Asiantuntijamme

Osaamisemme edustaa terveystalous-, lääke- ja luonnontieteiden aloja laajasti. Kokemuksemme on karttunut lääketeollisuuden, terveydenhuollon, tutkimustyön ja akatemian eri tehtävistä. Laaja-alainen kokemuksemme ja monipuolinen osaamisemme ovat meille ehdottomia vahvuuksia palvellessamme asiakkaitamme lääke- ja terveysteknologian aloilla sekä terveydenhuollossa.

Tutustu alla oleviin asiantuntijaprofiileihin ja ota yhteyttä.

Asiantuntijat

Jaana Ahlamaa
Medical Director

Jaana Ahlamaa

Medical Director
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 576 7325 LinkedIn

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009. Sitä ennen hän työskenteli asiantuntija- ja johtotehtävissä lääketeollisuudessa lähes kymmenen vuotta. Jaana on työskennellyt myös sairaalalääkärinä ja hän on kirurgian erikoislääkäri. Hän on väitellyt vuonna 1999 terveyspoliittisesta aiheesta liittyen asiakasmaksuihin terveydenhuollossa.

Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa. Jaana on erityisen kiinnostunut Suomen terveysalan tulevasta kehityksestä. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet kiehtovat erityisesti Jaanaa. ”Odotan suurella mielenkiinnolla, miten terveydenhuollossa jatkossa pystymme yhä paremmin räätälöimään hoitoja potilaskohtaisesti ja systemaattisesti arvioimaan hoitojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta”.


Jarmo Hahl
Managing Director

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

+358 40 139 4001 LinkedIn

Jarmo liittyi osakkaana ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on taloustieteellinen peruskoulutus ja ennen lääketeollisuuteen siirtymistä hänellä oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli myös tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten yhteensovittamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

“Access-näkökulmasta Suomen terveysteknologiamarkkina muuttuu koko ajan vaativammaksi ja siksi myös omasta näkökulmasta kiinnostavammaksi. Toisaalta lisääntyvät vaatimukset terveydenhuollon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi laajentavat toimintakenttää ja Medaffconin mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä terveydenhuoltoa kokonaisuutena.”


Tatu Miettinen
Medical Director

Tatu Miettinen

Medical Director
MD, PhD

+358 40 190 1888 LinkedIn

Tatun väitöskirja vuonna 1999 keskittyi sappikivitautiin ja kolesterolin aineenvaihduntaan. Siitä lähtien hän on työskennellyt lääkealalla usealla eri terapia-alueella, lähinnä tieteellisenä tai lääketieteellisenä asiantuntijana tavoitteenaan tuottaa korkealaatuista lääketieteellistä lisäarvoa, joka hyödyttää kaikkia sidosryhmiä. Tatu on työskennellyt lääketeollisuudessa tai sen rajapinnassa lähes 20 vuotta kliiniseen tutkimukseen, lääkekehitykseen ja Medical Affairsiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Hänellä on kokemusta sekä kansallisissa että kansainvälisissä kliinisissä tutkimuksissa työskentelystä niin tutkijalääkärinä kuin tutkimuksen suunnittelijana ja protokollan kirjoittajana.

Tatu liittyi partnerina Medaffconiin vuonna 2010. Tatun tausta mahdollistaa alan haasteiden tehokkaan analysoinnin ja ratkaisuprosessin. Erityisesti bioteknologiayritysten lääkeaihioiden kehitys alkuvaiheen tutkimuksista markkinoita kohti kiinnostaa Tatua. Hän jaksaa myös hämmästyttävästi kiinnostua molekyylitason perusteista ja signaalien välitysreiteistä. Tatu pitää opettamisesta ja pystyy selittämään monimutkaisiakin asioita yksinkertaisilla ja ymmärrettävillä tavoilla.


