RWE – Tosielämän tietoon perustuvat tutkimukset

Tosielämän datalla (RWD) tarkoitetaan terveystietoja, joita voidaan käyttää esim. hoitojen tai teknologioiden arvon osoittamiseen potilaille, terveyspalveluiden tuottajille tai yhteiskunnalle (RWE). Kattavan terveydenhuollon, digitaalisessa muodossa olevan tiedon, yksilöllisen henkilötunnuksen ja edistyksellisten tutkimuslakien vuoksi Suomi on todellinen Real World Evidence -tutkimuksen mallimaa.

Medaffcon on toteuttanut RWE tutkimuksia vuodesta 2013 lähtien ja meillä on laaja kokemus tosielämän datan analytiikasta ja hyödyntämisestä. Olemme tiiviisti mukana tukemassa biopankkien kehitystä ja yhteistyöverkostomme sekä biopankkien että muiden rekisterinpitäjien keskuudessa on vahva.

Medaffconin RWE-tutkimuksissa olemme keränneet uutta tietoa eri terapia-alueilla muun muassa:

  • Potilasryhmien tautitaakasta
  • Terveydenhuollon resurssien käytöstä
  • Harvinaissairauksien diagnostiikasta
  • Hoitolinjoista
  • Kuolleisuudesta
  • Potilasalaryhmien piirteistä
  • Alueellisista eroavaisuuksista ja hoitokäytännöistä

 

Real World Evidence juuri sinun tarpeisiisi!

Tutkimusten toteuttamisprosessimme on selkeä ja toimivaksi osoitettu. Tieteelliset asiantuntijamme ja bioinformaatikkomme varmistavat, että kysymykseesi käytetään oikeita tutkimusmenetelmiä ja tietolähteitä.

Koko prosessi toteutettuna vahvalla sisältöosaamisella ja ammattitaidolla.

Kattavaa tietoa monipuolisista tietolähteistä

 

Esimerkkejä RWE-tutkimuksessa käytettävästä kliinisestä tiedosta

 

RWD linkitettynä henkilötunnukseen

Esimerkkejä suomalaisista sairaala biopankeista

 

 

 

Esimerkkejä Auria biopankin kanssa tehdyistä tutkimuksista

2017

Vaikeaa astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden tautitaakka – biopankki ja rekisteritutkimus

GSK Finland

Tutkimus tuo uutta tietoa vuosien 2004-2015 aikana sairaalassa hoidetun astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavan potilaan tilasta, käytetyistä hoidoista, sairauden aiheuttamista kustannuksista ja kuolleisuudesta. Tutkimus selvittää mm vaikeaa astmaa/keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden määrän, oheissairastavuudet, pahenemisvaiheet sekä arvioi sairauteen liittyvät terveyskustannukset.

Multippeli myelooma

Amgen AB Finland

Multippeli myelooma on toiseksi yleisin pahanlaatuinen veritauti, jonka osuus kaikista hematologista syövistä on 10-15%. Tauti aiheutuu monoklonaalisen plasmasolukloonin patologisesta lisääntymisestä luuytimessä, johtaen tautispesifin immunoglobuliinifragmentin erittymiseen virtsaan ja/tai vereen, ja edelleen taudille tunnusomaisiin luusto- ja munuaisoireisiin muiden systeemisten oireiden lisäksi. Vaikka myeloomaa pidetään edelleen parantumattomana sairautena, on kantasolusiirtojen ja uusien lääkkeiden käyttöönoton avulla voitu merkittävästi parantaa potilailla esiintyvien oireiden hoitoa sekä elinajanodotetta.

2016

Eosinofiilinen astma

AstraZeneca

Astma on heterogeeninen sairaus, jota luonnehtii usein krooninen hengitysteiden tulehdus. Vaikeaa astmaa sairastavien hoitoon on tullut uusia hoitovaihtoehtoja, mutta lisää tietoa tarvitaan biologisista markkereista, joita voitaisiin käyttää potilaiden diagnosoinnissa ja seurannassa sekä eri fenotyyppien ja endotyyppien ennusteen arvioinnissa. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia eosinofiliatasojen merkitystä vaikeassa astmassa kartoittamalla näiden potilaiden ominaisuuksia ja terveydenhuollon resurssien käyttöä. Tutkimus on ei-interventionaalinen retrospektiivinen tietokantatutkimus.

