Siirry sisältöön
Etusivu > Kaikki artikkelit > Medical Affairs toiminta ennen ja nyt

Medical Affairs toiminta ennen ja nyt

Aloitin lääketeollisuudessa asiantuntijalääkärinä noin 15 vuotta sitten. Oli tavallista, että suuressakin lääkeyrityksessä lääketieteellisellä osastolla työskentelivät lähinnä lääketurvallisuus, rekisteröinti ja kliinisten tutkimusten henkilökuntaa. Niin kutsuttu medical affairs- toiminta, miten se tänä päivänä ymmärretään, oli lähes tuntematonta tai ainakin hyvin vähäistä suurimmassa osassa Suomessa toimivista lääkeyrityksistä. Itsekin aloittaessani lääketieteellisellä osastolla vastasin yrityksen lääketieteellisestä tuesta lähes jokaisella yrityksen terapia-alueella.

Ajat ovat muuttuneet ja siihen on useita syitä. Yhtenä varmasti tärkeimmistä se, että uudet kehitteillä olevat lääkkeet ovat aina vain monimutkaisempia vaikutusmekanismeiltaan ja käyttöaiheita löytyy aina vain rajatummille potilasryhmille. Tiedontarpeeseen, joka tästä automaattisesti syntyy sekä yritysten sisällä, että terveydenhuollon ammattilaisille, pystytään vastaamaan tieteellisten asiantuntijoiden avulla, jotka auttavat tiedon jakamisessa ja tulkitsemisessa. Suuntaus näyttäisikin selvästi jo useamman vuoden olleen, että medical affairs-osastot kasvavat paikallisyritysten sisällä.

Tulevaisuudessa lääkkeiden vaikutusmekanismit ja käyttöaiheet aina vain monimutkaistuvat. Vaikka osa tarvittavasta tiedosta pystytään tarjoamaan ulkopuolelta Suomenkin, paikallisen tuen ja tiedon tarvetta ei voida sivuuttaa. Tiedon tarve – ja erityisesti paikallisen tiedon tarve tulee edelleen lisääntymään.

Olemme selvästi huomanneet sen myös omassa toiminnassamme. Yhä enemmän kysyntää on projekteista, jotka kohdistuvat mm. hoitopolkuihin ja -käytäntöihin. Teemme myös enenevässä määrin niin kutsuttuja Stakeholder Mapping-tyyppisiä selvityksiä. Tällaiset paikallista tilannetta kuvaavat selvitykset ovat välttämättömiä, jotta saadaan kokonaiskuva terapia-alueesta ja sen hoitokäytännöistä. Kartoitukset toimivat hyvänä tukena ja suunnannäyttäjänä sekä markkinoinnille että medical affairs-yksiköille.

Stakeholder Mapping vs. Stakeholder Perception Mapping

Stakeholder Mapping-tyyppiset projektit ovat siis nousseet suosioon palvelutarjonnassamme. Yksi syy tähän on varmasti palvelun muokattavuus vastaamaan asiakkaan kunkin hetkisiä tarpeita. Tällaista tietoa eri hoitopäätösten teosta, niitä tekevistä päättäjistä ja toimipaikoista voidaan ensisijaisesti hyödyntää yrityksissä, joilla on rajallisesti aiempaa tuntemusta kyseisestä terapia-alueesta ja mahdollisesti riittämättömät henkilöresurssit kunnollisen kartoituksen tekemiseen. Pidempään terapia-alueella toimineet yritykset taas hyötyvät syväluotaavasta tiedosta, niin kutsutusta ”Stakeholder Perception Mappingista”. Näissä selvityksissä perehdytään hoitopäätöksiin ja -polkuihin ja tarkemmin syihin, miksi näitä hoitopäätöksiä ja -polkuja tehdään ja rakennetaan juuri näin ja haetaan lisää ymmärrystä siihen miksi hoitomallit ovat usein kovin erilaisia eri puolella maata.

Lisätietoa

Jaana Ahlamaa

Johtaja, Lääketieteelliset palvelut

LT, Kirurgian erikoislääkäri

jaana.ahlamaa@medaffcon.fi

+358 50 576 7325

Jaana Ahlamaa, Medaffcon Oy

Lue lisää Medaffconin Medical Affairs toiminnasta täältä!

Takaisin ylös