Liisa-Medaffcon-RWE
Liisa Ukkola-Vuoti
Scientific Advisor
Liisa-Medaffcon-RWE

Liisa Ukkola-Vuoti

Scientific Advisor
PhD

+358 400 565 536 LinkedIn

Liisa liittyi Medaffconiin tammikuussa 2020. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus lääketieteellisenä asiantuntijana ja tutkijana toimimisesta niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden palveluksesta. Liisa on koulutukseltaan lääketieteellisen genetiikan tohtori. Terapia-alueista eritysesti neurologia ja psykiatria ovat hänen sydäntään lähellä.

Liisan vahvuuksiin kuuluvat vahva tieteen ja tutkimuksen asiantuntemus sekä näyttöön perustuvan sisällön tuottaminen, sillä hän on myös tietokirjailija. Eri alojen ammattilaisten tietotaidon yhdistäminen ja verkostointi kuuluvat hänen työskentelytapoihinsa.

Yhdeksi ammatillisista kiinnostuksen kohteistaan Liisa kertoo tosielämän tiedon hyödyntämisen, varsinkin hoitokäytäntöjen kehittämisessä. ”Kaikki tarvittava tieto on periaatteessa olemassa tai parhaillaan kertymässä, joten nyt tarvitaan meitä, jotka osaavat hyödyntää sitä potilaiden parhaaksi”.

 


Päivikki Hemmilä
Scientific Advisor

Päivikki Hemmilä

Scientific Advisor
PhD

+358 45 120 0632 LinkedIn

Päivikki liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Koulutukseltaan Päivikki on filosofian tohtori ja uransa ensimmäiset 10 vuotta hän toimi syöpätutkijana. Tutkijan uran jälkeen Päivikki on toiminut monipuolisissa asiantuntijatehtävissä myynnin, tutkimuksen, laadun ja rekisteröinnin parissa lääke-, Medical Device- ja CRO-yrityksissä. Medaffconille Päivikki siirtyi Tampereen Biopankista, jossa hän vastasi biopankin laatujärjestelmän sekä operatiivisten prosessien pystyttämisestä ja kehittämisestä.

Päivikki toimii tieteellisenä asiantuntijana Medaffconilla, jossa hänen monipuolinen kokemuksensa projektinvetäjän roolista yhdistettynä vahvaan tieteelliseen asiantuntemukseen on hyödynnettävissä erilaisten asiakasprojektien toteutuksessa. Päivikkiä kiehtoo terveydenhuoltoalan jatkuva kehitys eri toimijoiden välisen yhteistyön tuloksena. “On todella mielenkiintoista nähdä, kuinka tosielämän tiedon hyödyntäminen kehittyy uusien datalähteiden avautumisen ja lainsäädännön muutosten myötä.”


Sanna Honkala
Scientific Advisor

Sanna Honkala

Scientific Advisor
PhD

+358 50 327 3440 LinkedIn

Sanna liittyi Medaffconin tiimiin lokakuussa 2019. Vuonna 2018 valmistuneessa väitöskirjatutkimuksessaan hän tutki korkeatehoisen intervalliharjoittelun (HIIT) potentiaalia tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tämän jälkeen hän toimi tutkijatohtorina Turun Yliopistossa. Sanna on työskennellyt myös yrittäjänä työhyvinvoinnin saralla. Pohjakoulutukseltaan Sanna on filosofian maisteri (lääkekehitystiede) sekä liikuntatieteiden maisteri (liikuntafysiologia).

Sannan vahvuuksiin kuuluu vahva tieteellinen osaaminen, monipuolinen koulutustausta sekä rautaiset hermot. Alalla häntä kiehtoo dynaamisuus ja ihmisten elämänlaatua parantavat uudet innovaatiot. “Tulevaisuudessa hoitopolkujen ja lääkehoitojen yksilöllinen räätälöiminen esimerkiksi perimän tai erilaisten biomarkkereiden perusteella on äärimmäisen kiinnostava kehityssuunta. Myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tulevat varmasti parantamaan monien arkea ja terveyttä.”


Johanna Vikkula - Medaffcon - Data Analysis
Johanna Vikkula
Data Scientist
Johanna Vikkula - Medaffcon - Data Analysis

Johanna Vikkula

Data Scientist
M.Sc. (Tech.)