Kroonisten lymfaattisten leukemioiden erityispiirteet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina 2004-2013

Abbvie

Krooninen lymfosyyttinen leukemia (KLL) on yleisin hematologinen syöpä länsimaissa. Se löytyy tyypillisesti sattumalöydöksenä muiden tutkimusten yhteydessä ja oireetonta muotoa ei tarvitse hoitaa. Oireinen tauti sen sijaan vaatii hoitoa ja yleisimmät käytetyt hoitomuodot ovat kemoimmunoterapia sekä taudin vaikeimmissa muodoissa uudet syöpäspesifiset lääkemuodot. KLL:n hoito on kehittynyt huimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sen vuoksi ennuste on parantunut taudin kaikissa muodoissa. Koska hoidot edelleen kehittyvät, tällä tutkimuksella halutaan muodostaa kuva tämän hetkisestä tilanteesta, mm. potilaspopulaatiosta ja nykyisin käytetyistä hoidosta ja niiden tuloksista. Tämän avulla on mahdollista arvioida, millaisia hoitoja tulevaisuudessa tarvitaan ja kuinka paljon resursseja se vie terveydenhuollolta.

2015

Harvinaisten immunologisten veritautien epidemiologian, hoitojen, liitännäissairauksien ja ennusteen selvittäminen VSSHP:n alueella 2003-2014

Novartis Finland Oy

Krooninen immunologinen trombosytopeeninen purppura (ITP) ja aplastinen anemia (AA) ovat harvinaisia immunologispohjaisia veritauteja, joiden syntymekanismeja ei täysin tiedetä. Etenkin aplastisen anemian ennuste vielä 40 vuotta sitten oli varsin huono, sillä vakavaa AA sairastavan potilaan ennustettu elossaoloaika diagnoosista oli vain 1-2 vuotta. Tutkimus selvittää ITP:n ja AA:n yleisyyttä, ennusteita ja komplikaatioita, niihin liittyviä kustannuksia sekä hoitoja. Tutkimuksesta saadaan tietoa hoitojen vaikuttavuudesta, ja minkälainen vaikutus eri hoidoilla on potilaiden ennusteeseen.

Selvitys melanooman epidemiologisesta esiityvyydestä, hoidon vaikuttavuudesta ja terveydenhuollon resurssien käytöstä VSSHP:n alueella

Novartis Finland Oy

Metastaattinen melanooma on nopeasti etenevä ja huonoennusteinen tauti, jonka kokonaiselossaoloaikaa on vasta viime vuosina onnistuttu lääkkeellisesti parantamaan erityisesti uusien lääkehoitojen avulla. BRAF-estäjät ja uudet immunologiset hoidot hakevat paikkaansa melanooma potilaiden hoitolinjauksissa ja eri biokemiallisten markkereiden merkitys lääkehoidon valinnan kannalta on epäselvää, kuinka näitä voidaan käyttää hyväksi lääkehoitoa valittaessa. Tutkimuksesta saadaan tietoa melanoomapotilaiden eri lääkehoitojen käytöstä ja hoidon vaikuttavuudesta sekä liitännäissairauksien ilmaantuvuudesta ja terveydenhuollon resurssien käytöstä.

Selvitys polysytemia veran epidemiologisesta esiintyvyydestä ja polysytemia vera potilaan kokonaiselossaoloajasta diagnoosihetkestä VSSHP:n alueella

Novartis Finland Oy

Polysytemia vera on hitaasti etenevä tauti, jossa joillekin potilaille kehittyy myelofibroosi tai akuutti leukemia. Tutkimuksessa pyritään selvittämään kuinka potilaat jakautuvat matalan tai korkean riskin luokkiin ja mitkä riskitekijät vaikuttavat potilaan manifestoitumiseen joko myelofibroosiin tai akuuttiin leukemiaan. Tutkimus lisää tietoa polysytemia veran epidemiologiasta ja mahdollisesti sen ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä.

