Asiantuntijamme

Asiantuntijoidemme osaaminen edustaa terveystalous-, lääke- ja luonnontieteiden aloja sekä datatieteitä. Kokemuksemme on karttunut lääketeollisuuden, terveydenhuollon, tutkimustyön ja akatemian eri tehtävistä. Vahva lääketeollisuus kokemuksemme ja monipuolinen asiantuntijaosaamisemme ovat meille ehdottomia vahvuuksia palvellessamme asiakkaitamme lääke- ja terveysteknologian aloilla sekä terveydenhuollossa.

Tutustu alla oleviin asiantuntijaprofiileihin ja ota yhteyttä!

Asiantuntijat

Jaana Ahlamaa
Founder

Jaana Ahlamaa

Founder
MD (Specialist in Surgery), PhD

LinkedIn

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009. Yrityksen omistuksen siirryttyä Tamrolle vuonna 2017 Jaana on siirtynyt vähitellen lääketieteellisen johtajan roolista konsultiksi erityisesti liittyen SOTEen ja siinä tapahtuviin suuriin muutoksiin.

Jaana on erityisen kiinnostunut Suomen terveysalan tulevasta kehityksestä. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet kiehtovat erityisesti Jaanaa. ”Odotan suurella mielenkiinnolla mitä SOTE-uudistus ja uudet hyvinvointialueet tuovat tullessaan ja kuinka terveydenhuollossa jatkossa pystymme systemaattisesti arvioimaan hoitojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta”.


Jarmo Hahl
Jarmo Hahl
Managing Director
Jarmo Hahl

Jarmo Hahl

Managing Director
M.Sc. (Economics)

LinkedIn

Jarmo liittyi osakkaana ja toimitusjohtajana Medaffconiin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen erilaisissa lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Jarmolla on taloustieteellinen peruskoulutus ja ennen lääketeollisuuteen siirtymistä hänellä oli virka Turun kauppakorkeakoulussa ja hän työskenteli myös tutkijana Turun Yliopistollisessa sairaalassa.

Jarmolla on vahva osaaminen uusien terveysteknologian innovaatioiden ja viranomaisten, markkinoiden ja asiakkaiden vaatimusten ja odotusten yhteensovittamisesta. Hän tuo Medaffconiin lisäksi kattavaa kokemusta terveystaloustieteestä ja sen sovelluksista tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta sekä laaja-alaista ymmärrystä jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

“Access-näkökulmasta Suomen terveysteknologiamarkkina muuttuu koko ajan vaativammaksi ja siksi myös omasta näkökulmasta kiinnostavammaksi. Toisaalta lisääntyvät vaatimukset terveydenhuollon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osoittamiseksi laajentavat toimintakenttää ja Medaffconin mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä terveydenhuoltoa kokonaisuutena.”


Tatu Miettinen
Medical Director

Tatu Miettinen

Medical Director
MD, PhD

LinkedIn

Tatun väitöskirja vuonna 1999 keskittyi sappikivitautiin ja kolesterolin aineenvaihduntaan. Siitä lähtien hän on työskennellyt lääkealalla usealla eri terapia-alueella, lähinnä tieteellisenä tai lääketieteellisenä asiantuntijana tavoitteenaan tuottaa korkealaatuista lääketieteellistä lisäarvoa, joka hyödyttää kaikkia sidosryhmiä. Tatu on työskennellyt lääketeollisuudessa tai sen rajapinnassa lähes 20 vuotta kliiniseen tutkimukseen, lääkekehitykseen ja Medical Affairsiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Hänellä on kokemusta sekä kansallisissa että kansainvälisissä kliinisissä tutkimuksissa työskentelystä niin tutkijalääkärinä kuin tutkimuksen suunnittelijana ja protokollan kirjoittajana.

Tatu liittyi partnerina Medaffconiin vuonna 2010. Tatun tausta mahdollistaa alan haasteiden tehokkaan analysoinnin ja ratkaisuprosessin. Erityisesti bioteknologiayritysten lääkeaihioiden kehitys alkuvaiheen tutkimuksista markkinoita kohti kiinnostaa Tatua. Hän jaksaa myös hämmästyttävästi kiinnostua molekyylitason perusteista ja signaalien välitysreiteistä. Tatu pitää opettamisesta ja pystyy selittämään monimutkaisiakin asioita yksinkertaisilla ja ymmärrettävillä tavoilla.


Mariann Lassenius
Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor
RWE Lead
Mariann Lassenius

Mariann Lassenius

Sr. Scientific Advisor
RWE Lead
PhD

LinkedIn

Väitöksensä jälkeen, Mariann liittyi Medaffconin tiimiin vuonna 2016. Tukijan uralla Mariann keskittyi tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaiskomplikaatioihin ja niitä selittäviin tekijöihin, joten hyppäys tosielämäntietoon perustuviin tutkimuksiin oli luonteva jatke hänen uralleen. Tosielämän tietoon perustuvien tutkimusten kautta Mariann on Medaffconilla saanut tutustua laaja-alaisesti eri terapia-alueisiin ja päässyt tekemään yhteistyötä eri terveydenhuollon osapuolten kanssa. Suurin osa hänen työajastaan menee asiakkaiden kanssa keskusteluun, tutkimusten suunnitteluun/toteutukseen, sekä tiimin sparraamiseen. Mariann nauttii työn vaihtelevuudesta, ongelmalähtöisestä ratkaisunteosta, sekä ihmisten parissa työskentelemisestä.

