Riskinjakomallit 

Riskinjakomallit ovat yleistymässä sairaalalääkkeiden osalta, samaan aikaan kun ehdollisen korvattavuuden päätökset ovat vakiintumassa avohuollon lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosesseissa. Riskinjakosopimusten avulla lääkkeiden kustannuksiin ja vaikuttavuuteen liittyvää epävarmuutta voidaan jakaa ja hallita tavalla, joka tyydyttää molempia osapuolia. Näin lääke saadaan lopulta sitä tarvitsevien potilaiden käyttöön. 

Yhdistämällä Medaffconin laaja-alaisen asiantuntijuuden sekä Tamron ja sairaala-apteekkien yhteistyössä kehittämän riskinjakomallien hallinnointijärjestelmän (Tamro LINK), tarjoamme kattavan ratkaisun riskinjakomalliesi toimeenpanoksi.  

 

Palveluumme kuuluu, että

  • suunnittelemme optimaalisen riskinjakomallin molempien osapuolien näkökulmasta. 
  • arvioimme valitun mallin kustannusvaikuttavuuden ja budjettivaikutuksen molemmille osapuolille. 
  • vastaamme sopimusneuvotteluista sairaaloiden kanssa, tuoden neutraalin asiantuntijan näkökulman siihen, minkälainen malli voisi olla molempien osapuolien hyväksyttävissä. 
  • järjestämme riskinjakomallin raha- ja tavaraliikenteen ”avaimet käteen”-periaatteella, riippumatta siitä kenen jakelupalvelua käytetään (Tamro, Oriola, Magnum) 

 

Onnistunut riskinjakomalli 

  • auttaa osapuolia työskentelemään tiiviimmässä yhteistyössä uuden hoitomuodon käyttöönotossa ja arvioinnissa. 
  • auttaa kaikkia osapuolia arvioimaan ja arvottamaan uuden tai olemassa olevan hoitomuodon täsmällisemmin. 
  • vähentää ”liikaa” maksamisen riskiä esimerkiksi tapauksissa, joissa uusien hoitomuotojen teho on vielä epävarma – ja mahdollistaa niiden nopeamman käyttöönoton ja käytön kestävämmällä hinnoittelumallilla. 
  • mahdollistaa uuden hoitomuodon nopeamman ja laajemman markkinoille pääsyn. 

”Riskinjakosopimusten avulla pyritään ratkaisemaan lääkemyynnin klassinen dilemma siitä, kuka kantaa ostoon ja käyttöön sisältyvän vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden riskin. Me Medaffconilla toteutamme riskinjakosopimuksia osapuolten välillä varmistaen, että sopimukset ovat toimivia ja molemmille osapuolille hyödyllisiä.”
Kalle Snicker
Sr. Market Access Specialist, Medaffcon Oy

Kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä

Risk Sharing Agreements -asiantuntijamme:

Jarmo Hahl
Managing Director

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001 LinkedIn

Jarmo liittyi partnerina ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden tehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on kokonaisvaltainen ymmärrys lääkealalta: hän on toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävässä, mm. terveystalousasiantuntijana, hinta- ja korvattavuusyksikön vetäjänä ja terveystalous- ja Market Access -tiimin johtajana. Ennen lääketeollisuuteen siirtymistä Jarmolla oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Taustastaan johtuen Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten kohtaamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Jarmo näkee Market Accessin monialaisena ja liiketoiminnan kannalta kriittisenä, ja siksi erittäin mielenkiintoisena toimialueena.


Kalle Snicker
Sr. Market Access Specialist

Kalle Snicker

Sr. Market Access Specialist
M.Sc.

+358 400 526597 LinkedIn

Kalle Snicker liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Kalle on työskennellyt lääketeollisuudessa yhteensä 26 vuotta; 16 vuotta cardiovaskulaari ja 10 vuotta onkologia terapia-alueilla. Vuosien varrella kokemusta on karttunut myynnin- ja markkinoinnin johtotehtävistä, Baltian liiketoimintayksikön vetämisestä, sekä viimeiset vuodet onkologian market access toimintojen vetämisestä Novartisilla.

Kallen periaatteena on aina ollut toimia potilaan parhaaksi riippumatta siitä, missä asemassa hän on toiminut. Kallen vahvuuksiin lukeutuu kattava kokonaisnäkemys siitä, miten teollisuus toimii ja ennakointi, miten tulevaisuuden haasteet otetaan huomioon ja kuinka uudessa toimintaympäristössä saadaan paras mahdollinen tulos aikaan potilaan parhaaksi. Kalle on todellinen vaikeiden tilanteiden ratkaisija.