiseen. Mallinnus tuottaa informaatiota päätöksentekoon ja keskusteluihin viranomaisten ja terveydenhuollon maksajien kanssa.”
Jarmo Hahl
Managing Director, Medaffcon Oy
Tatu Sainio
”Mallinnus mahdollistaa tiedon yhdistämisen useasta eri lähteestä, ja siten vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnin. Analyysin pohjana voidaan hyödyntää mitä vain tietoa, kuten kliinisten tutkimusten tuloksia sekä tosielämän tietoa.”
Tatu Sainio
Sr. Health Economist & Access & HE Lead, Medaffcon Oy

Kerromme mielellämme lisää!

Tatu Sainio
Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead

Ota yhteyttä

Health economic modelling -asiantuntijamme:

Tatu Sainio
Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead
Tatu Sainio

Tatu Sainio

Sr. Health Economist
Access & HE Lead
M.Sc. (Economics & Health Economics)

LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Koulutukseltaan Tatu on sekä kauppatieteiden että terveystieteiden maisteri, pääaineinaan markkinointi ja terveystaloustiede. Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu työskenteli Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä. Medaffconilla Tatu työskentelee pääasiassa terveysteknologioiden arviointien parissa, jonka lisäksi Tatu vetää access & health economics tiimiä. Työkokemuksensa kautta Tatulla on monipuolinen osaaminen eri lääketeollisuuden toiminnoista ja tiedon hyödyntämisestä eri toimintojen tukena.

Tatun vahvuutena on monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen kautta kerätty kokonaisvaltainen ymmärrys lääketeollisuuden ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä. Tatua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus tuottaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi.

”On hienoa, että vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon ympärillä on hypeä. Seuraavaksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla tieto saadaan systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja siten voimavarat parhaaseen käyttöön.”


Jarmo Hahl
Jarmo Hahl
Managing Director
Jarmo Hahl

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

LinkedIn

Jarmo liittyi osakkaana ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on taloustieteellinen peruskoulutus ja ennen lääketeollisuuteen siirtymistä hänellä oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli myös tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten yhteensovittamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

“Access-näkökulmasta Suomen terveysteknologiamarkkina muuttuu koko ajan vaativammaksi ja siksi myös omasta näkökulmasta kiinnostavammaksi. Toisaalta lisääntyvät vaatimukset terveydenhuollon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi laajentavat toimintakenttää ja Medaffconin mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä terveydenhuoltoa kokonaisuutena.”


Tanja Nieminen
Health Economist & Scientific Project Manager

Tanja Nieminen

Health Economist & Scientific Project Manager
M.Sc. (Health Economics & Economics)

LinkedIn

Tanja liittyi Medaffconiin marraskuussa 2016. Sitä ennen hän työskenteli tutkijan työtehtävissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tanja on työskennellyt myös kansainvälisessä tutkimusryhmässä, kurssiharjoitusten pitäjänä sekä taloushallinnollisissa ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän on koulutukseltaan sekä terveystaloustieteen että kauppatieteiden maisteri.

Tanjan vahvuutena on terveystaloustieteen koulutus- ja ammattiosaaminen Suomessa ja ulkomailla. Tanjaa kiinnostaa erityisesti tosielämän terveystiedon hyödyntäminen arvioinneissa. ”Hyödyntämällä tietovarantoja päätöksenteossa saadaan yhä paremmin tietoa siitä, mihin rajallisia terveydenhuollon voimavaroja kohdennetaan.”


Heini Honkanen
HEMAR Manager

Heini Honkanen

HEMAR Manager
M.Sc. (Health Economics)

LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini on koulutukseltaan terveystaloustieteilijä ja hänen maisterintutkielmansa käsitteli lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet taloudellisten resurssien arviointiin sekä alan menetelmien ja ratkaisujen kehittämiseen. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ja potilaslähtöiseen ajatteluun.


Katerina Gävgänen
Katerina Gävgänen
Health Economist
Katerina Gävgänen

Katerina Gävgänen

Health Economist
M.A. (Economics) ja M.Sc. (Health Economics)

LinkedIn

Katerina liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin marraskuussa 2020. Katerinalla on kansainvälinen koulutus, ja hän on valmistunut Skotlannin Aberdeenin yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi (MA), sekä Hollannin Rotterdamin yliopistosta terveystieteiden maisteriksi (MSc), pääaineinaan taloustiede ja terveystaloustiede.

Katerina tuo Medaffconin tiimiin vahvaa teoreettista terveystaloustieteen osaamista sekä kansainvälistä näkemystä yhdistettynä potilaslähtöiseen ja käytännönläheiseen ajatteluun.

Katerinaa kiinnostavat erityisesti terveystaloustieteellisten menetelmien ja ratkaisujen kehitys kansainvälisellä tasolla, sekä näiden soveltaminen paikallisessa toimintaympäristössä kaikkien sidosryhmien hyödyksi.