Siirry sisältöön
Multiregister study in monitoring the burden of genital warts in Finland - Monirekisteritutkimuksella päivitettyä tietoa kondylooman tautitaakasta Suomessa

Etusivu > Kaikki artikkelit > Monirekisteritutkimuksella päivitettyä tietoa sukupuolitautien tautitaakasta Suomessa

Monirekisteritutkimuksella päivitettyä tietoa sukupuolitautien tautitaakasta Suomessa

Kansalliset terveysalan rekisterimme sisältävät arvokasta tietoa tartuntatautirekisterin ulkopuolelle jäävistä infektiotaudeista. Tällainen on esimerkiksi kondylooma, joka on yksi yleisimmistä seksitaudeista.

Ensimmäinen sukupuolitauteja käsittelevä monirekisteritutkimuksemme antoi tärkeää tietoa kondylooman tautitaakasta Suomessa. Kondylooman esiintyvyys ja suorat hoitokustannukset olivat aikaisempiin arvioihin nähden korkeat. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Medaffconin, MSD:n ja Helsingin yliopistollisen sairaalan asiantuntijoiden kanssa.

Papilloomaviruksen aiheuttama kondylooma on herkästi tarttuva ja yksi yleisimmistä seksitaudeista. Kondylooma on merkittävä terveysongelma – niin potilaiden kuin terveydenhuollon näkökulmasta. Kondylooma ei kuulu tartuntatautilainsäädännön alaisiin valvottaviin tartuntatauteihin. Sen vuoksi siihen liittyvää tietoa ei tallenneta tartuntatautirekisteriin. Kondylooman esiintyvyydestä ja tautitaakasta terveydenhuollon eri sektoreilla Suomessa ei siten ole suoraan saatavilla kattavaa ja ajantasaista tietoa.

Vaccines-julkaisusarjassa julkaistu tutkimuksemme selvitti kondylooman esiintyvyyttä, terveydenhuollon resurssinkäyttöä ja suoria hoitokustannuksia Suomessa vuonna 2018. Tutkimuksessa hyödynnettiin kansallisia terveysalan rekisteriaineistoja. Kondyloomatapaukset tunnistettiin kirjattujen diagnoosien ja lääkeostojen perusteella. Tapauksille haettiin tiedot perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitojaksoista, korvatuista yksityisen terveydenhuollon suorittamista toimenpiteistä sekä lääkeostoista. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata keräsi tutkimuksessa hyödynnetyn tilastotasoisen aineiston.

Suomessa hoidettiin noin 12 000 kondyloomaa sairastavaa henkilöä vuonna 2018. Heistä alle puolella oli kondyloomadiagnoosille kirjattuja julkisen terveydenhuollon kontakteja. Kondylooman hoidon suorat kustannukset olivat Suomessa vuonna 2018 noin 2,6 miljoonaa euroa, mikä on aikaisempiin arvioihin nähden korkea. Aiemmin raportoidut, vuosien 2000–2014 aineistojen perusteella arvioidut kondylooman hoitokustannukset olivat 2,0 miljoonaa euroa.

Tutkimuksemme antaa arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää kondylooman hallitsemiseen Suomessa. Kondyloomadiagnoosien mahdollisimman kattava kirjaaminen on tärkeää todellisen tautitaakan arvioimiseksi.

Lue lisää:

The Burden of Genital Warts in Finland: Cross-Sectional Analysis of the Prevalence and Direct Medical Costs in 2018. Gylling A, Uusi-Rauva K, Toppila I, Hiltunen-Back E. Vaccines (2023).

Lue lisää Medaffconin RWE-tutkimusten tiivistelmiä täältä.

Takaisin ylös