”Tosielämäntietoon perustuvat tutkimukset ovat lisääntyneet huomattavasti, sillä terveydenhuollon eri toimijoiden päätöksentekoon liittyy enenevässä määrin taustalla oleva tietoon pohjautuva fakta, johon voidaan vastata tutkimuksilla. Kasvava trendi jatkuu myös tulevaisuudessa viranomaisvaatimusten sekä tiedolla johtamisen siivittäminä.”


Kristiina Pelli
Kristiina Pelli
Sr. Scientific Project Manager
Medical Affairs Lead
Kristiina Pelli

Kristiina Pelli

Sr. Scientific Project Manager
Medical Affairs Lead
M.Sc. (Food Science), MBA

LinkedIn

Kristiina liittyi Medaffconiin liiketoiminnan kehittämispäällikkönä vuonna 2012. Työuransa hän aloitti CRO -yrityksessä ja tämän jälkeen ennen Medaffconille siirtymistä toimi kahdessa suuressa lääkeyrityksessä asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Työvuosia lääketeollisuudessa on kertynyt jo 15. Koulutukseltaan Kristiina on ETM sekä MBA, Henley Business Schoolista.

Medaffconissa, nykyään Medical Affairs -tiimin vetäjänä, Kristiinan kokemus lääketeollisuuden toimialan eri toimijoista sekä laaja-alainen terapia-alue osaaminen hyödynnetään yhteistyössä tiiminjäsenten kanssa asiakastoimeksiantojen toteutuksessa. Terveydenhuollossa toimialana Kristiinaa viehättää jatkuva nopeatempoinen muutos ja kehitys kohti parempaa, yksilöiden parhaaksi ja se, ”että melkeinpä joka vuosi –  aina vain uudestaan ja uudestaan  – voi todeta, että koskaan aikaisemmin, emme ole olleet näin isojen ja tärkeiden asioiden äärellä tekemässä töitä”.


Iiro Toppila
Iiro Toppila
Biostatistician
Data Analysis Lead
Iiro Toppila

Iiro Toppila

Biostatistician
Data Analysis Lead
M.Sc. (Tech.)

LinkedIn

Iiro aloitti Medaffconilla tilastotieteen asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2017. Ennen tätä hän on toiminut neljä vuotta tutkimusassistenttina akateemisessa tutkimusryhmässä analysoiden kliinistä ja geneettistä potilasdataa. Koulutukseltaan Iiro on bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri.

Iiron vahvuuksiin kuuluu tilastotieteen ja data-analyysin vahva tuntemus ja hands-on kokemus sensitiivisen potilasdatan kanssa työskentelystä, sekä poikkitieteellinen kommunikaatio eri alan asiantuntijoiden välillä. Alalla Iiroa kiinnostaa erityisesti teknologian murroksen avaamat suuret datamäärät ja se, kuinka tästä datasta saatavaa tietoa voidaan potentiaalisesti hyödyntää konkreettisten johtopäätösten tekoon, niin sairauksien luonteen ymmärtämiseksi kuin lääketeollisuuden tavoitteiden ja potilaiden hoidon edistämiseksi.

”Koneoppiminen ja tekoälypohjaiset työkalut mullistavat terveydenhuoltoa nyt ja tulevaisuudessa, mutta näitäkin tärkeämpää on saattaa jo olemassa oleva terveysdata tehokkaaseen käyttöön terveyden edistämiseksi.”


Tatu Sainio
Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead
Tatu Sainio

Tatu Sainio

Sr. Health Economist
Access & HE Lead
M.Sc. (Economics & Health Economics)

LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Koulutukseltaan Tatu on sekä kauppatieteiden että terveystieteiden maisteri, pääaineinaan markkinointi ja terveystaloustiede. Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu työskenteli Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä. Medaffconilla Tatu työskentelee pääasiassa terveysteknologioiden arviointien parissa, jonka lisäksi Tatu vetää access & health economics tiimiä. Työkokemuksensa kautta Tatulla on monipuolinen osaaminen eri lääketeollisuuden toiminnoista ja tiedon hyödyntämisestä eri toimintojen tukena.

Tatun vahvuutena on monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen kautta kerätty kokonaisvaltainen ymmärrys lääketeollisuuden ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä. Tatua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus tuottaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi.

”On hienoa, että vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon ympärillä on hypeä. Seuraavaksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla tieto saadaan systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja siten voimavarat parhaaseen käyttöön.”


Ritva Suominen
Ritva Suominen
Sr. Market Access Manager
P&R Lead
Ritva Suominen

Ritva Suominen

Sr. Market Access Manager
P&R Lead
M.Sc. (Pharm.)