2014

Selvitys akromegalian epidemiologisesta esiintyvyydestä ja hoidosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella operatiivisen hoidon jälkeen

Novartis Finland Oy

Akromegalia on harvinainen sairaus joka johtuu aivolisäkkeen kasvaimen aiheuttamasta kasvuhormonin liikaerityksestä. Tutkimuksessa pyritään saamaan tietoa niiden akromegaliapotilaiden määrästä, jotka eivät saavuta biokemiallista kontrollia aivolisäkekasvaimen poiston jälkeen, ja mikä osa potilaista tarvitsee somatostatiinianalogihoitoa vasteen saavuttaakseen. Lisäksi selvitetään akromegaliasta johtuvien lisäsairauksien tilaa potilailla, jotka eivät ole biokemiallisessa kontrollissa verrattuna kontrollissa oleviin potilaisiin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa akromegaliapotilaiden hoidon kohdentamiseen.

Selvitys myelofibroosin, polysytemia veran ja essentiaalisen trombosytemian epidemiologisesta esiintyvyydestä ja myelofibroosipotilaan kokonaiselossaoloajasta diagnoosihetkestä VSSHP:n alueella

Novartis Finland Oy

Myelofibroosi on hitaasti etenevä ja huonoennusteinen tauti, jonka kokonaiselossaoloa on vasta viime vuosina onnistuttu lääketieteellisesti parantamaan. Osa potilaista leukemisoituu ja tutkimuksessa pyritäänkin selvittämään, kuinka moni myelofibroosipotilaista kehittää akuutin leukemian ja mikä merkitys JAK2V617F-geenimutaatiolla voi olla leukemian kehittymisessä. Tutkimus lisää tietoa myelofibroosin epidemiologiasta ja mahdollisesti sen ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä.

”Biostatistikkona tunnen tilastolliset menetelmät ja sen, kuinka niitä voidaan hyödyntää datan analysoinnissa. Tunnen eri tietolähteet sekä niiden mahdollisuudet ja puutteet. Tehtävänäni on prosessoida ja analysoida raakadataa ja tuottaa asiakkaalle tilastollista näyttöä vastaukseksi polttaviin kysymyksiin, tukemaan päätöksentekoa sekä täyttämään tietoaukkoja.”
Iiro Toppila
Biostatistician, Medaffcon Oy
”Vastaan Medaffconin RWE-projekteista. Suunnittelen asiakkaan kanssa yhdessä RWE-tutkimuksen tavoitteet, käytettävät tietolähteet ja menetelmät, minkä jälkeen koordinoin koko tutkimusprosessin aina lupahakemusten laatimisesta tulosten julkaisemiseen. RWE-tutkimus tarjoaa asiakkaalle työkaluksi uutta tieteellistä näyttöä, jota voidaan Suomen lisäksi hyödyntää asiakasyrityksessä kansainvälisesti ja siten samalla nostaa myös Suomen profiilia RWE-tutkimuksen pioneerimaana.”
Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor and RWE Lead, Medaffcon Oy

Kerromme mielellämme lisää!

Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor
RWE Lead

Ota yhteyttä

Real World Evidence -asiantuntijamme:

Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor
RWE Lead

Mariann Lassenius

Sr. Scientific Advisor
RWE Lead
PhD

+358 50 3452 393 LinkedIn

Mariann liittyi Medical Affairs- tiimiin kesäkuussa 2016.

Mariann valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistolta v. 2007 biotieteiden laitokselta, pääaineena fysiologia ja sivuaineena biokemia. Hän väitteli tohtoriksi kesäkuussa 2016. Väitöskirjan aihe käsitteli diabetesta ja siihen liittyviä pitkäaikaiskomplikaatioita. Väitöskirjatyöhön liittyvän tutkimuksen hän teki Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja nefrologian klinikalla Helsingin yliopistolla. Mariannilla on myös kokemusta tutkimusinnovaatioiden kaupallistamisesta; hän on työskennellyt osa-aikaisena konsulttina Biotech Start-Up yrityksessä.

