Training- kansikuva

Etusivu > Koulutukset

Koulutukset

Sinun tarpeesi mukaisia koulutuksia mm. terveystaloustieteeseen, lääkkeiden korvaus- ja markkinoillepääsyn käytäntöihin, lääketeollisuuden eettisiin sääntöihin tai tosielämän tiedon hyödyntämiseen (RWE) liittyen.


Räätälöidyt koulutuskokonaisuudet tarpeidesi mukaan

Räätälöimme sinun tarpeidesi mukaisia koulutuskokonaisuuksia. Monipuolisen osaamispohjamme ja kokemuksemme ansiosta voimme järjestää koulutuksia mm. terveystaloustieteeseen, lääkkeiden korvaus- ja markkinoillepääsyn käytäntöihin, lääketeollisuuden eettisiin sääntöihin tai tosielämän tiedon hyödyntämiseen (RWE) liittyen. Koulutukset suunnitellaan aina asiakkaan kanssa etukäteen keskustellen ja määrittelemme koulutuksen tavoitteet yhdessä.

Esimerkkejä pitämistämme koulutuksista:

Tosielämän tiedon hyödyntäminen (RWE) -työpaja

Tosielämän tiedon hyödyntämiseen liittyvän työpajan tarkoitus on opastaa asiakasta tunnistamaan suomalaisen ekosysteemin nykyiset ja tulevat mahdollisuudet. Käymme läpi käytettävissä olevia tietolähteitä, niiden tietosisältöjä ja miten tietoa voidaan käyttää eri tilanteissa tutkimuksen ja tiedolla johtamisen välineenä.

Market Access -työpaja

Market Access -työpaja tarjoaa kattavan teoriaosuuden avo- ja sairaalalääkkeiden käyttöönottoon ja sopimusmenettelyihin liittyen. Kokonaisuuteen liittyy myös käytännön työpaja, jossa pureudutaan syvemmin opitun tiedon hyödyntämiseen yrityksen omien ennakkoon sovittujen valmisteiden ja terapia-alueiden osalta.

Lääkemarkkinoinnin säännöt -koulutus

Tarjoamme lääkemarkkinoinnin sääntöihin liittyviä koulutuksia. Koulutus koostuu sekä teoriakokonaisuudesta (jossa käydään mm. läpi Lääketeollisuuden eettiset ohjeet, lääkelaki soveltuvin osin ja tarvittaessa paikalliset yrityksen sisäiset ohjeet) että työpajoista. Jokainen koulutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Market Access Call Competence -koulutuskokonaisuus

Market Access Call Competence (MACC) -koulutuskokonaisuus on suunniteltu vastaamaan nopeasti muuttuviin lääkemarkkinoiden tarpeisiin. Koulutuskokonaisuus antaa osallistujille kattavat tiedot lääkkeiden korvaus- ja markkinoillepääsyn käytäntöihin liittyen. Koulutus räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita ja se voi muodostua yhdestä osa-alueesta aina koko koulutuskokonaisuuden järjestämiseen asti.

Asiakkaamme suosittelevat