LinkedIn

Ritva liittyi Medaffconiin tiimiin maaliskuussa 2018. Tätä ennen hän työskenteli lähes 6 vuotta Farentalla vastaavanlaisissa tehtävissä tarjoten lääkeyrityksille Market Access-toimintoihin liittyvää strategista konsultaatiota ja asiantuntija-apua. Lisäksi Ritvalla on yli 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta, jossa hän on toiminut Market Access päällikkönä Sanofilla (12 vuotta), myyntilupapäällikkönä Bayerilla sekä tutkijana Orionin farmaseuttisella tuotekehitysosastolla.

Lääkealalla Market Access-asiat kiinnostavat Ritvaa erityisesti niiden moniulotteisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. “Market Access on erinomainen näköalapaikka uusien innovatiivisten lääkehoitojen kehitykseen, jonka tavoitteena on potilaan hoidon paraneminen kokonaisuudessaan. Pidän tärkeänä yhteistyön lisäämistä lääkealan eri toimijoiden välillä sekä sellaisten uusien ratkaisutapojen löytämistä, jolla tehokkaat hoidot saadaan optimaalisesti niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön siten, että niiden kustannukset yhteiskunnalle eivät lisäänny kohtuuttomasti.”


Liisa-Medaffcon-RWE
Liisa Ukkola-Vuoti
Sr. Scientific Advisor
Liisa-Medaffcon-RWE

Liisa Ukkola-Vuoti

Sr. Scientific Advisor
PhD

LinkedIn

Liisa liittyi Medaffconiin tammikuussa 2020. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus lääketieteellisenä asiantuntijana ja tutkijana toimimisesta niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden palveluksesta. Liisa on koulutukseltaan lääketieteellisen genetiikan tohtori. Terapia-alueista eritysesti neurologia ja psykiatria ovat hänen sydäntään lähellä.

Liisan vahvuuksiin kuuluvat vahva tieteen ja tutkimuksen asiantuntemus sekä näyttöön perustuvan sisällön tuottaminen, sillä hän on myös tietokirjailija. Eri alojen ammattilaisten tietotaidon yhdistäminen ja verkostointi kuuluvat hänen työskentelytapoihinsa.

Yhdeksi ammatillisista kiinnostuksen kohteistaan Liisa kertoo tosielämän tiedon hyödyntämisen, varsinkin hoitokäytäntöjen kehittämisessä. ”Kaikki tarvittava tieto on periaatteessa olemassa tai parhaillaan kertymässä, joten nyt tarvitaan meitä, jotka osaavat hyödyntää sitä potilaiden parhaaksi”.

 


Sanna Honkala
Scientific Advisor

Sanna Honkala

Scientific Advisor
PhD

+358 50 327 3440 LinkedIn

Sanna liittyi Medaffconin tiimiin lokakuussa 2019. Vuonna 2018 valmistuneessa väitöskirjatutkimuksessaan hän tutki korkeatehoisen intervalliharjoittelun (HIIT) potentiaalia tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tämän jälkeen hän toimi tutkijatohtorina Turun Yliopistossa. Sanna on työskennellyt myös yrittäjänä työhyvinvoinnin saralla. Pohjakoulutukseltaan Sanna on filosofian maisteri (lääkekehitystiede) sekä liikuntatieteiden maisteri (liikuntafysiologia).

Sannan vahvuuksiin kuuluu vahva tieteellinen osaaminen, monipuolinen koulutustausta sekä rautaiset hermot. Alalla häntä kiehtoo dynaamisuus ja ihmisten elämänlaatua parantavat uudet innovaatiot. “Tulevaisuudessa hoitopolkujen ja lääkehoitojen yksilöllinen räätälöiminen esimerkiksi perimän tai erilaisten biomarkkereiden perusteella on äärimmäisen kiinnostava kehityssuunta. Myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tulevat varmasti parantamaan monien arkea ja terveyttä.”


Kai Kysenius Scientific Advisor Medaffcon
Kai Kysenius
Scientific Advisor
Kai Kysenius Scientific Advisor Medaffcon

Kai Kysenius

Scientific Advisor
PhD

LinkedIn

Kai liittyi Medaffconin tiimiin syyskuussa 2020 palattuaan Suomeen Australiasta viiden Post doc-tutkimusvuoden jälkeen. Vuonna 2015 julkaistussa neurotieteen väitöskirjassaan hän tutki lipoproteiinireseptorien roolia hermosolujen kuolomekanismeissa ja jatkoi hermorappeumasairauksien mekanismien ja lääkkeiden tutkimista Melbournen yliopistossa. Kai suoritti fysiologian ja neurotieteen yliopisto-opintonsa Helsingin Yliopistossa ja Neurotieteen tutkimuskeskuksessa, johon hän myös sisällytti puolen vuoden opinnot Victoria yliopistossa Wellingtonissa, Uudessa-Seelannissa. 

Kansainvälisen taustan omaavana, Kain vahvuuksiin kuuluu toimiminen yhteistyöprojekteissa monikulttuurisessa ympäristössä sekä vahva poikkitieteellinen osaaminenParhaana puolena tieteessä Kai kokee uusien luovien ideoiden työstämisen ja niiden soveltamisen käyttöön. Tiedolla johtaminen, kriittinen mutta rakentava keskustelu, sekä laaja-alainen yhteistyö takaa jatkossakin toimivan ja terveen yhteiskunnan tulevaisuuksien haasteiden edessä. Olemme yhdessä vahvempia ja viisaampia. 