Alalla Mariannia kiinnostaa eritysesti digitalisaation mahdollistamat muutokset terveyden edistämisessä sekä lääkeyritysten että sosiaalipalveluiden kannalta. Uusien lääkeaineiden kehitys ja hoitojen parantuminen antavat työlle erittäin kiinnostavan ulottuvuuden.

Mariannin vahvuuksiin medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen asiantuntemus, kyky analysoida erilaisia terveystietoja ja  päämäärätietoisena tiimipelaajana toimiminen.

 


Jaana Ahlamaa
Medical Director

Jaana Ahlamaa

Medical Director
MD (Specialist in Surgery), PhD

+358 50 5767 325 LinkedIn

Jaana perusti Medaffconin vuonna 2009. Sitä ennen hän työskenteli asiantuntija- ja johtotehtävissä lääketeollisuudessa lähes kymmenen vuotta. Jaana on työskennellyt myös sairaalalääkärinä ja hän on kirurgian erikoislääkäri. Hän on väitellyt vuonna 1999 terveyspoliittisesta aiheesta liittyen asiakasmaksuihin terveydenhuollossa.

Jaanan tärkein panos Medaffconin joukkueessa on hänen laaja-alainen kokemuksensa ja osaamisensa. Jaana on erityisen kiinnostunut Suomen terveysalan tulevasta kehityksestä. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja digitalisaation tuomat uudet mahdollisuudet kiehtovat erityisesti Jaanaa. ”Odotan suurella mielenkiinnolla, miten terveydenhuollossa jatkossa pystymme yhä paremmin räätälöimään hoitoja potilaskohtaisesti ja systemaattisesti arvioimaan hoitojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta”.


Päivikki Hemmilä
Scientific Advisor

Päivikki Hemmilä

Scientific Advisor
PhD

+35845 1200 632 LinkedIn

Päivikki liittyi Medical Affairs tiimiin syyskuussa 2017. Koulutukseltaan Päivikki on filosofian tohtori ja uransa alkupuolella hän toimi tutkijana lähes 10 vuoden ajan syöpäbiologian alalla. Vuodesta 2006 lähtien Päivikki on työskennellyt erilaisissa asiantuntijatehtävissä myynnin, laadun, rekisteröinnin ja tutkimuksen parissa Medical Device, lääke- ja CRO-yrityksissä. Medaffconille Päivikki siirtyi Tampereen Biopankista, jossa hän vastasi biopankin laatujärjestelmän sekä operatiivisten prosessien pystyttämisestä ja kehittämisestä.

Päivikkiä kiehtoo terveydenhuoltoalan jatkuva kehitys ja eri toimijoiden, kuten esimerkiksi biopankkien ja tutkimusorganisaatioiden, välisen yhteistyön luomat mahdollisuudet ja konkreettiset hyödyt potilaiden tehokkaamman ja yksilöllisemmän hoidon kehittämisessä.

Päivikin vahvuuksiin Medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen asiantuntemus sekä monipuolinen kokemus projektinvetäjän roolista niin akateemisissa kuin erilaisissa yrityslähtöisissä tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Päivikki tekee työtään positiivisella otteella, asiakaslähtöisesti ja on luotettava tiimipelaaja.


Outi Isomeri
Scientific Project Manager

Outi Isomeri

Scientific Project Manager
M. Sc. (Pharm.) & M. Sc. (Tech.)

+358 40 507 4092 LinkedIn

Outi Isomeri liittyi Medaffconin Medical Affairs tiimiin joulukuussa 2017. Outi omaa runsaasti kokemusta avopuolen lääkehuollosta, erityisesti asiakaspalvelusta ja potilaiden tarpeiden kartoittamisesta työskenneltyään proviisorina vuodesta 2009.

