Tosielämän tietoon perustuva tutkimus (RWE)

Tosielämän tietoon perustuva RWE tutkimus hyödyntää rekistereihin, biopankkeihin ja tietoaltaisiin jatkuvasti kerääntyvää terveystietoa. Tosielämän tietoa voidaan käyttää RWE tutkimuksissa, esimerkiksi hoitojen tai teknologioiden arvon osoittamiseen potilaille, terveyspalveluiden tuottajille tai yhteiskunnalle. Kattavan terveydenhuollon, digitaalisessa muodossa olevan tiedon, yksilöllisen henkilötunnuksen ja edistyksellisten tutkimuslakien ansiosta Suomi on todellinen Real World Evidence -tutkimuksen mallimaa.

Medaffconilla on Suomen laajin kokemus tosielämän datan (RWD) analytiikasta ja sen hyödyntämisestä. Olemme toteuttaneet Real World Evidence tutkimuksia jo vuodesta 2013 lähtien, jolloin Biopankkilaki astui voimaan ja mahdollisti laaja-alaisemman tiedon hyödyntämisen tutkimuksissa. Tutkimuksiimme liittyy läheisesti terveystaloustieteellinen näkökulma interventioiden kustannusvaikuttavuudesta. Tämän lisäksi olemme tiiviisti mukana tukemassa ja kehittämässä Suomen ainutlaatuisia tietolähteitä.

Tarjoamme terveydenhuollon eri osapuolille yksilöllisesti räätälöityjä RWE-tutkimuspalveluita, joissa tieteelliset asiantuntijamme ja bioinformaatikkomme varmistavat, että kysymykseesi käytetään oikeita tutkimusmenetelmiä ja tietolähteitä.

Medaffconin RWE tutkimukset ovat keskittyneet muun-muassa seuraaviin:

  • Potilasryhmien tautitaakkaan
  • Terveydenhuollon resurssien käyttöön
  • Harvinaissairauksien diagnostiikkaan
  • Hoitolinjoihin ja tuloksiin
  • Kuolleisuuteen
  • Potilasalaryhmien kuvailuun
  • Alueellisten hoitokäytäntöjen kuvailuun
  • Kustannusvaikuttavuuteen

 

Tutustu Medaffconin julkaisuihin tästä

”Biostatistikkona tunnen tilastolliset menetelmät ja sen, kuinka niitä voidaan hyödyntää datan analysoinnissa. Tunnen eri tietolähteet sekä niiden mahdollisuudet ja puutteet. Tehtävänäni on prosessoida ja analysoida raakadataa ja tuottaa asiakkaalle tilastollista näyttöä vastaukseksi polttaviin kysymyksiin, tukemaan päätöksentekoa sekä täyttämään tietoaukkoja.”
Iiro Toppila
Biostatistician & Data Analysis Lead, Medaffcon Oy
”Tosielämäntietoon perustuvat tutkimukset ovat lisääntyneet huomattavasti, sillä terveydenhuollon eri toimijoiden päätöksentekoon liittyy enenevässä määrin taustalla oleva tietoon pohjautuva fakta, johon voidaan vastata tutkimuksilla. Kasvava trendi jatkuu myös tulevaisuudessa viranomaisvaatimusten sekä tiedolla johtamisen siivittäminä.”
Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor & RWE Lead, Medaffcon Oy
”RWE täydentää ymmärrystämme interventioiden vaikuttavuudesta ja resurssinkäytöstä suomalaisessa väestössä ja näin vähentää terveystaloudelliseen mallinnukseen liittyvää epävarmuutta.”
Tatu Sainio
Sr. Health Economist & Access & HE Lead, Medaffcon Oy

Kerromme mielellämme lisää!

Mariann Lassenius
Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor
RWE Lead

Ota yhteyttä

Real World Evidence -asiantuntijamme:

Mariann Lassenius
Mariann Lassenius
Sr. Scientific Advisor
RWE Lead
Mariann Lassenius

Mariann Lassenius

Sr. Scientific Advisor
RWE Lead
PhD

+358 50 345 2393 LinkedIn

Väitöksensä jälkeen, Mariann liittyi Medaffconin tiimiin vuonna 2016. Tukijan uralla Mariann keskittyi tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaiskomplikaatioihin ja niitä selittäviin tekijöihin, joten hyppäys tosielämäntietoon perustuviin tutkimuksiin oli luonteva jatke hänen uralleen. Tosielämän tietoon perustuvien tutkimusten kautta Mariann on Medaffconilla saanut tutustua laaja-alaisesti eri terapia-alueisiin ja päässyt tekemään yhteistyötä eri terveydenhuollon osapuolten kanssa. Suurin osa hänen työajastaan menee asiakkaiden kanssa keskusteluun, tutkimusten suunnitteluun/toteutukseen, sekä tiimin sparraamiseen. Mariann nauttii työn vaihtelevuudesta, ongelmalähtöisestä ratkaisunteosta, sekä ihmisten parissa työskentelemisestä.