Kristiina Uusi-Rauva
Sr. Scientific Advisor

Kristiina Uusi-Rauva

Sr. Scientific Advisor
PhD

LinkedIn

Kristiina liittyi Medaffconin RWE-tiimiin syksyllä 2019. Kristiina on koulutukseltaan filosofian tohtori ja hänen väitöskirjansa käsitteli neurologisen harvinaissairauden solubiologiaa. Väitöksen jälkeen Kristiina työskenteli iPS-soluteknologiaa hyödyntävissä projekteissa useassa eri harvinaissairauksia tutkivassa ryhmässä. Tämän lisäksi hänellä on kokemusta myös yleisimmistä sairauksista, sillä hän on työskennellyt mm. diabeettisen tutkimuksen parissa.

”Tässä työssä pääsee näkemään aitiopaikalta, miten tietotaitoa kartutetaan tehokkaasti ja mihin eri tarkoituksiin sitä hyödynnetään terveydenhuollossa. Eniten odotan näkeväni, miten monipuolisesti biopankkien näytekokoelmia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää RWE-tutkimuksissa, mukaan lukien harvinaissairaudet.”


Bettina Mannerström, Scientific Advisor, Medaffcon RWE team
Bettina Mannerström
Scientific Advisor
Bettina Mannerström, Scientific Advisor, Medaffcon RWE team

Bettina Mannerström

Scientific Advisor
PhD

LinkedIn

Bettina liittyi Medaffconiin helmikuussa 2021. Bettinalla on yli 15 vuoden kokemus tieteellisestä työstä, jossa kliininen sovellettavuus oli aina tärkeä osa tutkimusta. Ennen siirtymistä Medaffconille Bettina toimi vanhempana tutkijana Helsingin yliopistolla. Maisterinopinnot Bettina suoritti Åbo Akademissa, johon myös sisältyi vaihto-oppilasvuosi Victorian yliopistossa, Kanadassa. Bettina on väitellyt kudosteknologian alalta Tampereen yliopistosta. Pitkältä tutkijanuralta on kertynyt myös solubiologian dosentuuri.

Bettinalla on vahva poikkitieteellinen osaaminen, kokemus työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä ja suuri kiinnostus yhteistyöhön terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Etenkin poikkitieteelliset projektit, jossa eri alojen asiantuntemus hyödynnetään potilaiden hoitojen parantamiseksi ovat Bettinan sydäntä lähellä. Medaffconissa Bettinaa motivoi tieteellisen tiedon parissa työskentely, tiedon välittäminen ja soveltaminen eri asiantuntijoiden tarpeisiin terveydenhuollon parantamiseksi.


Riikka Mattila, Scientific Advisor, Medaffcon RWE
Riikka Mattila
Scientific Advisor
Riikka Mattila, Scientific Advisor, Medaffcon RWE

Riikka Mattila

Scientific Advisor
PhD

LinkedIn

Riikka liittyi Medaffconiin helmikuussa 2021. Hänellä on laaja-alainen kokemus eri terapia-alueilta aina ateroskleroosista ja syntymäasfyksiasta hermorappeumasairauksiin. Tutkimuskokemusta hänellä on lähes 15 vuotta, josta kolme Saksassa Max Planck instituutissa. Riikan väitöskirja vuodelta 2011 keskittyi kolesterolin aineenvaihduntaan.

Riikan vahvuuksiin kuuluu laaja-alainen osaaminen ja kiinnostus eri terapia-alueisiin, sekä into ja kokemus tieteen kommunikointiin niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Hän nauttii Medaffconilla monipuolisista projekteista ja tutkimuksen vaikuttavuudesta.

Tosielämän tutkimuksissa Riikkaa kiehtoo se, että dataa on, ja kertyy lisää koko ajan, ja valtaosa siitä on hyödyntämättä. Siellä on potentiaalia löydöksiin, joilla voidaan auttaa potilaita ja lääkäreitä sekä lääketeollisuutta. Hän myös iloitsee siitä, että terveydenhuollon päätökset enenevissä määrin perustuvat tutkittuun tietoon.


Outi Laatikainen
Outi Laatikainen
Scientific Advisor
Outi Laatikainen

Outi Laatikainen

Scientific Advisor
MSc.(Pharm), PhD

LinkedIn

Outi liittyi Medaffconin tiimiin Helmikuussa 2022. Outi on pohjakoulutukseltaan proviisori, mutta pääosan työurastaan hän on tehnyt terveydenhuollon rajapinnassa tutkijana. Outin aiempi tutkimuskokemus on keskittynyt pääasiallisesti kliiniseen farmakologiaan. Hänen vuonna 2020 Oulun yliopistossa julkaistu väitöskirja käsitteli lääkehoidon prosessia ja lääkkeisiin liittyviä haittatapahtumia erikoissairaanhoidossa, josta Outi on kerännyt kokemusta myös kliinisen työn saralla.

