Riskinjakomallit

Riskinjakomallit ovat tulleet jäädäkseen sillä ne tuottavat etua kaikille osapuolille. Onnistunut riskinjakomalli:

  • auttaa kaikkia osapuolia arvioimaan ja arvottamaan uuden tai olemassa olevan hoitomuodon täsmällisemmin.
  • vähentää ”liikaa” maksamisen riskiä esimerkiksi tapauksissa, joissa uusien hoitomuotojen teho on vielä hieman epävarma – ja mahdollistaa niiden nopeamman käyttöönoton ja käytön kestävämmällä hinnoittelumallilla.
  • auttaa osapuolia työskentelemään lähemmässä yhteistyössä uuden hoitomuodon käyttöönotossa ja arvioinnissa.
  • mahdollistaa uuden hoitomuodon nopeamman ja laajemman markkinoille pääsyn.

Yhdistämällä Medaffconin laaja-alaisen asiantuntijuuden sekä Tamron ja sairaala-apteekkien yhteistyössä rakentaman riskinjakomallien hallinnointijärjestelmän (Tamro LINK), me voimme tarjota kattavan ratkaisun riskinjakomalliesi toimeenpanoksi.

 

Tutustu myös:

Real World Evidence | Stakeholder Perception Mapping | Medical Affairs | Market Access | Healthcare Consulting

Medaffcon toimii neuvottelijana ja välittäjänä yritysten ja maksajien välillä.

Palveluumme kuuluu, että

  • suunnittelemme optimaalisen riskinjakomallin molempien osapuolien näkökulmasta.
  • arvioimme valitun mallin kustannusvaikuttavuuden ja budjettivaikutuksen molemmille osapuolille.
  • vastaamme sopimusneuvotteluista sairaaloiden kanssa, tuoden neutraalin asiantuntijan näkökulman siihen, minkälainen malli voisi olla molempien osapuolien hyväksyttävissä.
  • järjestämme riskinjakomallin raha- ja tavaraliikenteen ”avaimet käteen”-periaatteella, riippumatta siitä kenen jakelupalvelua käytetään (Tamro, Oriola, Magnum)

 

Kun haluat keskustella riskinjakomalleista, ota yhteyttä!

 

Riskinjakomallien asiantuntijamme:


 

Kalle Snicker

Vanhempi Market Access -asiantuntija

Kalle Snicker - Medaffcon Market Access

Kalle Snicker

Vanhempi Market Access -asiantuntija
M.Sc.

+358 400 526597

LinkedIn

Kalle Snicker liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Kalle on työskennellyt lääketeollisuudessa yhteensä 26 vuotta; 16 vuotta cardiovaskulaari ja 10 vuotta onkologia terapia-alueilla. Vuosien varrella kokemusta on karttunut myynnin- ja markkinoinnin johtotehtävistä, Baltian liiketoimintayksikön vetämisestä, sekä viimeiset vuodet onkologian market access toimintojen vetämisestä Novartisilla.

Kallen periaatteena on aina ollut toimia potilaan parhaaksi riippumatta siitä, missä asemassa hän on toiminut. Kallen vahvuuksiin lukeutuu kattava kokonaisnäkemys siitä, miten teollisuus toimii ja ennakointi, miten tulevaisuuden haasteet otetaan huomioon ja kuinka uudessa toimintaympäristössä saadaan paras mahdollinen tulos aikaan potilaan parhaaksi. Kalle on todellinen vaikeiden tilanteiden ratkaisija.