”Tosielämäntietoon perustuvat tutkimukset ovat lisääntyneet huomattavasti, sillä terveydenhuollon eri toimijoiden päätöksentekoon liittyy enenevässä määrin taustalla oleva tietoon pohjautuva fakta, johon voidaan vastata tutkimuksilla. Kasvava trendi jatkuu myös tulevaisuudessa viranomaisvaatimusten sekä tiedolla johtamisen siivittäminä.”


Iiro Toppila
Iiro Toppila
Biostatistician
Data Analysis Lead
Iiro Toppila

Iiro Toppila

Biostatistician
Data Analysis Lead
M.Sc. (Tech.)

+358 44 314 1597 LinkedIn

Iiro aloitti Medaffconilla tilastotieteen asiantuntijatehtävissä maaliskuussa 2017. Ennen tätä hän on toiminut neljä vuotta tutkimusassistenttina akateemisessa tutkimusryhmässä analysoiden kliinistä ja geneettistä potilasdataa. Koulutukseltaan Iiro on bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri.

Iiron vahvuuksiin kuuluu tilastotieteen ja data-analyysin vahva tuntemus ja hands-on kokemus sensitiivisen potilasdatan kanssa työskentelystä, sekä poikkitieteellinen kommunikaatio eri alan asiantuntijoiden välillä. Alalla Iiroa kiinnostaa erityisesti teknologian murroksen avaamat suuret datamäärät ja se, kuinka tästä datasta saatavaa tietoa voidaan potentiaalisesti hyödyntää konkreettisten johtopäätösten tekoon, niin sairauksien luonteen ymmärtämiseksi kuin lääketeollisuuden tavoitteiden ja potilaiden hoidon edistämiseksi.

”Koneoppiminen ja tekoälypohjaiset työkalut mullistavat terveydenhuoltoa nyt ja tulevaisuudessa, mutta näitäkin tärkeämpää on saattaa jo olemassa oleva terveysdata tehokkaaseen käyttöön terveyden edistämiseksi.”


Tatu Sainio
Tatu Sainio
Sr. Health Economist
Access & HE Lead
Tatu Sainio

Tatu Sainio

Sr. Health Economist
Access & HE Lead
M.Sc. (Economics & Health Economics)

+358 44 530 5525 LinkedIn

Tatu liittyi Medaffconiin syksyllä 2016. Koulutukseltaan Tatu on sekä kauppatieteiden että terveystieteiden maisteri, pääaineinaan markkinointi ja terveystaloustiede. Ennen siirtymistään Medaffconille Tatu työskenteli Boehringer Ingelheimillä asiakkuuspäällikkönä. Medaffconilla Tatu työskentelee pääasiassa terveysteknologioiden arviointien parissa, jonka lisäksi Tatu vetää access & health economics tiimiä. Työkokemuksensa kautta Tatulla on monipuolinen osaaminen eri lääketeollisuuden toiminnoista ja tiedon hyödyntämisestä eri toimintojen tukena.

Tatun vahvuutena on monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen kautta kerätty kokonaisvaltainen ymmärrys lääketeollisuuden ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä. Tatua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus tuottaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi.

”On hienoa, että vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon ympärillä on hypeä. Seuraavaksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla tieto saadaan systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja siten voimavarat parhaaseen käyttöön.”


Liisa-Medaffcon-RWE
Liisa Ukkola-Vuoti
Scientific Advisor
Liisa-Medaffcon-RWE

Liisa Ukkola-Vuoti

Scientific Advisor
PhD

+358 400 565 536 LinkedIn

Liisa liittyi Medaffconiin tammikuussa 2020. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus lääketieteellisenä asiantuntijana ja tutkijana toimimisesta niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden palveluksesta. Liisa on koulutukseltaan lääketieteellisen genetiikan tohtori. Terapia-alueista eritysesti neurologia ja psykiatria ovat hänen sydäntään lähellä.

