Siirry sisältöön
Etusivu > Kaikki artikkelit > Medaffcon ja Lääketeollisuus ry käynnistävät selvityksen, jolla tuotetaan indikaattoreita terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamiseen

Medaffcon ja Lääketeollisuus ry käynnistävät selvityksen, jolla tuotetaan indikaattoreita terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamiseen

Hoidon vaikuttavuuden arvioinnin tulisi olla keskeisessä roolissa terveydenhuollossa, jotta terveydenhuollon voimavaroja osataan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Tehokkuutta voidaan oikeasti tavoitella vasta, kun tiedetään paitsi terveyspalveluiden tuottamiseen käytetyt voimavarat, myös niillä aikaansaadut terveysvaikutukset. Voimavarojen käytön mittaaminen on tässä yhtälössä suhteellisen helppoa, mutta vaikuttavuuden mittaaminen on koettu ja koetaan ongelmalliseksi, jopa vaikeaksi. SOTE-uudistuksen jälkeisessä Suomessa vaikuttavuuden mittaamisen vaatimukset kasvavat, ja nämä vaatimukset koskevat kaikkia toimijoita. Tästä syystä on tärkeää, että keskustelua vaikuttavuuden mittaamisesta, sen haasteista ja ratkaisumalleista käydään, ja että asiasta keskusteltaessa voidaan käsitellä myös konkretiaa yleisten tavoitteiden lisäksi.

Lääketeollisuus ry:n ja Medaffconin hankkeen tavoitteena on tuottaa keskustelunavaus konkreettisista keinoista ja mittareista, joilla hoitojen vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden kehitystä voidaan mitata ja seurata, tavoiteltaessa yhä parempia hoitotuloksia ja tehokkaampaa voimavara-allokaatiota terveydenhuollossa. Samojen mittareiden tulisi toimia terveydenhuollon tilaajien, tuottajien ja maksajien sekä kansalaisten päätöksenteon tukena.

On selvää, että tämänkaltainen selvitystyö ei tuota valmista, kaikkien sidosryhmien kannalta optimaalista tai edes ongelmatonta ratkaisumallia. Lisäksi osa ehdotettavista mittareista tulee olemaan sellaisia, joita nykyjärjestelmässä ei edes kyetä tuottamaan. On kuitenkin tärkeää osoittaa myös tiedollisia katvealueita, ja kenties ratkaisuja myös niihin. Medaffconissa selvitystyöhön suhtaudutaan innolla; pystymme hankkeessa hyödyntämään laajaa osaamispohjaamme ja yhteistyöverkostojamme koko yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla, viimekädessä suomalaisen terveydenhuollon ja potilaan parhaaksi.

Päivitys:

Lue Lääketeollisuus ry:n tiedote ja lataa valmis raportti 

Takaisin ylös