Outin vahvuuksiin kuuluu pohjakoulutuksen ja kliinisen työn mukanaan tuoma kokemus terveydenhuollon ja erityisesti erikoissairaanhoidon lääkehoitoon liittyvistä prosesseista. Hänen erityisiä mielenkiinnon kohteitaan ovat rationaalisen lääkehoidon toteutuminen sekä lääkehoitojen väestötason vaikuttavuustutkimus. Outi on myös kiinnostunut tekoälymenetelmien hyödyntämisestä personoitujen, entistä tehokkaampien ja turvallisempien lääkehoitojen suunnittelussa. Outi pitääkin parhaana puolenaan innostuneisuutta lääkehoidon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.


Lasse Oinonen
Sr. Scientific Project Manager

Lasse Oinonen

Sr. Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmacy)

LinkedIn

Lasse aloitti Medaffconilla marraskuussa 2014 ja toimii nykyisin vanhempana tieteellisenä projektipäällikkönä. Lasse on työskennellyt aiemmin 14 vuoden ajan lääketeollisuudessa eri tehtävissä, joissa hän hankki työkokemusta myynnistä, projektinhallinnasta ja hieman liiketoiminnan kehittämisestäkin ja vuodesta 2009 alkaen hän toimi lääketieteellisissä asiantuntijapositioissa, jotka kattoivat tehtäviä myös Medical Information -palvelun, kliinisten tutkimusten, vastuunalaisen johtajan ja lääketurvatoiminnan parissa. Tämä on antanut Lasselle laajan käsityksen lääketeollisuuden eri alueista ja vastuista. Hän on valmistunut proviisoriksi vuonna 2003 pääaineenaan farmakologia ja on ollut tohtorikoulutettava hemodynamiikan tutkimusryhmässä Tampereen yliopiston lääketieteenlaitoksella vuodesta 2014 alkaen. Lasse on kiinnostunut kliinisesti merkittävän tieteellisen tiedon parissa työskentelemisestä ja erityisesti vaikuttavuuden arvioinnin kehittämisestä.

 


Krista Ketonen
Scientific Project Manager

Krista Ketonen

Scientific Project Manager
M.Sc. (Biomedicine)

LinkedIn

Krista liittyi Medaffconiin toukokuussa 2017 tieteellisenä projektipäällikkönä. Krista on työskennellyt lääketeollisuudessa sekä myynnissä, että tieteellisessä palveluyksikössä. Terapia-aluekokemusta on kertynyt kivun hoidosta ja diabeteksesta.

Alalla Kristaa kiinnostaa jatkuva kehitys, muuttuvat toimintatavat ja uudet innovaatiot. Lisäksi lääkäreiden ja lääketeollisuuden läpinäkyvän ja eettisen yhteistyön kehittäminen kiinnostaa Kristaa.

Kristalla on biolääketieteellinen koulutus ja omaa pitkän kokemuksen asiakasrajapinnassa työskentelystä. Kristan vahvuuksiin lukeutuu hänen vahvat esiintymis- ja ihmissuhdetaidot sekä päämäärätietoisuus.


Tanja Nieminen
Health Economist & Scientific Project Manager

Tanja Nieminen

Health Economist & Scientific Project Manager
M.Sc. (Health Economics & Economics)

LinkedIn

Tanja liittyi Medaffconiin marraskuussa 2016. Sitä ennen hän työskenteli tutkijan työtehtävissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tanja on työskennellyt myös kansainvälisessä tutkimusryhmässä, kurssiharjoitusten pitäjänä sekä taloushallinnollisissa ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän on koulutukseltaan sekä terveystaloustieteen että kauppatieteiden maisteri.

Tanjan vahvuutena on terveystaloustieteen koulutus- ja ammattiosaaminen Suomessa ja ulkomailla. Tanjaa kiinnostaa erityisesti tosielämän terveystiedon hyödyntäminen arvioinneissa. ”Hyödyntämällä tietovarantoja päätöksenteossa saadaan yhä paremmin tietoa siitä, mihin rajallisia terveydenhuollon voimavaroja kohdennetaan.”


Heini Honkanen
HEMAR Manager

Heini Honkanen

HEMAR Manager
M.Sc. (Health Economics)

LinkedIn

Heini liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin toukokuussa 2018. Heini on koulutukseltaan terveystaloustieteilijä ja hänen maisterintutkielmansa käsitteli lääkemarkkinoiden riskinjakosopimuksia.

Heiniä kiinnostavat lääke- ja terveydenhuollon toimialalla tapahtuvat muutokset ja terveystaloustieteen mahdollisuudet taloudellisten resurssien arviointiin sekä alan menetelmien ja ratkaisujen kehittämiseen. Heini tuo mukanaan tuoretta teoreettista osaamista terveystaloustieteen alalta yhdistettynä käytäntöön orientoituneeseen ja potilaslähtöiseen ajatteluun.