+358 45 670 8893 LinkedIn

Johanna liittyi Medaffconiin helmikuussa 2020 juuri valmistuttuaan Aalto-yliopistosta pääaineenaan bioinformatiikka ja digitaalinen terveys. Aikaisemmin hän on työskennellyt tutkimusassistenttina sekä aivokuvantamisen että bioinformatiikan tutkimusryhmissä kartuttaen kokemusta signaalien käsittelystä, geneettisen datan analysoinnista kuin myös uusien analysointityökalujen kehittämisestä. Johannalla on vahva osaaminen geneettisen tiedon analysoinnista laajan biologisen ja tietoteknisen asiantuntemuksen myötä. Johanna on ratkaisukeskeinen tiimityöntekijä, joka ei pelkää asettaa tavotteita korkealle.

Johannaa kiinnostaa allalla terveydenhuollon parantaminen ja yksilöllisempien hoitomuotojen kehittäminen kerättyä dataa ja lääketieteellistä sekä tietoteknistä tietotaitoa hyödyntäen.

”Mielenkiinnolla odotan, milloin geenitestit tulevat vakituiseksi osaksi terveydenhuoltoa ja siirrymme voimakkaammin yksilöllisen terveydenhuollon maailmaan. Uskon myös, että tulevaisuudessa tekoäly tulee voimakkaammin tukemaan lääkäreiden työtä potilaiden diagnosoinnissa.”


Heini Honkanen
Health Economist

Heini Honkanen

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 44 326 4477 LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini on koulutukseltaan terveystaloustieteilijä ja hänen maisterintutkielmansa käsitteli lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet taloudellisten resurssien arviointiin sekä alan menetelmien ja ratkaisujen kehittämiseen. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ja potilaslähtöiseen ajatteluun.


Jenni Repo
Market Access Manager

Jenni Repo

Market Access Manager
PhD

+358 50 5636913 LinkedIn

Jenni liittyi Medaffconin tiimiin maaliskuussa 2020. Koulutukseltaan Jenni on proviisori, toksikologian maisteri sekä farmasian tohtori. Jennin väitöskirjatyö Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella käsitteli istukan roolia kemikaalien sikiötoksisuudessa. Väitöskirjatyön ohella Jenni työskenteli Farentalla hinta- ja korvattavuusasiantuntijana. Jennillä on yli 10 vuoden työkokemus lääkeyritysten Market Access -toimintoihin liittyvistä tehtävistä.

”On mahtavaa auttaa yrityksiä uusien lääkevalmisteiden markkinoille tulossa. Market Access -tehtävissä näkee aitiopaikalta, kuinka uudet lääkehoidot saadaan niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön. Nykyisessä tehtävässäni pystyn hyödyntämään monipuolista osaamistani, jota on karttunut niin koulutuksen kuin työtehtävieni myötä.”


Fanni Soikkeli
Health Economist

Fanni Soikkeli

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

LinkedIn

Fanni liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2020. Koulutukseltaan Fanni on terveystieteiden maisteri, jossa pääaineena hänellä oli terveystaloustiede. Fannilla on reilu kolmen vuoden kokemus globaalien terveystaloustieteellisten mallien rakentamisesta ja lokalisoinnista. Ennen Medaffconia, Fanni on työskennellyt kansainvälisissä konsulttiyrityksissä useassa eri Euroopan maassa.

Fanni tuo Medaffconin tiimiin vahvaa terveystaloustieteellistä menetelmäosaamista sekä kansainvälistä näkökulmaa. Fannia kiinnostavat viimeisimmän terveystaloustieteellisen menetelmäosaamisen soveltaminen paikallisessa toimintaympäristössä sekä olemassa olevan tiedon kokonaisvaltainen hyödyntäminen terveydenhuollon menetelmien arvioinneissa. Fanni uskoo, että tulevaisuudessa terveystaloustieteellisen tiedon merkitys osana terveydenhuollon päätöksentekoa tulee kasvamaan entisestään.


