Siirry sisältöön
Medaffcon - Risk sharing agreements - riskinjakomallit

Etusivu > Riskinjakomallit

Riskinjakomallit

Kattavat ratkaisut riskinjakomallien toimeenpanoksi.


Luottamukselliset hintasopimukset ja riskinjakomallit ovat yleistyneet sairaalalääkkeiden osalta samaan aikaan kun ehdollisen korvattavuuden päätökset ovat vakiintumassa avohuollon lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosesseissa.

Luottamukselliset sopimukset voivat olla riskinjakosopimuksia (pay for performance, conditional treatment continuation tai jokin muu sopimus, jossa maksetaan hoidon hyödystä potilaalle) tai menetelmä, jonka avulla lääkkeiden kustannuksiin ja vaikuttavuuteen liittyvää epävarmuutta voidaan jakaa ja hallita tavalla, joka tyydyttää molempia osapuolia. Näin lääke saadaan lopulta siitä hyötyvien potilaiden käyttöön.

Palveluumme kuuluu, että

  • selvitämme lääkkeen optimaalisen arviointimenetelmän ja tarvittaessa hoidamme arviointiprosessin varmistaen lääkkeen nopean käyttöönottopäätöksen.
  • suunnittelemme optimaalisen hinnoittelumallin molempien osapuolien näkökulmasta.
  • tarvittaessa arvioimme valitun mallin kustannusvaikuttavuuden ja budjettivaikutuksen molemmille osapuolille.
  • vastaamme sopimusneuvotteluista sairaaloiden kanssa, tuoden neutraalin asiantuntijanäkökulman siihen, minkälainen malli voisi olla molempien osapuolien hyväksyttävissä.
  • järjestämme riskinjakomallin raha- ja tavaraliikenteen ”avaimet käteen”-periaatteella, riippumatta siitä kenen jakelupalvelua käytetään (Tamro, Oriola, Magnum).

Onnistunut riskinjakomalli

  • auttaa osapuolia työskentelemään tiiviimmässä yhteistyössä uuden hoitomuodon arvioinnissa ja käyttöönotossa.
  • auttaa kaikkia osapuolia arvioimaan ja arvottamaan uuden tai olemassa olevan hoitomuodon täsmällisemmin.
  • varmistaa hoidon optimaalisen hinnoittelun molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla, kuten tapauksissa, joissa uusien hoitomuotojen teho ja hyöty potilaalle ovat vielä epävarmoja – ja mahdollistaa niiden nopeamman käyttöönoton ja käytön kestävämmällä hinnoittelumallilla.
  • mahdollistaa uuden hoitomuodon nopean käyttöönoton.

Tyypillinen projektin eteneminen

Riskinjakomalli - RSA - Projektin eteneminen

Aiheeseen liittyvää

Takaisin ylös