Siirry sisältöön

Etusivu > Kaikki artikkelit > HUS-tietoaltaan data tuo kliinikolle hyödyllistä tietoa hoitotuloksista  

HUS-tietoaltaan data tuo kliinikolle hyödyllistä tietoa hoitotuloksista  

Sairaaloiden tietoaltaista saadaan hyvin monipuolista tietoa kliinikoiden työn tueksi. Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) Porvoon sairaalan keuhkosairauksien ylilääkäri Heikki Ekroos esitteli Medaffconin EMMA-asiakastilaisuudessa tutkimuksia, jotka on tehty HUSin tietoallasdatan pohjalta.   

HUS-tietoallas sisältää valtavan määrän dataa Helsingin ja Uudenmaan alueen väestön terveydestä. Sinä on 3,5 miljoonan henkilön tiedot ja muun muassa 37 miljoonaa potilaskertomusta sekä 790 miljoonaa laboratoriotulosta.  

Ekroos on mukana tutkimuksissa, joissa selvitetään tupakoinnin ja leikkauskomplikaatioiden yhteyttä sekä näiden aiheuttamia kustannuksia. Lisäksi menossa on tutkimukset, joissa selvitetään uniapneapotilaiden profiilia ja keuhkosyövän hoitotuloksia.  

Tietoaltaasta poimitaan kaikki tieto keuhkosyöpäpotilaista  

Keuhkosyöpätutkimukseen on poimittu HUSin tietoaltaasta kaikki tieto vuosina 2013–2023 diagnoosin saaneista keuhkosyöpäpotilaista. Näistä poimittiin kaikki saatavissa olevat tiedot, kuten tiedot terveydenhuollon käynneistä, annetuista hoidoista, genetiikasta, patologiasta ja laboratoriokokeista.  

Tuloksena saadaan tietoa muun muassa hoitotuloksista ja sitä voidaan hyödyntää hoitovalintoja tehdessä.  

-Aiemmin meillä ei ole ollut keuhkosyövän hoitotuloksista olemassa mitään dataa. Silti teemme koko ajan toimenpiteitä ja annamme kalliita lääkkeitä. On olennaista tietää, mitä potilaille tapahtuu. Nyt saamme tosielämän tietoa käyttöön varsin nopeasti, Ekroos sanoo.  

Tietoallasdata antaa tietoa tupakoinnista ja leikkauskomplikaatioista  

Tupakoinnin ja leikkauskomplikaatioiden yhteydestä julkaistiin rekisteritutkimus maaliskuussa 2023. Sen aineistona olivat kaikki HUS-yhtymän alueella vuosina 2015–2019 tehdyt leikkaukset.  

Tutkimus osoitti, että sekä nykyisillä että entisillä tupakoitsijoilla on selvästi kasvanut riski saada komplikaatioita leikkauksen jälkeen. Se oli myös konkreettinen osoitus koneoppimisen ja sairaaloiden tietoaltaiden tarjoamista laajoista mahdollisuuksista tutkimukselle.  

-Minulle ”tupakkalääkärinä” oli tärkeää, että saimme tieteellistä tutkimusta tupakoinnin vaikutuksista leikkauksesta paranemiseen. Nyt meillä on vahva perustelu sille, miksi tupakointi kannattaa lopettaa ennen leikkausta, tutkimusta johtanut HUSin Porvoon sairaalan keuhkosairauksien ylilääkäri Heikki Ekroos sanoo.  

Tutkimuksen lähtöaineisto kattoi noin miljoona leikkausta. Ensin kliinikot kävivät 20 000 potilaskertomusta läpi ja luokittelivat potilaat tupakoiviksi, lopettaneiksi tai tupakoimattomiksi. Tällä luokittelulla opetettiin koneoppimista luokittelemaan. Koneoppimisen ja tekoälyn keinoin saatiin yli miljoonan leikkauksen tupakointitiedot selville, jos se oli jotenkin sairauskertomukseen kirjattu. 

Algoritmi pystyi erottamaan potilasteksteistä tupakoitsijat ja tupakoinnin lopettaneet potilaat sekä ne, jotka eivät ole koskaan tupakoineet. Lääkärit olivat määritelleet etukäteen myös komplikaatiot, joita haettiin.  

Loppujen lopuksi tutkimukseen jäi tekoälyn analysoitavaksi kaikkiaan 158 638 leikkausta.   

Ekroosin mukaan Medaffcon toi projektiin osaamista datan hyödyntämisestä.  

-Kun projekti käynnistetään, on osattava määritellä, mitä datasta haetaan. Myös koneoppimisen yhdistäminen tutkimukseen oli olennaista. Ilman sitä näin ison tietomassan käsittelystä ei olisi tullut mitään, Ekroos kertoo. 

 • Potilastietorekisterit  
 • Laboratoriotutkimukset  
 • Leikkaukset  
 • Patologiset tutkimukset  
 • Teho-osastot ja anestesiatiedot 

-Teho-osastoilla ja vastaavissa yksiköissä/erikoisaloilla käytössä oleviin järjestelmiin kirjatut ja tallentuneet tiedot, kuten tapahtumat, toimenpiteet, monitoriarvot jne. 

-Myös lasten ja vastasyntyneiden teho-osastojen aineistot löytyvät näistä tietokannoista

 • Laaturekisterit  
 • Kuvantaminen  
 • HUS Tietovaraston raportointiaineistot  
 • Ensivasteen aineistot  
 • Synnytystietojärjestelmän tiedot  
 • 3,5 miljoonaa henkilöä  
 • 2,7 miljoonaa hoitokertomusta  
 • 37 miljoonaa potilaskertomusta  
 • 80 miljoonaa potilaskertomustekstiä  
 • 790 miljoonaa laboratoriotulostiedot  

Lähde:
Erikoislääkäri-lehti:
https://sely.fi/wp-content/uploads/2020/03/el220_43.pdf  

Medaffcon Oy tarjoaa tutkimus- ja asiantuntijapalveluita lääketeollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin. Sen järjestämässä kutsuvierastapahtuma EMMAssa käsiteltiin arviointitoiminnan kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä osana uusien lääkkeiden käyttöönottoa ja korvattavuusprosesseja sekä terveydenhuollon rekisteriaineistojen hyödyntämistä ja innovatiivisia uusia mahdollisuuksia. EMMA-tapahtuma järjestettiin EMMA-museossa 10.4.2024, HUSin Porvoon sairaalan keuhkosairauksien ylilääkäri Heikki Ekroos kertoi tilausuudessa tosielämän tutkimuksista kliinikon näkökulmasta.

Takaisin ylös