Katerina Gävgänen
Katerina Gävgänen
Health Economist
Katerina Gävgänen

Katerina Gävgänen

Health Economist
M.A. (Economics) ja M.Sc. (Health Economics)

LinkedIn

Katerina liittyi Medaffconin Market Access -tiimiin marraskuussa 2020. Katerinalla on kansainvälinen koulutus, ja hän on valmistunut Skotlannin Aberdeenin yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi (MA), sekä Hollannin Rotterdamin yliopistosta terveystieteiden maisteriksi (MSc), pääaineinaan taloustiede ja terveystaloustiede.

Katerina tuo Medaffconin tiimiin vahvaa teoreettista terveystaloustieteen osaamista sekä kansainvälistä näkemystä yhdistettynä potilaslähtöiseen ja käytännönläheiseen ajatteluun.

Katerinaa kiinnostavat erityisesti terveystaloustieteellisten menetelmien ja ratkaisujen kehitys kansainvälisellä tasolla, sekä näiden soveltaminen paikallisessa toimintaympäristössä kaikkien sidosryhmien hyödyksi.


Emmi Puumalainen - Market Access Specialist - Medaffcon Oy
Emmi Puumalainen
Market Access Manager
Emmi Puumalainen - Market Access Specialist - Medaffcon Oy

Emmi Puumalainen

Market Access Manager
M.Sc. (Pharm.)

+358 50 367 4543 LinkedIn

Emmi liittyi Medaffconin tiimiin joulukuussa 2020. Tätä ennen hän työskenteli Helsingin yliopistolla osa-aikaisesti opetustehtävissä väitöskirjatyön ohella. Emmillä on laaja-alainen kokemus farmasian alan järjestöistä ja apteekkityöstä. Medaffconilla hinta- ja korvattavuushakemusten parissa hän toivoo pääsevänsä uppoutumaan työtehtäviin ja sopeutumaan alati muuttuvan alan kommervenkkeihin. Market Access kiinnostaa Emmiä siksi, että hän on apteekkityön myötä nähnyt, kuinka suuri merkitys uusien lääkehoitojen pääsyllä markkinoille on potilaille.

“On hienoa päästä olemaan avuksi tuotaessa uusia lääkkeitä markkinoille, jotta ne olisivat parhaiten potilaiden saavutettavissa. Näissä tehtävissä voi olla varma, että aina on uutta opittavaa, josta innostua. ”


Salla Uusitalo
Salla Välikylä
Market Access Specialist
Salla Uusitalo

Salla Välikylä

Market Access Specialist
M.Sc. (Pharm.)

LinkedIn

Salla liittyi Medaffconin P&R tiimiin tammikuussa 2022. Ennen Medaffconia hän on työskennellyt avoapteekissa, josta hänelle on kertynyt kattava kokemus farmasiaoppilaasta aina apteekinhoitajaksi asti. Hän on työskennellyt myös tutkimusassistenttina nopeavaikutteisia masennuslääkkeitä tutkivassa työryhmässä Helsingin yliopistossa. Koulutukseltaan Salla on Helsingin yliopiston farmakologian laitokselta valmistunut proviisori. 

Sallan vahvuuksia ovat vahva farmakologinen osaaminen ja kiinnostus eri terapia-alueisiin. Erityisesti hän on kiinnostunut neurologisista ja psykiatrisista sairauksista. Hinta- ja korvattavuustyössä Sallaa motivoi uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen siinä, että tehokkaita ja kustannuksiltaan kohtuullisia hoitoja saadaan potilaiden käytettäväksi.


Samuli Tuominen
Sr. Data Scientist

Samuli Tuominen

Sr. Data Scientist
M.Sc. (Statistics)

LinkedIn

Samuli liittyi Medaffconiin marraskuussa 2018. Hän valmistui tilastotieteen maisteriksi Helsingin Yliopistosta syyskuussa 2018 erikoistuen bioinformatiikkaan. Ennen Medaffconia Samulilla on 2 vuotta kokemusta tutkimustyöstä tutkimusassistenttina Helsingin Yliopistolla, missä hän oli mukana psykologisten ominaisuuksien geneettisen ja epigeneettisen taustan selvittämisessä (Depsy-ryhmä).

Samulia kiinnostaa erityisesti vaikuttavan tutkimustiedon tuottaminen tosielämän potilasdataan perustuen. Lisäksi hän on kiinnostunut erilaisten tilastollisten sekä koneoppimiseen liittyvien menetelmien soveltamisesta. Samulilla on laajaa teoreettista ja menetelmällistä osaamista sekä kokemusta suurien datojen käsittelemisestä. Hänellä on ongelmanratkaisukeskeinen ja analyyttinen ote työhön.

”Näen, että terveysala on digitalisaation myötä muutoksessa. Olen innolla mukana kehittämässä ja hyödyttämässä potilasdatan automaattisen keräämisen tuomia uusia mahdollisuuksia.”


Johanna Vikkula - Medaffcon - Data Analysis
Johanna Vikkula
Data Scientist
Johanna Vikkula - Medaffcon - Data Analysis

Johanna Vikkula

Data Scientist
M.Sc. (Tech.)