Outi on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja teki diplomi-työn sekä syventävät opinnot Aalto Yliopiston HEMA-instituutille (Healthcare Engineering, Management and Architecture), jossa hän mm. tutki erikoissairaanhoidon ohjausta ja järjestelyitä. Tutkintoon kuului tuotantotalouden lisäksi mm. terveystaloustieteitä ja analytiikkaa. Lisäksi Outi on toiminut analyytikkona eri projekteissa NHG:llä.

Alalla Outia kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen kaikkien eduksi ja mahdollisuudet antaa oma panos toimivampaan lääkehuoltoon Suomessa. ”Uskon vahvasti, että alamme toimintamalleissa on paljon parannettavaa ja haluan olla mukana niiden analysoinnissa sekä suunnittelussa.” Lisäksi Outia kiinnostaa mm. markkina-analyysit ja sairauksien kokonaiskustannusten arviointi ja seuranta.

Outin vahvuuksiin lukeutuu monipuolisuus sekä työtekijänä että koulutustaustan osalta. Outi on analyyttinen, ahkera ja asiakaslähtöinen lääkealan ammattilainen.


Tanja Nieminen
Health Economist

Tanja Nieminen

Health Economist
M.Sc. (Health Economics & Economics)

+358 50 3286 651 LinkedIn

Tanja liittyi Medaffconiin marraskuussa 2016. Tanja valmistui maisteriksi terveystaloustieteestä (MSc in Health Economics) Yorkin yliopistosta 2013 ja teki tutkintoon kuuluvan lopputyön Otagon yliopistossa (Wellington, Uusi-Seelanti). Tanja on aikaisemmalta koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Terveystaloustieteen menetelmät tulivat tutuiksi jo aikaisemman tutkinnon myötä Tanjan tehdessä pro gradu -tutkielmaansa terveystaloustieteilijän ohjauksessa Rennesin yliopistossa (Rennes1, Ranska) 2010.

Tanjan viimeisin työkokemus on tutkijan työtehtävistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Lisäksi Tanjalla on työkokemusta kansainvälisessä tutkimusryhmässä työskentelystä, terveystaloustieteen kurssiharjoitusten pitämisestä, taloushallinnollisista ja asiakaspalvelutehtävistä.

Tanja haluaa hyödyntää erityisesti terveystaloustieteen koulutus- ja ammattiosaamistaan tulevissa työtehtävissä. Tanjan mielestä terveystaloustieteelle ja alan kehittämiselle Suomessa on tarvetta erityisesti nyt uudistettaessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. On tarvetta olla tietoinen, mihin rajallisia voimavaroja kohdennetaan niin yhteiskunnan kuin yksittäisen organisaation tasolla. Tanjaa kiinnostaa erityisesti taloudellinen arviointi ja toimintatapojen vertailu terveydenhuollossa.

Tanjan vahvuuksia ovat koulutus- ja työtausta sekä jatkuva kehittymisen halu. Työntekijänä Tanja on asiakaslähtöinen, tavoitteellinen ja luotettava.


Tatu Sainio
Health Economist
HE Lead

Tatu Sainio

Health Economist
HE Lead
M.Sc. (Economics)

+358 44 530 5525 LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Tatu on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Lisäksi hän viimeistelee terveystaloustieteen opintojaan Itä-Suomen yliopistossa. Pro Gradu työssään Tatu on tarkastellut hoidon ulkoistamista yliopistosairaalasta kustannusten kannalta.

Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu on työskennellyt lääketeollisuudessa Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä diabeteksen-, keuhkosairauksien- ja antikoagulaatiohoidon parissa. Työkokemuksensa kautta Tatu ymmärtää lääketeollisuuden myynnin ja markkinoinnin prosesseja ja arkipäivää. Tatun vahvuus lääketeollisuudessa onkin kokemus ja osaaminen sekä myynnistä ja markkinoinnista että market access prosesseista.

