Räätälöidyt koulutukset 

Järjestämme sinun tarpeesi mukaisia räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Monipuolisen osaamispohjamme ja kokemuksemme ansiosta voimme järjestää koulutuksia mm. terveystaloustieteeseen, lääkkeiden korvaus- ja markkinoillepääsyn käytäntöihin, lääketeollisuuden eettisiin sääntöihin tai tosielämän tiedon hyödyntämiseen (RWE) liittyen. Räätälöimme koulutukset aina asiakkaan kanssa etukäteen keskustellen ja määrittelemme koulutuksen tavoitteet yhdessä. Koulutuksia voimme pitää sekä suomeksi että englanniksi. 

 

Esimerkkejä pitämistämme koulutuksista:

  Tosielämän tiedon hyödyntäminen (RWE) -työpaja 

  Tosielämän tiedon hyödyntämiseen liittyvän työpajan tarkoitus on opastaa asiakasta tunnistamaan suomalaisen ekosysteemin nykyiset ja tulevat mahdollisuudet. Käymme läpi käytettävissä olevia tietolähteitä, niiden tietosisältöjä ja miten tietoa voidaan käyttää eri tilanteissa tutkimuksen ja tiedolla johtamisen välineenä. 

  Market Access -työpaja

  Market Access -työpaja tarjoaa kattavan teoriaosuuden avo- ja sairaalalääkkeiden käyttöönottoon ja sopimusmenettelyihin liittyen. Kokonaisuuteen liittyy myös käytännön työpaja, jossa pureudutaan syvemmin opitun tiedon hyödyntämiseen yrityksen omien ennakkoon sovittujen valmisteiden ja terapia-alueiden osalta.   

  Lääkemarkkinoinnin säännöt -koulutus

  Tarjoamme lääkemarkkinoinnin sääntöihin liittyviä koulutuksia. Koulutus koostuu sekä teoriakokonaisuudesta (jossa käydään mm. läpi Lääketeollisuuden eettiset ohjeet, lääkelaki soveltuvin osin ja tarvittaessa paikalliset yrityksen sisäiset ohjeet) että työpajoista. Jokainen koulutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. 

  Market Access Call Competence -koulutuskokonaisuus

  Market Access Call Competence (MACC) -koulutuskokonaisuus on suunniteltu vastaamaan nopeasti muuttuviin lääkemarkkinoiden tarpeisiin. Koulutuskokonaisuus antaa osallistujille kattavat tiedot lääkkeiden korvaus- ja markkinoillepääsyn käytäntöihin liittyen. Koulutus räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita ja se voi muodostua yhdestä osa-alueesta aina koko koulutuskokonaisuuden järjestämiseen asti. 

   

  Kerromme mielellämme lisää!

  Ota yhteyttä

  ”Koulutuksen sisältö antaa erittäin kattavan ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen lääketeollisuuden sekä terveydenhuollon muuttuvasta ympäristöstä. Tänä päivänä myyntitaidot ja tuote- ja terapia-alue tietämys ei ole riittävät enää, vaan jokaisen asiakaspinnassa toimivan henkilön tulee ymmärtää terveydenhuollon toimintaperiaatteita esim. yhteiskunnan ja maksajan näkökulmasta.”
  Osallistujapalaute, MACC koulutus
  ”Pienryhmäkoulutus toimii hyvin ja mahdollistaa keskustelevan ja interaktiivisen ilmapiirin. Medaffconin kouluttajat ovat Suomen huippuasiantuntijoita, joilla on erittäin vankka kokemus ja tietämys aiheista, joita kurssilla käsitellään. Ennakkomateriaalit ovat saatavissa ennen koulutuspäiviä ja yrityskohtaiseen projektiin saa henk.koht tukea kouluttajilta.”
  Osallistujapalaute, MACC koulutus
  ”Erittäin hyvä, suosittelen jokaiselle joka työssään esim. tapaa KOL-tason ja / tai SHP-päättäjiä.”
  Osallistujapalaute, MACC koulutus