Krista Ketonen
Scientific Project Manager

Krista Ketonen

Scientific Project Manager
M.Sc. (Biomedicine)

+358 50 354 4704 LinkedIn

Krista liittyi Medaffconiin toukokuussa 2017 tieteellisenä projektipäällikkönä. Krista on työskennellyt lääketeollisuudessa sekä myynnissä, että tieteellisessä palveluyksikössä. Terapia-aluekokemusta on kertynyt kivun hoidosta ja diabeteksesta.

Alalla Kristaa kiinnostaa jatkuva kehitys, muuttuvat toimintatavat ja uudet innovaatiot. Lisäksi lääkäreiden ja lääketeollisuuden läpinäkyvän ja eettisen yhteistyön kehittäminen kiinnostaa Kristaa.

Kristalla on biolääketieteellinen koulutus ja omaa pitkän kokemuksen asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kristan vahvuuksiin lukeutuu hänen vahvat esiintymis- ja ihmissuhdetaidot sekä päämäärätietoisuus.


Lotta Koski
Health Economist

Lotta Koski

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 50 431 5869 LinkedIn

Lotta liittyi Medaffconiin keväällä 2017. Lotta on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja on opiskellut pääaineenaan terveystaloustiedettä. Pro gradu työssään hän tarkasteli, kuinka tosielämän tietoa voidaan hyödyntää lääkekustannusten määrittämisessä. Opintojensa ohella Lotta on työskennellyt Orionilla avustavissa tehtävissä. 

Lotta tuo Medaffconin tiimiin terveystaloustieteen erityisosaamista, jota hän soveltaa terveydenhuollon menetelmien arvioinneissa sekä lääkkeiden hinta- ja korvattavuusprosesseissa. 

Alalla Lottaa kiinnostaa erityisesti työn tekeminen potilaiden hyväksi ja se, kuinka terveystaloustieteellistä tietoa lopulta hyödynnetään terveydenhuollon päätöksenteossa. ”Uskon, että tulevaisuudessa terveystaloustieteellinen osaaminen sekä tiedon tarve tulevat olemaan terveydenhuollossa yhä merkittävimmässä roolissa.” 


Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor
RWE Lead

Mariann Lassenius

Sr. Scientific Advisor
RWE Lead
PhD

+358 50 345 2393 LinkedIn

Väitöksensä jälkeen, Mariann liittyi Medaffconin tiimiin vuonna 2016. Tukijan uralla Mariann keskittyi tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaiskomplikaatioihin ja niitä selittäviin tekijöihin, joten hyppäys tosielämäntietoon perustuviin tutkimuksiin oli luonteva jatke hänen uralleen. Tosielämän tietoon perustuvien tutkimusten kautta Mariann on Medaffconilla saanut tutustua laaja-alaisesti eri terapia-alueisiin ja päässyt tekemään yhteistyötä eri terveydenhuollon osapuolten kanssa. Suurin osa hänen työajastaan menee asiakkaiden kanssa keskusteluun, tutkimusten suunnitteluun/toteutukseen, sekä tiimin sparraamiseen. Mariann nauttii työn vaihtelevuudesta, ongelmalähtöisestä ratkaisunteosta, sekä ihmisten parissa työskentelemisestä.

”Tosielämäntietoon perustuvat tutkimukset ovat lisääntyneet huomattavasti, sillä terveydenhuollon eri toimijoiden päätöksentekoon liittyy enenevässä määrin taustalla oleva tietoon pohjautuva fakta, johon voidaan vastata tutkimuksilla. Kasvava trendi jatkuu myös tulevaisuudessa viranomaisvaatimusten sekä tiedolla johtamisen siivittäminä.”


Triin Männik
Health Economist

Triin Männik

Health Economist
M.Sc. (Health Economics)

+358 40 768 1525 LinkedIn

Triin liittyi Medaffconin terveystaloustiimiin huhtikuussa 2015. Triinin vastuualueeseen kuuluvat pääasiallisesti terveystalouteen ja lääkkeen markkinoille tuontiin liittyvät projektit, esimerkiksi terveystalousselvitykset ja hinta- ja korvattavuushakemukset. Medaffconilla olon aikana Triin on ollut myös lähes kaksi vuotta pelkästään yhden lääkeyrityksen palveluksessa Market Access Managerin roolissa.