Terveystaloustieteissä Tatua kiinnostaa sen tarjoamat mahdollisuudet tarkastella terveydenhuoltoa sen mikro- ja makrotasoilla. Erityisen kiinnostavaa terveystaloustieteestä ja sen parissa työskentelystä tekee mahdollisuus perustella ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä lääkkeiden ja terveydenhuollon viitekehyksessä.


Milla Summanen
Scientific Advisor

Milla Summanen

Scientific Advisor
PhD

+358 45 2380122 LinkedIn

Milla liittyi Medaffconin tiimiin helmikuussa 2019. Milla on väitellyt tohtoriksi solubiologian alalta Utrechtin yliopistosta Alankomaissa vuonna 2012. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää yksiketjuisia VHH vasta-aineita, jotka vaikuttavat proteiinikinaasi C epsilonin toimintaan soluissa. Hän teki osan väitöstutkimuksestaan Helsingin Yliopiston farmasian tiedekunnassa. Vuosina 2014-2019 hän työskenteli tutkijatohtorina Helsingin Yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa Neurobiologian laboratoriossa.

Millaa kiinnostaa erityisesti kliinisesti merkittävän tutkimustiedon parissa työskentely, yksilöllisen lääkehoidon mahdollisuudet ja yhteistyö terveysalan eri toimijoiden kanssa.

Millan vahvuuksiin medaffconilaisena kuuluu vahva tieteellinen osaaminen, erinomainen organisaatiokyky sekä monipuolinen ja kansainvälinen koulutustausta.


Iiro Toppila
Biostatistician

Iiro Toppila

Biostatistician
M.Sc. (Tech.)

+358 44 314 1597 LinkedIn

Iiro aloitti Medaffconilla tilastotieteen asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2017. Ennen tätä hän on toiminut neljä vuotta tutkimusassistenttina analysoiden kliinistä ja geneettistä potilasdataa selvittäessään tyypin 1 diabeteksen komplikaatioiden syntyyn ja etenemiseen vaikuttavia tekijöitä (FinnDiane tutkimusryhmässä). Koulutukseltaan Iiro on bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri.

Alalla Iiroa kiinnostaa erityisesti teknologian murroksen avaamat suuret datamäärät ja se kuinka tästä datasta saatavaa tietoa voidaan potentiaalisesti hyödyntää konkreettisten johtopäätösten tekoon, niin sairauksien luonteen ymmärtämiseksi kuin lääketeollisuuden tavoitteiden ja potilaiden hoidon edistämiseksi. Iiron vahvuuksina on erityisesti vahva tilastollinen osaaminen, sekä kyky ymmärtää ”Big Datan” tuomat haasteet ja mahdollisuudet.


Samuli Tuominen
Data Scientist

Samuli Tuominen

Data Scientist
M.Sc. (Statistics)

+358 40 520 8158 LinkedIn

Samuli liittyi Medaffconiin marraskuussa 2018. Samuli valmistui tilastotieteen maisteriksi Helsingin Yliopistosta syyskuussa 2018 erikoistuen bioinformatiikkaan. Ennen Medaffconia Samulilla on 2 vuotta kokemusta tutkimustyöstä tutkimusassistenttina Helsingin Yliopistolla, missä hän oli mukana psykologisten ominaisuuksien geneettisen ja epigeneettisen taustan selvittämisessä (Depsy-ryhmä).

Samulia kiinnostaa erityisesti vaikuttavan tutkimustiedon tuottaminen tosielämän potilasdataan perustuen. Lisäksi hän on kiinnostunut erilaisten tilastollisten sekä koneoppimiseen liittyvien menetelmien soveltamisesta. Samulilla on laajaa teoreettista ja menetelmällistä osaamista sekä kokemusta suurien datojen käsittelemisestä. Hänellä on ongelmanratkaisukeskeinen ja analyyttinen ote työhön.


