Riskinjakomallit 

Luottamukselliset hintasopimukset ovat yleistyneet sairaalalääkkeiden osalta samaan aikaan kun ehdollisen korvattavuuden päätökset ovat vakiintumassa avohuollon lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosesseissa. Luottamukselliset sopimukset voivat olla riskinjakosopimuksia (pay for performance, conditional treatment continuation tai jokin muu sopimus, jossa maksetaan hoidon hyödystä potilaalle) tai menetelmä, jonka avulla lääkkeiden kustannuksiin ja vaikuttavuuteen liittyvää epävarmuutta voidaan jakaa ja hallita tavalla, joka tyydyttää molempia osapuolia. Näin lääke saadaan lopulta siitä hyötyvien potilaiden käyttöön.

Yhdistämällä Medaffconin laaja-alaisen asiantuntijuuden sekä Tamron ja sairaala-apteekkien yhteistyössä kehittämän riskinjakomallien hallinnointijärjestelmän (Tamro LINK), tarjoamme kattavan ratkaisun riskinjakomallien toimeenpanoksi.

 

Palveluumme kuuluu, että

  • selvitämme lääkkeen optimaalisen arviointimenetelmän ja tarvittaessa hoidamme arviointiprosessin varmistaen lääkkeen nopean käyttöönottopäätöksen.
  • suunnittelemme optimaalisen hinnoittelumallin molempien osapuolien näkökulmasta.
  • tarvittaessa arvioimme valitun mallin kustannusvaikuttavuuden ja budjettivaikutuksen molemmille osapuolille.
  • vastaamme sopimusneuvotteluista sairaaloiden kanssa, tuoden neutraalin asiantuntijanäkökulman siihen, minkälainen malli voisi olla molempien osapuolien hyväksyttävissä.
  • järjestämme riskinjakomallin raha- ja tavaraliikenteen ”avaimet käteen”-periaatteella, riippumatta siitä kenen jakelupalvelua käytetään (Tamro, Oriola, Magnum).

 

Onnistunut riskinjakomalli 

  • auttaa osapuolia työskentelemään tiiviimmässä yhteistyössä uuden hoitomuodon arvioinnissa ja käyttöönotossa.
  • auttaa kaikkia osapuolia arvioimaan ja arvottamaan uuden tai olemassa olevan hoitomuodon täsmällisemmin.
  • varmistaa hoidon optimaalisen hinnoittelun molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla, kuten tapauksissa, joissa uusien hoitomuotojen teho ja hyöty potilaalle ovat vielä epävarmoja – ja mahdollistaa niiden nopeamman käyttöönoton ja käytön kestävämmällä hinnoittelumallilla.
  • mahdollistaa uuden hoitomuodon nopean käyttöönoton.

”Riskinjakosopimusten avulla pyritään ratkaisemaan lääkemyynnin klassinen dilemma siitä, kuka kantaa ostoon ja käyttöön sisältyvän vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden riskin. Me Medaffconilla toteutamme riskinjakosopimuksia osapuolten välillä varmistaen, että sopimukset ovat toimivia ja molemmille osapuolille hyödyllisiä.”
Kalle Snicker
Sr. Market Access Manager, Medaffcon Oy

Kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä

Riskinjakomallien asiantuntijamme:

Jarmo Hahl
Jarmo Hahl
Managing Director
Jarmo Hahl

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

LinkedIn

Jarmo liittyi osakkaana ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on taloustieteellinen peruskoulutus ja ennen lääketeollisuuteen siirtymistä hänellä oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli myös tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten yhteensovittamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

“Access-näkökulmasta Suomen terveysteknologiamarkkina muuttuu koko ajan vaativammaksi ja siksi myös omasta näkökulmasta kiinnostavammaksi. Toisaalta lisääntyvät vaatimukset terveydenhuollon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi laajentavat toimintakenttää ja Medaffconin mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä terveydenhuoltoa kokonaisuutena.”


Kalle Snicker
Sr. Market Access Manager

Kalle Snicker

Sr. Market Access Manager
M.Sc.

LinkedIn

Kalle Snicker liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Kalle on työskennellyt lääketeollisuudessa yhteensä lähes 30 vuotta. Vuosien varrella kokemusta on karttunut myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä, Baltian liiketoimintayksikön vetämisestä sekä onkologian market access toimintojen vetämisestä.

Medaffconilla Kalle on ollut kehittämässä sairaalalääkkeiden käyttöönottoa yhdessä sekä eri lääkeyritysten kanssa että myös viranomaisten kanssa. Viime vuosien kehitys sairaalalääkkeiden käyttöönotosta on kehittynyt merkittävästi, jolloin lääkkeiden arviointi on noussut keskiöön. Arvioinnin kehittäminen ja toteuttaminen ovat Kallen vahvinta osaamista, joista jokainen alalla toimija voi hyötyä.

Kallen vahvuuksiin lukeutuvat kattava kokonaisnäkemys siitä, miten teollisuus toimii ja ennakointi, miten tulevaisuuden haasteet otetaan huomioon ja kuinka uudessa toimintaympäristössä saadaan paras mahdollinen tulos aikaan potilaan parhaaksi.