Triin on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, pääaineenaan terveystaloustiede, sekä aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja (amk). Ennen Medaffconia työkokemusta on karttunut sekä lääketeollisuuden yrityksistä että julkiselta puolelta leikkaussalihoitajana.

”Mielestäni on hienoa olla mukana alan jatkuvassa kehityksessä, esimerkkinä lääkkeiden ehdollinen korvattavuus, sairaaloiden kanssa tehtävät sopimukset sekä Fimean sairaalalääkkeiden taloudellinen arviointi. Parasta työssäni on, että saan edistää kustannusvaikuttavien menetelmien käyttöönottoa terveydenhuollossa.”


Tanja Nieminen
Health Economist & Scientific Project Manager

Tanja Nieminen

Health Economist & Scientific Project Manager
M.Sc. (Health Economics & Economics)

+358 50 328 6651 LinkedIn

Tanja liittyi Medaffconiin marraskuussa 2016. Sitä ennen hän työskenteli tutkijan työtehtävissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tanja on työskennellyt myös kansainvälisessä tutkimusryhmässä, kurssiharjoitusten pitäjänä sekä taloushallinnollisissa ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän on koulutukseltaan sekä terveystaloustieteen että kauppatieteiden maisteri.

Tanjan vahvuutena on terveystaloustieteen koulutus- ja ammattiosaaminen Suomessa ja ulkomailla. Tanjaa kiinnostaa erityisesti tosielämän terveystiedon hyödyntäminen arvioinneissa. ”Hyödyntämällä tietovarantoja päätöksenteossa saadaan yhä paremmin tietoa siitä, mihin rajallisia terveydenhuollon voimavaroja kohdennetaan.”


Lasse Oinonen
Sr. Scientific Project Manager

Lasse Oinonen

Sr. Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmacy)

+358 40 124 2585 LinkedIn

Lasse aloitti Medaffconilla marraskuussa 2014 tieteellisenä projektipäällikkönä. Lasse on työskennellyt lääketeollisuudessa vuodesta 2001 erilaisissa tehtävissä: myyntityössä n. 6 vuotta (eturauhassyöpälääke, erektiohäiriölääke, mikrobilääke, kipulääke, laihdutuslääke), kehitys-/projektityössä n. 3 vuotta (lihavuudenhoito), tieteellisenä asiantuntijana 5,5 vuotta (urologia, nefrologia, anestesiologia) sekä vastuunalaisen johtajan sijaisena. Lasse on koulutukseltaan proviisori ja vuodesta 2014 alkaen väitöskirjaopiskelija Tampereen yliopistossa (TaY hemodynamiikan tutkimusryhmä).

Lasse on erityisen kiinnostusta alan jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä sekä erilaisista sidosryhmistä ja niiden tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta, lääkkeiden kustannushyöty–vaikuttavuus-tarkastelun merkityksestä terveydenhuollon päätöksenteossa ja kliinisesti merkittävän tieteellisen tiedon parissa työskentelemisestä.

Lassen vahvuuksiin lukeutuu hänen laaja-alainen kokemuksensa lääketeollisuuden eri terapia- ja vastuualueilta sekä Cross-functional team -työskentely matriisiorganisaatiossa.


Kristiina Pelli
Sr. Scientific Project Manager
Medical Affairs Lead

Kristiina Pelli

Sr. Scientific Project Manager
Medical Affairs Lead
M.Sc. (Food Science), MBA

+358 40 510 0838 LinkedIn

Kristiina liittyi Medaffconiin liiketoiminnan kehittämispäällikkönä vuonna 2012. Työuransa hän aloitti CRO -yrityksessä ja tämän jälkeen ennen Medaffconille siirtymistä toimi kahdessa suuressa lääkeyrityksessä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Työvuosia lääketeollisuudessa on kertynyt jo 15. Koulutukseltaan Kristiina on ETM sekä MBA, Henley Business Schoolista.