Liisan vahvuuksiin kuuluvat vahva tieteen ja tutkimuksen asiantuntemus sekä näyttöön perustuvan sisällön tuottaminen, sillä hän on myös tietokirjailija. Eri alojen ammattilaisten tietotaidon yhdistäminen ja verkostointi kuuluvat hänen työskentelytapoihinsa.

Yhdeksi ammatillisista kiinnostuksen kohteistaan Liisa kertoo tosielämän tiedon hyödyntämisen, varsinkin hoitokäytäntöjen kehittämisessä. ”Kaikki tarvittava tieto on periaatteessa olemassa tai parhaillaan kertymässä, joten nyt tarvitaan meitä, jotka osaavat hyödyntää sitä potilaiden parhaaksi”.

 


Sanna Honkala
Scientific Advisor

Sanna Honkala

Scientific Advisor
PhD

+358 50 327 3440 LinkedIn

Sanna liittyi Medaffconin tiimiin lokakuussa 2019. Vuonna 2018 valmistuneessa väitöskirjatutkimuksessaan hän tutki korkeatehoisen intervalliharjoittelun (HIIT) potentiaalia tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tämän jälkeen hän toimi tutkijatohtorina Turun Yliopistossa. Sanna on työskennellyt myös yrittäjänä työhyvinvoinnin saralla. Pohjakoulutukseltaan Sanna on filosofian maisteri (lääkekehitystiede) sekä liikuntatieteiden maisteri (liikuntafysiologia).

Sannan vahvuuksiin kuuluu vahva tieteellinen osaaminen, monipuolinen koulutustausta sekä rautaiset hermot. Alalla häntä kiehtoo dynaamisuus ja ihmisten elämänlaatua parantavat uudet innovaatiot. “Tulevaisuudessa hoitopolkujen ja lääkehoitojen yksilöllinen räätälöiminen esimerkiksi perimän tai erilaisten biomarkkereiden perusteella on äärimmäisen kiinnostava kehityssuunta. Myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tulevat varmasti parantamaan monien arkea ja terveyttä.”


Kristiina Uusi-Rauva
Scientific Advisor

Kristiina Uusi-Rauva

Scientific Advisor
PhD

+358 40 047 3314 LinkedIn

Kristiina liittyi Medaffconin RWE-tiimiin syksyllä 2019. Kristiina on koulutukseltaan filosofian tohtori ja hänen väitöskirjansa käsitteli neurologisen harvinaissairauden solubiologiaa. Väitöksen jälkeen Kristiina työskenteli iPS-soluteknologiaa hyödyntävissä projekteissa useassa eri harvinaissairauksia tutkivassa ryhmässä. Tämän lisäksi hänellä on kokemusta myös yleisimmistä sairauksista, sillä hän on työskennellyt mm. diabeettisen tutkimuksen parissa.

”Tässä työssä pääsee näkemään aitiopaikalta, miten tietotaitoa kartutetaan tehokkaasti ja mihin eri tarkoituksiin sitä hyödynnetään terveydenhuollossa. Eniten odotan näkeväni, miten monipuolisesti biopankkien näytekokoelmia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää RWE-tutkimuksissa, mukaan lukien harvinaissairaudet.”


Jenni Hällfors scientific advisor Medaffcon RWE
Jenni Hällfors
Scientific Advisor
Jenni Hällfors scientific advisor Medaffcon RWE

Jenni Hällfors

Scientific Advisor
PhD

+358 40 776 0883 LinkedIn

Jenni aloitti Medaffconissa syyskuussa 2020. Hänellä on yli vuosikymmenen kokemus työskentelystä tieteellisenä tutkijana. Ennen siirtymistään Medaffconille Jenni on työskennellyt tieteellisenä konsulttina ja projektipäällikkönä nuoressa bioteknologian alan start-up yrityksessä. Jenni on geneetikko ja väitellyt tohtoriksi lääketieteellisen genetiikasta alalta.

Jennillä on vahva luonnontieteiden osaaminen ja erinomaiset projektinhallintataidot. Hänen vahvuuksiaan ovat vaivaton viestintä monipuolisten sidosryhmien kanssa ja aito into tieteelliseen yhteistyöhön. “Lukuisat kansalliset rekisterit ja tietoaltaat Suomessa ovat tutkijoiden aarrearkkuja. Ne sisältävät runsaasti tietoa eri terapia-alueilta, ja niitä voi vaivatta hyödyntää tosielämän tiedon ymmärtämiseen. Parasta työssäni on pystyä käyttämään tätä rekistereissä piilossa olevaa tietoa ja auttamaan asiakkaitamme hyödyntämään sitä tavalla, joka innovoi uusia, yksilöllisiä hoitovaihtoehtoja ja parantaa potilaiden hoidon tasoa.”