LinkedIn

Johanna liittyi Medaffconiin helmikuussa 2020 juuri valmistuttuaan Aalto-yliopistosta pääaineenaan bioinformatiikka ja digitaalinen terveys. Aikaisemmin hän on työskennellyt tutkimusassistenttina sekä aivokuvantamisen että bioinformatiikan tutkimusryhmissä kartuttaen kokemusta signaalien käsittelystä, geneettisen datan analysoinnista kuin myös uusien analysointityökalujen kehittämisestä. Johannalla on vahva osaaminen geneettisen tiedon analysoinnista laajan biologisen ja tietoteknisen asiantuntemuksen myötä. Johanna on ratkaisukeskeinen tiimityöntekijä, joka ei pelkää asettaa tavotteita korkealle.

Johannaa kiinnostaa allalla terveydenhuollon parantaminen ja yksilöllisempien hoitomuotojen kehittäminen kerättyä dataa ja lääketieteellistä sekä tietoteknistä tietotaitoa hyödyntäen.

”Mielenkiinnolla odotan, milloin geenitestit tulevat vakituiseksi osaksi terveydenhuoltoa ja siirrymme voimakkaammin yksilöllisen terveydenhuollon maailmaan. Uskon myös, että tulevaisuudessa tekoäly tulee voimakkaammin tukemaan lääkäreiden työtä potilaiden diagnosoinnissa.”


Juhani Aakko Data Scientist Medaffcon
Juhani Aakko
Data Scientist
Juhani Aakko Data Scientist Medaffcon

Juhani Aakko

Data Scientist
D.Sc. (Tech.)

LinkedIn

Juhani liittyi Medaffconiin lokakuussa 2020 datatietelijänä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisen projekteihin. Ennen Medaffconille tuloa Juhani on työskennellyt kaksi vuotta globaalissa IT-yrityksessä datatietelijänä ja tätä ennen tutkijana Turun yliopistolla Lääketieteellisen bioinformatiikan keskuksessa (MBC) sekä Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa (FFF). Koulutukseltaan Juhani on tekniikan tohtori (2017) ja hänen väitöskirjansa käsitteli suolistomikrobiston kehittymistä varhaislapsuudessa.

Juhanilla on kokemusta tilastollisten ja koneoppimiseen liittyvien menetelmien soveltamisesta lääketieteessä ja monipuolisen taustansa takia keskustelee sujuvasti analytiikkaan liittyvistä asioista erilaisten ammattiryhmien, kuten kliinikoiden ja it-ammattilaisten kanssa. ” Kiinnostus tiedolla johtamista kohtaan kasvaa jatkuvasti sosiaali- ja terveydenhuollossa. On mielenkiintoista olla mukana valjastamassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin kertyvää valtavaa tietomäärää päätöksenteon tueksi. Sekä perinteiset tilastolliset menetelmät että edistynyt analytiikka ja keinoäly tulevat olemaan keskeisiä työkaluja tässä työssä.”


Saara Kaijala
Saara Kaijala
Data Scientist
Saara Kaijala

Saara Kaijala

Data Scientist
MSc (Tech.)

LinkedIn

Saara aloitti Medaffconin analytiikkatiimissä datatieteilijänä kesäkuussa 2021. Ennen Medaffconia hän on työskennellyt muun muassa tutkimusassistenttina Aalto-yliopistossa sekä datatieteilijänä suomalaisessa vähittäiskaupan tuotantoketjujen optimointiin keskittyvässä ohjelmistoyrityksessä. Saara on Aalto-yliopistosta valmistunut bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri.

Saaralla on monipuolisen taustansa puolesta laaja kokemus tilastollisten menetelmien ja koneoppimisen soveltamisesta sekä akateemisessa tutkimuskäytössä että tuotekehityksessä. Häntä innostavat tekniikan kehityksen myötä avautuvat mahdollisuudet esimerkiksi geenidatan analysoinnin sekä yksilöllistetyn lääketieteen saralla. “Tosi-elämän datan hyödyntäminen mahdollistaa kokonaisuuden huomioimisen paremmin niin potilaiden hoidossa kuin uusien hoitomuotojen kehityksessäkin. Toivottavasti monia sairauksia pystytään pian myös ennaltaehkäisemään aiempaa tehokkaammin.”


Olivia Hölsä
Olivia Hölsä
Jr. Data Scientist
Olivia Hölsä

Olivia Hölsä

Jr. Data Scientist
B.Sc. (Tech.), M.Sc. (Tech.) Student

LinkedIn

Olivia aloitti Medaffconilla diplomityöntekijänä kesällä 2021 ja viimeistelee bioinformatiikan ja digitaalisen terveydenhuollon opintoja Aalto-yliopistossa. Ennen Medaffconille siirtymistä hän on toiminut opetus- ja kurssiassistenttina yliopistolla opintojen ohessa. Hän ymmärtää hyvin monimutkaisiakin asiakokonaisuuksia, on oma-aloitteinen, ja hänellä on analyyttinen ja ratkaisukeskeinen työskentelyote.

Alassa häntä kiehtoo sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaman monipuolisen tiedon tuominen yhteen ja sen analysointi päätöksenteon tueksi sotepalvelujen kehittämisessä sekä resurssien järkevässä kohdentamisessa.