Medaffconissa, nykyään Medical Affairs -tiimin vetäjänä, Kristiinan kokemus lääketeollisuuden toimialan eri toimijoista sekä laaja-alainen terapia-alue osaaminen hyödynnetään yhteistyössä tiiminjäsenten kanssa asiakastoimeksiantojen toteutuksessa. Terveydenhuollossa toimialana Kristiinaa viehättää jatkuva nopeatempoinen muutos ja kehitys kohti parempaa, yksilöiden parhaaksi ja se, ”että melkeinpä joka vuosi –  aina vain uudestaan ja uudestaan  – voi todeta, että koskaan aikaisemmin, emme ole olleet näin isojen ja tärkeiden asioiden äärellä tekemässä töitä”.


Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead

Tatu Sainio

Sr. Health Economist
Access & HE Lead
M.Sc. (Economics & Health Economics)

+358 44 530 5525 LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Koulutukseltaan Tatu on sekä kauppatieteiden että terveystieteiden maisteri, pääaineinaan markkinointi ja terveystaloustiede. Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu työskenteli Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä. Medaffconilla Tatu työskentelee pääasiassa terveysteknologioiden arviointien parissa, jonka lisäksi Tatu vetää access & health economics tiimiä. Työkokemuksensa kautta Tatulla on monipuolinen osaaminen eri lääketeollisuuden toiminnoista ja tiedon hyödyntämisestä eri toimintojen tukena.

Tatun vahvuutena on monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen kautta kerätty kokonaisvaltainen ymmärrys lääketeollisuuden ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä. Tatua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus tuottaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi.

”On hienoa, että vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon ympärillä on hypeä. Seuraavaksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla tieto saadaan systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja siten voimavarat parhaaseen käyttöön.”


Kalle Snicker
Sr. Market Access Manager

Kalle Snicker

Sr. Market Access Manager
M.Sc.

+358 40 052 6597 LinkedIn

Kalle Snicker liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2017. Kalle on työskennellyt lääketeollisuudessa yhteensä lähes 30 vuotta. Vuosien varrella kokemusta on karttunut myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä, Baltian liiketoimintayksikön vetämisestä sekä onkologian market access toimintojen vetämisestä.

Medaffconilla Kalle on ollut kehittämässä sairaalalääkkeiden käyttöönottoa yhdessä sekä eri lääkeyritysten kanssa että myös viranomaisten kanssa. Viime vuosien kehitys sairaalalääkkeiden käyttöönotosta on kehittynyt merkittävästi, jolloin lääkkeiden arviointi on noussut keskiöön. Arvioinnin kehittäminen ja toteuttaminen ovat Kallen vahvinta osaamista, joista jokainen alalla toimija voi hyötyä.

Kallen vahvuuksiin lukeutuvat kattava kokonaisnäkemys siitä, miten teollisuus toimii ja ennakointi, miten tulevaisuuden haasteet otetaan huomioon ja kuinka uudessa toimintaympäristössä saadaan paras mahdollinen tulos aikaan potilaan parhaaksi.


Ritva Suominen
Sr. Market Access Manager
P&R Lead

Ritva Suominen

Sr. Market Access Manager
P&R Lead
M.Sc. (Pharm.)

+358 40 042 0715 LinkedIn

Ritva liittyi Medaffconiin tiimiin maaliskuussa 2018. Tätä ennen hän työskenteli lähes 6 vuotta Farentalla vastaavanlaisissa tehtävissä tarjoten lääkeyrityksille Market Access-toimintoihin liittyvää strategista konsultaatiota ja asiantuntija-apua. Lisäksi Ritvalla on yli 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta, jossa hän on toiminut Market Access päällikkönä Sanofilla (12 vuotta), myyntilupapäällikkönä Bayerilla sekä tutkijana Orionin farmaseuttisella tuotekehitysosastolla.

