Siirry sisältöön
Comorbidity burden of Finnish multiple myeloma (MM) patients - Multippeli myelooma potilaiden liitännäissairastavuus

Etusivu > Kaikki artikkelit > Vuosina 2005–2016 diagnosoitujen multippeli myelooma potilaiden liitännäissairastavuus

Vuosina 2005–2016 diagnosoitujen multippeli myelooma potilaiden liitännäissairastavuus

Uusimmassa tosielämän tieto (Real-World Evidence; RWE) tutkimuksessa selvitimme vuosina 2005–2016 diagnosoitujen suomalaisten multippeli myelooma (MM) potilaiden liitännäissairastavuutta. Kardiovaskulaaristaudit sekä sekundaari syövät olivat yleisimmät tautiluokat, joista 19 % oli myös tilastoitu pääkuolemansyyksi tutkimuksen seurantajakson aikana. Tutkimus on jatkoa vuonna 2021 julkaistulle tutkimukselle, jossa määritettiin samaisen potilasjoukon karakteristiikkaa sekä kokonaiseloaikaa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Takeda Oy:n, Medaffcon Oy:n, Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsingin yliopiston kanssa.

Multippeli myelooma on verisyöpä, jonka mediaani diagnoosi ikä on 70 vuotta. Useimmilla potilailla on jo diagnoosihetkellä useita liitännäissairauksia, jotka vaikuttavat MM:n hoitoon ja kuolleisuuteen. Diagnoosit sekä kuolemansyyt haettiin THL:n ja Tilastokeskuksen kansallisista rekistereistä. Käytimme erikoissairaanhoidon diagnooseja määrittämään liitännäissairastavuutta sekä Charlson Comorbidity Index (CCI)-määritelmiin perustuvia ryhmittelyjä tiedon kuvailussa.

Miltei kaikille potilaille oli kirjattu erikoissairaanhoidon käyntejä MM diagnoosia edeltävänä vuotena. Potilaista 38 %:lla oli käyntien yhteydessä merkitty CCI-luokittelun mukaisia diagnoosikoodeja. Diagnoosihetkellä 27.9 %:lla oli kardiovaskulaarissairauksia, 16.8 %:lla muita syöpiä ja 4.8 % oli kokenut vakavan sydäntapahtuman edellisen 12 kuukauden aikana. Näiden diagnoosiluokkien kirjausten määrät kasvoivat voimakkaasti diagnoosin jälkeen – kaksi vuotta MM diagnoosin jälkeen vastaavat osuudet olivat kasvaneet 57.1 %:n, 33 %:n ja vakavien sydäntapahtumien 11.4 %:n. Pääkuolinsyy tutkimuksen aikana oli MM (70.2 %-74.4 %) ja kardiovaskulaaris- ja muiden syöpäsairauksien 9–12 %:n välillä.

Analyysimme osoittivat, että vanhemmilla miespuolisilla potilailla oli kohonnut riski vakaville sydäntapahtumille, sekundaari syöville sekä kuolemalle. Tutkimuksemme myös vahvisti käsityksen, että liitännäissairastuvuus MM potilailla on yleistä, joista iso osa vahvistetaan vasta MM diagnoosin jälkeen. Optimaalinen MM hoito tarvitsee usein myös liitännäissairauksien sekä niiden hoidon kartoittamisen, joka näiden tuloksien valossa toteutuu ainakin osittain Suomen hoitokäytännöissä.

Viite

Comorbidity characteristics of multiple myeloma patients diagnosed in Finland 2005-2016. Toppila I, Kysenius K, Miettinen T, Lassenius MI, Lievonen J, Anttila P. Annals of Hematology (2022)

Takaisin ylös