Bettina Mannerström, Scientific Advisor, Medaffcon RWE team
Bettina Mannerström
Scientific Advisor
Bettina Mannerström, Scientific Advisor, Medaffcon RWE team

Bettina Mannerström

Scientific Advisor
PhD

+358 40 574 7127 LinkedIn

Bettina liittyi Medaffconiin helmikuussa 2021. Bettinalla on yli 15 vuoden kokemus tieteellisestä työstä, jossa kliininen sovellettavuus oli aina tärkeä osa tutkimusta. Ennen siirtymistä Medaffconille Bettina toimi vanhempana tutkijana Helsingin yliopistolla. Maisterinopinnot Bettina suoritti Åbo Akademissa, johon myös sisältyi vaihto-oppilasvuosi Victorian yliopistossa, Kanadassa. Bettina on väitellyt kudosteknologian alalta Tampereen yliopistosta. Pitkältä tutkijanuralta on kertynyt myös solubiologian dosentuuri.

Bettinalla on vahva poikkitieteellinen osaaminen, kokemus työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä ja suuri kiinnostus yhteistyöhön terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Etenkin poikkitieteelliset projektit, jossa eri alojen asiantuntemus hyödynnetään potilaiden hoitojen parantamiseksi ovat Bettinan sydäntä lähellä. Medaffconissa Bettinaa motivoi tieteellisen tiedon parissa työskentely, tiedon välittäminen ja soveltaminen eri asiantuntijoiden tarpeisiin terveydenhuollon parantamiseksi.


Riikka Mattila, Scientific Advisor, Medaffcon RWE
Riikka Mattila
Scientific Advisor
Riikka Mattila, Scientific Advisor, Medaffcon RWE

Riikka Mattila

Scientific Advisor
PhD

+358 50 545 9108 LinkedIn

Riikka liittyi Medaffconiin helmikuussa 2021. Hänellä on laaja-alainen kokemus eri terapia-alueilta aina ateroskleroosista ja syntymäasfyksiasta hermorappeumasairauksiin. Tutkimuskokemusta hänellä on lähes 15 vuotta, josta kolme Saksassa Max Planck instituutissa. Riikan väitöskirja vuodelta 2011 keskittyi kolesterolin aineenvaihduntaan.

Riikan vahvuuksiin kuuluu laaja-alainen osaaminen ja kiinnostus eri terapia-alueisiin, sekä into ja kokemus tieteen kommunikointiin niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Hän nauttii Medaffconilla monipuolisista projekteista ja tutkimuksen vaikuttavuudesta.

Tosielämän tutkimuksissa Riikkaa kiehtoo se, että dataa on, ja kertyy lisää koko ajan, ja valtaosa siitä on hyödyntämättä. Siellä on potentiaalia löydöksiin, joilla voidaan auttaa potilaita ja lääkäreitä sekä lääketeollisuutta. Hän myös iloitsee siitä, että terveydenhuollon päätökset enenevissä määrin perustuvat tutkittuun tietoon.


Tanja Nieminen
Health Economist & Scientific Project Manager

Tanja Nieminen

Health Economist & Scientific Project Manager
M.Sc. (Health Economics & Economics)

+358 50 328 6651 LinkedIn

Tanja liittyi Medaffconiin marraskuussa 2016. Sitä ennen hän työskenteli tutkijan työtehtävissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tanja on työskennellyt myös kansainvälisessä tutkimusryhmässä, kurssiharjoitusten pitäjänä sekä taloushallinnollisissa ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän on koulutukseltaan sekä terveystaloustieteen että kauppatieteiden maisteri.

Tanjan vahvuutena on terveystaloustieteen koulutus- ja ammattiosaaminen Suomessa ja ulkomailla. Tanjaa kiinnostaa erityisesti tosielämän terveystiedon hyödyntäminen arvioinneissa. ”Hyödyntämällä tietovarantoja päätöksenteossa saadaan yhä paremmin tietoa siitä, mihin rajallisia terveydenhuollon voimavaroja kohdennetaan.”