Lääkealalla Market Access-asiat kiinnostavat Ritvaa erityisesti niiden moniulotteisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. “Market Access on erinomainen näköalapaikka uusien innovatiivisten lääkehoitojen kehitykseen, jonka tavoitteena on potilaan hoidon paraneminen kokonaisuudessaan. Pidän tärkeänä yhteistyön lisäämistä lääkealan eri toimijoiden välillä sekä sellaisten uusien ratkaisutapojen löytämistä, jolla tehokkaat hoidot saadaan optimaalisesti niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön siten, että niiden kustannukset yhteiskunnalle eivät lisäänny kohtuuttomasti.”


Iiro Toppila
Biostatistician
Data Analysis Lead

Iiro Toppila

Biostatistician
Data Analysis Lead
M.Sc. (Tech.)

+358 44 314 1597 LinkedIn

Iiro aloitti Medaffconilla tilastotieteen asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2017. Ennen tätä hän on toiminut neljä vuotta tutkimusassistenttina akateemisessa tutkimusryhmässä analysoiden kliinistä ja geneettistä potilasdataa. Koulutukseltaan Iiro on bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri.

Iiron vahvuuksiin kuuluu tilastotieteen ja data-analyysin vahva tuntemus ja hands-on kokemus sensitiivisen potilasdatan kanssa työskentelystä, sekä poikkitieteellinen kommunikaatio eri alan asiantuntijoiden välillä. Alalla Iiroa kiinnostaa erityisesti teknologian murroksen avaamat suuret datamäärät ja se, kuinka tästä datasta saatavaa tietoa voidaan potentiaalisesti hyödyntää konkreettisten johtopäätösten tekoon, niin sairauksien luonteen ymmärtämiseksi kuin lääketeollisuuden tavoitteiden ja potilaiden hoidon edistämiseksi.

”Koneoppiminen ja tekoälypohjaiset työkalut mullistavat terveydenhuoltoa nyt ja tulevaisuudessa, mutta näitäkin tärkeämpää on saattaa jo olemassa oleva terveysdata tehokkaaseen käyttöön terveyden edistämiseksi.”


Samuli Tuominen
Data Scientist

Samuli Tuominen

Data Scientist
M.Sc. (Statistics)

+358 40 520 8158 LinkedIn

Samuli liittyi Medaffconiin marraskuussa 2018. Hän valmistui tilastotieteen maisteriksi Helsingin Yliopistosta syyskuussa 2018 erikoistuen bioinformatiikkaan. Ennen Medaffconia Samulilla on 2 vuotta kokemusta tutkimustyöstä tutkimusassistenttina Helsingin Yliopistolla, missä hän oli mukana psykologisten ominaisuuksien geneettisen ja epigeneettisen taustan selvittämisessä (Depsy-ryhmä).

Samulia kiinnostaa erityisesti vaikuttavan tutkimustiedon tuottaminen tosielämän potilasdataan perustuen. Lisäksi hän on kiinnostunut erilaisten tilastollisten sekä koneoppimiseen liittyvien menetelmien soveltamisesta. Samulilla on laajaa teoreettista ja menetelmällistä osaamista sekä kokemusta suurien datojen käsittelemisestä. Hänellä on ongelmanratkaisukeskeinen ja analyyttinen ote työhön.

”Näen, että terveysala on digitalisaation myötä muutoksessa. Olen innolla mukana kehittämässä ja hyödyttämässä potilasdatan automaattisen keräämisen tuomia uusia mahdollisuuksia.”


Werneri Tuompo
Jr. Scientific Project Manager

Werneri Tuompo

Jr. Scientific Project Manager

+358 44 041 7670 LinkedIn

Werneri liittyi Medaffconin Medical tiimiin harjoittelijana marraskuussa 2017. Koulutustaustaltaan hän on biolääketieteen kandidaatti. Tämän lisäksi hän suorittaa töiden ohella kahta maisteritutkintoa: biolääketieteestä ja hyvinvointiteknologiasta. Nuorena työntekijä Werneri tuo uusia näkemyksiä yliopistolta ja soveltaa niitä käytännön työhön. Alalla häntä kiinnostaa jatkuvasti muuttuvat olosuhteet, moniammatillinen työympäristö sekä digitalisaation tuomat mahdollisuudet terveyden kehittämisessä.