Anna Anttalainen
Anna Anttalainen
Data Scientist
Anna Anttalainen

Anna Anttalainen

Data Scientist
M.Sc (Tech.)

LinkedIn

Anna aloitti Medaffconin datatiimissä syksyllä 2021. Hän on bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta, ja keskittyi opinnoissaan ennen kaikkea matemaattiseen mallintamiseen ja koneoppimiseen. Hän on työskennellyt Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella tutkimusassistenttina, matemaattisen mallintamisen kurssin tuntiopettajana sekä viimeiset vuodet ennen Medaffconia datatieteilijänä lääketieteellistä laitetta kehittävässä startup-yrityksessä.

Annalta löytyy vahva pohja tilastotieteen ja erityisesti koneoppimismenetelmien soveltamisesta erilaisiin aineistoihin. Annalla on kokemusta myös tutkimuksen tekemisestä aina aineiston keräämisestä tulosten analysointiin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen. Häntä kiinnostaa erityisesti terveydenhuollon ja lääketieteen kohtaamien tosielämän ongelmien ratkaiseminen matemaattisten mallinnusmenetelmien ja tekoälyn avulla.

”Jatkuvasti karttuvat terveysdata-aineistot luovat yhdessä nykyaikaisen laskentatehon ja kehittyvien mallinnusmenetelmien kanssa valtavan potentiaalin sellaisille löydöksille, joita käsin tutkimalla tuskin voitaisiin havaita.”


 

Myynti ja markkinointi

Tomi Vahevaara
Tomi Vahevaara
Sales Lead
Tomi Vahevaara

Tomi Vahevaara

Sales Lead
eMBA

LinkedIn

Tomi Vahevaara liittyi Medaffconiin tammikuussa 2017 myyntijohtajana. Tomi on työskennellyt lääkealalla yli 35 vuotta, jonka johdosta hänellä on monipuolinen kokemus kansainvälisistä tutkivan lääketeollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävistä sekä laaja terapia-aluetuntemus. Ennen Medaffconille siirtymistään, Tomi toimi kymmenen vuotta Eli Lillyn toimitusjohtajana vastuualueinaan Suomi, Baltia ja Puola.

Tomi omaa vahvan ja monipuolisen osaamisen lääkealan eri tehtävistä ja on erittäin verkottunut koko terveysalalla. Hän toimii myös Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnan hallituksen jäsenenä. Tomia kiinnostaa alalla erityisesti terveysalan valtavat elinkeinopoliittiset mahdollisuudet Suomelle ja Suomessa toimiville terveysalan yrityksille.

 


Tuuli Moilanen
Marketing Lead

Tuuli Moilanen

Marketing Lead
BBA

+358 40 158 7830 LinkedIn

Tuuli liittyi Medaffconiin toukokuussa 2012 assistenttina. Hän valmistui kansainvälisen liiketalouden markkinoinnin tradenomiksi toukokuussa 2015 ja teki opinnäytetyönsä Medaffconille tutkien asiantuntijayritysten kansainvälistymiskäytäntöjä. Valmistumisensa jälkeen Tuulin toimenkuvaan on kuulunut laaja-alaisesti erilaisia taloushallinnon ja markkinoinnin tehtäviä.

Joulukuusta 2015 lähtien Tuuli on toiminut Medaffconilla markkinointipäällikkönä, tehtävinään Medaffconin nettisivujen ja sosiaalisen median tilien ylläpito, markkinoinnin aktiviteettien- sekä sisältöjen suunnittelu ja toteutus sekä Medaffconin tapahtumien järjestäminen.


 

Hallinto

Maria Rjazanova
Finance & HR Coordinator

Maria Rjazanova

Finance & HR Coordinator
BBA

LinkedIn

Maria littyi opiskeluiden ohella Medaffconiin elokuussa 2018 taloushallinnon assistenttina ja valmistui tradenomiksi Haaga-Heliasta joulukuussa 2020.

Toimenkuvaan on kuulunut monipuolisesti yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä sekä kirjanpitoa.

Alalla Mariaa kiinnostaa yksilöllistetty lääkehoito, digitalisaation tuomat uudet innovaatiot ja mitä mahdollisuuksia nämä luovat ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseksi.


Marissa Vahevaara Medaffcon administration
Marissa Vahevaara
Sales & Admin Coordinator
Marissa Vahevaara Medaffcon administration

Marissa Vahevaara

Sales & Admin Coordinator
BBA

LinkedIn

Marissa Vahevaara liittyi Medaffconiin maaliskuussa 2021 harjoittelijana. Marissa työskentelee myynnin tukena sekä auttaa hallinnollisissa tehtävissä. Marissa opiskelee Haaga-Heliassa liiketaloutta ja on suuntautunut markkinointiin ja viestintään.

Marissaa on aina kiinnostanut hyvinvointi- ja terveysala. Alalla hän kokee tekevänsä työtä, jolla on todellista merkitystä suomalaisten hyvinvointiin. Lisäksi terveysalalla kehitys on nopeaa ja siinä toimiminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Medaffconilla työskentelyssä viehättää erityisesti yrityksen tarjoama näköalapaikka alan uusimpiin trendeihin ja vaatimuksiin.