Samuli Tuominen
Sr. Data Scientist

Samuli Tuominen

Sr. Data Scientist
M.Sc. (Statistics)

+358 40 520 8158 LinkedIn

Samuli liittyi Medaffconiin marraskuussa 2018. Hän valmistui tilastotieteen maisteriksi Helsingin Yliopistosta syyskuussa 2018 erikoistuen bioinformatiikkaan. Ennen Medaffconia Samulilla on 2 vuotta kokemusta tutkimustyöstä tutkimusassistenttina Helsingin Yliopistolla, missä hän oli mukana psykologisten ominaisuuksien geneettisen ja epigeneettisen taustan selvittämisessä (Depsy-ryhmä).

Samulia kiinnostaa erityisesti vaikuttavan tutkimustiedon tuottaminen tosielämän potilasdataan perustuen. Lisäksi hän on kiinnostunut erilaisten tilastollisten sekä koneoppimiseen liittyvien menetelmien soveltamisesta. Samulilla on laajaa teoreettista ja menetelmällistä osaamista sekä kokemusta suurien datojen käsittelemisestä. Hänellä on ongelmanratkaisukeskeinen ja analyyttinen ote työhön.

”Näen, että terveysala on digitalisaation myötä muutoksessa. Olen innolla mukana kehittämässä ja hyödyttämässä potilasdatan automaattisen keräämisen tuomia uusia mahdollisuuksia.”


Johanna Vikkula - Medaffcon - Data Analysis
Johanna Vikkula
Data Scientist
Johanna Vikkula - Medaffcon - Data Analysis

Johanna Vikkula

Data Scientist
M.Sc. (Tech.)

+358 45 670 8893 LinkedIn

Johanna liittyi Medaffconiin helmikuussa 2020 juuri valmistuttuaan Aalto-yliopistosta pääaineenaan bioinformatiikka ja digitaalinen terveys. Aikaisemmin hän on työskennellyt tutkimusassistenttina sekä aivokuvantamisen että bioinformatiikan tutkimusryhmissä kartuttaen kokemusta signaalien käsittelystä, geneettisen datan analysoinnista kuin myös uusien analysointityökalujen kehittämisestä. Johannalla on vahva osaaminen geneettisen tiedon analysoinnista laajan biologisen ja tietoteknisen asiantuntemuksen myötä. Johanna on ratkaisukeskeinen tiimityöntekijä, joka ei pelkää asettaa tavotteita korkealle.

Johannaa kiinnostaa allalla terveydenhuollon parantaminen ja yksilöllisempien hoitomuotojen kehittäminen kerättyä dataa ja lääketieteellistä sekä tietoteknistä tietotaitoa hyödyntäen.

”Mielenkiinnolla odotan, milloin geenitestit tulevat vakituiseksi osaksi terveydenhuoltoa ja siirrymme voimakkaammin yksilöllisen terveydenhuollon maailmaan. Uskon myös, että tulevaisuudessa tekoäly tulee voimakkaammin tukemaan lääkäreiden työtä potilaiden diagnosoinnissa.”


Juhani Aakko Data Scientist Medaffcon
Juhani Aakko
Data Scientist
Juhani Aakko Data Scientist Medaffcon

Juhani Aakko

Data Scientist
D.Sc. (Tech.)

+358 400 488 424 LinkedIn

Juhani liittyi Medaffconiin lokakuussa 2020 datatietelijänä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisen projekteihin. Ennen Medaffconille tuloa Juhani on työskennellyt kaksi vuotta globaalissa IT-yrityksessä datatietelijänä ja tätä ennen tutkijana Turun yliopistolla Lääketieteellisen bioinformatiikan keskuksessa (MBC) sekä Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa (FFF). Koulutukseltaan Juhani on tekniikan tohtori (2017) ja hänen väitöskirjansa käsitteli suolistomikrobiston kehittymistä varhaislapsuudessa.

Juhanilla on kokemusta tilastollisten ja koneoppimiseen liittyvien menetelmien soveltamisesta lääketieteessä ja monipuolisen taustansa takia keskustelee sujuvasti analytiikkaan liittyvistä asioista erilaisten ammattiryhmien, kuten kliinikoiden ja it-ammattilaisten kanssa. ” Kiinnostus tiedolla johtamista kohtaan kasvaa jatkuvasti sosiaali- ja terveydenhuollossa. On mielenkiintoista olla mukana valjastamassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin kertyvää valtavaa tietomäärää päätöksenteon tueksi. Sekä perinteiset tilastolliset menetelmät että edistynyt analytiikka ja keinoäly tulevat olemaan keskeisiä työkaluja tässä työssä.”