Kristiina Uusi-Rauva
Scientific Advisor

Kristiina Uusi-Rauva

Scientific Advisor
PhD

+358 40 047 3314 LinkedIn

Kristiina liittyi Medaffconin RWE-tiimiin syksyllä 2019. Kristiina on koulutukseltaan filosofian tohtori ja hänen väitöskirjansa käsitteli neurologisen harvinaissairauden solubiologiaa. Väitöksen jälkeen Kristiina työskenteli iPS-soluteknologiaa hyödyntävissä projekteissa useassa eri harvinaissairauksia tutkivassa ryhmässä. Tämän lisäksi hänellä on kokemusta myös yleisimmistä sairauksista, sillä hän on työskennellyt mm. diabeettisen tutkimuksen parissa.

”Tässä työssä pääsee näkemään aitiopaikalta, miten tietotaitoa kartutetaan tehokkaasti ja mihin eri tarkoituksiin sitä hyödynnetään terveydenhuollossa. Eniten odotan näkeväni, miten monipuolisesti biopankkien näytekokoelmia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää RWE-tutkimuksissa, mukaan lukien harvinaissairaudet.”


 

Myynti ja markkinointi

Tomi Vahevaara
Sales Lead

Tomi Vahevaara

Sales Lead
eMBA

+358 50 305 5963 LinkedIn

Tomi Vahevaara liittyi Medaffconiin tammikuussa 2017 myyntijohtajana. Tomi on työskennellyt lääkealalla yli 35 vuotta, jonka johdosta hänellä on monipuolinen kokemus kansainvälisistä tutkivan lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävistä sekä laaja terapia-aluetuntemus. Ennen Medaffconille siirtymistään, Tomi toimi kymmenen vuotta Eli Lillyn toimitusjohtajana vastuualueinaan Suomi, Baltia ja Puola.

Tomi omaa vahvan ja monipuolisen osaamisen lääkealan eri tehtävistä ja on erittäin verkottunut koko terveysalalla. Hän toimii myös Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan hallituksen jäsenenä. Tomia kiinnostaa alalla erityisesti terveysalan valtavat elinkeinopoliittiset mahdollisuudet Suomelle ja Suomessa toimiville terveysalan yrityksille.

 


Tuuli Moilanen
Marketing Lead

Tuuli Moilanen

Marketing Lead
BBA

+358 40 158 7830 LinkedIn

Tuuli liittyi Medaffconiin toukokuussa 2012 assistenttina. Hän valmistui kansainvälisen liiketalouden markkinoinnin tradenomiksi toukokuussa 2015 ja teki opinnäytetyönsä Medaffconille tutkien asiantuntijayritysten kansainvälistymiskäytäntöjä. Valmistumisensa jälkeen Tuulin toimenkuvaan on kuulunut laaja-alaisesti erilaisia taloushallinnon ja markkinoinnin tehtäviä.

Joulukuusta 2015 lähtien Tuuli on toiminut Medaffconilla markkinointipäällikkönä, tehtävinään Medaffconin nettisivujen ja sosiaalisen median tilien ylläpito, markkinoinnin aktiviteettien- sekä sisältöjen suunnittelu ja toteutus sekä Medaffconin tapahtumien järjestäminen.


 

Hallinto

Maria Rjazanova
Finance & HR Assistant

Maria Rjazanova

Finance & HR Assistant

+358 44 974 9307 LinkedIn

Maria Rjazanova liittyi Medaffconiin elokuussa 2018 taloushallinnon assistenttina. Maria opiskelee Haaga-Heliassa johdon assistenttityö ja kielet-ohjelmassa tradenomiksi, pääaineena taloushallinto.

Alalla Mariaa kiinnostaa yksilöllistetty lääkehoito, digitalisaation tuomat uudet innovaatiot ja mitä mahdollisuuksia nämä luovat ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseksi.