Siirry sisältöön
Medaffconin EMMA kutsuvierastilaisuus 2022

Etusivu > Kaikki artikkelit > Medaffconin EMMA 2022 kutsuvierastilaisuuden anti – Mitä tänä vuonna käsiteltiin?

Medaffconin EMMA 2022 kutsuvierastilaisuuden anti – Mitä tänä vuonna käsiteltiin?

Medaffconin vuotuinen kutsuvierastilaisuus EMMA järjestettiin syyskuussa 2022. Illan teemana oli Paikallinen tosielämän tieto päätöksenteon tukena.

Olemme julkaisseet syksyn aikana koosteet kustakin puheesta sekä jakaneet linkit esitysmateriaaleihin ja puheiden videotallenteisiin. Onko joku aihe mennyt sinulta ohi? Ei hätää, vielä ehdit! Alla illan puheenvuorot esitysjärjestyksessä.

Tosielämän tieto lääkkeen markkinoillepääsyn tukena, case teduglutidi

Tosielämän tieto täydentää kliinisistä tutkimuksista saatua tietoa merkittävästi. Tedugluditi on konkreettinen esimerkki tosielämän tiedon hyödyntämisestä. Se on ensimmäinen lyhytsuolioireyhtymän hoitoon tarkoitettu lääkeaine. Suomessa se sai rajoitetun korvattavuuden lapsipotilaille viime keväänä sen jälkeen, kun Medaffconin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin ja lääkeyhtiö Takedan tosielämän tietoa hyödyntävä projekti päättyi.

Medaffconin tieteellinen asiantuntija Liisa Ukkola-Vuoti kertoi tosielämän tiedon merkityksestä teduglutidi-esimerkin kautta.

Kliinikon näkökulma: korvattavuuden vaikutus potilastyöhön

Lääkeaine teduglutidille myönnetty peruskorvattavuus oli merkittävä edistysaskel lyhytsuolioireyhtymästä kärsiville lapsille, heidän vanhemmilleen ja heitä hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle.

Husin lasten gastroenterologian yksikön apulaisylilääkäri Laura Merras-Salmio avasi kliinikon näkökulmaa siihen, kuinka lääkkeen korvattavuus vaikuttaa potilastyöhön.

Arkivaikuttavuustieto terveystalousselvityksissä

Terveystaloudellisissa tutkimuksissa arkivaikuttavuustieto eli RWE (real world evidence) voi tuoda lisää tietoa etenkin potilaiden ominaisuuksista, terveyspalveluiden käytöstä sekä nykyhoidon ja vertailuhoidon eroista.

Arkivaikuttavuustiedolla on oma paikkansa viranomaisten työskentelyn tukena, totesi lääkkeiden hintalautakunnan Hilan erityisasiantuntija Kalle Aaltonen Medaffconin asiakasillassa.

Sote-tietojen toisiokäyttö osana lääkkeiden hallittua käyttöönottoa ja käyttöä

Tosielämän tietoa (RWE) olisi hyödyllistä käyttää lääkkeiden hallittua käyttöönottoa ja käyttöä koskevan päätöksenteon tukena. Kaikkea olemassa olevaa tietoa ei kuitenkaan tällä hetkellä voida hyödyntää kansallisten tietovarantojen puutteiden ja sote-tietojen toisiokäyttöä koskevan toisiolain tulkintojen vuoksi.

Fimean johtava asiantuntija Piia Rannanheimo ja Medaffconin RWE Lead Mariann Lassenius keskustelivat Medaffconin asiakasillassa sote-tietojen toisiokäytöstä osana lääkkeiden hallittua käyttöönottoa ja käyttöä.

Tarvitaanko lääketietovarantoa? Mikä, miksi ja kenelle?

Erilaisia tietoaineistoja koostavan lääketietovarannon suunnittelu on jo pitkällä, ja hyvä niin. Fimea ja Kela hallinnoivat keskeisiä lääkevalmistetietoja. Nykyisin viranomaisten julkaisemien tietojen hyödynnettävyys on kuitenkin rajallista, eikä jatkuvasti kehittyviin käyttötarpeisiin aina onnistuta vastaamaan. Kansallisesti koottua tietoa voitaisiin hyödyntää lääkehoidon ja logistiikan erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä ohjauksen, valvonnan, varautumisen ja tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Lääketietovarannon valmistelussa mukana olleen vastaavan proviisorin Heidi Tahvanaisen mukaan lääketietovaranto tarvitaan ehdottomasti.

Virtuaalikontrollihaarat

Yksihaaraiset tutkimusasetelmat ovat haastavia lääkkeen korvaus- ja myyntilupaprosessille. Virtuaaliset kontrolliryhmät auttavat arvioimaan lääkkeen kustannusvaikuttavuutta, jos vertailuryhmää ei ole.

Medaffconin Data Scientist Johanna Vikkula kertoi virtuaalisista kontrolliryhmistä Medaffconin asiakastilaisuudessa.

Takaisin ylös