Werneri Tuompo
Jr. Scientific Project Manager

Werneri Tuompo

Jr. Scientific Project Manager

+358 44 041 7670 LinkedIn

Werneri Tuompo liittyi Medaffconin Medical tiimiin harjoittelijana marraskuussa 2017. Werneri opiskelee biolääketiedettä Itä-Suomen yliopistolla Kuopiossa. Medaffconilla Werneri on mukana syövän yksilöllistetyn hoidon kartoitus projektissa, jossa hänen työnsä liittyy suomalaisten biopankkien selvitykseen.  Alalla häntä kiinnostaa jatkuvasti muuttuvat olosuhteet, moniammatillinen työympäristö sekä digitalisaation tuomat mahdollisuudet terveyden kehittämisessä.


Elisa Tyynysniemi
Scientific Project Manager

Elisa Tyynysniemi

Scientific Project Manager
M.Sc. (Pharmaceutical Science)

+358 40 8394 369 LinkedIn

Elisa aloitti Medaffconissa tammikuussa 2015 tieteellisenä projektipäällikkönä. Aiemmin Elisa on työskennellyt lääketurvayksikössä Novo Nordisk A/S:lla Kööpenhaminassa sekä myyntilupia koskevissa tehtävissä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Työskenneltyään tutkijana Turun yliopiston patologian laitoksella Elisalla on myös useamman vuoden kokemus lääketieteellisestä tutkimuksesta ja sairaalaympäristössä toimimisesta.

Elisa on valmistunut Kööpenhaminan yliopistosta kansainväliseltä lääkekehityksen maisterilinjalta. Hän teki maisterin tutkintonsa lopputyön Novo Nordisk A/S:n pääkonttorilla Kööpenhaminassa. Elisa on suorittanut luonnontieteiden kandidaatin opinnot Turun yliopistossa terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa, joten hänellä on opintoja niin lääketieteestä, luonnontieteistä, farmasiasta kuin kauppatieteistä.

Vahvan teoriapohjan ja työkokemuksen kautta Elisalla on laaja ymmärrys lääkekehityksen tavoitteista niin teollisuuden kuin viranomaisen näkökulmasta. Elisa on erityisen kiinnostunut uusien lääkehoitojen kehittämisestä ja hoidollisen arvon parantamisesta. Häntä innostaa myös monitoimintaisten tiimien kanssa työskentely ja saumattoman yhteistyön rakentaminen eri sidosryhmien välillä.


Maija Wolf
Sr. Scientific Advisor
Development Lead

Maija Wolf

Sr. Scientific Advisor
Development Lead
PhD, Dosentti

+358 40 5720615 LinkedIn

Maija liittyi Medaffconin tiimiin tammikuussa 2017. Maija on molekyylilääketieteen dosentti ja hänellä on vankka kokemus tutkimuksesta, erityisesti syövän genomiikkaan sekä yksilöllistettyyn hoitoon tähtäävään tutkimukseen liittyen. Vahvan ja monipuolisen tieteellisen osaamisen lisäksi Maijalla on kokemusta opetuksesta sekä projektien kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja vetämisestä niin akateemisten tahojen kuin lääketeollisuudenkin kanssa. Medaffconilla Maija vastaa osasta biopankki- ja rekisteritutkimuksia, joissa hyödynnetään tosielämän tietoja (real-world data) terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Toukokuusta 2018 lähtien Maija on lisäksi toiminut Medaffconilla kehityspäällikkönä.

Maijan vahvuuksiin kuuluu monipuolinen tieteellinen osaaminen sekä laaja verkottuminen alan toimijoiden kanssa. Häntä inspiroi mm Suomen kehittyvä tietolähteiden ekosysteemi sekä yksilöllistettyjen hoitojen kehittämiseen tähtäävät hankkeet.

Maija on väitellyt vuonna 2000 ja toiminut sen jälkeen postdoc -tutkijana USA:n kansallisessa terveysinstituutissa, NIH:ssä (Maryland, USA) (2001-2002), tutkijana ja erikoistutkijana VTT:n lääkekehityksen biotekniikassa (2002-2010) sekä vanhempana tutkijana Suomen molekyylilääketieteellisessä instituutissa, FIMM:ssä (2008-2017).